Teme zaključnih del

1. stopnja: vsak visokošolski učitelj bo razpisal 8 tem zaključnih del (največ 3 teme lahko visokošolski učitelj dogovori s študentom),
2. stopnja: vsak visokošolski učitelj bo razpisal 4 teme zaključnih del (največ 2 temi pa lahko visokošolski učitelj dogovori s študentom),

Rok za prijavo teme:

  • Na 1. stopnji se tema prijavi najkasneje takrat, ko študent opravi vseh 26 izpitov.
  • Na 2. stopnji se tema prijavi najkasneje v zadnjem semestru 2. letnika.

Če študent teme ne prijavi v roku, ga pristojni referat pozove, da v roku 15 dni od prejema poziva to stori.

Pred prijavo izbrane  teme mora študent pridobiti soglasje mentorja. Tema se prijavi na obrazcu:

Pisno prijavo s soglasjem mentorja študent odda v referatu za študentske zadeve. Šele po oddaji navedenih dokumentov se šteje, da je študent temo prijavil (in je zato tema tudi zasedena oz. ni več na voljo drugim študentom). 

Podrobnosti v zvezi z zaključnim delom urejata: