Naročanje

Spoštovani obiskovalci naše PRAVNE BUKVARNE pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Vljudno vabljeni, da nas obiščete v novi prodajalni pravne literature Pravna bukvarna, ki se nahaja v I. nadstropju Pravne fakultete na Mladinski ulici 9 v Mariboru.


Bukvarna je odprta od ponedeljka do petka med 7. in 8. uro ter med 11. in 13. uro.


Naročila za nakup knjig sprejemamo tudi:

Ko sprejmemo vaše naročilo, vas o tem obvestimo na elektronski naslov, ki ste ga navedli pri oddaji naročila.


CENIK POŠTNIH STORITEV je dostopen na spletni strani Pošte Slovenije pod rubriko Cenik poštnih storitev v notranjem prometu (16.7.2018).

Knjige vam bomo poslali s storitvijo PRIPOROČENO PISMO.

Cenik storitev je veljaven od 16.7.2018 dalje.

TEŽACENA BREZ DDV
do 20 g1,15
nad 20 g do 100 g1,29
nad 100 g do 250 g1,42
nad 250 do 500 g1,84
nad 500 g do 1.000 g3,02
nad 1.000 g do 2.000 g3,73

 

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ŠTUDENTI POZOR!

Študirajte z do 40 odstotnim popustom na posamezne knjige Gv Založbe (LEXPERA D.O.O.).
Popust prejmete ob predložitvi potrdila o vpisu za tekoče študijsko leto.
Vsak študent lahko kupi po en izvod posamezne knjige za lastne potrebe.

Uradni list bo v oktobru in februarju pripravil akcijske cene knjig za študente, zato obvezno obiščite Pravno bukvarno in kupite knjige po ugodnih cenah. Spremljajte spletno stran in bodite na tekočem.

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

V naši pravni bukvarni lahko kupite sledeče knjige:

 

CESTNOPROMETNO KAZENSKO PRAVO

Analiza temeljnih institutov za sodno prakso

Knjiga obravnava problematiko kaznivih dejanj zoper varnost cestnega prometa. Ta dejanja sodišča pogosto obravnavajo, na aktualnost tematike pa kažejo tudi spremembe posebnega dela kazenskih zakonikov v samostojni Sloveniji. Te odpirajo mnogo praktičnih vprašanj v sodni praksi, pa tudi dogmatičnih vprašanj, ki jih knjiga obravnava. Dodana sta zgodovinski in primerjalni pregled, pri katerem je posebej poudarjen kritičen pogled na slovensko ureditev v primerjavi s hrvaško.
Urednika: dr. Damjan Korošec, dr. Zlatan Dežman
Avtorji: dr. Zlatan Dežman, mag. Aleksander Karakaš, dr. Damjan Korošec, dr. Barbara Nerat, dr. Petar Novoselec, mag. Vanja Verdel Kokol, dr. Sabina Zgaga
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/knjige/cestnoprometno-kazensko-pravo
Cena z DDV: 98 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 58,80 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
CIVILNO MEDICINSKO PRAVO
Knjiga prof. dr. Viktorije Žnidaršič Skubic je prva slovenska zaokrožena monografija, ki obravnava problematiko hitro razvijajočega se in vse aktualnejšega področja medicinskega prava. Avtorica poudarja in izpostavlja posamezne teme, ki so del tako imenovanega civilnega medicinskega prava (varstvo osebnostnih pravic v medicinskopravnih razmerjih, odškodninska odgovornost v zdravstvu), vendar hkrati ne zanemarja problematike medicinskega prava nasploh, ki je z omenjenimi vsebinami neločljivo povezana.

dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

Recenzent: dr. Suzana Kraljić, dr. Vesna Rijavec

URADNI LIST

Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/novo/civilno-medicinsko-pravo
Cena z DDV: 68 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
CIVILNO PRAVO 2, zbirka predpisov
Zbirka ponuja vse najpomembnejše predpise s tega področja na enem mestu. Vključuje 28 zakonov in 10 evropskih uredb. Upoštevane so spremembe do 30. septembra 2012.
Uredniki: dr. Vesna Rijavec, dr. Marko Brus, dr. Tomaž Keresteš, dr. Andrej Ekart
Stvarno kazalo: Mitja Pukšič
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/civilno-pravo-2
Cena z DDV: 80 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 48 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
CIVILNO PROCESNO PRAVO
Pri Založbi Uradnega lista Republike Slovenije smo izdali 2. natis knjige Civilno procesno pravo. Delo je namenjeno predvsem za študij civilnega procesnega prava in je razdeljeno na petnajst poglavij.
dr. Ude Lojze
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/civilno-procesno-pravo-1
Cena z DDV: 42 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
DECENTRALIZACIJA PRISTOJNOSTI ZA UREJANJE NOTRANJEGA TRGA EU
Evropska unija v času gospodarske krize dosega dno, zlasti glede podpore politike in javnosti evropskemu projektu. Ta položaj zahteva ustrezne prilagoditve v razmerju med institucijami EU in državami članicami, tudi na področjih, ki so doslej veljala za osrednja področja delovanja EU.
dr. Janja Hojnik, dr. Rajko Knez
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/knjige/decentralizacija-pristojnosti-za-urejanje-notranjega-trga-eu
Cena z DDV: 38 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 22,80 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
 
DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO, zbirka predpisov
V knjigi je zbranih 53 najpomembnejših aktov s področij delovnega in socialnega prava, z upoštevanimi spremembami do 28. 6. 2013. Vključene so tudi posamezne določbe iz aktov z drugih področij prava, ki se uporabljajo za delovna in socialna pravna razmerja (ZUJF, OZ, ZFPPIPP, KZ-1 itd.).
Uredniki: dr. Nana Weber, mag. Nataša Belopavlovič, dr. Darja Senčur Peček, dr. Grega Strban
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/delovno-in-socialno-pravo
Cena z DDV: 78 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 46,80 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
DRUŽINSKI ZAKONIK : z uvodnimi pojasnili 2017
V uvodnih pojasnilih, ki obsegajo več kakor 150 strani, prof. dr. Barbara Novak podaja celovit prikaz sprememb, ki jih Družinski zakonik prinaša glede na Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Posebno pozornost namenja koristi otroka, pogodbam o urejanju premoženjskih razmerij med partnerji, preživninam, izvoru otroka, starševski skrbi, varstvu, vzgoji, stikom, ukrepom za varstvo otrokove koristi, posvojitvi, rejništvu, skrbništvu in postopkom, v katerih se obravnavajo družinske zadeve. Avtorica opozarja na številne sporne določbe in odprta vprašanja ter predlaga rešitve zanje.
dr. Novak Barbara
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/novo/druzinski-zakonik-dz
Cena z DDV: 54 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
DRUŽINSKO PRAVO 2017
Druga, spremenjena in dopolnjena izdaja »Družinsko pravo« avtorice dr. Barbare Novak, redne profesorice na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, je namenjena seznanitvi s temelji družinskega prava, a tudi z njegovo nadgradnjo. Glavni namen monografije je prikazati pravno ureditev pravic partnerjev, staršev in otrok in njihovo uveljavljanje v postopkih pred pristojnimi organi.
dr. Novak Barbara
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/novo/druzinsko-pravo-1
Cena z DDV: 49 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
DRŽAVNE POMOČI PODJETJEM: Teorija, praksa in predpisi
Knjiga Državne pomoči podjetjem je zasnovana kot pripomoček, ki uporabniku na enem mestu omogoči pregled nad teorijo, prakso in najpomembnejšimi predpisi oziroma viri o državnih pomočeh.
Aleš Ferčič
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/drugo/drzavne-pomoci-podjetjem
Cena z DDV: 110 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
 
EVROPSKO USTAVNO PRAVO
Ustavno pravo Evropske unije je prvi del učbenika Evropsko ustavno pravo. Pri tem učbenik, ki obravnava ustavno pravo Evropske unije, v celoti upošteva pravno ureditev, ki jo je prinesla Lizbonska pogodba, razdeljen pa je na štiri poglavja.
dr. Grad Franc
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/ustavno-pravo/evropsko-ustavno-pravo
Cena z DDV: 70 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
IZROČILO OBČNEGA DRŽAVLJANSKEGA ZAKONIKA
Leta 2011 je minilo 200 let od razglasitve avstrijskega Občnega državljanskega zakonika, leta 2012 pa prav toliko od njegove uveljavitve v deželah avstrijske monarhije. Zakonik je urejal civilno pravno življenje v velikem delu Evrope, zato je razumljivo, da sta bili obletnici zaznamovani s številnimi znanstvenimi konferencami. Ob obletnici uveljavitve Občnega državljanskega zakonika je bil januarja 2012 v Ljubljani mednarodni simpozij v organizaciji Pravne fakultete. V knjigi so zbrani referati s simpozija, ki so bili posebej pripravljeni za natis v knjigi.
Urednica: dr. Ada Polajnar Pavčnik
Avtorji: dr. Marko Brus, dr. Mile Dolenc, dr. Francesca Fiorentini, dr. Tatjana Josipović, dr. Miha Juhart, dr. Marko Kambič, dr. Mateja Končina Peternel, dr. Helmut Koziol, dr. Janez Kranjc, dr. Damjan Možina, dr. Dušan Nikolić, dr. Ada Polajnar Pavčnik, dr. Willibald Posch, dr. J. Michael Rainer, dr. Claudia Rudolf, dr. Katja Škrubej, dr. Verica Trstenjak, dr. Ana Vlahek
Stvarno kazalo: dr. Gregor Dugar
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/knjige/izrocilo-obcnega-drzavljanskega-zakonika
Cena z DDV: 68 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 40,80 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
JUSTINIJANOVE INSTITUCIJE
Justinijanove Institucije so prvi uradni pravni učbenik. Nastale so pred več kot poldrugim tisočletjem in so pregled ter sinteza dobrih devetsto let trajajočega razvoja rimskega prava.
Pod vodstvom Justinijanovega pravosodnega ministra Tribonijana sta jih sestavila profesorja Teofil in Dorotej. Besedilo prepričuje s svojo jasnostjo in aktualnostjo. Zato ni naključje, da so evropski in občasno tudi ameriški pravniki uporabljali in cenili Institucije vse do konca 19. stoletja in so bile prevedene v vse večje jezike. Današnji pravnik najde v njih številne ugotovitve, ki pričajo o tem, da so mnogi pravni problemi in njihove rešitve nadčasovni, pa tudi o tem, da je z ustreznim trudom in znanjem mogoče oblikovati preprosta in razumljiva, pa kljub temu učinkovita pravna pravila.
dr. Janez Kranjc
GV ZALOŽBA
Več o knjigi:https://www.gvzalozba.si/knjige/justinijanove-institucije
Cena z DDV: 96 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 57,60 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
KAKO ŠTUDIRATI PRAVO
Knjiga Kako študirati pravo, druga, spremenjena in dopolnjena izdaja, je temeljito prenovljena izdaja knjige, ki je prvič izšla leta 2002. Delo je usklajeno s sedanjimi, novimi učnimi načrti in širšimi spremembami na področju študija prava, v njem pa so upoštevani tudi komentarji in odzivi študentov.
dr. Cerar Miro
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/drugo/kako-studirati-pravo-1
Cena z DDV: 33 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
 
KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1)
Neuradno prečiščeno besedilo Kazenskega zakonika (KZ-1) obsega tudi zadnje spremembe in dopolnitve zakona, ki so bile sprejete v Državnem zboru 24. maja 2017 in so začele veljati 2. julija 2017.
neuradno prečiščeno besedilo z uvodnimi pojasnili k noveli KZ-1E dr. Matjaža Ambroža ter s stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška in dr. Sabine Zgaga
URADNI LIST
Več o knjigi:https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/novo/kazenski-zakonik-kz-1-3
Cena z DDV: 45 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
KAZENSKO PRAVO: Splošni del
»Potreba po novi, šesti izdaji učbenika je nastala, ker je bilo treba učbenik prilagoditi noveli KZ-1B, ki je posegla tudi na področje splošnega dela. Med najvidnejšimi spremembami splošnega dela kaže opozoriti na preureditev skrajne sile, posege v določbe o krivdi (zlasti preureditev malomarnosti), ponovno ureditev varnostnih ukrepov medicinske narave in nadaljnjo širitev alternativnih načinov izvrševanja kazni.
dr. Ljubo Bavcon, dr. Alenka Šelih, dr. Damjan Korošec, dr. Matjaž Ambrož in dr. Katja Filipčič
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/priporocamo/kazensko-pravo-1
Cena z DDV: 80 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
KIBERNETSKI KRIMINAL - Kazniva dejanja in kazenskopravna analiza
dr. Miha Šepec
UM PF
Cena z DDV: 30 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
KONCERNI
Potreba po ohranjanju in povečevanju konkurenčnosti na globalnem trgu podjetja vse bolj sili k medsebojnemu povezovanju in sklepanju strateških partnerstev, tako z domačimi kot tujimi podjetji. Med različnimi oblikami povezovanja je najbolj razširjeno oblikovanje koncernov, povezovanje podjetij na korporacijskopravni podlagi. Z uveljavljanjem koncernov v praksi se povečuje tudi pomen pravil, ki urejajo njihovo nastajanje in delovanje.
Urednika: dr. Peter Podgorelec, dr. Lidija Hauptman Avtorji: dr. Peter Podgorelec, dr. Lidija Hauptman, dr. Majda Kokotec - Novak, dr. Martina Repas, dr. Marjan Odar, dr. Saša Prelič Recenzenta: dr. Rado Bohinc, dr. Egon Žižmond
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/knjige/koncerni
Cena z DDV: 32 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 19,20 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
KONKURENČNO PRAVO V TEORIJI IN PRAKSI : omejevalna ravnanja in nadzor koncentracij
Knjiga Konkurenčno pravo v teoriji in praksi, Omejevalna ravnanja in nadzor koncentracij zaokroženo obravnava vse oblike podjetniškega omejevanja konkurence (omejevanje s sporazumi, sklepi podjetniških združenj in usklajenimi ravnanji, zlorabe prevladujočega položaja in nadzor nad koncentracijami), vključno s postopkovnimi pravili in sankcijami v luči slovenske pravne ureditve.
dr. Repas Martina
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/drugo/konkurencno-pravo-v-teoriji-in-praksi
Cena z DDV: 83 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
KORPORACIJSKO PRAVO
Korporacijsko pravo je dinamično pravno področje, ki se hitro razvija in normativno dograjuje. Zaradi številnih sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah, še posebej pa zaradi sprejetja prenovljenega ZGD-1 leta 2006 in uveljavitve nekaterih drugih predpisov, ki posegajo na področje korporacijske ureditve, smo pripravili drugo, dopolnjeno in predelano izdajo sistemske monografije Korporacijsko pravo.
dr. Šime Ivanjko, dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/knjige/korporacijsko-pravo
Cena z DDV: 165,01 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 99 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
LATINSKI PRAVNI REKI

Ljudstvo živi dobro tam, kjer se spoštujejo zakoni.

Spoštovanje pravnih pravil je prvi pogoj za blaginjo ljudi. Nespoštovanje prava je značilnost tiranije ali anarhije. Oboje je za ljudi pogubno.

dr. Janez Kranjc
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/latinski-pravni-reki
Cena z DDV: 63,43 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 38,06 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
 
MATERIALNO KAZENSKO PRAVO
Leta 2000 je prvič izšel praktikum Materialno kazensko pravo, Splošni del: judikatura slovenskih sodišč. Ker se je izkazal za pomembno in koristno študijsko gradivo, je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani postal obvezna študijska literatura pri predmetu Kazensko pravo.
dr. Damjan Korošec,dr. Matjaž Ambrož, dr. Katja Filipčič in dr. Vid Jakulin
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/priporocamo/materialno-kazensko-pravo-1
Cena z DDV: 52 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
MEDICINA IN PRAVO (ZBORNIK 27. POSVETA)

