Uporabi glavo, študiraj pravo

»Živimo v enem najzanimivejših obdobij, ko se zgodovina skorajda dobesedno stika s prihodnostjo. Medtem, ko je bila tako rekoč pred nedavnim, v sredini 80-ih let 20. stoletja, registrirana prva »com« internetna domena, se gospodarstvo in pravno okolje že nekaj časa posvečata digitalizaciji, »blockchain«, pogodbe postajajo »smart«, projekti kot so LawGeex, RAVN ACE, ROSS in Watson pa so le še dodatni glasniki nepogrešljivosti informacijske tehnologije in umetne inteligence v pravnem okolju. Razvoj znižuje stroške pravnih storitev, pravnikom prihrani čas, gospodarski in pravni praksi pa omogoča hitrejši dostop do pravne rešitve in krajšo pot do končnega izdelka. Ne gre spregledati, da so prav problemi prakse tisti, ki hlastajo za tovrstnimi rešitvami. Ta je neusahljiv vir novih pojavov in okoliščin, ki potrebujejo in zahtevajo podrobno pravno vrednotenje in poglobljene pravne rešitve. Zato je za sodobnega »človeškega« pravnika, ki je (vsaj zaenkrat) še vedno ključni gradnik možganskega trusta, bistvenega pomena, da je »bombardiran« z vedno novimi problemi in izzivi iz njegovega področja specializacije. Pravo ni postan, negiben zrak s knjigami napolnjenega kabineta. Ni sui generis realnost. Pravo ureja življenje in iz njega črpa svojo eksistenco. Enako kot resnice življenja, skrite in izmuzljive, so tudi končna dognanja pravnega vrednotenja pogosto plod dovolj dolge udeleženosti v življenjskem pojavu, zato da ga lahko dodobra neposredno spoznamo, ponovnega premisleka že kontempliranega in dovolj notranjega nemira, ki ga ne pomirimo s topim, temveč le ostrim odgovorom. Do takrat je mnenj včasih več, vendarle se zdi, da resnica ostaja ena sama.«

Dr. Gregor Drnovšek, docent na Pravni fakulteti v Mariboru in svetovalec pri KPMG