Novice

Novice 1 do 20 od 36

Uspešno zaključeno študentsko tekmovanje pravnih fakultet ŠTUDENTSKA PRAVDA je doseglo veliko medijsko pokritost

Datum objave: 14. December 2017 | Datum poteka: 31. December 2018

Dne 13. decembra 2017 se je v prostorih Pravne fakultete v Mariboru, pod vodstvom dekanice dr. Vesne Rijavec, dr. Tjaše Ivanc, Denisa Baghrizabehija in Denisa Magyara, odvijalo tekmovanje študentov Študentska pravda. Gre za tradicionalno tekmovanje študentov mariborske, ljubljanske in novogoriške pravne fakultete iz znanja civilnega procesnega in materialnega prava. Tekmovanje je pedagoške, simulacijske in kompetitivne narave. Študenti so nastopili v vlogi odvetnikov pred sodnim senatom in tako izpopolnjevali svoje pravno znanje.

Senat je pri izbiri upošteval sledeče kriterije: profesionalnost nastopa (vedenje, drža, gestikulacija, tonaliteta glasu, privabljanje pozornosti…), vsebina govora (ali so v govoru predstavljene vse relevantne okoliščine oz. ali govor vsebuje irelevantne navedbe), odzivnost na vprašanja senata (ali se stranki sklicujeta na navedbe nasprotne stranke in argumentirano odgovarjajo nanje), upoštevanje časa in pravilnost oz. utemeljenost navedb.
V polfinalih so sodili:
1. polfinalna serija: dr. Andrej Ekart, dr. Miha Šošić, Peter Rižnik,
2. polfinalna serija: Alenka Zadravec, Andrej Kac, Suzana Bončina Jamšek.

Letošnja študentska pravda je bila še posebej atraktivna, saj je njena vsebina oz. simulacija vključevala primer prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženo samovozeče vozilo. Samovozeča vozila so tehnologija v razvoju in v preizkusu, kar predstavlja za zakonodajalce družbeno, socialno, politično in pravno velike izzive. Študenti so v pravdi skozi interpretacije našega pravnega reda iskali odgovore glede odgovornosti v primeru takšne prometne nesreče.

Tekmovalci so se srečali z vrsto pravnih vprašanj, med drugim tudi glede mednarodne pristojnosti, saj je v simulaciji šlo za tujega izdelovalca samovozečega vozila, prometna nesreča oz. škodni dogodek pa se je pripetil v Mariboru, glede aktivne in pasivne legitimacije, sosporništva, odškodninske odgovornosti in njene razbremenitve ter morebitne soodgovornosti oškodovanke. Vožnja v načinu avtopilot bi glede na trenutno ureditev v slovenskem pravu lahko bila protipravna (voznik mora imeti vozilo cel čas pod nadzorom), se pa je tekmovalce spodbujalo tudi k razmišljanju v smeri odgovornosti umetne inteligence. Ker področje ni izrecno pravno regulirano, je pravna argumentacija tekmovalcev zahtevala ne samo znanje prava, temveč med drugim tudi poznavanje trenutnih zmožnosti informacijskih tehnologij.

V finale sta se uvrstili ekipi iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (v sestavi Elizabeta Korenčan, Tilen Majnik, Anže Molan, Vid Žepič) in Pravne fakultete Univerze v Mariboru (v sestavi Špela Stanec, David Borlinič Gačnik, Nina Marin, Aljaž Sagadin, Aljaž Sekolovnik). Najkvalitetnejša je bila ekipa ljubljanske pravne fakultete, ki je nastopila v vlogi tožnika in je uspela s svojimi pravnimi argumenti prepričati senat (v sestavi podpredsednice Okrožnega sodišča v Mariboru dr. Urške Kežmah, odvetnice Vesna Gorjup Zupančič in odvetnika Andreja Poharja), da je glede na postavljene kriterije izvedla najbolje pravno in tudi sicer utemeljeno predstavitev.

Iskrene čestitke zmagovalcem Pravne fakultete Ljubljana in vsem ostalim tekmovalcem, ki so se izjemno potrudili pri primeru in poleg ostalih študijskih obveznosti pripravili odlično pravno argumentiranje primera in verodostojno zastopali svoja stališča pred senatom v sestavi sodnice, odvetnice in odvetnika ter občinstvom, ki je pozorno spremljalo obe strani tekmovalcev v Študentski pravdi.

