Vloga Pravne fakultete

Vloga:

Koordinator

Odgovorna oseba:

Prof. dr. Vesna Rijavec, prof. dr. Tomaž Keresteš

Obdobje:

1. 3. 2013 - 28. 2. 2015

Sredstva:

232.786,77 €

 

 

Projekt DEECP: JUST/2011‐2012/JCIV/AG/3434
Razsežnosti dokazovanja v evropskem pravdnem postopku
S finančno podporo v okviru programa Civilno pravosodje/Kazensko pravosodje Evropske Unije