Zaposlitev ali pripravništvo v izbrani instituciji Evropske unije

8 KORAKOV DO ZAPOSLITVE V INSTITUCIJAH EU

Medtem ko loviš priložnost za zaposlitev ali pripravništvo v izbrani instituciji Evropske unije, ne pozabi, da poleg znanja in spretnosti, pridobljenih v procesih formalnega izobraževanja, na trgu dela štejejo tudi kompetence, pridobljene izven študija.

8. korak:Ne pozabi na neformalno! Izkoristi Erasmus+

Tisto, kar te loči od drugih in ti prinaša dodano vrednost na trgu dela: tvoje izkušnje, pridobljene izven formalnega izobraževanja. Te so v tujini zelo cenjene, saj ne izkazujejo le tvojega znanja, pač pa kažejo na tvoje vrednote in na to, kakšna osebnost si.Evropska unija ponuja številne možnosti, da v procesih neformalnega izobraževanja in učenja pridobiš kompetence, ki ti bodo ob zaposlitvi prišle še kako prav. Svetujemo ti, da raziščeš možnosti v okviru programov Erasmus+:

Se udeležišmladinske izmenjave in nekoč morda postaneš del ekipe evropskih mladinskih delavcev. Mladinske izmenjave trajajo od 5 do 21 dni.Mladim iz različnih držav omogočajo, da se srečajo ter krajši čas skupaj bivajo in sodelujejo pri skupnih projektih. Dejavnosti, v katerih sodelujejo, navadno obsegajo delavnice, vaje, razprave, igranje vlog, zunanje aktivnosti in drugo. Učne izkušnje udeležencev na mladinskih izmenjavah so priznane v potrdilu Youthpass.

Sodeluješ v programihEvropske prostovoljske službe. Prostovoljec EVS se zaveže, da bo delal za organizacijo v tujini. Projekti prostovoljskega dela zajemajo številne dejavnosti z različnih področjih, kot so delo z mladimi, kultura, socialno varstvo in varovanje okolja. Prostovoljsko delo je neplačano delo s polnim delovnim časom. Traja najmanj 2 tedna in največ 12 mesecev. Kriti so vsi osnovni stroški udeležbe v projektu prostovoljskega dela: stroški nastanitve in prehrane ter lokalnega javnega prevoza. Prostovoljec lahko tudi prejme majhno žepnino.

O udeležbi v tovrstnih programih povprašaj v lokalnih mladinskih organizacijah in centrih. Ali skoči na nacionalno agencijo MOVIT!


ZGRABI SVOJO PRILOŽNOST.EU!

Iščeš prvo zaposlitev ali pripravništvo? Morda ustrezno štipendijo?

PRIPRAVNIŠTVA IN ŠTUDIJSKE PRAKSE

Evropska centralna Banka,Generalni direktorat za ekonomski razvoj (DG/ED), iz katerega prihajata tudi Ekonomski bilten in Letno poročilo ECB, vabi univerzitetne diplomante in tiste, ki so blizu zaključku svojega študija, da se pridružijo njihovemu pripravniškemu programu za leto 2017. Pogoj: (vsaj) diploma iz ekonomije, financ, statistike, inženirstva ipd; poznavanje ekonomskih zadev vsaj enega izmed štirih oddelkov direktorata;  izkušnje s katerim izmed naslednjih tipov podatkov: makroekonomski, podatki finančnih trgov, mikro in podatki v podjetjih; delovno znanje uporabe statističnih in ekonometričnih programov (Stata, R, MATLAB ali EViews) ali napredno znanje programskih jezikov. Med zahtevami je še temeljito znanje angleščine. Trajanje: 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do enega leta. Kraj: Frankfurt. Plačilo: 1050 eur/mesec. Rok za prijavo: 18.4.2017

