Novice

Novice 1 do 20 od 40

Izšel je ZPP z uvodnimi pojasnili in z novelo ZPP-E

Datum objave: 7. August 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Uvodna pojasnila: dr. Lojze Ude, dr. Vesna Rijavec, dr. Tomaž Keresteš, dr. Andrej Ekart

Uvodna pojasnila k noveli, v katerih so združeni izsledki preučevanj teoretikov in praktikov, olajšujejo razumevanje in uporabo prenovljenih in novih določb v praksi. Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), ki se bo začela uporabljati 14. 9. 2017, je druga najobsežnejša doslej in pomembno posega v ureditev pravdnega postopka.

Za NAROČILO kliknite >> T U K A J <<.

Cilj novele je uravnoteženje zahtev po učinkovitosti in hitrosti ter zahtev po kakovostnem odločanju. V 132 členih nadgrajuje dosedanja spoznanja sodne prakse in pravne teorije na tem področju, prinaša pa tudi veliko novosti:

-       pripravljalni narok,
-       program postopka in časovnico poteka postopka,
-       predpravdni dokazni postopek z izvedencem,
-       stopničasto tožbo,
-       dostop do poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov,
-       zaključne besede strank,
-       več možnosti za izdajo sodbe s skrajšano obrazložitvijo,
-       ločeno odločanje o stroških postopka,
-       daljši pritožbeni rok,
-       nadzorne mehanizme zoper neupravičene razveljavitve sodb,
-       odpravo dovoljene revizije in dopuščeno revizijo ne glede na vrednost spornega predmeta,
-       svetovalna mnenja Vrhovnega sodišča,
-       javno revizijsko obravnavo,
-       ločena mnenja na Vrhovnem sodišču.

Vezava:              trda

ISBN:                  978-961-247-368-6

Št. strani:           416

Leto izdaje:        2017
 

Vir: https://www.gvzalozba.si/zakon-o-pravdnem-postopku-z-uvodnimi-pojasnili-1261

Predavanje prof. dr. Janje Hojnik v okviru projektne raziskovalne naloge študentov treh fakultet

Datum objave: 4. August 2017 | Datum poteka: 31. December 2018

Izr. prof. dr. Janja Hojnik je dne 25. maja 2017 v okviru projektne raziskovalne naloge »Po kreativni poti do znanja 2016/2017« študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru izvedla predavanje - prenos znanja »Regulacija in nadzor nad finančnim trgom EU po krizi ter bančna unija EU« na PF UL.

Izšla je nova knjiga: Odvetništvo in odvetniška tarifa v Sloveniji avtorjev dr. Brezovnik, dr. Oplotnik in dr. Mlinarič

Datum objave: 3. August 2017 | Datum poteka: 31. December 2018

V Sloveniji je odvetništvo kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Kot izhaja iz odločitve Ustavnega sodišča RS, ni dvoma, da mora zakonodajalec za urejanje odvetništva sprejeti zakon, vendar pri zakonskem urejanju zakonodajalec vedno trči ob ustavno zahtevo, da je odvetništvo samostojno in neodvisno.

Tako mora zakonodajalec pri zakonskem normiranju odvetništva sicer urediti vprašanja samostojnosti in neodvisnosti in s tem tudi vprašanja določanja odvetniške tarife, vendar mora določena vprašanja prepustiti avtonomnemu urejanju znotraj odvetniškega poklica. Z odvetniško tarifo se ne določa obvezna cena odvetniških storitev saj se odvetnik s stranko lahko vselej dogovori drugače, kot to določa tarifa. Je pa tarifa zavezujoča, kadar sodišče določa obveznost plačila stroškov odvetnika stranki, ki je v sporu uspela. Z našo raziskavo empirično dokazujemo, da obstoječa odvetniška tarifa v Sloveniji neupravičeno izčrpava manjše odvetniške pisarne, ki zagotavljajo učinkovito pokritost z mrežo odvetniških storitev za prebivalstvo in manjša podjetja. S tem je ogrožena tudi ekonomska samostojno in neodvisnost odvetniških pisarn ter nedopustno omejena pravica do učinkovitega sodnega varstva za tiste stranke, ki so v postopku uspešne.

