asist. Denis Baghrizabehi, mag. prav.

Delovno mesto: asistent
E-mail: denis.baghrizabehi@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 12
Prostor: 104/3
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo
Sodeluje pri predmetih:

- Civilno procesno pravo
- Civilno procesno pravo: Izbrane teme
- Splošni del civilnega prava
- Civilno materialno pravo: Izbrane teme

COBISS
SICRIS
Biografija:

Resume