Inavguralno predavanje prof. dr. Darje Senčur Peček

Datum objave: 11. December 2017 | Datum poteka: 20. December 2017

Dne 19.12.2017 bo prof. dr. Darja Senčur Peček izvedla inavguralno predavanje z naslovom »Delovno pravo v času prekarnega dela«.

Predavanje bo izvedla v torek, 19.12.2017 ob 13.00 uri v Dvorani Severni stolp na UM, Slomškov trg 15, Maribor.

Vljudno vabljeni.

Posvet Pravo in ekonomija, letos že desetič, uspešno za nami

Datum objave: 11. December 2017 | Datum poteka: 1. December 2018

V petek, 1. decembra 2017, je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru potekal že tradicionalni, deseti, posvet Pravo in ekonomija. Letos je potekal na temo digitalnega gospodarstva.

Udeleženci posveta so lahko po spodbudnem nagovoru dekanice, dr. Vesne Rijavec, poslušali zanimive teme predavateljev, ki so izpostavili različne izzive digitalizacije za pravo: zgodovinski pogled Od tradicionalnega v digitalno (dr. Boruta Holcmana), o izzivih digitalnega enotnega trga EU (dr. Janje Hojnik), o potrošniškem pravu v luči digitalizacije - denimo o tem, ali je uporabnik Facebooka potrošnik (Petre Weingerl), o izzivih digitalizacije za zavarovalništvo (dr. Šimeta Ivanjka in Lare Grušovnik), o izzivih digitalizacije za dokazovanje v pravdnih postopkih (dr. Tjaše Ivanc in dr. Urške Kežmah), dva referata na temo vpliva digitalizacije na delovna razmerja danes in v prihodnosti (dr. Darje Senčur Peček in dr. Valentine Franca), referat o tem, ali lahko v resnici govorimo o pametnih pogodbah ali pa so te le iluzija (dr. Nataše Samec Berghaus in Klemna Drnovška). Posvet pa sta zaključila referat o filtriranju uporabniških vsebin na internetu (dr. Matije Damjana) ter referat o informatizaciji javnega sektorja (Aljanke Klanjšek).

Udeleženci so soglašali, da so na posvetu izvedeli veliko novega, obenem pa je posvet pomenil izkaz našega zavedanja pomena digitalizacije za pravno stroko in znanost in začetek poglobljenih diskusij o izzivih na tem področju, ki bodo nedvomno zaznamovali kariero nove generacije pravnikov.

Intervju s prof. dr. Rajkom Knezom, predavateljem in ustavnim sodnikom, v novi številki revije UM UMniverzum

Datum objave: 7. December 2017 | Datum poteka: 31. December 2018

Vabljeni k branju intervjuja z rednim profesorjem dr. Rajkom Knezom, predavateljem na Pravni fakulteti UM, od spomladi tudi v častljivi funkciji ustavnega sodnika na Ustavnem sodišču RS. Beseda je tekla o pomenu nove funkcije, pogledu na življenje in delu na univerzi.

UMniverzum, interna revija Univerze v Mariboru, številka 5, november 2017

Pravna fakulteta je gostila priznane strokovnjake iz Bolgarije, Italije, Poljske, Rusije, Velike Britanije in Slovenije

Datum objave: 7. December 2017 | Datum poteka: 31. December 2018

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je 1. in 2. decembra 2017 potekal mednarodni posvet na temo manjšinskih skupnosti in ekstremnih gibanj v Evropi, ki ga je organiziral zaslužni prof. dr. Silvo Devetak s svojo ekipo sodelavcev. Na posvetu so sodelovali priznani strokovnjaki iz Bolgarije, Italije, Poljske, Rusije, Velike Britanije in Slovenije.

V interni reviji UM UMniverzum o dogodku Dan diplomacije, ki ga je organizirala ELSA v mesecu maju 2017

Datum objave: 1. December 2017 | Datum poteka: 31. December 2018

V prostorih Pravne fakultete Maribor so se 10. maja 2017 v organiziaciji ELSA Maribor zvrstila predavanja, razprava in okrogla miza v okviru 1. dneva diplomacije. Poslušalci so imeli priložnost prisluhniti pomembnim gostom, aktivnim na področju zunanje politike RS. Celodnevna konferenca je bila vsebinsko razdeljena na tri sekcije.

