Novice

Novice 1 do 20 od 67

Doc. dr. Petra Weingerl je mladi pravnik leta

Datum objave: 15.10.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Doc. dr. Petra Weingerl s Pravne fakultete Univerze v Mariboru je 11. oktobra 2018 na 44. Dnevih slovenskih pravnikov, ki jih organizirajo Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije in družba LEXPERA d.o.o. (GV Založba), prejela priznanje mlademu pravniku leta. Priznanja je v Portorožu podelil predsednik Zveze dr. Lojze Ude.

Dr. Petri Weingerl iskreno čestitamo.

Knjiga avtorjev prof. dr. Aleša Kobala in mag. Tadeja Dubrovnika se je uvrstila v Book Citation Index - Social Sciences & Humanities pri Web of Science

Datum objave: 08.10.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Knjiga avtorjev prof. dr. Aleša Kobala in mag. Tadeja Dubrovnika z naslovom: 'The Powers of the Head of State in Legislative and Executive Branch in Formar Socialist Systems' se je uvrstila v Book Citation Index - Social Sciences & Humanities pri Web of Science. Z uvrstitvijo se je potrdila visoka kvaliteta znanstveno-raziskovalnega dela avtorjev, ki v knjigi obravnavata položaj in pristojnosti predsednika države v zakonodajni in izvršilni veji oblasti v nekdanjih socialističnih sistemih. Avtorja sta z svojo raziskavo pripravila primerjalni pregled sistemov v desetih (najnovejših) državah članicah EU, ki so nastale iz socialističnih režimov, kjer je bil v devetdesetih letih 20. stoletja uveden parlamentarni sistem in funkcija predsednika republike.

Revija Lexonomica se je uvrstila v bazo ESCI (Web of Science (WoS)) in na seznam ARRS

Datum objave: 03.10.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Revija Lexonomica se je uvrstila v bazo Emerging Sources Citation Index pri Web of Science. V Web of Science so vključeni vsi članki, ki so izšli v prvi izdaji letošnjega leta.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je s tem dosežkom ob revijah Medicine, Law & Society (ESCI), Lex localis (SSCI, Scopus) in Revus (Scopus) pridobila dodatne možnosti za diseminacijo znanstveno-raziskovalnega dela zaposlenih raziskovalcev in potrdila sloves kvalitetne znanstveno-raziskovalne in pedagoške institucije doma in v svetu.

Obenem je revija z letom 2019 uvrščena tudi na seznam ARRS.

Asistentka Jerneja Prostor je z odliko obranila doktorsko disertacijo

Datum objave: 03.10.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, asistentka Jerneja Prostor, je konec meseca septembra 2018 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z odliko obranila disertacijo z naslovom: »Korporacijska kondikcija – Varstvo upnikov kapitalskih družb s pravili o vezanem kapitalu«.

Iskrene čestitke v imenu kolektiva Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Dr. Jerneja Prostor se je po opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 2009 zaposlila v finančnem sektorju v družbi za upravljanje v Ljubljani. Od leta 2011 dalje je kot asistentka za gospodarsko statusno in gospodarsko pogodbeno pravo zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 2013 je na UM PF magistrirala s področja prava družb EU. V mesecu aprilu 2018 je začela z dopolnilnim delom na Vrhovnem sodišču RS kot strokovna sodelavka na Gospodarskem oddelku.
Njena osebna bibliografija obsega 92 bibliografskih enot, med drugim 18 izvirnih in 2 pregledna znanstvena članka ter 19 strokovnih člankov. Dela objavlja doma in v tujini. Rešitev, ki jo je predlagala v prispevku o varstvu upnikov družb, ki so bile izbrisane brez likvidacije, je vsebinsko gledano sprejelo tudi Ustavno sodišče RS v eni od svojih odločitev leta 2016. Za pripravo doktorske disertacije je lani prejela štipendijo za dvomesečno raziskovanje na inštitutu Max Planck Institute for Comparative and International Private Law v Hamburgu.