http://bit.ly/ECB_Economic_Developments

Evropska policijska agencija EUROPOL bo okrepila svoje vrste s pripravnikom ali priravnico v forenzičnem laboratorijuCentra za kibernetski kriminal. Delo tu obsega pripravo raziskovalnih in razvojnih aktivnosti, tehnične priprave in predvsem veliko konkretnih nalog. Pogoj za prijavo je (skoraj) zaključeni študij iz spletne forenzike, obratnega inženirstva, analize zlonamesnke programske opreme, odpornosti informacijskih sistemov na vdore, tehnologije Multi-OS ipd. Od kandidatov pa želijo še nekaj drugih tehničnih in socialnih spretnosti, kot je zmožnost dela v večkulturnem okolju. Trajanje: od tri do šest mesecev. Pričetek: 1. junij. Kraj: Haag, Nizozemska. Plačilo: 782 eur/mesec. Rok za prijavo: 9.4.2017

http://bit.ly/EUROPOL_Security_Reseracher

Pridruži se Svetu Evrope in sodeluj pri varovanju človekovih pravic! Če imaš visokošolsko izobrazbo vsaj prve stopnje ter željo po pridobivanju praktičnih izkušenj in znanja o delovanju institucije odpotuj v Strasbourg septembra, ko so na sporedu nova, jesenska, petmesečna pripravništva. Pripravništva pri Svetu Evrope niso plačana, vendar bo že hitra raziskava na spletu navrgla nekaj možnosti mednarodnih štipendij, za katere lahko zaprosiš, zato ne odlašaj s prijavnim obrazcem – izpolni ga v angleškem ali francoskem jeziku. Rok za prijavo: 29.4.2017

http://bit.ly/COE_Traineeships

Študiraš mednarodne odnose, obramboslovje, politične ali varnostne vede? Morda si interdisciplinarni/a kandidat/ka z znanji ekonomije, financ in področja človeških virov? So tvoja področja IT, spletno ali grafično oblikovanje, književnost ali prevajanje? Si inženir ali aeronavtik? Ali pa prihajaš s področja medijev ali novinarstva? Govoriš rusko, arabsko ali ukrajinsko? Lahko samostojno raziskuješ in opravljaš analize? NATO potrebuje tvoje spretnosti! Razpisuje program za stažiranjev letu 2018, ki je namenjen študentom višjih letnikov (nad 21 let) ali diplomirancem, ki so izobrazbo pridobili pred manj kot letom dni. Pripravništva trajajo šest mesecev in so plačana. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 18.4.2017

http://bit.ly/NATO_Intrenships2018

The EUROMED Migration IV je program za učinkovit dialog in sodelovanje med EU in državami mediteranskega partnerstva na področju migracij, mobilnosti ter mednarodne zaščite in azila. Usmerja ga Mednarodni center za razvoj migracijske politike (ICMPD), s pomočjo spletne platforme i.MAP, ki predstavlja bazo znanj in informacij v podporo uravnoteženim politikam. Prvič razpisuje obširen »pripravniški program upravljanja z migracijami i.MAP«, ki bo do leta 2019 ponudil 32 pripravniških delovnih mest. Prijavijo se lahko študenti ali diplomiranci magistrskega ali doktorskega študija z usmeritvijo na področju migracij, ki poznajo globalne trende in migracijsko politiko EU. Odlikujejo pa jih spretnosti raziskovanja in pisanja. Angleščina je pogoj, zaželeno je znanje francoščine ali arabščine. Pripravništvo je plačano: 800 eur/mesečno. Kraj: Valleta, Malta. Rok za prijavo: 14.4.2017

http://bit.ly/iMAP_Migration_Governance_Traineeship

Je tvoje znanje nemščine na ravni maternega jezika? Govoriš tudi angleško? Morda pa celo francosko? Bi se rad/a preizkusil/a z delom v pravem svetovalnem podjetju? European Affairs Consulting Group (Eacon), ki svetuje o zadevah EU, išče pripravnika/co, ki bo z delom pričel/a v naslednjem mesecu. Najmanj tri mesece bo zadolžen/a za spremljanje debate o ključnih politikah in razvoju v Evropski uniji in delo z evropsko zakonodajo. Poleg tega bodo naloge zajemale tudi snovanje člankov, govorov, predstavitev in korespondence ter organizacijo sestankov in dogodkov. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 10.4.2017