Vir: UMniverzum, november 2017

Ugotovitve posveta o merilih vrednotenja pravne znanosti v Sloveniji

Datum objave: 13. November 2017 | Datum poteka: 25. December 2017

Ob Dnevu Pravne fakultete v Mariboru, 25. oktobra 2017, smo organizirali posvet o merilih vrednotenja pravne znanosti v Sloveniji. Ta merila so v več pogledih zelo sporna in vse močneje vplivajo na naše delo – na vprašanja, kakšne pravne vsebine bomo pravni raziskovalci preučevali (slovensko, ameriško pravo?), ali bomo sploh še objavljali v slovenskih pravnih revijah, ali bomo sploh še pisali pravne knjige, sploh tiste v slovenščini? Ali bodo naši študenti v prihodnosti še imeli učbenike v slovenščini? Menimo, da brez povezave vseh slovenskih raziskovalcev na področju prava ne bo šlo, zato smo tudi organizirali posvet.

Nanj smo povabili znanega profesorja metodologije prava s Pravnih fakultet v Tilburgu in Leuvnu, ki je nekaj časa delal tudi na EUI v Firencah, dr. Roba Van Gestla. Prav v tem letu je skupaj s profesorjem Micklitzem uredil knjigo več avtorjev z naslovom »Rethinking legal scholarship: A Transatlantic Dialogue”, Cambridge University Press 2017.

Uvodoma je izpostavil, da se moramo vprašati, kaj pravzaprav hočemo doseči. Ali želimo doseči zgolj habilitacije, slovenske raziskovalne projekte ali evropske? Izpostavil je, da se pravni raziskovalci običajno zelo slabo odrežemo pri temeljnih raziskavah (blue skies research), torej takih, ki nimajo takojšnjih aplikativnih učinkov. Pri ECR razpisih dobivamo nizke ocene v primerjavi z drugimi raziskovalnimi področji in prav pri tem gre za največje finančne vsote. Smo pa dobri pri pogodbenem financiranju raziskovalnega dela, torej za konkretnega naročnika, s čimer ostajamo blizu pravni praksi. A s tem ohranjamo svojo težavo v akademskem svetu, kjer nismo prepoznani kot nosilci temeljnih raziskav in razvoja znanosti. Profesor Van Gestel je pred leti v Tilburgu ustanovil prvi center za pravno metodologijo na svetu, kar ga je zelo presenetilo in odraža prej izpostavljeno, torej da se pravni raziskovalci kaj dosti s pravno metodologijo ne ukvarjamo, zato je v projektnih razpisih tudi ne znamo ustrezno predstaviti in razložiti. To pa je po njegovem mnenju glavni razlog za nizke ocene na razpisih, saj nas tam ne ocenjujejo samo pravniki. Pri tem ocenjuje, da je že na drugih družboslovnih področjih drugače, tako da imajo študenti od vsega začetka študija tudi predmete iz metodologije.

Profesor Van Gestel je s kolegom pred desetimi leti na Nizozemskem naredil študijo glede kvalitete znanstvenih člankov. Preučila sta, ali ima članek raziskovalno vprašanje, ali razloži izvirnost članka, ali uravnoteženo uporablja vire (ali zgolj enostransko argumentira in ne pogleda druge strani), ali se zaključki skladajo z raziskovalnim vprašanjem ipd. Rezultati študije so bili slabi in ob njihovi objavi nista bila najbolj popularna med kolegi. A po desetletju ugotavlja, da se stanje izboljšuje.

Izpostavljeno je bilo, da so v mednarodnem pogledu trendi raziskovalnega dela na področju prava naslednji: od nacionalnega se prehaja k čezmejnim raziskavam; od monodisciplinarnih k multidisciplinarnim raziskavam, vse bolj popularno je raziskovanje prava v kontekstu ipd. Poudaril je, da pravniki v Evropi nismo slabši od raziskovalcev na drugih področjih, a da slabše predstavimo, kaj je tako posebnega pri naši raziskavi. Soglaša s tem, da je pomembno, da ostanemo blizu pravni stroki, a da nas po drugi strani brez mednarodnega raziskovalnega dela, pisanja znanstvenih del v angleškem jeziku… čez deset let več ne bo nikjer.

