asist. Kristjan Zahrastnik, mag. prava

E-mail: kristjan.zahrastnik@um.si
Telefon: +386 (0)2 250 42 12
Prostor: 104/4
Katedra: Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo
COBISS
SICRIS
Biografija:

Asist. Kristjan Zahrastnik, mag. prav., je od 1. oktobra 2017 mladi raziskovalec na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.