izr. prof. dr. Suzana Kraljić, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: visokošolski učitelj
E-mail: suzana.kraljic@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 32
Prostor: 202
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Družinsko in dedno pravo (P, V na B1 - PF UM)
  • Pravna vprašanja v zdravstveni negi ter Zdravje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje (B2 - FZV UM)
  • Pravni vidiki v zdravstveni negi (B3 - FZV UM)
  • Pravni vidiki dela z mladostniki in otroci (B2 - FF UM)
  • Pravni vidiki dela v zgodnjem otroštvu (B2 - PEF UM)
COBISS
SICRIS
Biografija:

Dr. Suzana Kraljić je izredna profesorica prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Doktorsko disertacijo za naslovom »Mediacija kot metoda reševanja družinskopravnih sporov« je zagovarjala pod mentorstvom prof. dr. Vesne Rijavec januarja 2008.

Kot gostujoča predavateljica je predavala na Univerzi Novi Sad (Srbija), Philips-Universität Marbur (Nemčija), Mikolas Romeris University (Litva) ter na Tallin Health Care Colleage (Estonija).

Je nosilka bilateralnega ARRS projekta z Ozyegin Univerzo v Turčiji.

V sklopu DMSZT Maribor redno sodeluje pri licenčnih izobraževanjih medicinskih sester.

Je predsednica uredniškega odbora pri reviji Medicine, Law and Society ter redna članica organizacijskega odbora letne konference Medicina, pravo in družba.

Redno in z aktivno udeležbo sodeluje tudi na raznih mednarodnih konferencah, npr. Brisbane, New York, Nassau, Dunaj, Chester, La Coruna, Tel Aviv, Bratislava, Makarska, Zagreb, Beograd, Hamburg, London, itd.

Je članica Državne maturitetne komisije ter Medresorske komisije za pripravo novega družinskega zakonika.

Kot nacionalna poročevalka je in trenutno sodeluje v različni mednarodnih projektih, vodenih s strani priznanih in renomiranih institucij: npr. The Hague: T.M.C. Asser Instituut, The Academy of European Law (ERA), Deloitte Belgium, University of Abeerden, University of Osijek, The World Justice Project, itd.

Je Erasmus koordinatorica na PF UM ter članica senata PF UM.

Je poročena in mati treh otrok.