Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije, Portorož, 19., 20. in 21. maj 2016

Fotogalerija