Predstavitveni dan PF - v predavalnici AM že sedijo letošnji bruci

Datum objave: 28.09.2018 | Datum poteka: 30.09.2019

Dne 28.9.2018, z začetkom ob 9. uri, je bruce študijskega leta 2018/2019 najprej nagovorila prodekanica za študentska vprašanja Katja Kebrič in besedo predala dekanici Pravne fakultete Maribor, red. prof. dr. Vesni Rijavec, ki je poudarila kako je pomembna solidarnost in sodelovanje med študenti, da je čas študija tudi čas, ko lahko bodoči pravniki sklenejo trdne prijateljske vezi s svojimi sošolci. Dekaničinemu nagovoru je sledil nagovor prodekana, izr. prof. dr. Tomaža Keresteša, o izzivih študija na naši fakulteti. Obštudijske dejavnosti so brucem predstavili kar študenti iz prve roke in jim ponudili pomoč pri študiju z dobro razvitim tutorstvom. Koordinatorica za Erasmus, izr. prof. dr. Suzana Kraljić,  je predstavila razvejano mrežo mednarodnih izmenjav v okviru programa Erasmus, mag. Orešek Natalija je študente s predstavitvijo Knjižnice Mirka Ilešiča PF UM seznanila s knjižnico, ki ji pravimo tudi laboratorij za pravnike.
V polno predavalnico nadobudnih študentov je stopila tudi magistrica govora ga. Ana Aleksandra Zupančič. Na delavnici so se posvetili okoliščinam nastopanja.

Predstavitveni dan smo zaključili s sprehodom po izobraževalnih prostorih fakultete in se posebej ustavili v Sodni dvorani za študente prava.

Asistent Jan Stajnko je na seminarju o migracijah predstavil kako je v Sloveniji sankcioniran sovražni govor

Datum objave: 28.09.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

V Razstavišču Urban v Mariboru je nevladna organizacija ISCOMET včeraj organizirala seminar, namenjen lokalnim deležnikom na področju migracij in vsem tistim, ki jih zanimajo ali bi radi povedali svoje mnenje o teh vprašanjih.

Na seminarju je sodeloval asist. Jan Stajnko s Pravne fakultete, ki je predstavil kako je v Sloveniji sankcioniran sovražni govor.

Doc. dr. Petra Weingerl na Mednarodni delavnici in okrogli mizi

Datum objave: 27.09.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Doc. dr. Petra Weingerl je 26.9.2018 sodelovala na Mednarodni delavnici in okrogli mizi “Priložnosti in izzivi v sodelovalnem gospodarstvu” v Ljubljani, organizirani s strani Zavoda14 in ELF.

Na dogodku je docentka Petra Weingerl tudi predstavila publikacijo “Opportunities and Challenges of the Sharing Economy”, ki jo je uredila red. prof. dr. Janja Hojnik in bo izdana v oktobru 2018.

Asistentka Katja Drnovšek na Max Planck Institute Luxembourg

Datum objave: 20.09.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Katja Drnovšek je v času od 1. februarja do 31. julija 2018 gostovala na mednarodno priznanem Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law. Kot gostujoča strokovnjakinja in prejemnica štipendije je sodelovala na dogodkih, ki jih je organiziral inštitut, ter opravljala raziskovalno delo na področju svoje doktorske disertacije.

Pravo UM med 200 najuspešnejših raziskovalnih institucij v kategoriji »pravo« na Šanghajski lestvici

Datum objave: 29.08.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Shanghai Ranking Consultancy je 15. avgusta objavil seznam 500 najbolje ocenjenih univerz in 500 kandidatov za uvrstitev na lestvico (ARWU World Top 500 Candidates). V letošnjem letu se je Univerza v Mariboru prvič uvrstila med kandidate in to v skupino od 501. do 600. mesta.  

V juliju 2018 so bili objavljeni tudi rezultati ocenjevanja ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018. Na lestvici je več kot 1.600 univerz iz 83 držav, ki so ocenjene na 54 študijskih področij. UM se je v kategorijah "pravo" in "javna uprava" uvrstila v skupino med 151. in 200. mestom.