http://bit.ly/EACON_Internship

Si doma v evropskih politikah? Razumeš delovanje evropskih institucij in odločevalskega procesa? Poznaš in te zanima delo na področju naložbene filantropije? Organiziranost je tvoje drugo ime, hkrati pa samostojno delaš na projektih? Torej se odpravi v Bruselj in postani pripravnik/ca za javne politike pri Evropskem združenju za naložbeno filantropijo. Tvoje naloge bodo obsegale notranjo komunikacijo in stik z različnimi organizacijami in institucijami (npr. Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom, Svetom, G8 ipd). V pomoč boš pri organizaciji dogodkov in seminarjev ter izmenjavi informacij o politikah na EU in na nacionalnih ravneh. Pripravništvo je plačano. Začne se v maju, traja šest mesecev in ga je mogoče podaljšati. Rok za prijavo: 16.4.2017

http://bit.ly/EVPA_Policy_intern

Te veselijo komuniciranje, mediji ali novinarstvo? Te zanima delo v nevladnem sektorju? Si spreten/na pripovedovalec/ka zgodb in znaš razviti privlačna sporočila? Lahko se pridružiš mednarodni organizaciji Korak za Korakom (ISSA), ki služi kot učna skupnost za kakovost življenja in enakost majhnih otrok in njihovih družin. Če blestiš v pisanju v angleškem jeziku in imaš izkušnje (z objavami na družbenih omrežjih), postani pripravnik/ca za komuniciranje v Leidnu na Nizozemskem. Plačilo: 700 eur/mesečno. Pripravništvo traja 6 mesecev. Rok za prijavo: 15.4.2017

http://bit.ly/ISSA_Communications_Intern

Kakšno vlogo bi morala igrati mesta pri izboljševanju mobilnosti in transporta v EU? Imaš prave odgovore? Zapiši jih v motivacijsko pismo in ga pošlji mreži evropskih mest Eurocities, ki združuje več kot 130 največjih evropskih mest ter partnerska mesta drugih držav. Tvoje delo bo obsegalo spremljanje pobud in sodelovanje pri oblikovanju izročkov, povzetkov in predlogov o politikah EU na področju transporta. Pripravništvo ni plačano, predviden je prispevek okoli 200 EUR za pokritje osnovnih življenjskih stroškov + službeni telefon + kosilo + karta za javni prevoz. Kraj: Bruselj. Rok za prijavo: 19.4.2017 (do 12.00)

http://bit.ly/EUROCITIES_Work_Experience

Še vedno se lahko prijaviš tudi na:

Ne pozabi naprakso Roberta Schumana, s katero Evropski parlament univerzitetnim diplomantom najrazličnejših smeri omogoči, da se bolje seznanijo z njegovim delom v okviru sprejemanja zakonodaje, prevajanja in odnosov z javnostmi. Prakso lahko opravljaš v Bruslju, Strasbourgu in drugih mestih v državah članicah EU. Ne zamudi priložnosti in naberi svoje prve izkušnje v mednarodnem okolju. Z opravljanjem pripravništva boš pričel/a v oktobru. Rok za prijavo: 15.5.2017

http://bit.ly/Evropski_parlament_Prakse

Friends of Europe je eden izmed vodilnih think-tankov, s sedežem v Bruslju, ki raziskuje z namenom povezovanja ljudi, spodbujanja razprave in sprememb v smeri bolj vključujoče, trajnostne in v prihodnost usmerjene Evrope. Trenutno razpisuje pripravniško delovno mesto programskega asistenta, ki bo pretežno delal na področjih zagotavljanja miru, varnosti in obrambe. Za uspešno prijavo potrebuješ univerzitetno diplomo relevantnega področja, dobro zanje angleščine ter nekaj izkušenj z raziskovalnim delom. Pripravništvo je plačano. Rok za prijavo: 1.7.2017

http://bit.ly/FriendsOfEurope_PogrammeAssistant

Si diplomiral/a iz pravnih ved? Se ti zdijo uredbe in direktive še posebej privlačne? Te zanima, kako je videti in slišati razlaga Sodišča Evropske unije, če jo spremljaš neposredno iz sodne dvorane? Potem se odpravi v Luksemburg, kajti razpisana so 5 mesečna pripravništva v različnih direktoratih Sodišča. Konferenčnim tolmačem pa so na voljo prakse v tolmačenju, ki trajajo od deset do dvanajst tednov. S seboj vzemi še osnovno znanje francoščine in svojo diplomo. Rok za prijavo: 30.4.2017

