Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, 18. - 20. maj 2017

Fotogalerija