Glede na veliko število zajetih univerz smo lahko zelo ponosni na tako visoko uvrstitev. Ocene temeljijo na rezultatih znanstvenega dela. V to oceno so zajete objave v Web of Science v kategoriji pravo in kriminologija, torej so zajete objave profesorjev iz Pravne fakultete UM, kot tudi objave profesorjev iz Fakultete za varnostne vede UM. Javna uprava, kjer naši profesorji prav tako veliko objavljajo, je v ločeni kategoriji in v tej kategoriji se je UM prav tako uvrstila v razred med 151. in 200. mestom.

Na vrhu lestvice prevladujejo ameriške pravne fakultete, vmes se zvrsti nekaj angleških pravnih fakultet, od kontinentalne Evrope dominirajo nizozemske pravne fakultete, ena belgijska, dve švedski in ena danska ter EUI iz Firenc. Najvišje od nemških je PF v Hamburgu (šele v skupini 101-150). V naši skupini pa so PF iz Berlina, Lunda in Dunaja. Na seznamu ni nobene druge slovenske pravne fakultete ali fakultete iz drugih republik bivše Jugoslavije, pa tudi ne PF v Grazu, madžarskih, čeških, slovaških in poljskih PF.

Podrobnejšo razvrstitev za pravo si lahko ogledate na tej povezavi: http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/law.html

Za javno upravo pa tukaj: http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/public-administration.html

Prof. dr. Darja Senčur Peček, prof. dr. Verica Trstenjak in asist. dr. Petra Weingerl s svojimi poglavji v knjigah, ki sta izšli pri založbi Springer

Datum objave: 30.07.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Prof. dr. Darja Senčur Peček je v knjigi Transnational, European, and National Labour Relations, ki je izšla pri založbi Springer napisala poglavje z naslovom Forms of Work Performed in the Republic of Slovenia.

Asist. dr. Petra Weingerl, ki je 16. aprila 2018 na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu doktorirala z odliko in profesorica dr. Verica Trstenjak, obe sta se kolektivu Pravne fakultete Univerze v Mariboru pridružili v zadnjih dveh letih, sta napisali poglavje z naslovom Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in Slovenia v knjigi izdani pri založbi Springer z naslovom Enforcement and Effectiveness of Consumer Law.


SENČUR PEČEK, Darja. Forms of work performed in the Republic of Slovenia. V: SANDER, Gerald G. (ur.), TOMLJENOVIĆ, Vesna (ur.), BODIROGA-VUKOBRAT, Nada (ur.). Transnational, European, and national labour relations : flexicurity and new economy, (Europeanization and globalization, ISSN 2366-0953, 4). Cham: Springer. 2018, str. 303-327, doi: 10.1007/978-3-319-02219-2_16. [COBISS.SI-ID 5609515]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela ni verificiran
točke: 40, št. avtorjev: 1/1

Kratek povzetek poglavja, ki ga je spisala prof. dr. Darja Senčur Peček:

The article discusses various forms of work occurring in the Republic of Slovenia, namely work performed under an employment contract, temporary and occasional work, temporary agency work and work carried out for the employer by self-employed persons. The author introduces the regulation of individual forms of work, with emphasis on legislative changes, and cautions against possible abusive and unlawful practices, in particular the problem of disguised employment relationships.


TRSTENJAK, Verica, WEINGERL, Petra. Enforcement and effectiveness of consumer law in Slovenia. V: MICKLITZ, Hans-W. (ur.), SAUMIER, Geneviève (ur.). Enforcement and effectiveness of consumer law, (Ius comparatum (Print) - Global Studies in Comparative Law, ISSN 2214-6881). [S. l.]: Springer. 2018, str. 547-564, doi: 10.1007/978-3-319-78431-1. [COBISS.SI-ID 5595947]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela ni verificiran
točke: 20, št. avtorjev: 1/2