>>več

Univerza v Mariboru na Timesovi lestvici med 300 najboljšimi evropskimi univerzami

Datum objave: 4. July 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Univerza v Mariboru se je v pregledu najboljših univerz v Evropi v letu 2017 (Best universities in Europe 2017), ki jo je objavila revija Times Higher Education, uvrstila med 300 najboljših evropskih univerz in ohranila prvo mesto med slovenskimi univerzami. Timesova lestvica ocenjuje kakovost univerz na področjih poučevanja, raziskovanja, citatov, prenosa znanja v gospodarstvo (dohodki iz industrije) in mednarodne vpetosti. V razvrščanje je bilo leta 2016/2017 vključenih že več kot 1.000 najboljših raziskovalnih univerz. Univerza v Mariboru je v zadnjem obdobju na vseh mednarodnih lestvicah uvrščena med 4 odstotke najboljših univerz na svetu, že dve leti zapored pa je na Timesovi lestvici uvrščena kot najboljša slovenska univerza.

Več si preberite tukaj.

prof. dr. Janja Hojnik v Večeru: "Nova era za Slovenijo in Hrvaško?"

Datum objave: 3. July 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

"Tako državniki kot pravniki, turisti, gospodarstveniki in vsi drugi na obeh straneh meje se bomo morali naučiti, da zmeraj vse ne bo po "naše"; da če želimo, da "sodobni svet" pomeni mirni svet, moramo znati reševati konflikte na miren način."
- Dr. Janja Hojnik, strokovnjakinja za evropsko pravo, Pravna fakulteta v Mariboru

Celotno besedilo si lahko preberete >>TUKAJ<<.

Naši študenti - naš ponos

Datum objave: 21. June 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Tekmovalci letošnjega tekmovanja Willem C. Vis Moota, nadobudni bodoči pravniki in sedanji študenti naše fakultete, so prejeli rezultate letošnjega tekmovanja, ki je potekalo v mesecu aprilu na Dunaju, kjer so se odrezali odlično in dosegli končno 74. mesto (torej so se uvrstili med top 25%), tekmovanja pa se je udeležilo skupno 336 ekip.

Imena tekmovalcev: Sašo Šilec, Tjaša Unverdorben, Hana Šrot, Stefan Danojević, Martina Boršić, Admir Muratović, Renato Kenda.

Imena mentorjev: asist. Klemen Drnovšek, asist. Denis Baghrizabehi, Lina Burkelc Juras, Mitja Robin

Vsem tekmovalcem, ki so jih urili izkušeni mentorji, ISKRENO ČESTITAMO.

Veliko pravnega znanja, izvstnega argumentiranja in obvladanja tujega jezika, želimo vsem bodočim tekmovalcem tega priznanega tekmovanja tudi v prihodnje.

Pridružite se k ekipi Willem C. Vis Moot in pokažite svoje pravne in govorniške veščine.

 

 

Obisk delegacije PF iz Romunije

Datum objave: 19. June 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Pravno fakulteto UM je v času med 5. in 9. junijem 2017 obiskala delegacije Pravne fakultete Univerze »Constantin Brancusi« iz Targu Jiu, Romunija. Sodelavci obeh fakultet so izmenjali izkušnje glede projektov, raziskav, pedagoškega procesa, Erasmus mobilnosti, publiciranja idr. Z željo po nadaljnjem sodelovanju bo bodoče sodelovanje kmalu potrjeno s sklenitvijo bilateralnega sporazuma o sodelovanju med obema fakultetama.

V kratkem: Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili z novelo ZPP-E

Datum objave: 9. June 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Uvodna pojasnila k noveli, v katerih so združeni izsledki preučevanj teoretikov in praktikov, olajšujejo razumevanje in uporabo prenovljenih in novih določb v praksi so pripravili dr. Vesna Rijavec, dr. Tomaž Keresteš - profesorja na Pravni fakulteti Maribor ter dr. Lojze Ude in dr. Andrej Ekart.

Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), ki se bo začela uporabljati 14. 9. 2017, je druga najobsežnejša doslej in pomembno posega v ureditev pravdnega postopka. Njen cilj je uravnoteženje zahtev po učinkovitosti in hitrosti ter zahtev po kakovostnem odločanju. V 132 členih nadgrajuje dosedanja spoznanja sodne prakse in pravne teorije na tem področju, prinaša pa tudi veliko novosti:

-       pripravljalni narok,
-       program postopka in časovnico poteka postopka,
-       predpravdni dokazni postopek z izvedencem,
-       stopničasto tožbo,
-       dostop do poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov,
-       zaključne besede strank,
-       več možnosti za izdajo sodbe s skrajšano obrazložitvijo,
-       ločeno odločanje o stroških postopka,
-       daljši pritožbeni rok,
-       nadzorne mehanizme zoper neupravičene razveljavitve sodb,
-       odpravo dovoljene revizije in dopuščeno revizijo ne glede na vrednost spornega predmeta,
-       svetovalna mnenja Vrhovnega sodišča,
-       javno revizijsko obravnavo,
-       ločena mnenja na Vrhovnem sodišču.

Vir: https://www.gvzalozba.si/zakon-o-pravdnem-postopku-z-uvodnimi-pojasnili-1231

Pravkar izšlo: Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili z novelo ZGD-1J

Datum objave: 9. June 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Avtorja dosedanjih pojasnil k novelam ZGD-1, vodilna strokovnjaka s področja gospodarskega prava prof. dr. Marijan Kocbek in prof. dr. Saša Prelič, sta pripravila uvodna pojasnila k noveli ZGD-1J z željo, da čim bolj celovito predstavijo vse najpomembnejše zakonodajne rešitve.

Pri praktični uporabi zakona in novele je zelo dobrodošlo podrobno stvarno kazalo, ki tudi navzkrižno prikazuje korporacijske institute po posameznih gospodarskih družbah. Pripravila ga je asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, mag. Jerneja Prostor.

Novelo ZGD-1J je Državni zbor RS sprejel na seji 21. marca 2017, objavljena pa je bila v Uradnem listu RS št. 15/2017. Čeprav ni obsežna, je pri številnih korporacijskopravnih institutih uvedla pomembne novosti. Zaradi uskladitve z evropskim pravom družb je spremenjeno poglavje s področja bilančnega prava, predvsem pravila o izdelavi in objavi letnih poročil, številne spremembe pa veljajo za vse gospodarske družbe in tudi samostojne podjetnike.

Bistvena novost je dolžnost velikih gospodarskih družb, da izdelajo izjavo o nefinančnem poslovanju kot sestavni del letnega poročila in konsolidirano izjavo o nefinančnem poslovanju kot sestavni del konsolidiranega poslovnega poročila.
 

Spremembe so tudi pri drugih korporacijskopravnih institutih:

• način revidiranja letnega poročila in naloge revizorja,

• način objave letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila ter sprememb,

• dolžnost organov vodenja in nadzora pri zagotavljanju sestave in objave letnih poročil,

• revalorizacijske rezerve in možnosti preoblikovanja v druge kapitalske kategorije,

• izdelava poslovnega poročila, dopolnjena s politiko raznolikosti,

• način obveznosti razkrivanja prejemkov (plačil) članov organov vodenja in nadzora,

• firmsko pravo glede pogojev za uporabo oznamenil, ki označujejo Republiko Slovenijo,

• pogoji za uporabo imena in priimka znamenite osebe v firmi gospodarskega subjekta,

• obvezna sestavina firme podjetnika glede podružnice,

• pravila ohranjanja kapitala družb z omejeno odgovornostjo in ničnost pravnih poslov (posojil in primerljivih pravnih poslov),

• poenotenje računovodskih rešitev za vse podjetnike zaradi sprememb Slovenskih računovodskih standardov,

• predpostavke za vpis podjetnikov v poslovni register,

• registrski postopki pri registraciji čezmejnih združitev z ureditvijo dvostopenjskega registrskega modela in s spremenjenim načinom komunikacije s tujimi registrskimi organi prek sistema povezovanja poslovnih registrov,

• predpostavke za izbris podružnice tujega podjetja iz sodnega registra,

• izdelava in objava letnega poročila podružnic tujega podjetja,

• kazenske določbe z razširjenim prekrškovnim naborom.
 

