mag. Marjan Špilar, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: direktor Finančnega urada Maribor
E-mail: marjan.spilar@gov.si
Telefon: + 386 (0)2 23 56 850
Biografija:

Mag. Marjan Špilar je strokovnjak s področja davčnega prava z več kot 20 letnimi delovnimi izkušnjami v Finančni upravi Republike Slovenije. Od leta 2006 opravlja naloge direktorja Finančnega urada Maribor, pred tem pa je bil določeno obdobje  namestnik generalnega direktorja Davčne uprave Republike Slovenije v Ljubljani. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim magisterijem znanosti s področja davčnega prava. Od leta 2014 ima na Pravni fakulteti v Mariboru v okviru Katedre za ustavno, upravno in finančno pravo, status gostujočega strokovnjaka iz prakse. Poglobljeno se ukvarja z davčnim splošnim in procesnim pravom ter upravnim procesnim pravom. Na teh področjih je objavil več znanstvenih in strokovnih del, ki so razvidna iz seznama, ki se vodi v Kooperativnem online bibliografskem sistemu in servisu (Cobiss).