Nagrade zaposlenim in sodelavcem PF UM

Podelitev priznanj in nagrad na slovesnosti ob Rektorjevem dnevu, 25. januar 2017

Nagrade in priznanja za leto 2016 so prejeli tisti, ki so s svojim delom, uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru.

Iskrene čestitke izr. prof.dr. Zlatanu Dežmanu, ki je prejel priznanje za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo za izjemne uspehe, dosežke in zasluge, ge. Darji Tomanič, ki je prejela priznanje UM za strokovno delo za izjemne uspehe, dosežke in zasluge ter asistentu Denisu Baghrizabehiju, ki je prejel rektorjevo nagrado za študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji.

"Skupaj smo dosegli veliko«, je v svojem nagovoru poudaril rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar.


rektor prof. dr. Igor Tičar in upokojena strokovna sodelavka, ga. Darja Tomanič


rektor prof. dr. Igor Tičar in izr. prof. dr. Zlatan Dežman

rektor prof. dr. Igor Tičar in asistent Denis Baghrizabehi

Vir: Univerza v Mariboru

Nagrade v letu 2017

Izr. prof. dr. Borut Holcman je v mesecu januarju 2017 prejel priznanje Paula Harrisa. Paul Harris je bil ustanovitelj gibanja Rotary International, katerega osnovno delovanje temelji na načelu spoštovanja in tolerantnosti – biti dobrodelen ne glede na politično, svetovno nazorsko ali religijsko prepričanje.

​Priznanje Paula Harrisa se podeljuje za dosežke s področja družbenih in dobrodelnih prizadevanj posamezni rotarijcev. Eden izmed začetnih rotarijcev v slovenskem prostoru je bil pravnik in sodnik Leon Štukelj in prav pravniki so začetniki tega gibanja. Njegovo ime nosi ustanova Fundacija Leona Štuklja, ki zadnjih 17 let skrbi za štipendiranje dijakov in študentov.  Izr. prof. dr. Borut Holcman je bil 16 let tajnik te ustanove.
Priznanje je prejel kot nečlan rotarijskega gibanja, kar daje priznanju še posebno težo.

Vir: Univerza v Mariboru

Nagrade v letu 2016

Doc. dr. Tjaša Ivanc prejemnica priznanja mladi pravnik leta 2016

Portorož, 14. oktobra 2016 – Znani so nagrajenci na 42. dnevih slovenskih pravnikov, ki jih organizirajo Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije in družba IUS-SOFTWARE (GV Založba).

Zveza društev pravnikov Slovenije že 17 let na podlagi javnega razpisa pravnikom podeljuje priznanja za njihovo delo in dosežke. Priznanja je v Portorožu podelil predsednik Zveze dr. Lojze Ude. Priznanje za življenjsko delo je dobil dr. Marijan Pavčnik, pravnik leta je dr. Miha Juhart, priznanje za delo v Zvezi ali njenih članih je prejela Bojana Kmetec Rošic, priznanje mlademu pravniku pa je dobila dr. Tjaša Ivanc.

 

Vir in foto: GV ZALOŽBA na Facebooku (https://www.facebook.com/gvzalozba/)

Nagrade v letu 2014

Srebrni ključ Univerze v Mariboru

Od leta 2005 podeljuje to priznanje Univerza v Mariboru drugim delavcem univerze in njenih članic za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispeva k celovitemu razvoju univerze in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med univerzo in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega in družbenega življenja.

Ime nagrajenca: Darija Husar

Leto: 2014

Bronasti ključ Univerze v Mariboru

Od leta 2005 podeljuje to priznanje Univerza v Mariboru  drugim delavcem univerze in njenih članic za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispeva k celovitemu razvoju univerze in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med univerzo in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega in družbenega življenja.

Ime nagrajenca: Željka Bogdanović

Leto: 2014