V knjigi so uvodnim pojasnilom k noveli ZGD-1J dodana uvodna pojasnila k noveli ZGD-1I, poleg zakonskega besedila z vidnimi spremembami novele ZGD-1J pa sta objavljeni še besedili obeh novel.

Cena: 146,00 EUR z DDV
 

Vir: GV Založba - strokovna pomoč pri vašem delu

https://www.gvzalozba.si/zakon-o-gospodarskih-druzbah-z-uvodnimi-pojasnili-1234

 

 

 

Dogodek Regionalno-razvojne zgodbe - vrtnice in vino kljub slabemu vremenu, uspešno za nami

Datum objave: 8. June 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

V cvetočem Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru je dne 7. junija 2017 med 16.30 in 20.00 uro potekal dogodek regionalno-razvojne zgodbe - VRTNICE IN VINO, ki je privabil predstavnike Vlade RS, akademske skupnosti in študentov, lokalnih skupnosti, podjetij; prireditev si je ogledalo tudi veliko posameznikov.

Navkljub vetrovnemu vremenu, ki so ga spremljale dežne kapljice, se je dogodek odvijal v idiličnem okolju Botaničnega vrta, z nasmejanimi obrazi promotorjev fakultet, ki so z opremljenimi stojnicami z raznimi plakati, modeli, brošurami nagovarjali obiskovalce.  Svojo stojnico je imela tudi Pravna fakulteta, katero sta predstavljali delavki Pravne fakultete, ki sta obiskovalcem predstavljali aktivnosti Pravne fakultete pod sloganom: Pravna fakulteta - stalno odzivanje na potrebe družbe.

Dogodek se je pričel z otvoritvijo POHORSKE TRŽNICE lokalnih pridelovalcev. Tržnico so otvorili rektor UM,  red. prof. dr. Bojan Tičar, dekan FKBV, red. prof. dr. Branko Kramberger in župan Občine Hoče-Slivnica, dr. Marko Soršak. Otvoritvi so sledile regionalno-razvojne zgodbe Univerze v Mariboru s predstavitvijo razvojnih aktivnosti članic UM v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in gospodarstvom. Študenti Oddelka za glasbo Pedagoške fakultete UM so poskrbeli za odličen vokalni nastop, najboljšim študentom UM so bile podarjene nagrade, v okviru botrstva Botaničnega vrta UM je potekala tudi simbolna zasaditev dreves. Obiskovalci so imeli priložnost degustirati vrhunska štajerska vina ter hrano lokalnih ekoloških in turističnih kmetij.

Na Pravni fakulteti je potekala delavnica TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA

Datum objave: 7. June 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Dne 6. junija 2017 je v prostorih Pravne fakultete potekala delavnica "Izobraževanje s področja temeljnih postopkov oživljanja" z izvrstnim predavateljem mag. Antonom Koželjem iz UM FZV.

Ko gre za življenje je vsaka minuta pomembna, v 3 - 5 minutah pričnejo odmirati možganske celice - ne razmišljaj, ampak takoj pomagaj!
Ne rabiš biti krepak, da si lahko junak.

Nekaj kratkih in za življenje pomembnih napotkov:

 • na internetu lahko poiščeš AED bazo defibrilatorjev (naprava za srčno oživljanje) za Slovenijo in preveriš ali je kaka naprava, ki reši življenje v  bližini tvojega doma/službe/igrišča,...
  http://www.aed-baza.si/
   
 • Kako preveriš dihanje:
 1.  OPAZUJ
 2. POSLUŠAJ
 3. OBČUTI
  - > celotno preverjanje dihanja poteka 10 sekund (ne pozabi, vsaka minuta je pomembna: ZA ŽIVLJENJE GRE)
  Če nisi prepričan ali oseba diha - prični z oživljanjem.
   
 • STISKANJE SRCE (včasih: masaša srca), razmerje 30:2
 1. najprej 30 stiskov - 2 stiska na sekundo; 5 do 6 cm globoko
 2. 2 vpiha (usta poškodovanca objamemo s svojimi usti in močno vpihnemo) - ne pozabi: nos poškodovanca obvezno zapreti

Koliko časa?