27. posvetovanje Medicina, pravo in družba z željo in ciljem obravnave, analize in razprave o odprtih vprašanjih, ki povezujejo medicino in pravo ter širšo družbo, vključuje teme, posvečene sodobnim izzivom in dilemam, na katere bodo iskali odgovore mnogi domači in tuji predavatelji skupaj z drugimi udeleženci posvetovanja. Cepljenje pri tem predstavlja posebej perečo temo, kar je povezano z nedavnimi izbruhi ošpic v večih evropskih državah, s težavami glede izvajanja obveznega cepljenja v Sloveniji ter novostmi, ki jih prinaša novela ZNB, in nenazadnje tudi s pomenom cepljenja v pozni starosti in na delovnem mestu.

Vprašanja, povezana s terminalno fazo bolezni in samim umiranjem pacienta, so večplastna, zato bo pristop k tej temi multidisciplinaren, vključujoč medicinske, pravne, religiozne in etične vidike. S ciljem zagotavljanja kakovostnega zdravstvenega sistema in zdravstvenih storitev, predstavlja vprašanje odgovornosti eno izmed ključnih dilem, saj je treba zagotoviti varnost ne samo pacientom, ampak tudi zdravnikom. Posebna teža bo pri tem dana izzivu o možnosti umestitve t. i. »no-fault« sistema v slovenski pravni red ter pomenu sodnega izvedenstva v sodnih postopkih, kjer se presoja o odgovornosti, predvsem zdravnikov. Opredelitev razmerje med konvencionalno in nekonvencionalno medicino je izziv, na katerega se bodo iskali odgovori v sklopu okrogle mize.

Uredniki: dr. Suzana Kraljić, prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. Vesna Rijavec
UM PF
Več o knjigi: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/327
Cena z DDV: 20 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
MEDNARODNO KAZENSKO PRAVO
Mednarodno kazensko pravo je nova pravna disciplina, ki jo sestavljajo kazenskopravni vidiki mednarodnega prava in mednarodnopravni vidiki nacionalnega in občega kazenskega prava. Njen nastanek pred dobrimi sto leti in njen nadaljnji razvoj lahko opredelimo kot izraz postopno zoreče zavesti v mednarodni skupnosti, da je treba tudi v mednarodnih odnosih uveljaviti vladavino prava in tako zamenjati vladavino nasilja in načelo pravice močnejšega, ki še prevladujeta v teh odnosih. Pri tem je treba upoštevati najvišja merila legitimnosti in zakonitosti ter spoštovanja človekovih pravic in svoboščin, načel poštenega sojenja in strokovnih pravil kazenskega prava, ki sodijo v zakladnico občečloveških vrednot. 
Redaktorja: dr. Ljubo Bavcon, dr. Mirjam Škrk
Stvarno kazalo: dr. Sabina Zgaga
Avtor/ji: dr. Matjaž Ambrož, dr. Ljubo Bavcon, dr. Zvonko Fišer, dr. Damjan Korošec, dr. Vasilka Sancin, dr. Liljana Selinšek, dr. Mirjam Škrk
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/kazensko-pravo/mednarodno-kazensko-pravonbsp
Cena z DDV: 78 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO EU

Pričujoča knjiga sistematično, celovito in poglobljeno obravnava zelo dinamično in hitro razvijajoče se področje mednarodnega zasebnega prava EU v širšem pomenu. Posledično zajema vse centralne komponente tega področja: mednarodno pristojnost, kolizijsko pravo ter priznanje in izvrševanje tujih sodnih odločb. V zvezi s tem so analizirani pravni akti Evropske unije, ki posegajo v urejanje tovrstnih razmerij, katerih pomen v času globalizacije zelo narašča, obenem pa tudi relevantna sodna praksa Sodišča EU, vključene pa so še posamezne odločitve slovenskih sodišč.

Poleg splošnih teoretičnih temeljev mednarodnega zasebnega prava, ki bralca uvedejo v problematiko tega področja, knjiga celovito in poglobljeno obravnava Bruseljsko uredbo Ia, Bruseljsko uredbo II bis, Rimske uredbe I, II in III, Preživninsko, Dedno, Insolvenčno uredbo, evropski izvršilni naslov, evropski plačilni nalog, spor majhnih vrednosti, evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, mednarodno pravno pomoč, vročanje in dokazovanje.

Zaradi širine področja in globine njegovega obravnavanja je namenjena širokemu krogu uporabnikov: odvetnikom, notarjem, pravnikom v gospodarstvu in negospodarstvu, akademski sferi in tudi študentom prava, ki jo bodo lahko uporabljali pri znanstvenoraziskovalnem delu, v praksi in pri študiju.

