Evropski pravni prostor in izvršba

Konferenca v okviru Okvirnega programa Evropske komisije za sodelovanje na področju pravosodja v civilnih zadevah

 

Mednarodna znanstvena konferenca

Evropski pravni prostor in izvršba

21. in 22. september 2006, Univerza v Mariboru, Slovenija

 

 

Prireditelji:
Univerza v Mariboru (Slovenija)
Univerza Karla-Franca v Gradcu (Avstrija)
Univerza v Bayreuthu (Nemčija)

 

Konferenčni jeziki: slovenščina, nemščina, angleščina, s simultanim prevodom v konferenčne jezike

 

Konferenca je bila namenjena obravnavi rezultatov preučevanja unificiranih pravil za poenostavitev izvršbe na podlagi tujih odločb, s poudarkom na evropskem izvršilnem naslovu in izboljšanju razumevanja ureditev izvršbe v Evropi.

 

I. Vsebina:
- Uvodne teme (prof. dr. Vesna Rijavec, prof. dr. Wolfgang Jelinek, prof. dr. Wolfgang Brehm)
- Uredba o evropskem izvršilnem naslovu – nastanek in cilji
- Prednosti izvršbe po Uredbi o evropskem izvršilnem naslovu v primerjavi z Bruseljsko uredbo I o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah in njun medsebojni odnos
- Sodna praksa glede pridržka javnega reda (ordre public) v postopku eksekvature
- Izvršilni naslovi (sodne odločbe, sodne poravnave, javne listine), ki se lahko potrdijo kot evropski izvršilni naslov
- Problematika določenosti oziroma primernosti izvršilnih naslovov za izvršbo (poudarek na izračunu obresti v izvršbi)
- Potrdilo o evropskem izvršilnem naslovu – postopek v državi izvora in učinkovanje v državi izvršbe
- Pravno varstvo v primeru nepravilnosti v čezmejni izvršbi – razmerje med pravnimi sredstvi v državi izvora in državi izvršbe
- Evropski izvršilni naslov in insolvenčnost dolžnika

 

II. Nacionalna poročila in razprave po temah - korak k boljšemu poznavanju nacionalnih ureditev izvršbe v Evropi:
- Osnovni koncept izvršilnega postopka
- Implementacija oz. vpliv evropskih uredb (Bruseljske uredbe I in Uredbe o evropskem izvršilnem naslovu) v oz. na posamezna nacionalna prava
- Izvršilni naslovi glede nespornih terjatev
- Najnovejši zakonodajni ukrepi za hitrejšo in učinkovitejšo izvršbo

 

Izvajalci:
doc. dr. Lubomir Fogaš, Univerza v Bratislavi (Slovaška)
prof. dr. Sašo Georgievski, Univerza v Skopju (Makedonija)
as. Olaf Hentschel, Univerza v Bayreuthu (Nemčija)
prof. dr. Dragor Hiber, Univerza v Beogradu (Srbija)
prof. dr. Arsen Janevski, Univerza v Skopju (Makedonija)
doc. dr. Zdenek Kapitan, Univerza v Brnu (Češka)
doc. dr. Tomaž Keresteš, Univerza v Mariboru (Slovenija)
mag. Ines Medić Musa, Univerza v Splitu (Hrvaška)
prof. dr. Dušan Nikolić, Univerza v Novem Sadu (Srbija)
prof. dr. Meliha Povlakić, Univerza v Sarajevu (Bosna in Hercegovina)
mag. Jorg Sladič, Evropsko sodišče v Luksemburgu
prof. dr. Lojze Ude, Univerza v Ljubljani (Slovenija)
dr. Johannes Wetzelberger, predsednik senata Deželnega sodišča za civilne zadeve Gradec (Avstrija)
dr. Sylvia Zangl, Univerza v Gradcu (Avstrija)

 

Projekt je finančno podprla Evropska komisija znotraj Okvirnega programa za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah Evropske komisije