Ekskurzije študentov

OBISK ŠTUDENTOV NA UNIVERZI KARLA IN FRANCA V GRADCU, AVSTRIJA

Obisk je omogočil Karierni center UM. Organiziral ga je KC PF in je potekal znotraj Univerze Karla in Franca v Gradcu. Študentje prvega letnika so si, kakor že tradicionalno zadnjih 15 let, ogledali Pravno fakulteto, Knjižnico pravne in družboslovne fakultete Univerze Karla in Franca, Univerzitetni muzej in Muzej Hansa Großa - Kriminalističen muzej, Grad deželnih gospodov Štajerske in poslopje prve univerze v Gradcu - znotraj mestnega obzidja in Deželno hišo, hišo deželnih stanov Štajerske, ki ima na svoji fasadi vzidane grbe vseh Štajerskih deželnoknežjih mest.
Ogled fakultete, univerze in mesta je bil pod strokovnim vodstvom izr. prof. dr. Boruta Holcmana, učitelja pravne zgodovine.


 

OBISK DRŽAVNEGA ZBORA RS IN USTAVNEGA SODIŠČA RS

DŠPFUM je tudi v letu 2016, že tradicionalno, izvedel strokovno ekskurzijo v Državni zbor RS in na Ustavno sodišče RS. Študenti prvega letnika Univerzitetnega študija I. stopnje so tako spoznali praktične vidike delovanja omenjenih institucij. Prav tako so študenti imeli priložnost govoriti s predsednikom DZ, dr. Milanom Brglezom in s podpredsednico US, dr. Etelko Korpič-Horvat.


 

SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD "ZAVOD HRASTOVEC"

Študenti 2. letnika vsako leto v sklopu predmeta Družinsko in dedno pravo, pod vodstvom izr. prof. dr. Suzane Kraljić, obiščejo socialno varstveni zavod "Zavod Hrastovec" (ZH), ki skrbi za institucionalno varstvo odraslih, ki niso sposobni skrbeti sami zase, za svoje pravice in koristi. Gre za za najbolj ranljivo populacijo odraslih oseb. Študentje se seznanijo z delovanjem ZH, s pravnimi težavami, s katerimi srečujejo zaposleni pri svojem delu (npr. varstvo človekovih pravic, duševno zdravje, skrbništvo,...) ter si ogledajo izbrane enote.
                                                                        
      


KRIZNI CENTER ZA MLADE MARIBOR

Pri predmetu Družinsko in dedno pravo, pod vodstvom izr. prof. dr. Suzane Kraljić, študenti prav tako obiščejo Krizni center za mlade Maribor (KCM). Seznanijo se z nameni, cilji, oblikami pomoči, ki jih zaposleni in prostovoljci dajejo otrokom, žrtvam nasilja v družini, ter težavami, ki izvirajo iz njihovega dela. Med študenti je bila organizirana tudi dobrodelna akcija, v kateri so zbrali igrače, knjige, sladkarije ter jih pri obisku izročili KCM.