Joint Seminars on EU Law

Pravna fakulteta iz Univerze KF v Gradcu, Pravna fakulteta Univerze iz Zagreba in naša pravna fakulteta že več kot desetletje organiziramo skupne seminarje s področja prava EU (Joint Seminars on EU Law). Nekoč so potekali v vsakem od navedenih treh mest (v enem šolskem letu), zadnjih nekaj let pa gostujemo v enem mestu, vendar dan več kot prej. Vsaka fakulteta omogoča šestim študentom udeležbo. Smisel seminarjev je predstaviti določeno temo v mednarodnem okolju, v tujem jeziku in reševati aplikativne primere kot oblika skupinskega dela.

Gre za tri poglavitne sklope prava EU – notranji trg, konkurenčno pravo in mednarodno zasebno pravo. Sklop notranjega trga pripravlja PF Maribor, sklop konkurenčnega prava graška pravna fakulteta in sklop mednarodnega zasebnega prava zagrebška pravna fakulteta. Program je zamišljen tako, da študenti v 15 -20 minutah predstavijo posamezno temo iz navedenega sklopa (temo določi vodja), nato pa, prav tako iz navedenega sklopa, skupinsko rešujejo primere (vsi v mešanih skupinah). Ves čas so prisotni trije profesorji in dva asistenta, kar pomeni tudi povečano interakcijo. Vse poteka v angleščini. Vrednost skupnih seminarjev ni zgolj v pridobivanju znanja, ampak tudi v stiku s profesorji iz udeleženih fakultet, izkušnjami z drugačnim načinom dela, ki ga prinašajo tudi profesorji, študenti in social-net-workingu, itd.

Smisel skupnih seminarjev ni tekmovanje, temveč sproščeno druženje ob pridobivanju novega znanja. Tekmovalna nota sicer ni čisto odvzeta, kajti vseeno je treba paziti na kvalitetno izvedbo svojega dela, prav tako se od vas pričakuje določena angažiranost v diskusijah, v skupinskem delu pri reševanju primerov, itd. Ampak, rdeča nit skupnih seminarjev je pridobivanje znanja, ne tekmovanje. Na koncu prejmete potrdilo o priznanju treh ECTS.

Letošnje skupne seminarje gosti Pravna fakulteta v Mariboru. Potekali bodo od 11.-12. maja 2017. Na voljo je torej šest prostih mest za študente magistrskega študija Pravo in študente 3. letnik prve stopnje.