Maja Habjanič, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: Tajnik fakultete
E-mail: maja.habjanic@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 59