Medicina in pravo

Obiščite spletno stran MEDICINA IN PRAVO.

2020


2017
izr. prof. dr. Suzana Kraljić

23. in 24. marca 2017 je na Univerzi v Mariboru potekal že 26. posvet Medicina, pravo in družba. Tema letošnjega posveta je bila »Varnost pacientov in zdravstvenih delavcev«. Ob posvetu je izšel tudi konferenčni zbornik s prispevki, v katerih avtorji razpravljajo o varnost kot ključnemu dejavniku pri zagotavljanju kakovostne zdravstvene oskrbe. Pojem varnosti je večplasten, interdisciplinaren in ima lahko za pacienta, zdravstvene delavce in ne nazadnje za celoten zdravstveni sistem kakor tudi družbo kratkoročne in tudi dolgoročne posledice. Avtorji so zato v svojih prispevkih obravnavali različne vidike varnosti ter pri tem izpostavljali ključne dejavnike kakor tudi pomanjkljivosti, s katerimi se srečujemo tako s pravnega, medicinskega kakor tudi družbenega vidika. V zborniku je 24 prispevkov, ki posegajo s svojo vsebino v okviru krovne teme na različna področja (npr. nasilje nad pacienti in zdravstvenimi delavci, varnost zdravil, zdravstvena pismenost, cepljenje, čezmejno zdravstveno varstvo, kazalniki za zagotavljanje varnosti, varstvo osebnih podatkov, okužbe povezane z zdravstvom, duševno zdravje, varstvo človekovih pravic, zavarovalništvo, uveljavljanje škod, migracije idr.). Zbornik tako nudi široko paleto obravnavanih tem z vidika varnosti in je dobrodošel pri vseh, ki se pri svojem delu srečujejo z zadevno tematiko.