Kar zadeva vrednotenje našega dela je ocenil, da nam primanjkujejo pravi standardi. Zato prevladuje pristop »vem, kaj je kakovost, ko jo vidim«. Drug pristop je, da rečemo, da je delo kvalitetno, če lahko to izmerimo (torej s faktorjem vpliva, s citati). Pri tem je profesor Van Gestel ocenil, da ob primerjavi preučevanih držav po svetu zaključuje, da je Slovenija najbolj ekstremen primer uporabe faktorja vpliva za vrednotenje pravne znanosti in to je po njegovem mnenju zgrešeno ter škoduje pravni znanosti. Izpostavil je, da obstaja vsaj deset razlogov, zakaj nekdo nekoga citira in le eden od njih je kvaliteta dela, faktor vpliva pa raziskovalce tudi napeljuje k celi vrsti obvodov. A obenem je izpostavil, da so tudi recenzijski postopki (peer review) zelo problematični (arbitrarna izbira recenzentov, njihova neangažiranost, nepoznavanje tematike ipd.). Zato na Nizozemskem v zadnjem času veliko eksperimentirajo z njimi (uvajajo denimo odprti peer-review, kjer lahko bralci komentirajo članke, avtor in bralci recenzentovo mnenje ipd.).

Ker za vrednotenje raziskovalnega dela na nizozemskih univerzah danes veljajo samo znanstveni članki, sedaj raziskovalci tudi svoja strokovna dela označijo za znanstvena. Po drugi strani pa, ker morajo biti na Nizozemskem vsi znanstveni članki v odprtem dostopu najkasneje pol leta po objavi, največji nizozemski založnik za področje prava, Kluwer, pravi, da oni objavljajo samo strokovna dela. Bistveno je tudi razlikovati med minimalno kvaliteto in raziskovalno odličnostjo, med zahtevami za doktorske študente in za uveljavljene raziskovalce ipd. Kvaliteta je torej tudi relativna.

Potrebujemo torej ravnotežje: ne smemo problematike vrednotenja pustiti na strani in se z njo ne ukvarjati, a ne smemo se tudi samo pritoževati. Glede na to, da smo pri diskusijah o vrednotenju za ostalimi vedami, imamo prednost, ker se lahko učimo od njih in se zato izognemo težavam (denimo s faktorji vpliva), a je obenem delo za nas same, da pripravimo kvalitetne knjige o pravni metodologiji, ki bodo primerljive s tovrstnimi knjiga na drugih raziskovalnih področjih, da se pogovarjamo, kako napraviti dobre primerjalno-pravne raziskave, empirične raziskave ipd., ki bodo prinesle visoke ocene na razpisih velikih projektov. Usodo moramo torej vzeti v svoje roke, metrika pa je po oceni nizozemskega profesorja »idiotska«.

Na to je profesor dr. Tomaž Keresteš izpostavil, da mi v Sloveniji več nimamo privilegija, da rečemo, da faktorja vpliva ne bomo sprejeli, ker smo že v tem košu. Potrebovali bi soglasje drugih ved glede posebnosti pri merjenju kvalitetnega raziskovalnega dela v pravu, to soglasje pa je stvar zaupanja – torej, ali smo pravniki v Sloveniji sami sposobni te standarde zagotavljati in o njih prepričati druge vede.

Profesorica dr. Polonca Kovač s Fakultete za upravo v Ljubljani, ki je tudi članica Znanstvenega sveta ARRS za področje prava, je izpostavila, da v Sloveniji preveč primerjamo vede med seboj. Ne glede na same točke, pa po njeni oceni sistem ni transparenten, zaradi česar prihaja tudi do tožb na sodiščih zaradi retroaktivnega popravljanja točk. Po drugi strani pa zaradi majhnosti prostora pravi blind-review ni mogoč, saj ona za slovenske kolege takoj ve, kdo je kakšno delo napisal, tudi če ni podpisan. Dejstvo je, da družboslovci več predavamo in imamo manj raziskovalnih projektov, po drugi strani pa več točk iz projektov (ocena A3) kot imaš, več projektov dobiš, torej gre za vstopne ovire, nedvomno pa se moramo tudi v pravni znanosti bolj odpreti in globalizirati.

Po zanimivi diskusiji z udeleženci je sklep posveta bil, da bi bilo treba v Sloveniji po nizozemskem zgledu opraviti raziskavo med pravnimi raziskovalci o tem, kateri kriteriji kvalitete so po njihovem mnenju bistveni, po drugi strani pa med raziskovalci in študenti okrepiti diskusije o metodologiji raziskovalnega dela v pravu.

Janja Hojnik

 

 

IZJEMEN DOSEŽEK: Revija Medicine, Law & Society v Web of Science (WoS)

Datum objave: 2. October 2017 | Datum poteka: 31. December 2018

Medicine, Law & Society je znanstvena revija, ki jo izdaja Pravna fakulteta Univerze v Mariboru dvakrat letno, v mesecu aprilu in oktobru. Pravna fakulteta Maribor objavlja revijo v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru, Pravno fakulteto Univerze Karla Franza iz Avstrije, Inštitutom za družbene vede iz Beograda, Srbija, Medicinsko fakulteto in Pravno fakulteto Univerze v Splitu in Pravno fakulteto Portucalense Infante D. Henrique iz Portugalske.

