Obvestila za študente

Kandidature za Komisije Senata PF UM, Akademski zbor in Knjižnični odbor Pravne fakultete UM

Datum objave: 29.09.2017 | Datum poteka: 24.10.2017

Obvestilo je poteklo!

Študente,

ki se želijo v študijskem letu 2017/2018 aktivno vključiti v delovanje na fakulteti, pozivamo, da kandidirajo v razpisane funkcije za mesta članov študentov.

Kandidature oddajo v zaprti ovojnici s pripisom Ne odpiraj - Kandidatura za ---.

Kandidature za Komisije Senata PF morajo biti oddane do 23.oktobra do 12.00 ure.

Kandidature za člana študenta Akademskega zbora in Knjižničnega odbora morajo biti oddane do 9.oktobra, do 12.00.

Študenti kandidature oddajo z obveznimi prilogami:

- potrdilo o vpisu v letu opravljanja željene funkcije

- motivacijsko pismo

 

Vaš Študentski svet