Novice

Academic Ranking of World Universities za leto 2019

Datum objave: 07.08.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Šanghajska lestvica - ARWU je najbolj uveljavljena in vplivna mednarodna lestvica razvrščanja univerz, ki jo je od leta 2003 pripravljal Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University (CWCU). Po letu 2008 lestvico sestavlja neodvisna organizacija Shanghai Ranking Consultancy.​

Univerza v Mariboru se je na ARWU 'Academic Ranking of World Universities' lestvici v letu 2019 na področju "Pravo" uvrstila med 201-300 mesto, na področju "Javna uprava" pa med 151-200 mesto.

Merila, ki jih ARWU uporablja pri določanju kakovosti univerz, so:

  • število diplomantov, ki so prejeli Nobelovo nagrado in Fieldsovo medaljo (kakovost izobraževanja ima 10% delež v oceni),
  • število zaposlenih Nobelovih in Fieldsovih nagrajence (kakovost osebja - 20%),
  • število najbolj citiranih raziskovalcev iz 21 znanstvenih področij (kakovost osebja - 20%),
  • število člankov v revijah Nature in Science (odličnost v raziskavah - 20%),
  • vrednost Science Citation Index (SCIE) in Social Sciences Citation Index (SSCI) (kakovost raziskovanja - 20%) in
  • povprečje akademskih dosežkov na raziskovalca (FTE) po zgornjih petih kazalcih (povprečna kakovost - 10%).
     

Šanghajska lestvica je konec junija objavila rezultate ocenjevanja več kot 4.000 univerz po 54 študijskih področjih (Global Ranking of Academic Subjects - GRAS 2019). Univerze so vključene v ocenjevanje, če njihovi zaposleni v obdobju 2013–2017 objavijo določeno število znanstvenih in raziskovalnih del. Vir podatkov za izračun vrednosti kazalnikov sta Web of Science in InCites.

Univerza v Mariboru se je v letu 2019 uvrstila med najboljše univerze na 8 študijskih področjih (tabela). V primerjavi z lanskim letom je univerza zelo napredovala na področju matematike, ki je njeno najbolje ocenjeno študijsko področje. Letos se je Univerza v Mariboru prvič uvrstila tudi na študijskih področjih strojništvo in izobraževanje (pedagogika).​
 

Tabela: Global Ranking of Academic Subjects 2017-2019 za Univerza v Mariboru

tabela šanghajska lestvica 2019.png

Več informacij o ocenjevanju univerz Global Ranking of Academic Subjects najdete na spletni strani:

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/index.html ​