doc. dr. Jerneja Prostor, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: visokošolska učiteljica
E-mail: jerneja.prostor@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 80
Prostor: 103/3
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za gospodarsko pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Pravo družb (V)
  • Avtonomni gospodarski posli (V)
  • Korporacijsko in koncernsko pravo (V)
  • Gospodarsko in statusno pravo (V): izbrane teme
COBISS
SICRIS
Biografija:

Dr. Jerneja Prostor se je po opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 2009 zaposlila v finančnem sektorju v družbi za upravljanje v Ljubljani. Od leta 2011 dalje je kot asistentka za gospodarsko statusno in gospodarsko pogodbeno pravo zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 2013 je na tej fakulteti magistrirala s področja prava družb EU. Aprila 2018 je začela z dopolnilnim delom na Vrhovnem sodišču RS kot strokovna sodelavka na Gospodarskem oddelku. V mesecu septembru 2018je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z odliko obranila disertacijo z naslovom: »Korporacijska kondikcija – Varstvo upnikov kapitalskih družb s pravili o vezanem kapitalu«.