Skupne usmeritve za pripravo zaključnih del

V nadaljevanju najdete dokument Skupne usmeritve za pripravo zaključnih del. Gre za usmeritve in predloge, ki jih lahko uporabite za izdelavo zaključnih del. Njihov namen je poenotiti fizično obliko zaključnih del na Univerzi v Mariboru.

Do dokumenta lahko dostopate tudi preko spletne strani UKM, kjer ima v Raziskovalnem vodiču vsaka fakulteta svoj zavihek z objavljenimi predlogami v obliki MS Word in LaTeX.

Vodič za UM PF je dostopen na povezavi: https://libguides.ukm.um.si/predloge_zakljucna_dela/PF.