Študentska pravda: sodelujoči že rešujejo primer

Datum objave: 20. September 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Tekmovalci so meseca avgusta 2017 prejeli prvi paket s procesnim gradivom, ki jim bo pomagal pri analizi primera in izdelavi pisanj v postopku. Primer za razreševanje je sila zanimiv in temu primeren težaven. Zadeva prometne nesreče samovozečih vozil. Več informacij o letošnjem tekmovanju najdete tukaj.

Vabljeni k ogledu VIDEOPOSNETKA.

Izšel je ZPP z uvodnimi pojasnili in z novelo ZPP-E

Datum objave: 7. August 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Uvodna pojasnila: dr. Lojze Ude, dr. Vesna Rijavec, dr. Tomaž Keresteš, dr. Andrej Ekart

Uvodna pojasnila k noveli, v katerih so združeni izsledki preučevanj teoretikov in praktikov, olajšujejo razumevanje in uporabo prenovljenih in novih določb v praksi. Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), ki se bo začela uporabljati 14. 9. 2017, je druga najobsežnejša doslej in pomembno posega v ureditev pravdnega postopka.

Za NAROČILO kliknite >> T U K A J <<.

Cilj novele je uravnoteženje zahtev po učinkovitosti in hitrosti ter zahtev po kakovostnem odločanju. V 132 členih nadgrajuje dosedanja spoznanja sodne prakse in pravne teorije na tem področju, prinaša pa tudi veliko novosti:

-       pripravljalni narok,
-       program postopka in časovnico poteka postopka,
-       predpravdni dokazni postopek z izvedencem,
-       stopničasto tožbo,
-       dostop do poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov,
-       zaključne besede strank,
-       več možnosti za izdajo sodbe s skrajšano obrazložitvijo,
-       ločeno odločanje o stroških postopka,
-       daljši pritožbeni rok,
-       nadzorne mehanizme zoper neupravičene razveljavitve sodb,
-       odpravo dovoljene revizije in dopuščeno revizijo ne glede na vrednost spornega predmeta,
-       svetovalna mnenja Vrhovnega sodišča,
-       javno revizijsko obravnavo,
-       ločena mnenja na Vrhovnem sodišču.

Vezava:              trda

ISBN:                  978-961-247-368-6

Št. strani:           416

Leto izdaje:        2017
 

Vir: https://www.gvzalozba.si/zakon-o-pravdnem-postopku-z-uvodnimi-pojasnili-1261

Naši študenti - naš ponos

Datum objave: 21. June 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Tekmovalci letošnjega tekmovanja Willem C. Vis Moota, nadobudni bodoči pravniki in sedanji študenti naše fakultete, so prejeli rezultate letošnjega tekmovanja, ki je potekalo v mesecu aprilu na Dunaju, kjer so se odrezali odlično in dosegli končno 74. mesto (torej so se uvrstili med top 25%), tekmovanja pa se je udeležilo skupno 336 ekip.

Imena tekmovalcev: Sašo Šilec, Tjaša Unverdorben, Hana Šrot, Stefan Danojević, Martina Boršić, Admir Muratović, Renato Kenda.

Imena mentorjev: asist. Klemen Drnovšek, asist. Denis Baghrizabehi, Lina Burkelc Juras, Mitja Robin

Vsem tekmovalcem, ki so jih urili izkušeni mentorji, ISKRENO ČESTITAMO.

Veliko pravnega znanja, izvstnega argumentiranja in obvladanja tujega jezika, želimo vsem bodočim tekmovalcem tega priznanega tekmovanja tudi v prihodnje.

Pridružite se k ekipi Willem C. Vis Moot in pokažite svoje pravne in govorniške veščine.

 

 

Pravkar izšlo: Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili z novelo ZGD-1J

Datum objave: 9. June 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Avtorja dosedanjih pojasnil k novelam ZGD-1, vodilna strokovnjaka s področja gospodarskega prava prof. dr. Marijan Kocbek in prof. dr. Saša Prelič, sta pripravila uvodna pojasnila k noveli ZGD-1J z željo, da čim bolj celovito predstavijo vse najpomembnejše zakonodajne rešitve.

