Pravniško društvo v Mariboru

 

Pravniško društvo v Mariboru
Mladinska ulica 9
2000 Maribor
E-pošta: pravnisko.drustvo@gmail.com

Pravniško društvo v Mariboru je bilo ustanovljeno 23. oktobera leta 1964, in sicer na dan ustanovni sestanka Podružnice Društva pravnikov v gospodarstvu Jugoslavije, ki je potekal v Mariboru. Ustanovani člani Pravniškega društva v Mariboru so bili: Miro Brečko, dr. Jože Cigan, Adolf Ferlinc, Miroslava Geč, Šime Ivanjko, Ivo Ketiš, Rajko Kramberger, Marjan Majcen, dr. Ivan Muhič, Jože Natek, dr. Janez Nemec, dr. Adolf Obran, Artur Pahor, Miran Potrč, dr. Avgust Reisman, Jože Sande, Ivanka Steinbücher, Matej Svetel, Leon Štukelj, Stanko Tadina, dr. Majnhard Veberič, Božo Vidmar, Rudolf Viher, dr. Igor Vilfan in Nataša Zemljič.

Za prvega predsednika društva je bil izvoljen Rajko Kramberger. Sledili so mu: dr. Janez Nemec (1964 - 1978), Rajko Kramberger (1978 - 1979), dr. Jernej Sekolec (1980 - 1982), Rajko Kramberger (1982 - 1988), dr. Šime Ivanjko (1988 - 1994), Andrej Vovšek (1994 - 2004), od leta 2004 naprej pa društvo vodi predsednica Bojana Kmetec Rošic.

Pravniško društvo v Mariboru ima bogato zgodovino, saj v svojem več kot 50-letnem delovanju svoje člane uspešno priteguje k aktivnemu udejstvovanju. Društvo je priredilo preko 400 strokovnih predavanj, člani društva so v različnih revijah objavili številne prispevke in strokovne komentarje, sodelovali so kot predavatelji in soorganizatorji na mnogih posvetovanjih in srečanjih. Prav tako pa društvo skrbi tudi za družbeno življenje, saj organizira različne ekskurzije in druge aktivnosti.

Obiščite nas tudi na Facebook-u