PRAVNA BUKVARNA

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Veljavnost spremenjenih pogojev za napredovanje

Spoštovani študenti.

Senat PF UM je na 4. izredni seji, dne 20. junija 2018, sprejel naslednji sklep.

Senat PF UM odloči, da za generacije študentov, ki so se v Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo prvič vpisale "pred" študijskim letom 2016/2017 (tj. v štud. letu 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 itn.) spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu NE VELJAJO.

 

Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR) - rok za prijavo: 30.9.2018

Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR) - rok za prijavo: 30.9.2018

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2018 dalje, do vključno 31. 12. 2018.

Prijavite se na praktično usposabljanje pri Odvetnici Vesni Gorjup Zupančič!

Prijavite se na praktično usposabljanje pri Odvetnici Vesni Gorjup Zupančič!

Spoštovane študentke, spoštovani študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru!

Odvetnica Vesna Gorjup Zupančič v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/2018 nudi dvema študentoma možnost dvotedenskega praktičnega usposabljanja v odvetniški pisarni, ki bo potekalo v mesecu avgustu. Izbrana študenta bosta imela možnost spoznati delo odvetnika. Tekom usposabljanja bosta spoznala, kako deluje portal e-sodstvo in zemljiška knjiga, seznanila se bosta z vlaganjem izvršb in samim postopkom izvršbe ter s pripravo enostavnejših vlog.

ZAGOVORI DIPLOM

Ni aktualnih objav

ZADNJE DIPLOME V DKUM

NOVICE

Red. prof. dr. Zdravko Kačič novi rektor Univerze v Mariboru

Red. prof. dr. Zdravko Kačič novi rektor Univerze v Mariboru

​Senat Univerze v Mariboru je na seji dne 19.6.2018 sprejel poročilo volilne komisije o poteku drugega kroga volitev rektorja Univerze v Mariboru, ki so potekale 13. junija 2018. Višji odstotek glasov volilnih upravičencev, ki so volili v drugem krogu, je prejel red. prof. dr. Zdravko Kačič, ki je tako izvoljen za rektorja Univerze v Mariboru za mandatno obdobje štirih let (od 20. junija 2018 do vključno 19. junija 2022). Red. prof. dr. Kačič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (FERI). Od leta 2010 je predstojnik Inštituta za elektroniko in telekomunikacije, v obdobju med letoma 2011 in 2015 je bil prorektor Univerze v Mariboru za finančne zadeve.

NAPOVEDUJEMO IZID KNJIGE: Mednarodno zasebno pravo EU; urednici prof. dr. Martina Repas in prof. dr. Vesna Rijavec

NAPOVEDUJEMO IZID KNJIGE: Mednarodno zasebno pravo EU; urednici prof. dr. Martina Repas in prof. dr. Vesna Rijavec

Pričujoča knjiga sistematično, celovito in poglobljeno obravnava zelo dinamično in hitro razvijajoče se področje mednarodnega zasebnega prava EU v širšem pomenu. Posledično zajema vse centralne komponente tega področja: mednarodno pristojnost, kolizijsko pravo ter priznanje in izvrševanje tujih sodnih odločb. V zvezi s tem so analizirani pravni akti Evropske unije, ki posegajo v urejanje tovrstnih razmerij, katerih pomen v času globalizacije zelo narašča, obenem pa tudi relevantna sodna praksa Sodišča EU, vključene pa so še posamezne odločitve slovenskih sodišč.

Avtor/ji: dr. Martina Repas, dr. Vesna Rijavec, dr. Rajko Knez, dr. Suzana Kraljić, dr. Tomaž Keresteš, dr. Tjaša Ivanc, dr. Jorg Sladič in dr. Andrej Ekart.

Izšla je nova monografija Zastavna pravica, ki sta jo uredila prof. dr. Renato Vrenčur in dr. Nina Plavšak

Izšla je nova monografija Zastavna pravica, ki sta jo uredila prof. dr. Renato Vrenčur in dr. Nina Plavšak

Monografijo Zastavna pravica sta urednika dr. Nina Plavšak in prof. dr. Renato Vrenčur zasnovala tako, da so v njej sistematično in poglobljeno analizirani vsi pravni položaji in pravni problemi, ki nastajajo v praksi v zvezi z institutom zastavne pravice. Zastavna pravica je na najsplošnejši ravni ena sama vrsta izvedene stvarne pravice. Vendar pa se nekatera pravila in pravni problemi, ki nastajajo, v zvezi z ustanovitvijo in uveljavitvijo zastavne pravice, pomembno razlikujejo glede na vrsto premoženja, ki je predmet zastavne pravice.

Nova knjiga doc. dr. Mihe Šepca kmalu na knjižnih policah

Nova knjiga doc. dr. Mihe Šepca kmalu na knjižnih policah

Obveščamo vas, da je pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru izšla nova znanstvena monografija Kibernetski kriminal - Kazniva dejanja in kazenskopravna analiza avtorja dr. Mihe Šepca. Gre za najbolj dodelano in poglobljeno kazensko pravno delo na področju kibernetskega kriminala v slovenskem pravnem prostoru, po kvaliteti pa se lahko primerja z najboljšimi deli s področja kibernetskega kriminala na svetu.