Urednici: dr. Martina Repas in dr. Vesna Rijavec
Avtorji: dr. Rajko Knez, dr. Suzana Kraljić, dr. Tomaž Keresteš, dr. Tjaša Ivanc, dr. Jorg Sladič, dr. Andrej Ekart
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/vstopna-stran/mednarodno-zasebno-pravo-eu
Cena z DDV: 74 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
NADZORNI SVETI IN UPRAVNI ODBORI
Monografija sistematično, celovito in izčrpno obravnava vlogo, položaj in delo nadzornih svetov in upravnih odborov delniških družb, družb z omejeno odgovornostjo in povezanih družb ter pravni položaj posameznih članov nadzornega sveta in upravnega odbora.
dr. Marijan Kocbek, dr. Šime Ivanjko, dr. Borut Bratina, Peter dr. Podgorelec
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/nadzorni-sveti-in-upravni-odbori
Cena z DDV: 165,01 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 99 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
NEPREMIČNINSKO PRAVO 2, zbirka predpisov
V knjigi je zbranih 33 predpisov, ki urejajo nepremičnine (do 15. 2. 2012). Od sistemskih zakonov, kot sta Stvarnopravni zakonik in Zakon o zemljiški knjigi, do zakonov, ki urejajo prostorsko načrtovanje in graditev objektov, ter zakonov, ki določajo poseben status posameznih vrst nepremičnin (zlasti kmetij, zaščitenih kmetij, gozdov in voda). Zajeti sta tudi pomembna naravovarstvena zakonodaja in zakonodaja s področja varstva potrošnikov v zvezi z nakupom stanovanjskih površin in potrošniškimi krediti.
dr. Matjaž Tratnik, dr. Renato Vrenčur
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/knjige/nepremicninsko-pravo-2-zbirka-predpisov
Cena z DDV: 64 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 38,40 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.

OBLIGACIJSKI ZAKONIK

neuradno prečiščeno besedilo

Izšla je nova izdaja knjige Obligacijski zakonik (OZ), v kateri neuradno prečiščeno besedilo zakona vsebuje tudi Odločbo o razveljavitvi 184. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016).
stvarno kazalo Janez Toplišek
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/novo/obligacijski-zakonik-oz
Cena z DDV: 29 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
OBLIGACIJSKO PRAVO SPLOŠNI DEL
Obligacijsko pravo je pomembno pravno področje, s katerim se pri svojem delu srečuje večina pravnikov. Sistemsko delo, drugače kot komentar zakona, omogoča sistematično in pregledno obravnavo posameznih institutov obligacijskega prava.
dr. Nina Plavšak, dr. Miha Juhart, dr. Renato Vrenčur
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/knjige/obligacijsko-pravo
Cena z DDV: 225 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 135 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
OSNOVE DELOVNEGA IN SOCIALNEGA PRAVA
Dvojezični univerzitetni učbenik in znanstvena monografija Osnove delovnega in socialnega prava, The Bases of Labour and Social Law je druga, spremenjena in dopolnjena izdaja e-knjige prof. dr. Zvoneta Vodovnika iz leta 2015, ki se mu je kot soavtor tokrat pridružil docent dr. Luka Tičar.
Zvone Vodovnik, Luka Tičar
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/osnove-delovnega-in-socialnega-prava
Cena z DDV: 25 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
POZABLJENA LATINŠČINA
Knjiga prinaša nekaj biserov iz zakladnice antične literature, prava in filozofije. Avtor skuša misli različnih avtorjev, ki so pisali v latinskem jeziku, približati sodobnemu bralcu in času. Presenečata nas aktualnost antičnih rekov in spoznanje, da se človeški problemi in njihove rešitve od klasične antike do danes niso spremenili in da na svetu razen tehničnega napredka in posledic, ki jih prinaša, v resnici ni veliko novega.
dr. Janez Kranjc
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/knjige/pozabljena-latinscina
Cena z DDV: 42 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 25,20 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
PRAKTIKUM ZA KAZENSKO MATERIALNO PRAVO
Avtorji so, upoštevajoč večletne izkušnje vodenja seminarskih vaj pri predmetu Kazensko pravo na ljubljanski pravni fakulteti in nov Kazenski zakonik (KZ-1), uveljavljen leta 2008, pripravili praktikum, ki je učni pripomoček za seminarske vaje iz kazenskega materialnega prava. 
dr. Vid Jakulin, dr. Damjan Korošec, dr. Matjaž Ambrož, dr. Katja Filipčič
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/praktikum-za-kazensko-materialno-pravo
Cena z DDV: 36 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
PRAKTIKUM ZA UVOD V CIVILNO PRAVO
Praktikum je zbirka praktičnih primerov in vprašanj, s katerimi se dopolnjuje in utrjuje teoretično znanje splošnega dela civilnega prava.

Namen praktikuma je študente usposabljati za prepoznavanje temeljnih pojmov in institutov civilnega prava v konkretnih primerih, saj bodo tako laže razumeli, kako so ti pojmi in instituti vpeti v sistem civilnega prava. Hkrati pa se tako spodbuja tudi njihova kreativnost in krepi sposobnost praktične uporabe pridobljenega teoretičnega znanja.
dr. Novak Barbara
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/ucbeniki/praktikum-za-uvod-v-civilno-pravo
Cena z DDV: 34,50 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
PRIMERI IZ RIMSKEGA PRAVA
Namen knjige Primeri iz rimskega prava je, kot navede avtor prof. dr. Janez Kranjc v uvodu knjige, dopolniti znanje študentov prava z vsaj približno predstavo o tem, kako so pisali in razmišljali rimski klasični in predklasični pravniki. Gre za dopolnitev in konkretizacijo znanja o rimskem pravu, ki ga študent pridobi v okviru predmeta Rimsko pravo.
dr. Janez Kranjc
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/ucbeniki/primeri-iz-rimskega-prava-1
Cena z DDV: 29 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
PRIROČNIK ZA UPORABO JN V PRAKSI
Ob tem, ko je ZJN-3 v slovensko pravo javnega naročanja vključil dobrodošle in težko pričakovane novosti, pa je s seboj prinesel tudi veliko nerešenih vprašanj in dilem, s katerimi se srečujejo naročniki in ponudniki. Instituti in določbe, prevedeni iz direktiv 2014/24/EU in 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta, obe z dne 26. februarja 2014, na nekatera praktična vprašanja ponujajo preveč splošne odgovore, da bi si udeleženci v javnem naročanju z njimi lahko pomagali pri konkretnih vprašanjih, s katerimi se srečujejo. Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi je namenjen temu, da ponudi odgovore ob težje razumljivih ali spornih določbah zakona: izhajajoč iz namenske, jezikovne in druge razlage osvetli bistvo posameznih določb novega zakona, na podlagi tega pa je mogoče sklepati na pravilno uporabo zakona.
mag. Maja Koršič Potočnik, Maja Prebil in mag. Urška Skok Klima
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/prirocnik-za-uporabo-javnega-narocanja-v-praksi
Cena z DDV: 94 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
 
