Veronika Perc, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: Strokovna sodelavka VII (II) v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve
E-mail: veronika.perc@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 18
Prostor: 111/2