Gospodarski subjekti na trgu

Gospodarski subjekti na trgu so tradicionalno posvetovanje, ki ga vsako leto v mesecu maju v Portorožu organizirata Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in Inštitut za gospodarsko pravo Maribor. V letu 2016 je bilo že štiriindvajseto po vrsti. Na posvetovanju sodelujejo ugledni strokovnjaki iz akademskega in gospodarskega družbenega okolja in obravnavajo najaktualnejša vprašanja gospodarskega prava. Vsebina posvetovanja je razdeljena na več sekcij in okroglo mizo, tako da udeleženci niso seznanjeni zgolj z aktualnimi vidiki posameznih vprašanj, temveč imajo tudi priložnost, da v interaktivni diskusiji izrazijo svoje poglede in stališča ter s tem prispevajo h kvaliteti tega strokovnega srečanja. Na petih različnih sekcijah in okrogli mizi udeležence seznanimo z aktualnimi gospodarskimi temami.