Jasmina Klojčnik, univ. dipl. ekon.

Delovno mesto: Referentka za mednarodno in projektno sodelovanje
E-mail: jasmina.klojcnik@um.si
Telefon: +386 (0) 2 25 04 282