Novice

Izdaja monografije »The European Investigation Order - Legal Analysis and Practical Dilemmas of International Cooperation«

Datum objave: 22.08.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V okviru istoimenskega EU JUST projekta, ki ga je koordiniral izr. prof. dr. Miha Šepec, je bila izdana monografija »The European Investigation Order - Legal Analysis and Practical Dilemmas of International Cooperation«.

V monografiji, ki se nanaša implementacijo Direktive 2014/41/EU o Evropskem preiskovalnem nalogu, je bila izdana pri nemški založbi Duncker & Humblot. Ob kolegih iz Univerze v Göttingenu je urednik monografije tudi Miha Šepec, kot avtorja pa sta pri nastajanju monografije sodelovala tudi asist. Jan Stajnko ter nekdanja študentka Pravne fakultete Tamara Dugar.

Več o monografiji: https://www.duncker-humblot.de/buch/the-european-investigation-order-9783428587087/?page_id=1