Pravniško društvo v Mariboru

Pravniško društvo v Mariboru

Mladinska ulica 9

2000 Maribor

E-pošta: pravnisko.drustvo@gmail.com

Spletna stran: www.pravnisko-drustvo-mb.si
 

Pravniško društvo v Mariboru je bilo ustanovljeno 23. oktobra 1964 in neprekinjeno deluje že več kot 55 let. Društvo ima bogato zgodovino, saj je bilo v okviru društva organiziranih več kot 500 strokovnih predavanj, posvetovanj, srečanj in seminarjev, poleg strokovnih dogodkov pa je društvo organiziralo tudi številna druženja, oglede, izlete in športne dogodke. V društvu se združujejo pravniki s širšega območja severovzhodne Slovenije, člani društva pa so lahko tudi študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru. V društvo je tako včlanjenih več kot 200 pravnikov z različnih pravnih področij. Letna članarina znaša 17 €, za člane s statusom študenta pa 5 €.

Društvo izvaja številne aktivnosti. Je eden izmed soorganizatorjev posveta Medicina, pravo in družba, organizira številna strokovna predavanja, seminarje, družabna srečanja, izlete in športne dogodke. Društvo na različne načine sodeluje s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru, med drugim sodeluje v različnih projektih in pri udeležbi študentov na mednarodnih študentskih tekmovanjih. Društvo je pred kratkih začelo z novim projektom - Bukvarna PDM, ki omogoča nakup in prodajo rabljene pravne literature.

Delo društva lahko spremljate na spletni strani www.pravnisko-drustvo-mb.si in na družbenih omrežjih Facebook, LinkedIn in Twitter. V primeru kakršnihkoli vprašanj, pa lahko društvo kontaktirate preko obrazca na spletni strani oziroma preko elektronske pošte na naslov: pravnisko.drustvo@gmail.com. Vabimo vas, da se včlanite v Pravniško društvo v Mariboru in na ta način že tekom študija ali ob njegovem zaključku poskrbite za boljše možnosti v vaši poklicni karieri.
 

Klemen Drnovšek,

Predsednik Pravniškega društva v Mariboru