Alumni klub

Spoštovane diplomantke in diplomanti, magistrice in magistri, doktorice in doktorji Pravne fakultete Univerze v Mariboru!

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru smo ustanovili Alumni klub. Zamisel Alumni kluba in njegovo poslanstvo, ki ga želi doseči, je v povezovanju diplomantov vseh študijskih programov med seboj in do Pravne fakultete.
»Četudi ste odšli, niste nikoli zares odšli!«

Z Alumni klubom nameravamo za člane organizirati družabne in strokovne dogodke, vas informirati o aktivnostih Pravne fakultete, ki so lahko zanimive za vas, o različnih gostujočih predavanjih, okroglih mizah, seminarjih, ne zgolj s pravno tematiko, ampak tudi s temami, ki jih potrebujete ali pa vam pridejo prav popolnoma osebno, kot posamezniku, ali pa tudi poklicno (retorika, komunikatorika, čustvena inteligenca, tuja pravna terminologija, okrogle mize z odzivi na aktualne dogodke itd.).

Vaš doprinos vidimo v tem, da postanete član Alumni kluba. Članstvo je brezplačno in vam ne prinaša dodatnih obvez, temveč pravice. Načrtujemo, da bomo članom Alumni kluba omogočali lažje in privlačnejše sodelovanje na različnih dogodkih Pravne fakultete. Pričakujemo in želimo si tudi, da člani Alumni kluba aktivno komunicirate s Pravno fakulteto pri organizaciji dogodkov, glede pomoči, ki jo potrebujete, s problemi, s katerimi se srečujete pri svojem delu v praksi in menite, da vam profesorji in drugi na Pravni fakulteti lahko pri tem pomagamo.

Več informacij o Alumni Klubu PF lahko poiščite na Facebooku, kjer lahko postanete prijatelji Alumni kluba PF.

Če imate kakšna vprašanja, nas lahko kontaktirate na: alumni.pf@um.si.

"Enkrat študent Pravne fakultete Univerze v Mariboru, vedno naš študent."