 • dokler ne pride pomoč
 • dokler ga ne rešiš oz. dokler sam zmoreš (če je več oseb, ki lahko pomagajo, naj se izmenjujejo najkasneje na 2 minuti)

   
 • ZADUŠITEV S TUJKI
 1. udarec s plosko roko med lopaticami (udarec naj bo močen - izbiramo med življenjem ali bolečino)
  - do 5 udarcev
   
 2. Heimlichov prijem
  - objameš osebo, ki se duši okoli pasu (roke položiš na mehki del trebuha pod žličko; ne na prsnico in ne na rebra), roki objameš in narediš pest ter s precejšnjo silo osebo povlečeš k sebi in gor (pod kotom 45 stopinj)

 

Jubilejni 25. posvet Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije USPEŠNO ZA NAMI

Datum objave: 22. May 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je organizirala 25. jubilejni posvet Pravne fakultete Univerze v Mariboru z naslovom »Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije«, ki je potekal med 18. in 20. majem 2017 v Portorožu. Poleg vročih procesnih tem, so na posvetu 50 izbranih domačih in tujih pravnih strokovnjakov obravnavali aktualna pravna in družbeno pomembna vprašanja. Na okrogli mizi o »Brexitu«, kjer so sodelovali prof. dr. Wendy Kennett (Univerza Cardiff), prof. dr. Verica Trstenjak (Univerza na Dunaju), prof. dr. Jose Caramelo Gomes (Univerza Portucalense) in drugi vrhunski pravni strokovnjaki, ki jih je nagovoril dr. Michael Wilderspin (vodja pravne službe pri Evropski komisiji) so razpravljali tudi o vprašanjih kot so: »Ali se evropski pravni sistem sesuva?« in »Ali je delovanje pravosodja v EU pod vprašajem?«.

»Na pobudo organizatorja posveta - Pravne fakultete Univerze v Mariboru – se je ta teden v Portorožu zbralo več kot 50 izbranih domačih in tujih pravnih strokovnjakov, ki so sodelovali na štirih sekcijah in osmih okroglih mizah. Obravnavali so najaktualnejše teme z različnih pravnih področij. Naj izpostavim okroglo mizo »Noveli ZPP E in ZIZ L«, na kateri smo se posvetili korenitim spremembam v postopku na prvi in drugi stopnji, novim ukrepom za iskanje dolžnikovega premoženja, spletni dražbi, itn. Želimo si širše razprave, tudi s publiko. Velik izziv je bila tudi okrogla miza o odvetništvu v moderni družbi, ki so se je udeležili predstavniki odvetništva številnih držav. Posveta so se udeležili tudi strokovnjaki s področja pravosodja, javne uprave in gospodarstva«, ob tem poudarja dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru red. prof. dr. Vesna Rijavec.

Poleg vročih procesnih tem so na posvetu izpostavili aktualna pravna in družbeno pomembna vprašanja, kot so: Kakšno bo sodelovanje na področju sodišč med državami članicami EU, boljše ali slabše?; Izvrševanje čezmejnih terjatev – kaj se lahko naučimo iz primera Pula parking?; Kaznivo dejanje zlorabe položaja v slovenskem gospodarskem okolju; Novele ZGD-1 spreminjajo razumevanje temeljnih institutov korporacijskega prava; Kako lahko kot upnik uveljavljate svoje interese v primeru statusnopravnih preoblikovanj?; Digitalna transformacija – gonilo napredka tudi na področju prava; Prekarne oblike dela – med učinkovitostjo in zakonitostjo; Davčni vidiki delovanja gospodarskih subjektov; itd.

Vir: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2061

Pravna fakulteta je gostila predsednico Ustavnega sodišča RS, doc. dr. Jadranko SOVDAT

Datum objave: 22. May 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

V okviru Kariernih dnevov Univerze v Mariboru in Pravne fakultete, smo v petek, 5. maja 2017, na Pravni fakulteti gostili predsednico Ustavnega sodišča RS.

