Novice

Izid knjige NIZOZEMSKO PRAVO DRŽAVLJANSTVA avtorjev prof. dr. Matjaža TRATNIKA s Pravne fakultete Univerze v Mariboru in prof. dr. Gerarda de Groota z Maastricht University

Datum objave: 01.04.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Knjiga, ki obsega 304 strani, je uvod v Nizozemsko pravo državljanstva in je edina monografija na tem področju.

V prvem delu obravnava državljanstvo na splošno, v mednarodnem pravu in v pravu EU, ter podaja podroben pregled mednarodnopravnih intrumentov na tem področju. V drugem, posebnem delu pa je obravnavano veljavno nizozemsko pravo državljanstva.

Več o knigi lahko najdete na spletni strani Wolters Kluwer.