Pri praktični uporabi zakona in novele je zelo dobrodošlo podrobno stvarno kazalo, ki tudi navzkrižno prikazuje korporacijske institute po posameznih gospodarskih družbah. Pripravila ga je asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, mag. Jerneja Prostor.

Novelo ZGD-1J je Državni zbor RS sprejel na seji 21. marca 2017, objavljena pa je bila v Uradnem listu RS št. 15/2017. Čeprav ni obsežna, je pri številnih korporacijskopravnih institutih uvedla pomembne novosti. Zaradi uskladitve z evropskim pravom družb je spremenjeno poglavje s področja bilančnega prava, predvsem pravila o izdelavi in objavi letnih poročil, številne spremembe pa veljajo za vse gospodarske družbe in tudi samostojne podjetnike.

Bistvena novost je dolžnost velikih gospodarskih družb, da izdelajo izjavo o nefinančnem poslovanju kot sestavni del letnega poročila in konsolidirano izjavo o nefinančnem poslovanju kot sestavni del konsolidiranega poslovnega poročila.
 

Spremembe so tudi pri drugih korporacijskopravnih institutih:

• način revidiranja letnega poročila in naloge revizorja,

• način objave letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila ter sprememb,

• dolžnost organov vodenja in nadzora pri zagotavljanju sestave in objave letnih poročil,

• revalorizacijske rezerve in možnosti preoblikovanja v druge kapitalske kategorije,

• izdelava poslovnega poročila, dopolnjena s politiko raznolikosti,

• način obveznosti razkrivanja prejemkov (plačil) članov organov vodenja in nadzora,

• firmsko pravo glede pogojev za uporabo oznamenil, ki označujejo Republiko Slovenijo,

• pogoji za uporabo imena in priimka znamenite osebe v firmi gospodarskega subjekta,

• obvezna sestavina firme podjetnika glede podružnice,

• pravila ohranjanja kapitala družb z omejeno odgovornostjo in ničnost pravnih poslov (posojil in primerljivih pravnih poslov),

• poenotenje računovodskih rešitev za vse podjetnike zaradi sprememb Slovenskih računovodskih standardov,

• predpostavke za vpis podjetnikov v poslovni register,

• registrski postopki pri registraciji čezmejnih združitev z ureditvijo dvostopenjskega registrskega modela in s spremenjenim načinom komunikacije s tujimi registrskimi organi prek sistema povezovanja poslovnih registrov,

• predpostavke za izbris podružnice tujega podjetja iz sodnega registra,

• izdelava in objava letnega poročila podružnic tujega podjetja,

• kazenske določbe z razširjenim prekrškovnim naborom.
 

V knjigi so uvodnim pojasnilom k noveli ZGD-1J dodana uvodna pojasnila k noveli ZGD-1I, poleg zakonskega besedila z vidnimi spremembami novele ZGD-1J pa sta objavljeni še besedili obeh novel.

Cena: 146,00 EUR z DDV
 

Vir: GV Založba - strokovna pomoč pri vašem delu

https://www.gvzalozba.si/zakon-o-gospodarskih-druzbah-z-uvodnimi-pojasnili-1234

 

 

 

Jubilejni 25. posvet Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije USPEŠNO ZA NAMI

Datum objave: 22. May 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je organizirala 25. jubilejni posvet Pravne fakultete Univerze v Mariboru z naslovom »Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije«, ki je potekal med 18. in 20. majem 2017 v Portorožu. Poleg vročih procesnih tem, so na posvetu 50 izbranih domačih in tujih pravnih strokovnjakov obravnavali aktualna pravna in družbeno pomembna vprašanja. Na okrogli mizi o »Brexitu«, kjer so sodelovali prof. dr. Wendy Kennett (Univerza Cardiff), prof. dr. Verica Trstenjak (Univerza na Dunaju), prof. dr. Jose Caramelo Gomes (Univerza Portucalense) in drugi vrhunski pravni strokovnjaki, ki jih je nagovoril dr. Michael Wilderspin (vodja pravne službe pri Evropski komisiji) so razpravljali tudi o vprašanjih kot so: »Ali se evropski pravni sistem sesuva?« in »Ali je delovanje pravosodja v EU pod vprašajem?«.