Študentje so se ob sečanju s predsednico, eno od štirih najvplivnejših ljudi v RS, mogli seznaniti z karierno potjo in vlogo predsednice v slovenskem ustavnem prostoru. Eden glavnih poudarkov, ki so mu sledila vsa ostala, je bila zagotovo ugotovitev, da premalo živimo ustavnost, kot simbol, ki združuje in napotuje na vrednote h katerih varovanju je zavezana Ustava in Ustavno sodišče.

V razgovoru s študenti, ki jih je med drugim zanimalo tudi, koliko lahko vpliva svetovni nazor na odločanje na Sodišču in kako je zadovoljna s poročanjem medijev. Posebej je izpostavila dejstvo, da ob prebiranju novic, ki so posledica pravnih dejanj, takoj vidi, kdo in kako izobražen človek poroča o tem. Zagotovo so poročila pravno izobraženih povsem različna od tistih, ki jih pišejo ljudje s pomankljivo pravno izobrazbo. To je še posebej očitno v zapisih mednarodnih novinarskih hiš.

Predsednico Ustavnega sodišča je prišel pozdravit tudi rektor Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Igor Tičar.

Po srečanju s študenti, ki mu je bil namenjen dobršen del dopoldneva, smo se zadržali še na skupnem delovnem kosilu.

Prof. dr. Janja Hojnik predavala na Spring Servitization Conference, 16. maja 2017

Datum objave: 16. May 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Med 15. in 17. majem 2017, v Luzernu v Švici, poteka tradicionalna mednarodna znanstvena konferenca - Spring Servitization Conference, na kateri je dne 16. maja 2017 predavala tudi naša profesorica dr. Janja Hojnik.

Naslov prispevka prof. dr. Hojnik je Regulatory response to servitization in the EU.

Znanstvena konferenca poteka v prometnem muzeju v Luzernu, ki je velja za zelo moderni muzej, v njem najdemo celo vozila prihodnosti.

Več o konferenci najdete na spodnjem naslovu:

https://www.advancedservicesgroup.co.uk/ssc2017

Pravno fakulteto Maribor je obiskala profesorica Nancy Boswell

Datum objave: 12. May 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Na Pravni fakulteti je 20.4. 2017 predavala izredna profesorica Nancy Boswell, bivša predsednica Transparency International, trenutno pa poučuje na College of Law, Washington.

Nancy Boswell is an adjunct professor of an upper level seminar and Director of the US and International Anti-Corruption Law Certificate Program at American University Washington College of Law (WCL). Designed for prosecutors, judges, in-house and law firm counsel and other professionals from around the world and taught by leading government and private sector practitioners, the program provides a unique peer-to-peer training and networking opportunity.

She was President and CEO of Transparency International USA, providing leadership from its founding in 1994 until 2011. A former member of the TI Board of Directors and TI Individual Member, she remains actively engaged in the anticorruption movement.

Ms. Boswell is a member of the OECD Secretary General’s High Level Advisory Group on Integrity and Anti-Corruption and is a mentor to State Department IJET Program Fellows. She serves on the USAID Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid Democracy, Human Rights and Governance and on the Board of Directors of the Ethics Resource Center and the Collaboration on Government Secrecy. She is an active member of the ABA Section on International Law Anti-Corruption Committee and the IBA Anti-Corruption Committee. She was named among Ethisphere’s “100 Most Influential People in Business Ethics.”

She practiced international and trade law at Steptoe & Johnson and managed international financial matters at Citibank. She received her law degree, summa cum laude, from WCL and is the recipient of the WCL International Trade and Investment Law Society 2012 Distinguished Alumni award.

Elsa: Dan diplomacije

Datum objave: 12. May 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Evropsko združenje študentov prava ELSA je pripravilo dne 10. maja 2017 DAN DIPLOMACIJE na Pravni fakulteti UM. Kot je v uvodu poudarila ​dekanica fakultete prof. dr. Vesna Rijavec gre za vsebinsko dopolnitev študijskega programa prava in pohvalila študente za organizacijo in pripravo zahtevnega projekta. Dan diplomacije v prvi vrsti namenjen študentom Pravne fakultete.