PRIROČNIK ZA UPORABO RDEČE IN RUMENE POG. FIDIC
RDEČA in RUMENA knjiga FIDIC sta v našem okolju vse pogosteje uporabljeni gradbeni pogodbi, kar ni presenetljivo, saj je zanju značilno, da sta koherentni, da celostno urejata večino, če ne skoraj vseh dilem, ki utegnejo nastati med gradnjo, ter da pravično in enakopravno razporedita tveganje gradnje med obe pogodbeni stranki. Ker pa sta obe pogodbi FIDIC prevedeni iz angleškega jezika in prilagojeni uporabi v anglosaškem pravu, posamezne institute gradbenega prava urejata nekoliko drugače kakor slovenska gradbena pogodba.
mag. Koršič Potočnik Maja
URADNI LIST
Več o knjigi:https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/prirocnik-za-uporabo-rdece-in-rumene-pogodbe-fidic
Cena z DDV: 89 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
PROSTI PRETOK BLAGA V EU
Prosti pretok blaga je prva svoboščina notranjega trga EU in je tudi najbolj razvita –z vidika sodne prakse in z vidika zakonodaje EU. Ekonomska vrednost prostega pretoka blaga je velika, saj države članice EU med seboj izmenjajo večinski delež blagovne proizvodnje. Raziskave trga kažejo, da imajo podjetja kljub vsemu še zmeraj velike težave pri dostopanju na trg drugih držav članic, kar je posledica nepoznavanja pravil v podjetjih in državnih organih.
dr. Janja Hojnik
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/knjige/prosti-pretok-blaga-v-eu
Cena z DDV: 79 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 47,40 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Razvoj slovenske javne uprave 1991–2011
Monografija prikazuje razvoj modernizacije javne uprave v Sloveniji, njene stebre, načrte in dosežke ter tudi neuresničene projekte. Poudarja normativne in splošne družbene vidike razvoja slovenske javne uprave, vključno s primerjalnopravnimi pregledi v izbranih državah ter vplivi in primeri iz Evropske unije, in to od osamosvojitve Republike Slovenije do 20. obletnice države in njene javne uprave.
Urednika: dr. Polonca Kovač, dr. Gregor Virant
Avtorji: Lidija Apohal Vučković, dr. Boštjan Brezovnik, dr. Božo Grafenauer, Štefka Korade Purg, dr. Polonca Kovač, Nataša Pirc Musar, dr. Rajko Pirnat, dr. Igor Šoltes, dr. Gorazd Trpin, dr. Gregor Virant
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/razvoj-slovenske-javne-uprave-1991ndash2011
Cena z DDV: 67 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
STVARNO PRAVO (preglednica)
dr. Matjaž Tratnik
GV ZALOŽBA
Cena z DDV: 8 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Stvarnopravni zakonik (SPZ): z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Matjaža Tratnika
Komu pripada jabolko, ki pade na sosedov vrt?
Odgovor na to vprašanje in še mnogo več najdete v knjigi Stvarnopravni zakonik.
 
Stvarnopravni zakonik je temeljni steber v našem pravnem sistemu. Uvodna pojasnila dr. Matjaža Tratnika so od prve izdaje knjige v letu 2002 obsežno prenovljena. Bistveno razširjena so poglavja obravnave javnega dobra, nepravih stvarnih služnosti, zemljiškega dolga in neposestne zastavne pravice.
dr. Matjaž Tratnik
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/uvodna-pojasnila/stvarnopravni-zakonik-spz
Cena z DDV: 58 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
STVARNOPRAVNI ZAKONIK s komentarjem
Stvarnopravni zakonik je v slovenski sistem civilnega prava prinesel celovito ureditev stvarnopravnih razmerij. Izhaja iz zakona o temeljnih lastninskih razmerjih, vendar prinaša številne novosti, ki so utemeljene v nekaterih metodoloških premikih v ureditvi lastninske pravice kot temeljne človekove premoženjske pravice in nosilne pravice civilnega prava.
dr. Miha Juhart, dr. Andrej Berden, dr. Tomaž Keresteš, dr. Vesna Rijavec, dr. Matjaž Tratnik, Ana Vlahek, dr. Renato Vrenčur
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/knjige/stvarnopravni-zakonik-s-komentarjem
Cena z DDV: 48 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
STVARNOPRAVNI ZAKONIK: s komentarjem
Že več kot trinajst let je minilo od uveljavitve Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki je v slovenski sistem civilnega prava prinesel moderno in celovito ureditev stvarnopravnih razmerij. Naša praksa se je v tem času že prilagodila številnim novostim, ki so utemeljene v nekaterih metodoloških premikih pri ureditvi lastninske pravice kot temeljne človekove premoženjske pravice in nosilne pravice civilnega prava. S pravnosistemskega vidika pa je najpomembnejši poudarek zakonika na drugačni ureditvi nepremičninskih razmerij, ki tako kot v primerljivih pravnih sistemih temeljijo na primarnosti načela superficies solo cedit in konstitutivnosti zemljiškoknjiž­nega vpisa.
dr. Miha Juhart,dr. Matjaž Tratnik,dr. Renato Vrenčur;
Stvarno kazalo: dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc
URADNI LIST
Več o knjigi:https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/stvarnopravni-zakonikbrs-komentarjem
Cena z DDV: 218 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
 
