Vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov

Spoštovani,

veseli nas, da ste se odločili za študij PRAVA in da ste uspeli z vašo željo po vpisu v  Univerzitetni študijski program 1. stopnje »Pravo«, ki ga izvaja Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.

Na osnovi vaše Prijave za vpis in uvrstitve v Seznam sprejetih kandidatov v prvem prijavnem roku za vpis v prvi letnik rednega/ izrednega študija Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje »Pravo« za študijsko leto 2021/2022, smo vam na vaš naslov poslali navodila in vso potrebno dokumentacijo, da boste lahko izvedli vpis na Pravno fakulteto Univerze v Mariboru.

V kolikor imate vprašanja, se lahko obrnete na referentko za dodiplomski študij go. Vesno Potisk po e-pošti vesna.potisk@um.si ali pokličete na tel. št. 02 250 42 20 (vsak delovni dan razen petka, med 11. in 13. uro).

Kmalu na srečanje.