V uvodnem delu je zasl. prof. dr. Silvo Devetak s Pravne fakultete predstavil Organizacijo združenih narodov, njeno zgodovino, agencije in urade. Prav tako je predstavil cilje delovanja in ob tem nekaj primerov delovanja OZN v svetu.  Matej Marn, politični direktor in generalni direktor Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko Ministrstva za zunanje zadeve RS pa je govoril  predvsem o  delovanju ministrstva na tem področju in sodelovanje Slovenije v delovanju OZN. Doc. dr. Boštjan Udovič s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani pa je predstavil področje diplomacije EU. Nato se je predstavila mlada delegatka v OZN Sabina Carli, ki jo je predlagal na to visoko funkcijo Mladinski svet Slovenije. Institut mladinskega delegata pri Združenih narodih zajema na eni strani delo z mladimi, s tem pa tudi odlično poznavanje mladinskih politik in dela na mladinskih projektih, na drugi strani pa zahteva dobro poznavanje delovanja mednarodne skupnosti, Združenih narodov kot mednarodne, domala univerzalne organizacije ter hkrati angažmaja, ki ga mednarodna skupnost vlaga na področju mladih.
 

Sledilo je srečanje z predstavniki veleposlaništev doma in po svetu. Med gosti so bili nj. Eks. Brent Hartley, veleposlanik ZDA, mag. Boris Sovič, nekdanji veleposlanik RS v Izraelu, Paul Jančar, namestnik veleposlanice Velike Britanije, prof. dr. Ludvik Toplak, nekdanji veleposlanik RS v Vatikanu, nj. Eks. Anton Niculescu, veleposlanik Romunije in Peter Lange, prvi sekretar veleposlaništva Nemčije.  Konzularno mrežo na slovenskih tleh pa so predstavili zasl. prof. dr. Šime Ivanjko, častni konzul Hrvaške, Gorazd Šifrer, častni konzul Kazahstana in Samir Amarin, častni generalni konzul Jordanije.

Vir: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2054

Odlično 4. mesto našega študenta na tekmovanju RUBIKON

Datum objave: 12. May 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Študent prvega letnika Timotej Pušnik se je 11. maja 2017 udeležil finala tekmovanja Rubikon na Pravni fakulteti v Ljubljani in zasedel odlično četrto mesto. Gre za vsakoletno tekmovanje na katerem tekmujejo študenti vseh treh pravnih fakultet.

Prva tri mesta so letos zasedli študenti višjih letnikov in študenti druge stopnje študija prava, zato je Timotejev uspeh toliko večji. Bil je edini predstavnik Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Gre za tekmovanje v predstavljanju sodb ESČP. Predsednik organizacijskega odbora je bivši ustavni sodnik prof. dr. Ciril Ribičič. V predtekmovanju, ki smo ga izvedli decembra 2016 na naši fakulteti pod vodstvom prof. dr. Jurija Toplaka, je sodelovalo več kot 100 naših študentov.

Timoteju iskrene čestitke!

Novost v Knjižnici Mirka Ilešiča PF UM: brezplačen dostop do portala TAX - FIN - LEX

Datum objave: 9. May 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Študente Pravne fakultete Maribor obveščamo, da je od 8. maja 2017 omogočen brezplačen dostop do portala TAX - FIN - LEX na računalnikih, ki se nahajajo v KNJIŽNICI PF UM.

Gre za podatkovno zbirko, ki na enem mestu vsebuje vso veljavno (slovensko) zakonodajo (LEX) v obliki čistopisov s povezavami na sodno prakso ter davčne (TAX) in računovodsko-finančne informacije kot so pojasnila, nasveti (FIN).

Aktualne in ažurne informacije iz davčnega, finančnega in pravnega področja. Dostop do čistopisov pravnih virov, sodne prakse, literature, itd. Koledar veljavnosti pravnih aktov, koledar davčno-finančnih obveznosti

Ključne besede: pravo, davki, računovodstvo in finance, pravosodje, zakonodaja, sodna praksa, pravni red RS, pravni red EU, pravna literatura, obresti, zakonodaja s področja varstva okolja, inšpekcijski pregledi, pravilniki, standardi, kodeksi