»Na pobudo organizatorja posveta - Pravne fakultete Univerze v Mariboru – se je ta teden v Portorožu zbralo več kot 50 izbranih domačih in tujih pravnih strokovnjakov, ki so sodelovali na štirih sekcijah in osmih okroglih mizah. Obravnavali so najaktualnejše teme z različnih pravnih področij. Naj izpostavim okroglo mizo »Noveli ZPP E in ZIZ L«, na kateri smo se posvetili korenitim spremembam v postopku na prvi in drugi stopnji, novim ukrepom za iskanje dolžnikovega premoženja, spletni dražbi, itn. Želimo si širše razprave, tudi s publiko. Velik izziv je bila tudi okrogla miza o odvetništvu v moderni družbi, ki so se je udeležili predstavniki odvetništva številnih držav. Posveta so se udeležili tudi strokovnjaki s področja pravosodja, javne uprave in gospodarstva«, ob tem poudarja dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru red. prof. dr. Vesna Rijavec.

Poleg vročih procesnih tem so na posvetu izpostavili aktualna pravna in družbeno pomembna vprašanja, kot so: Kakšno bo sodelovanje na področju sodišč med državami članicami EU, boljše ali slabše?; Izvrševanje čezmejnih terjatev – kaj se lahko naučimo iz primera Pula parking?; Kaznivo dejanje zlorabe položaja v slovenskem gospodarskem okolju; Novele ZGD-1 spreminjajo razumevanje temeljnih institutov korporacijskega prava; Kako lahko kot upnik uveljavljate svoje interese v primeru statusnopravnih preoblikovanj?; Digitalna transformacija – gonilo napredka tudi na področju prava; Prekarne oblike dela – med učinkovitostjo in zakonitostjo; Davčni vidiki delovanja gospodarskih subjektov; itd.

Vir: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2061

Pravna fakulteta je gostila predsednico Ustavnega sodišča RS, doc. dr. Jadranko SOVDAT

Datum objave: 22. May 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

V okviru Kariernih dnevov Univerze v Mariboru in Pravne fakultete, smo v petek, 5. maja 2017, na Pravni fakulteti gostili predsednico Ustavnega sodišča RS.

Študentje so se ob sečanju s predsednico, eno od štirih najvplivnejših ljudi v RS, mogli seznaniti z karierno potjo in vlogo predsednice v slovenskem ustavnem prostoru. Eden glavnih poudarkov, ki so mu sledila vsa ostala, je bila zagotovo ugotovitev, da premalo živimo ustavnost, kot simbol, ki združuje in napotuje na vrednote h katerih varovanju je zavezana Ustava in Ustavno sodišče.

V razgovoru s študenti, ki jih je med drugim zanimalo tudi, koliko lahko vpliva svetovni nazor na odločanje na Sodišču in kako je zadovoljna s poročanjem medijev. Posebej je izpostavila dejstvo, da ob prebiranju novic, ki so posledica pravnih dejanj, takoj vidi, kdo in kako izobražen človek poroča o tem. Zagotovo so poročila pravno izobraženih povsem različna od tistih, ki jih pišejo ljudje s pomankljivo pravno izobrazbo. To je še posebej očitno v zapisih mednarodnih novinarskih hiš.

Predsednico Ustavnega sodišča je prišel pozdravit tudi rektor Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Igor Tičar.

Po srečanju s študenti, ki mu je bil namenjen dobršen del dopoldneva, smo se zadržali še na skupnem delovnem kosilu.

Prof. dr. Janja Hojnik predavala na Spring Servitization Conference, 16. maja 2017

Datum objave: 16. May 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Med 15. in 17. majem 2017, v Luzernu v Švici, poteka tradicionalna mednarodna znanstvena konferenca - Spring Servitization Conference, na kateri je dne 16. maja 2017 predavala tudi naša profesorica dr. Janja Hojnik.

Naslov prispevka prof. dr. Hojnik je Regulatory response to servitization in the EU.

Znanstvena konferenca poteka v prometnem muzeju v Luzernu, ki je velja za zelo moderni muzej, v njem najdemo celo vozila prihodnosti.

Več o konferenci najdete na spodnjem naslovu:

https://www.advancedservicesgroup.co.uk/ssc2017

Pravno fakulteto Maribor je obiskala profesorica Nancy Boswell

Datum objave: 12. May 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Na Pravni fakulteti je 20.4. 2017 predavala izredna profesorica Nancy Boswell, bivša predsednica Transparency International, trenutno pa poučuje na College of Law, Washington.

Nancy Boswell is an adjunct professor of an upper level seminar and Director of the US and International Anti-Corruption Law Certificate Program at American University Washington College of Law (WCL). Designed for prosecutors, judges, in-house and law firm counsel and other professionals from around the world and taught by leading government and private sector practitioners, the program provides a unique peer-to-peer training and networking opportunity.