Monografija je plod avtorjevega večletnega raziskovanja, v kazenskem pravu relativno zanemarjene tematike - kibernetskega kriminala oziroma kriminala povezanega z računalniškimi in informacijskimi sistemi.

Na sliki spodaj z leve proti desni dr. Martina Bajčić, Pravna fakulteta na Reki, prof. dr. Lawrence Solan, Brooklyn Law School, prof. dr. Vesna Crnić-Grotić, dekanica Pravne fakultete na Reki, prof. dr. Borut Holcman, Pravna fakulteta v Mariboru in mag. Viktorija Osolnik Kunc, predsednica Združenja SCIT in doktorska kandidatka prava PF UM
Na sliki spodaj z leve proti desni dr. Martina Bajčić, Pravna fakulteta na Reki, prof. dr. Lawrence Solan, Brooklyn Law School, prof. dr. Vesna Crnić-Grotić, dekanica Pravne fakultete na Reki, prof. dr. Borut Holcman, Pravna fakulteta v Mariboru in mag. Viktorija Osolnik Kunc, predsednica Združenja SCIT in doktorska kandidatka prava PF UM

Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT

6. junija 2018 so se v okviru načrtovanja projekta Pravo in jezik v pravosodju - mednarodno mreženje na Pravni fakulteti Univerze na Reki sešli gostiteljica: prof. dr. Vesna Crnić-Grotić, dekanica Pravne fakultete na Reki, dr. Martina Bajčić, Pravna fakulteta na Reki, prof. dr. Lawrence Solan, Brooklyn Law School, prof. dr. Borut Holcman in doktorska študentka na naši fakulteti, predsednica Združenja stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije SCIT mag. Viktorija Osolnik Kunc (pobudnica srečanja).
Srečanje s prof. dr. Lawrencem Solanom z Brooklyn Law School v New Yorku je bilo dogovorjeno na eni izmed mednarodnih konferenc, na kateri je pobudnica srečanja aktivno sodelovala.

dr. Andrej Ekart; Foto: Igor Napast
dr. Andrej Ekart; Foto: Igor Napast

Sodniško društvo vodi mariborski sodnik dr. Andrej Ekart

Mariborski okrajni sodnik dr. Andrej Ekart je sredi tedna prevzel vodenje Slovenskega sodniškega društva. Ekart je bil lani pravnik leta po izboru Zveze društev pravnikov Slovenije, je doktor pravnih znanosti, ki predava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

PF V MEDIJIH

Prof. dr. Boštjan Brezovnik v oddaji Omizje na TV Maribor o Sloveniji čez štiri leta, 22. maja 2018

Prof. dr. Boštjan Brezovnik v oddaji Omizje na TV Maribor o Sloveniji čez štiri leta, 22. maja 2018

Prvo junijsko nedeljo se bomo odpravili na državnozborske volitve. Pa volivci vemo, kaj hočemo? In še pomembneje, ali politiki vedo, kaj hočemo volivci? O tem, ali drug drugega sploh še slišimo in razumemo ter kakšna naj bo Slovenija čez štiri leta, bomo spregovorili v današnjem Omizju. Z nami bodo Janja Viher, direktorica Agencije SIV, dr. Boštjan Brezovnik iz mariborske Pravne fakultete, Marjan Bezjak, direktor podjetja Fa-Maik, bontonolog Saša Županek in Matic Primc iz civilne iniciative Mestni zbor. Voditelj oddaje je Janez Krušič Sterguljc. Vabljeni k ogledu!

DOGODKI

Brezplačni seminar ob izidu knjige Mednarodno zasebno pravo EU

Brezplačni seminar ob izidu knjige Mednarodno zasebno pravo EU

Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana., 27.6.2018 med 13.30 in 15.30

Mednarodno zasebno pravo je dinamično področje prava. Njegovo vsebino je pomembno določilo tudi pravo EU, vključno s sodno prakso, ki je poseglo na vsa njegova centralna področja: mednarodno pristojnost, uporabo prava ter priznanje in izvršitev sodnih odločb v obligacijskih, dednih, družinskih kot tudi insolvenčnih zadevah.

Na seminarju ob izidu knjige bodo avtorji spregovorili o nekaterih izbranih temah mednarodnega zasebnega prava. Med drugim o tem, kako so pravila EU razburkala mednarodno zasebno pravo; kdaj v sporih s čezmejnim elementom uporabiti pravila EU, kdaj mednarodno pogodbo in kdaj nacionalna pravila; o tem, kako so odločbe Sodišča EU izoblikovala pravila o mednarodni pristojnosti v pogodbenih zadevah; ter o začasnih ukrepih v čezmejnem prometu v EU.

AKTUALNO

FOTOGALERIJA

VSI ALBUMI