Kratek povzetek poglavja, ki sta ga spisali prof. dr. Verica Trstenjak in asist. dr. Petra Weingerl:

The purpose of this chapter is to provide a general picture of the enforcement of consumer law and the effectiveness of regulatory regime of consumer protection in Slovenia. Slovenia is an EU Member State since 2004 and a member of the OECD since 2010, thus, its national consumer policy embraces all objectives set by the EU consumer policy and the OECD policies. However, the effective framework does not suffice. Although our overall assessment of the legal framework for consumer protection in Slovenia is positive, some improvements are needed to enhance the level of the effective enforcement of consumer law in practice. Lengthy proceedings, both judicial and administrative, are the main obstacle on a consumer’s path to redress. Hence, non-judicial mechanisms of dispute resolution are gaining in importance. Moreover, there is a lack of adequate consumer awareness of their rights. The government has focused on consumer information and education as a means to ensure a high level of consumer protection in the existing national consumer policy. It has committed to enhancement of consumer rights awareness, in particular in the fields of consumer credit and the liability for defects. The government’s efforts to boost consumer awareness through education and information are welcome developments in this regard. Another striking obstacle to the effective enforcement of consumer law is an apparent systemic unfamiliarity with consumer law and the Court of Justice of the EU (CJEU)’s case law among legal practitioners. Thus, to achieve the effective enforcement of consumer law in practice both consumers and practitioners, also judges, need to become better acquainted with consumer protection law.

Pravna fakulteta ima nov projekt Jean Monnet Chair

Datum objave: 29.07.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Projekt, ki ga je predlagal prof. dr. Aleš Ferčič Jean Monnet Chair of Energy Law and Policy: Energy Market Regulation, Competition and Climate je bil izbran za sofinanciranje s strani Evropske komisije.

Projekt se bo pričel izvajati jeseni 2018.

 

Nova knjiga Mednarodno zasebno pravo EU naših profesorjev je bila predstavljena javnosti v Univerzitetni knjižnici Maribor

Datum objave: 11.07.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

V torek, 3. junija, sta prof. dr. Vesna Rijavec in prof. dr. Martina Repas iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru, v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor, predstavili knjigo Mednarodno zasebno pravo Evropske unije.

Knjiga sistematično, celovito in poglobljeno obravnava zelo dinamično in hitro razvijajoče se področje mednarodnega zasebnega prava EU v širšem pomenu. Zaradi širine področja in globine njegovega obravnavanja je namenjena širokemu krogu uporabnikov.

Avtorji dela so dr. Martina Repas, dr. Vesna Rijavec, dr. Rajko Knez, dr. Suzana Kraljić, dr. Tomaž Keresteš, dr. Tjaša Ivanc, dr. Jorg Sladič in dr. Andrej Ekart.

Knjigo lahko naročite >> TUKAJ <<.

Red. prof. dr. Jurij Toplak pri predsedniku Pahorju o volitvah predsednika vlade

Datum objave: 05.07.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je posvetoval z uglednimi pravnimi strokovnjaki glede postopkovnega vprašanja, ali je v primeru, da kandidat za predsednika vlade vrne soglasje h kandidaturi še pred glasovanjem v državnem zboru, prvi krog predlaganja kandidata za predsednika vlade sklenjen.
Predsednik Pahor je na posvetu ugotovil, da obstajajo zelo različna stališča uglednih pravnih strokovnjakov o tem, ali ima predsednik republike v skladu s 111. členom ustave in 225. členom Poslovnika DZ pristojnost, da Državnemu zboru v roku 30 dni v okviru prvega kroga predlaga novega kandidata za predsednika vlade, če je prvi umaknil soglasje šele po tem, ko je predsednik republike njegovo kandidaturo že posredoval državnemu zboru.

Zato bo predsednik Pahor ravnal ustavnopravno nesporno, če se bo pred posredovanjem predloga kandidature za predsednika vlade državnemu zboru temeljito prepričal, da kandidat ne bo umaknil soglasja h kandidaturi.