She was President and CEO of Transparency International USA, providing leadership from its founding in 1994 until 2011. A former member of the TI Board of Directors and TI Individual Member, she remains actively engaged in the anticorruption movement.

Ms. Boswell is a member of the OECD Secretary General’s High Level Advisory Group on Integrity and Anti-Corruption and is a mentor to State Department IJET Program Fellows. She serves on the USAID Advisory Committee on Voluntary Foreign Aid Democracy, Human Rights and Governance and on the Board of Directors of the Ethics Resource Center and the Collaboration on Government Secrecy. She is an active member of the ABA Section on International Law Anti-Corruption Committee and the IBA Anti-Corruption Committee. She was named among Ethisphere’s “100 Most Influential People in Business Ethics.”

She practiced international and trade law at Steptoe & Johnson and managed international financial matters at Citibank. She received her law degree, summa cum laude, from WCL and is the recipient of the WCL International Trade and Investment Law Society 2012 Distinguished Alumni award.

Elsa: Dan diplomacije

Datum objave: 12. May 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Evropsko združenje študentov prava ELSA je pripravilo dne 10. maja 2017 DAN DIPLOMACIJE na Pravni fakulteti UM. Kot je v uvodu poudarila ​dekanica fakultete prof. dr. Vesna Rijavec gre za vsebinsko dopolnitev študijskega programa prava in pohvalila študente za organizacijo in pripravo zahtevnega projekta. Dan diplomacije v prvi vrsti namenjen študentom Pravne fakultete.

V uvodnem delu je zasl. prof. dr. Silvo Devetak s Pravne fakultete predstavil Organizacijo združenih narodov, njeno zgodovino, agencije in urade. Prav tako je predstavil cilje delovanja in ob tem nekaj primerov delovanja OZN v svetu.  Matej Marn, politični direktor in generalni direktor Direktorata za skupno zunanjo in varnostno politiko Ministrstva za zunanje zadeve RS pa je govoril  predvsem o  delovanju ministrstva na tem področju in sodelovanje Slovenije v delovanju OZN. Doc. dr. Boštjan Udovič s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani pa je predstavil področje diplomacije EU. Nato se je predstavila mlada delegatka v OZN Sabina Carli, ki jo je predlagal na to visoko funkcijo Mladinski svet Slovenije. Institut mladinskega delegata pri Združenih narodih zajema na eni strani delo z mladimi, s tem pa tudi odlično poznavanje mladinskih politik in dela na mladinskih projektih, na drugi strani pa zahteva dobro poznavanje delovanja mednarodne skupnosti, Združenih narodov kot mednarodne, domala univerzalne organizacije ter hkrati angažmaja, ki ga mednarodna skupnost vlaga na področju mladih.
 

Sledilo je srečanje z predstavniki veleposlaništev doma in po svetu. Med gosti so bili nj. Eks. Brent Hartley, veleposlanik ZDA, mag. Boris Sovič, nekdanji veleposlanik RS v Izraelu, Paul Jančar, namestnik veleposlanice Velike Britanije, prof. dr. Ludvik Toplak, nekdanji veleposlanik RS v Vatikanu, nj. Eks. Anton Niculescu, veleposlanik Romunije in Peter Lange, prvi sekretar veleposlaništva Nemčije.  Konzularno mrežo na slovenskih tleh pa so predstavili zasl. prof. dr. Šime Ivanjko, častni konzul Hrvaške, Gorazd Šifrer, častni konzul Kazahstana in Samir Amarin, častni generalni konzul Jordanije.

Vir: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2054

Odlično 4. mesto našega študenta na tekmovanju RUBIKON

Datum objave: 12. May 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Študent prvega letnika Timotej Pušnik se je 11. maja 2017 udeležil finala tekmovanja Rubikon na Pravni fakulteti v Ljubljani in zasedel odlično četrto mesto. Gre za vsakoletno tekmovanje na katerem tekmujejo študenti vseh treh pravnih fakultet.

Prva tri mesta so letos zasedli študenti višjih letnikov in študenti druge stopnje študija prava, zato je Timotejev uspeh toliko večji. Bil je edini predstavnik Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Gre za tekmovanje v predstavljanju sodb ESČP. Predsednik organizacijskega odbora je bivši ustavni sodnik prof. dr. Ciril Ribičič. V predtekmovanju, ki smo ga izvedli decembra 2016 na naši fakulteti pod vodstvom prof. dr. Jurija Toplaka, je sodelovalo več kot 100 naših študentov.

Timoteju iskrene čestitke!