Gospodarski subjekti na trgu

Gospodarski subjekti na trgu so tradicionalno posvetovanje, ki ga vsako leto v mesecu maju organizirata Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in Inštitut za gospodarsko pravo Maribor. Posvetovanje ima bogato tradicijo, saj se neprekinjeno izvaja že vse od leta 1993. Gre za največje in najbolj poznano posvetovanje s področja gospodarskega prava v Sloveniji.

Na posvetovanju sodelujejo ugledni strokovnjaki iz akademskega in gospodarskega družbenega okolja in obravnavajo najaktualnejša vprašanja gospodarskega prava. Obravnavajo se vprašanja prava družb, gospodarskega pogodbenega prava, davčnega prava, delovnega prava, insolvenčnega prava, izvršilnega prava in evropskega gospodarskega prava.

Udeleženci posvetovanja se seznanijo z aktualnimi vidiki posameznih pravnih področij, hkrati pa imajo priložnost, da izrazijo svoje poglede in stališča ter s tem prispevajo h kvaliteti strokovnega srečanja. Posvetovanje kot celota je tako strokovno in tudi družabno srečanje strokovnjakov iz teorije in prakse, oblikovana in predstavljena stališča pa so v pomoč zakonodajalcu in praksi.

   


AKTUALNO:

Spoštovani!

Kljub veliki želji po izvedbi tradicionalnega posvetovanja Gospodarski subjekti na trgu ter dobrim odzivom na pripravljen program, smo se morali odločiti, da letošnjega posvetovanja ne bomo izvedli. Boj proti pandemiji koronavirusa COVID-19 je vzrok za številne omejitve, ki bistveno vplivajo na gospodarstvo in naš vsakdan. Namen posvetovanja Gospodarski subjekti na trgu ni zgolj enostranska predstavitev aktualnih tem s podorčja gospodarskega prava. V prvi vrsti gre za družabno srečanje strokovnjakov iz teorije in prakse, ki omogoča pridobivanje novih poznanstev, izmenjavo izkušenj, znanj in idej. Na žalost nam razmere v letošnjem letu ne omogočajo varne in kakovostne izvedbe posveta. Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi in z upoštevanjem zdravstvenih navodil epidemijo virusa uspešno zajezili in se počasi vrnili na stare tirnice.

Zahvaljujemo se vam za vso podporo in vas hkrati vabimo k udeležbi v letu 2021.

Vse dobro,

Organizacijski odbor posvetovanja

Maribor, 10. 4. 2020


ARHIV:

Program posveta Gospodarski subjekti na trgu 2019

Program posveta Gospodarski subjekti na trgu 2018

Program posveta Gospodarski subjekti na trgu 2017 - 25 let

Program posveta Gospodarski subjekti na trgu 2016

Program posveta Gospodarski subjekti na trgu 2015