Meni, da si to vprašanje, ki je zelo razdelilo pravno stroko, zasluži jasnejšo ureditev.

Posveta so se udeležili: dr. Franc Grad, dr. Tone Jerovšek, dr. Igor Kaučič, dr. Ciril Ribičič, dr. Jurij Toplak in ga. Nataša Voršič, vodja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora RS. Dr. Janez Čebulj, dr. Rajko Pirnat in dr. Andraž Teršek pa so se zaradi nujnih obveznosti oz. bolezni opravičili in predsedniku posredovali pisna mnenja.

Vir: http://www.predsednik.si/up-rs/uprs.nsf/objave/7113171EC359AA86C12582C00050AC91?OpenDocument

Redna profesorica Pravne fakultete Univerze v Mariboru, dr. Janja Hojnik, je nova prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve UM

Datum objave: 04.07.2018 | Datum poteka: 31.12.2021

Senatorji Univerze v Mariboru so na izredni seji dne 3.7.2018 dali pozitivno mnenje petim novim prorektorjem, ki bodo z novim rektorjem prof. dr. Zdravkom Kačičem naslednja štiri leta vodili Univerzo v Mariboru.

S Pravne fakultete Univerze v Mariboru prihaja prof. dr. Janja Hojnik, ki je nova prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru.

Rektorju in novi prorektorski ekipi mariborske alma mater iskreno čestitamo in jim želimo uspešno timsko delo za dobrobit naše univerze.

Red. prof. dr. Janja Hojnik je na isti dan poleg prorektorske funkcije sprejela tudi funkcijo predsednice nove komisije za človeške vire v raziskovanju.

IZŠLA JE NOVA KNJIGA Mednarodno zasebno pravo EU; urednici prof. dr. Martina Repas in prof. dr. Vesna Rijavec

Datum objave: 03.07.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Pričujoča knjiga sistematično, celovito in poglobljeno obravnava zelo dinamično in hitro razvijajoče se področje mednarodnega zasebnega prava EU v širšem pomenu. Posledično zajema vse centralne komponente tega področja: mednarodno pristojnost, kolizijsko pravo ter priznanje in izvrševanje tujih sodnih odločb. V zvezi s tem so analizirani pravni akti Evropske unije, ki posegajo v urejanje tovrstnih razmerij, katerih pomen v času globalizacije zelo narašča, obenem pa tudi relevantna sodna praksa Sodišča EU, vključene pa so še posamezne odločitve slovenskih sodišč.

Avtor/ji: dr. Martina Repas, dr. Vesna Rijavec, dr. Rajko Knez, dr. Suzana Kraljić, dr. Tomaž Keresteš, dr. Tjaša Ivanc, dr. Jorg Sladič in dr. Andrej Ekart.

Poleg splošnih teoretičnih temeljev mednarodnega zasebnega prava, ki bralca uvedejo v problematiko tega področja, knjiga celovito in poglobljeno obravnava Bruseljsko uredbo Ia, Bruseljsko uredbo II bis, Rimske uredbe I, II in III, Preživninsko, Dedno, Insolvenčno uredbo, evropski izvršilni naslov, evropski plačilni nalog, spor majhnih vrednosti, evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, mednarodno pravno pomoč, vročanje in dokazovanje.

Zaradi širine področja in globine njegovega obravnavanja je namenjena širokemu krogu uporabnikov: odvetnikom, notarjem, pravnikom v gospodarstvu in negospodarstvu, akademski sferi in tudi študentom prava, ki jo bodo lahko uporabljali pri znanstvenoraziskovalnem delu, v praksi in pri študiju.


Knjigo lahko kupite v prodajalni pravne literature, Pravni bukvarni, ali jo naročite preko spleta.


 

Študentje proučevali energetski zakon

Datum objave: 29.06.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Študenti Pravne fakultete in Ekonomsko poslovne fakultete Univerze v Mariboru so nekaj mesecev preučevali Energetski zakon (EZ - 1) iz leta 2014. Pri tem jim je pomagalo tudi podjetje Elektro Maribor Energija Plus s katerim so sodelavali v projektu ENERJUST.

Iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru sta sodelovala dva študenta Aljoša Polajžar in Mihael Pojbič ter predstavnik akademske sfere doc. dr. Miha Šepec

Vabljeni k ogledu prispevka.

Projekt ENERJUST

Datum objave: 27.06.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

V četrtek, 21. junija, sta družba Energija Plus, d.o.o. in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru predstavili projekt ENERJUST, kjer študenti pod mentorstvom pedagoških delavcev Pravne fakultete in Ekonomsko-poslovno fakultete Univerze v Mariboru ter mentorjev iz Energije plus raziskujejo praktična vprašanja, s katerimi se gospodarska družba srečuje pri svojem poslovanju. Na predstavitvi so sodelovali dr. Luka Martin Tomažič iz družbe Energija Plus, doc. dr. Miha Šepec iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru in študenta PF UM Aljoša Polajžar in Mihael Pojbič.

Projekt ENERJUST je projekt, ki se izvaja znotraj v okvirjev širšega razpisa, imenovanega »Po kreativni poti do znanja«. Namen omenjenega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvom), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z gospodarstvom tako mladi pridobijo konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.

V okviru projekta ENERJUST študenti pod mentorstvom pedagoških delavcev Pravne fakultete in Ekonomsko-poslovno fakultete Univerze v Mariboru ter mentorjev iz Energije plus raziskujejo praktična vprašanja, s katerimi se gospodarska družba srečuje pri svojem poslovanju.  Pravila etičnega kodeksa in kodeksov ravnanja raziskujejo študenti Ekonomsko-poslovne fakultete, študenti Pravne fakultete pa se soočajo z normami prekrškovnega prava.

Rezultati projekta se na eni strani kažejo v izboljšanem sodelovanju z akademsko sfero, učinkovitejšemu soočanju z izzivi, povezanimi z relativno nejasnostjo energetske zakonodaje, zagotavljanjem višje stopnje varstva pravic končnih odjemalcev, možnosti strateškega razvoja kadrovskega potenciala v sodelovanju s fakulteto ter možnosti argumentiranega apela zakonodajalcu, da uredi morebitne nejasnosti. Na drugi strani pa se študenti srečajo s praktičnimi izzivi, s katerimi se podjetja soočajo v praksi, s seznanitvijo pedagoških mentorjev z aktualno prakso ter možnostjo dolgoročnega sodelovanja med fakultetama in gospodarsko družbo.

Pismo študentke Pravne fakultete Univerze v Mariboru Petre Zupančič iz pripravništva v Evropskem parlamentu

Datum objave: 20.06.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

»Drobne priložnosti so pogosto začetki velikih podvigov,« je zapisal grški politik in diplomat Demosten. Vesela in hvaležna za priložnost, ki se mi je ponudila letošnje leto, se javljam in vas lepo pozdravljam s pripravništva, ki ga opravljam v Evropskem parlamentu v pisarni evropske poslanke Tanje Fajon.

Evropska poslanka Tanja Fajon v parlamentu EU poleg osnovnega poslanstva zastopanja interesov državljanov Slovenije opravlja še veliko funkcij. Med drugim je podpredsednica stranke Socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu (S&D), znotraj katere se zavzema za socialno pravičnost, za trajnostni razvoj in za človekove pravice, s ciljem, da bi ustvarili močnejšo in bolj demokratično Evropo ter boljšo prihodnost za vse njene prebivalce. Je tudi članica Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - LIBE, kjer se zavzema za humanitarno migracijsko politiko držav članic in si hkrati prizadeva ohraniti svobodo gibanja v schengenskem prostoru. Je tudi članica Odbora za zunanje zadeve in Delegacije za odnose z Bosno in Hercegovino in Kosovom, kjer si prizadeva za nadaljevanje reform in spodbujanje držav na njihovi poti v Evropsko unijo. Vodi tudi delovni skupini S&D o ekstremizmu, ksenofobiji in sovražnemu govoru ter migracijah. Zaradi pomembnosti in zahtevnosti nalog, ki jih opravlja evropska poslanka, je toliko bolj odgovorno tudi delo njenih asistentov in pripravnikov.

