Pravo in ekonomija

Posvet Pravo in ekonomija je bil na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru prvič organiziran leta 2008 in od takrat poteka vsako leto prvi petek v mesecu decembru. Namenjen je pravnikom in ekonomistom ter diskusiji o pravnih in ekonomskih vidikih aktualnih tem,  njegov cilj pa je ustvariti medsebojni forum pravnikov in ekonomistov ter izmenjava idej strokovnjakov z obeh področij.