Zaključek študija, kjer zaključno delo ni predvideno

Zaključno delo, upoštevajoč spodaj navedeno besedilo, pripravijo tisti študenti, ki so se vpisali v 3. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo v študijskem letu 2016/2017 in prej.

Za študente, ki so se vpisali v 3. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo v študijskem letu 2017/2018, JE PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA DELA UKINJENA.Zaključek študija v primeru, ko zaključno delo s študijskim programom NI PREDVIDENO ureja 16. člen  Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje UM.
 

Postopek, ko študent opravi vse študijske obveznosti:
 
 • študent najprej odda vlogo za ugotovitev zaključenega študija;
   
 • v AIPS-u izpolni anketo o zadovoljstvu s študijem;
   
 • nato prejme sklep dekanice o uspešno zaključenem študiju;
   
 • če ima študent opravljene kake aktivnosti (npr. pridobljeni certifikati, dodatni opravljeni izpiti, študentske nagrade, sodelovanje v študentskih projektih, študentske funkcije tutorja študenta ali študenta demonstratorja, bibliografija, študijske izmenjave, itd.)  za vpis v Prilogo k diplomi odda obrazec Priloga k diplomi - vloga za vpis dodatnih informacij o študentu, povezanih s študijem;
   
 • študent v Referat za študijske zadeve odda potrdilo Knjižnice Mirka Ilešiča PF UM o poravnanih obveznostih do knjižnice, ki ga dobi v knjižnici (študent mora pred zaključkom študija vrniti vso izposojeno gradivo in poravnati finančne obveznosti do Knjižnice Mirka Ilešiča PF UM) in Izjavo o objavi osebnih podatkov.

Na osnovi sklepa o uspešno zaključenem študiju Referat za študijske zadeve študentu izda Potrdilo o diplomiranju, v katerem se namesto datuma diplomiranja navede datum izdaje sklepa o uspešno zaključenem študiju.

Študent Pravne fakultete Univerze v Mariboru pridobi strokovni naziv diplomirani pravnik / dipl. prav.