Posebej ponosna sem, da sem imela možnost sodelovati pri oblikovanju zakonodajnega besedila ta teden sprejetega dogovora o kvalifikacijski uredbi o pogojih za pridobitev mednarodne zaščite, ki bo nadomestil obstoječo direktivo in bolj jasno opredelil in poenotil pogoje, po katerih je posameznik upravičen do azila. Ga. Fajonova je pretekli teden kot glavna poročevalka, skupaj s predstavniki Sveta in Evropske komisije, uspešno zaključila pogajanja v trialogu, kar pomeni, da je bil trud, ki smo ga vložili na tehničnih trialogih za oblikovanje zakonodaje, poplačan. K hitrejši pripravi poročila je pripomogla tudi moja analiza členov in recitalov, ki se je osredotočala predvsem na pozitivne spremembe sprejete uredbe v primerjavi z obstoječo direktivo.

Moje delo poleg dnevnega pregledovanja prejetih sporočil in aktualnih novic zajema tudi spremljanje dela v Odboru LIBE, saj se med drugim posvečajo zaščiti in varovanju osebnih podatkov na spletu. V mesecu juniju so izvedli prvi del zaslišanj o Facebooku: Cambridge-Analytica case, z namenom, da bi izvedeli več o zbiranju podatkov na platformi Facebook in vplivu zlorabe teh podatkov na volilne procese. Do konca julija se obetata še dve zaslišanji, kjer bo znano več, kako bodo lahko socialna omrežja zagotovila delovanje v skladu novo uredbo GDPR.

Posebno doživetje je zame predstavljalo majsko plenarno zasedanje v Strasbourgu, kjer delo zaradi časovne omejenosti poteka veliko bolj intenzivno in hitro. Udeleževala sem se sestankov politične S&D skupine, kjer se pred vsakim glasovanjem obravnava stališča celotne skupine. Ob izteku tedna sem se skupaj z ostalimi asistenti in nekaterimi poslanci udeležila sprejema pri Ronaldu Riesu, županu mesta Strasbourg. V toplem spominu mi je ostal tudi sprejem skupine obiskovalcev društva Sožitje Maribor.

Sedaj se posvečam predvsem razvoju EU copyright reforme znotraj Odbora Evropskega parlamenta za pravne zadeve – JURI, pri čemer se, na eni strani podpira zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev na spletnih platformah, na drugi strani pa bi lahko glasovanje na ključnih dveh členih same uredbe imelo škodljiv vpliv na dostop državljanov do kakovostnih novic in informacij. Zaradi natrpanih urnikov poslancev je pomembno, da je ekipa v ozadju dobro pripravljena in informirana. Priznati moram, da sem se ravno zaradi toplega sprejema in pozitivne potrditve mojega opravljenega dela v družbi asistentov Jureta Tanka, Milice Kotur, Ajde Žižek in Maje Kezunovič Krašek odlično znašla in z njimi vzpostavila dobro sodelovanje. Sicer pa skušam večji del časa, ko nisem v pisarni, izkoristiti za obisk različnih konferenc, saj menim, da lahko dodatno znanje vedno pripomore tudi k delu ekipe, da je ta pripravljena na nove izzive.

Evropska poslanka Tanja Fajon vzpodbuja, navdihuje in podpira željo po pridobitvi novih znanj in izkušenj, zaradi česar je tudi moje počutje med sodelavci v pisarni odlično. Prav tako je pohvalila  moje zgledno sodelovanje s Pravno fakulteto Maribor, zaradi česar se že veselim morebitnega vabila k nastopu evropske poslanke na naši fakulteti.     

Ob tej priložnosti se poslanki zahvaljujem za vso podporo, Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pa za pridobljeno znanje, na podlagi katerega si študenti smelo krojimo vsak svojo prihodnost.