Višanje ocene pri zadnji opravljeni učni enoti

27. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG v zvezi z višanjem ocene pri posamezni učni enoti določa, da ima študent pred zaključkom študija pravico do popravljanja izpita iz vseh učnih enot, ki jih je že opravil, če želi zvišati oceno pri posamezni učni enoti. Kot zaključek študija je pri študijskih programih, ki se zaključijo z diplomskim delom, mišljeno diplomsko delo, medtem ko je pri dodiplomskih študijskih programih, ki se zaključijo brez zaključnega dela, študij zaključen z zadnjo opravljeno obveznostjo (izpitom).
 

Študent tako ne more višati ocene pri zadnji učni enoti (izpitu), kar je primerljivo s tem, da ne more višati ocene pri diplomi, lahko pa poda ugovor zoper oceno, doseženo pri zadnji učni enoti (izpitu), vendar v tem primeru takoj oz. najkasneje pred iztekom roka, ki je določen za preverjanje podatkov o zaključku študija v uradnih evidencah.

Navedeno velja tudi v primeru, ko študent želi višati oceno pri učni enoti, ki jo je že opravil pred zadnjo opravljeno obveznostjo, če zadnjo obveznost opravi preden je razpisan izpitni termin učne enote pri kateri študent želi višati oceno.