red. prof. dr. Verica Trstenjak, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: Visokošolski učitelj
E-mail: verica.trstenjak@jus.sfu.ac.at
Telefon: +43 660 8690739
Govorilne in tutorske ure
COBISS
SICRIS
Biografija:


Verica Trstenjak, doktorica pravnih znanostiprofesorica za evropsko  in civilno pravo,  je bivša generalna pravobranilka na Sodišču Evropske unije (2006-2012),  ter bivša sodnica na Splošnem sodišču EU (2004 - 2006 ). Kot generalna pravobranilka je pomembno soustvarjala evropsko pravo zlasti na področjih varstva potrošnikov, intelektualne lastnine, javnih naročil, državnih pomoči, azila, temeljih pravic ter temeljnih svoboščin v EU in na drugih področjih.

Evropsko pravo predava na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mariboru, na LLM programu  pa tudi na Univerzi na Dunaju, na Evropski pravni fakulteti v Sloveniji ter na Sigmund Freud univerzi na Dunaju ter redno na več poletnih šolah, npr. v Salzburgu, Alpbachu (Univerza Insbruck) in Stroblu (Univerza Dunaj).

Je zunanji znanstveni član na Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law. Od leta 2017 je clan management board in od oktobra 2017 je bila izvoljena še v  executive board na EU Agenciji za temeljne pravice na Dunaju.   

Pred  odhodom v Luxemburg je bila med drugim zaposlena na univerzi (Maribor) in več let  v državni upravi kot svetovalka in državna sekretarka  za znanost, v letu 2000 pa je bila tudi generalna sekretarka vlade.

Objavila je več knjig in več kot 250 člankov, večino v tujini (tudi v revijah s SSCI- social science citation indeks). Je članica uredniških odborov pri številnih pomembnih  mednarodnih pravniških revijah (European Law Review (SSCI faktor), European Journal of Consumer Law, EJCCL, Ecolex idr.). Je tudi članica International Academy of Comparative Law (IACL), članica Academia Europaea, clanica international advisory board pri Humboldt Stiftung kot tudi ustanovna članica ter članica sveta European Law Institute (ELI).

Predava na številnih mednarodnih konferencah (npr. 2015 keynote speaker na International Conference on Consumer Law,  general reporter na mednarodni konferenci International Academy of Comparative Law). Gostujoca profesorica na univerzah je bila na številnih univerzah v EU ( npr. Hamburg, Ferrara, Zürich, Haag, Amsterdam, Dunaj) in po svetu (npr. Montreal (Kanada), Sydney, Los Angeles, San Francisco, New York, Kyoto). Velikokrat za medije komentira pravne probleme EU, tako v tujini (npr. diepresse.at, standart.at, orf.at) kot tudi v Sloveniji in v javnosti opozarja na pomen pravne države in spoštovanja prava.

Težišča raziskovalnega dela: evropsko pravo (evropsko ustavno in procesno pravo), evropsko civilno pravo, predvsem evropsko varstvo potrošnikov, avtorske pravice EU, javna naročila, temeljne pravice v  EU, državljanstvo EU, NGO  in civilno pravo.


CV v slovenskem jeziku