USTAVA RS - mala
URADNI LIST
Cena z DDV: 21 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
UVOD V CIVILNO PRAVO
Študij civilnega prava se začne s predmetom Uvod v civilno pravo, ki je z bolonjskim študijskim programom uvrščen v prvi letnik študija prava. Namen predmeta je osvajanje osnovnih pojmov in institutov, kot so pravica, pravni posel in osebe, ki vstopajo v civilnopravna razmerja. S tem se postavljajo temelji, na katerih je mogoče graditi množico predmetov v nadaljevanju študija.
dr. Juhart Miha
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/ucbeniki/uvod-v-civilno-pravo
Cena z DDV: 98 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
UVOD V PRAVNO ZGODOVINO
Knjiga je predvsem namenjena uvajanju bodočega pravnika v razumevanje prava kot rezultata zelo različnih, med seboj prepletenih silnic. Zato je zasnovana v slogu učbenika, ponekod celo repetitorija, in v pregledni obliki.
  
Vsebina knjige utegne navajati k razmišljanju tudi pravnika, ki že pozna nekaj veljavnega prava, kratko informacijo o nastanku in vlogi prava v zgodovinskem razvoju pa bo v njej našel vsak bralec, ki ga zanima nekaj temeljnih dejstev in pojmov o razvoju prava.
dr. Sergej Vilfan
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/uvod-v-pravno-zgodovino
Cena z DDV: 24 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
UVOD V PRAVO EVROPSKE UNIJE
V Sloveniji se vse bolj zavedamo pomena in vpliva prava Evropske unije na delovanje naše pravne države. Slovensko gospodarstvo se je še tesneje vključilo v enotni trg Evropske unije, Slovenija je prevzela evro in postala del schengenskega območja. Naša država se pojavlja kot tožnica in toženka pred Sodiščem EU, slovenska sodišča pa so začela uporabljati postopek predhodnega odločanja kot obliko sodelovanja s Sodiščem EU.
dr. Aleš Ferčič, dr. Janja Hojnik, dr. Matjaž Tratnik
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/uvod-v-pravo-evropske-unije
Cena z DDV: 75 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 45 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
UVOD V PRAVOZNANSTVO
Izšla je druga, pregledana, spremenjena in dopolnjena izdaja knjige Uvod v pravoznanstvo, ki sodi med temeljno učno gradivo vsakega študenta prava. Profesorja in docent Pravne fakultete Univerze v Ljubljani so delo poimenovali učbenik in gradivo za predavanja, seminar in vaje.
dr. Cerar Miro, dr. Novak Aleš, dr. Pavčnik Marijan
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/drugo/uvod-v-pravoznanstvo-1
Cena z DDV: 40 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
VELIKI KOMENTAR ZGD-1H/I.-III. (možnost nakupa le v kompletu)
Redaktor: dr. Marijan Kocbek
Avtorji komentarja: dr. Marijan Kocbek, dr. Rado Bohinc, dr. Borut Bratina, dr. Mirko Ilešič, dr. Šime Ivanjko, dr. Rajko Knez, dr. Marjan Odar, dr. Hilda Marija Pivka, dr. Nina Plavšak, dr. Peter Podgorelec, dr. Saša Prelič, mag. Jerneja Prostor, mag. Dušan Pšeničnik, dr. Krešo Puharič, dr. Bojan Zabel; Stvarno kazalo: mag. Jerneja Prostor
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/veliki-komplet-zgd-1
Cena z DDV: 560 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 336 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
VLAGANJE IN REŠEVANJE REVIZIJSKIH ZAHTEVKOV V PRAKSI
V Republiki Sloveniji se vloži več kot petsto revizijskih zahtevkov na leto, s tem pa se naša država uvršča v evropski vrh po številu vloženih pravnih sredstev v pravu javnih naročil.