http://bit.ly/CourtEU_Stages_Lux

Si univerzitetni diplomant prava? Si že dosegel napredno stopnjo usposabljanja ali raziskovanja na področju prava EU? Te odlikuje dobro znanje angleškega jezika? Morda pa govoriš še francosko (prednost)? Lahko se poteguješ za pripravništvo v uradu Evropskega varuha človekovih pravic v Bruslju ali Strasbourgu. Pričetek pripravništva: september 2017. Trajanje: 4 mesece, z možnostjo podaljšanja do 1 leta. Višina štipendije se določi individualno. Rok za prijavo: 30.4.2017

http://bit.ly/EUOmbudsman_traineeship

Ideale človeškega dostojanstva lahko zagovarjaš na mednarodni ravni. Urad visokega komisarja (OHCHR), ki usmerja prizadevanja Združenih narodov na področju človekovih pravic, s sedežem v Ženevi, namreč išče pripravnike različnih strok, povezanih z njegovim delom (mednarodno pravo, politične in družbene vede, zgodovina ipd.). Pogoj: vpis v magistrski in doktorski študij, ali zadnji letnik dodiplomskega študija. S pripravništvom lahko pričneš tudi leto dni po zaključku študija. Zahtevano je znanje vsaj dveh uradnih jezikov ZN (angleščina, francoščina, arabščina, španščina, ruščina, kitajščina). Pozor: pripravništva pri ZN niso plačana, vse stroške življenja v Švici kriješ sam/a. Rok za prijavo: v tekudo 30.9.2017

http://bit.ly/OHCHR_Internship


ZAPOSLITVE

Te zanima delo v javni službi? Želiš sodelovati pri spreminjanju Evrope in si pripravljen/a stopiti na stimulativno in izzivov polno poklicno pot? Torej to pomlad nikakor ne zamudi generalnega natečaja za zaposlitev v institucijah EU, ki je namenjen univerzitetnim diplomantom (razred AD 5). Pogoji za prijavo na razpis zahtevajo, da imaš državljanstvo EU, obvladaš 2 uradna jezika in imaš diplomo prve stopnje (ali višje) iz kateregakoli področja. Delovne izkušnje niso potrebne. Rok za prijavo: 3.5.2017

http://bit.ly/EPSO_AD5_2017

Sodišče Evropske unije v Luksemburgu redno išče pravnike za zaposlitev v službi za raziskave in dokumentacijo in z nalogo izvajati študije in raziskave ter urejati dokumentacijo v zvezi s pravom Unije in nacionalnimi pravi. Za zaposlitev na stopnji AD 5 (karierni začetniki) sta zahtevana univerzitetna izobrazba iz nacionalnega prava in dobro poznavanje prava EU, delovne izkušnje so zelo zaželene. Na tem delovnem mestu je potrebno tudi dobro poznavanje francoskega jezika. Zaposlitev za eno leto, z možnostjo podaljšanja. Rok za prijavo: stalni razpis

http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta

Sodišče Evropske unije išče tudi pravnike lingviste za slovenski jezik. Poleg zanimanja za pravno prevajanje morajo imeti še diplomo pravne fakultete iz slovenskega prava, odlično morajo obvladati slovenski jezik in temeljito obvladati vsaj enega od naslednjih jezikov: francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, angleščina. Dobro poznavanje francoskega jezika in že pridobljene delovne izkušnje predstavljajo prednost v izbirnem postopku. Zaposlitev za določen čas. Kraj: Luksemburg. Rok za prijavo: stalni razpis

http://bit.ly/CURIA_prosta_delovna_mesta2

Za tiste, ki že imajo dve leti relevantnih delovnih izkušenj in univerzitetno izobrazbo na primer iz politologije, evropskih študij, javnega ali poslovnega upravljanja, prava, ekonomije ipd, Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), razpisuje prosto delovno mesto »svetovalec za politike – koordinator nacionalnih regulatornih služb«, ki bo zaposlitev opravljal v njeni pisarni za zvezo v Bruslju. ACER ima kot edina agencija EU sicer svoj sedež v Ljubljani. Zaposlitev za dve leti, z možnostjo podaljšanja. Rok za prijavo: 23.4.2017

http://bit.ly/ACER_PolicyOfficer_NRACoordinator