Amicus Curiae - praksa na sodišču

Na Pravni fakulteti UM se izvaja projekt Amicus Curiae skupaj z Upravnim sodiščem v Ljubljani in Mariboru in Okrožnim sodiščem v Mariboru.

Gre za aktivno prakso študentov, kjer ti aktivno sodelujejo pri reševanju sodnega primera.

Vodja programa je red. prof. dr. Martina Repas, pri njem sodelujejo tudi izr. prof. dr. Suzana Kraljić, doc. dr. Petra Weingerl in red. prof. dr. Janja Hojnik.