Priročnik je praktičen pregled vseh faz pred in med vložitvijo revizijskega zahtevka ter po vložitvi zahtevka. V veliko oporo bo ne samo vlagateljem, ki želijo uspeti s svojim revizijskim zahtevkom, in naročnikom, ki se srečujejo z vprašanjem, kako čim hitreje končati revizijski postopek, temveč tudi vsem drugim udeležencem javnih naročil, ki jim daje praktične nasvete.
mag. Koršič Potočnik Maja
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/e-knjige/vlaganje-in-resevanje-revizijskih-zahtevkov-v-praksi
Cena z DDV: 75 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH ZDR-1 in ZAKON O UREJANJU TRGA DELA ZUTD s pojasnili
Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o urejanju trga dela z obširnimi uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom.
dr. Barbara Kresal, dr. Darja Senčur Peček, dr. Katarina Kresal Šoltes, Peter Pogačar
Uvodna pojasnila k ZUTD: dr. Katarina Kresal Šoltes
GV ZALOŽBA
Cena z DDV: 98 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 58,80 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
ZAKON O DOSTOPU DO INF. JAVNEGA ZNAČAJA (ZDIJZ) s komentarjem

Pričujoči komentar Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) je prvi celovit in pregleden pripomoček, v katerem avtorice pojasnijo:

  • osnovna določila zakona in njegove spremembe v do sedaj petih novelah zakona,
  • namen določb pregledno po poglavjih ter členih, predvsem novosti na področju ponovne uporabe, ki veljajo za muzeje in knjižnice,
  • izbrano prakso pritožbenega organa – Informacijskega pooblaščenca RS in
  • izbrano sodno prakso od sprejetja zakona v letu 2003 pa do danes.
dr. Nataša Pirc Musar, Tina Kraigher Mišič, Mojca Komac, Maja Lubarda, mag. Renata Zatler in mag. Rosana Lemut Strle
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/zakon-o-dostopu-do-informacij-javnega-znacaja-zdijz-s-komentarjem
Cena z DDV: 130 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH ZGD-1I s pojasnili
Novela ZGD-1I, objavljena v Ur. l. RS., št. 55/2015, je zelo obsežna, saj ima kar 107 členov. Številne spremembe in novi korporacijskopravni instituti so zelo pomembni za poslovno prakso gospodarskih družb in podjetnikov. V knjigi je objavljeno zakonsko besedilo z vidnimi spremembami, ki jih je prinesla novela ZGD-1I, ter pojasnila k noveli.
dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/zakon-o-gospodarskih-druzbah-z-uvodnimi-pojasnili-1302
Cena z DDV: 118 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 70,80 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH ZGD-1J s pojasnili
Novelo ZGD-1J je Državni zbor RS sprejel na seji 21. marca 2017, objavljena pa je bila v Uradnem listu RS št. 15/2017. Čeprav ni obsežna, je pri številnih korporacijskopravnih institutih uvedla pomembne novosti. Zaradi uskladitve z evropskim pravom družb je spremenjeno poglavje s področja bilančnega prava, predvsem pravila o izdelavi in objavi letnih poročil, številne spremembe pa veljajo za vse gospodarske družbe in tudi samostojne podjetnike.
dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/zakon-o-gospodarskih-druzbah-z-uvodnimi-pojasnili-1304
Cena z DDV: 146 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 87,60 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU 2017
Izšla je že šesta, dopolnjena izdaja knjige, v kateri avtor v uvodnih pojasnilih komentira zadnjo novelo Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), ki obsega kar 132. členov. Novela ZPP-E je bila sprejeta 17. februarja 2017 in se bo skoraj v celoti začela uporabljati 14. septembra 2017 (107., 108. in 109. člen ZPP-E se začnejo uporabljati 14. 3. 2017).
z uvodnimi pojasnili k spremembam zakona in stvarnim kazalom dr. Aleša Galiča
URADNI LIST
Več o knjigi: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/novo/zakon-o-pravdnem-postopku-zpp-2
Cena z DDV: 49 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU ZPP-E s pojasnili
Uvodna pojasnila k noveli, v katerih so združeni izsledki preučevanj teoretikov in praktikov, olajšujejo razumevanje in uporabo prenovljenih in novih določb v praksi. Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), ki se je začela uporabljati 14. 9. 2017, je druga najobsežnejša doslej in pomembno posega v ureditev pravdnega postopka.
dr. Andrej Ekart, dr. Vesna Rijavec, dr. Lojze Ude, dr. Tomaž Keresteš
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/knjige/zakon-o-pravdnem-postopku-z-uvodnimi-pojasnili-1251
Cena z DDV: 146 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 87,60 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
ZAKON O PRAVNEM VARSTVU V POST.JAV.NAR./pojasnila
V začetku junija je bil sprejet Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN. Veljati je začel 3. julija 2011.
Zakon celovito ureja pravno varstvo pri oddaji javnih naročil, ne samo postopka in pogojev za pravno varstvo pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo, ampak tudi pogoje za uveljavljanje ničnosti in odškodnine pred sodiščem. Dosedanji revizijski postopek je preoblikovan v predrevizijski in revizijski postopek. Spremenjena so pravila o vsebini zahtevka za revizijo, aktivni legitimaciji, rokih, pogojih za sodelovanje izbranega ponudnika v revizijskem postopku.
dr. Vesna Kranjc, Vida Kostanjevec
GV ZALOŽBA
Več o knjigi: https://www.gvzalozba.si/knjige/zakon-o-pravnem-varstvu-v-postopkih-javnega-narocanja-z-uvodnimi-pojasnili
Cena z DDV: 48 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.
Cena z DDV in s 40% popustom za študente s statusom: 28,80 EUR
V ceno niso všteti stroški pošiljanja.

 

Cenik knjig veljaven od 20.4.2018 dalje.

Knjiga/e po študentski ceni velja/jo ob predložitvi potrdila o statusu študenta za tekoče študijsko leto.