PRAVNA BUKVARNA

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Izbirni predmeti - 1. letnik, II. stopnja Pravo - rok za izbiro: 19.10.2018 do 12. ure

Na osnovi sklepa Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru z dne 15. 10. 2018 vas obveščamo, da se bodo v študijskem letu 2018/2019 v Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Pravo za redno obliko študija v 1. letniku v letnem semestru izvajali naslednji izbirni predmeti: Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi, Civilno izvršilno pravo in nepravdni postopki, Medicinsko pravo, Evropsko konkurenčno pravo, Mednarodno kazensko pravo, Pravo družb EU – svoboda ustanovitve sedeža.

Izbirni predmeti - 3. letnik, I. stopnja Pravo- rok za izbiro: 19.10.2018 do 12. ure

Na osnovi sklepa Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru z dne 15. 10. 2018 vas obveščamo, da se bodo v študijskem letu 2018/2019 v Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Pravo za redno obliko študija v 3. letniku v letnem semestru izvajali naslednji izbirni predmeti: Lokalna samouprava, Mednarodno gospodarsko pravo, Nepremičninsko pravo, Pravo varstva okolja, Prekrškovno pravo, Transportno pravo, Pravo intelektualne lastnine, Insolvenčno pravo, Pravo trga kapitala in vrednostnih papirjev.
 

Razpis za prostovoljce

Razpis za prostovoljce

V Pravni svetovalnici Primorskega svetovalnega središča vabimo k sodelovanju prostovoljce, ki želijo svoje znanje obogatiti s praktičnimi izkušnjami. Predviden potek prostovoljskega dela bo pretežno v Izoli ter Ankaranu, občasno tudi v Kopru.

Vljudno vabljeni na spremljajoča dogodka ob Dnevu fakultete

Vljudno vabljeni na spremljajoča dogodka ob Dnevu fakultete

Spoštovani.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru praznuje svoj dan, v četrtek, 25. 10. 2018, ob 14. uri. Slavnostni govornik bo mag. Damijan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

Vljudno vabljeni na spremljajoča dogodka ob Dnevu fakultete:

 • sreda, 24.10.2018, ob 16. uri - DOKTORSKA ŠOLA s prof. dr. Vesno Rijavec in gostoma prof. dr. Bettina Nunner-Krautgasser ter dr. Philippom Anzenbergerjem iz  Univerze v Gradcu (Avstrija)

  Na dogodek se lahko prijavite >>>TUKAJ<<<.
   
 • četrtek, 25.10.2018, ob 12. uri - DELAVNICA KIBERNETSKA KAZNIVA DEJANJA z doc. dr. Miho Šepcem

  Na dogodek se lahko prijavite >>>TUKAJ<<<.

Obvestilo za ponovno vpisane študente B1 in B2 programa

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Senat Pravne fakultete UM na svoji 16. redni seji dne 10.10.2018 sprejel naslednji:

SKLEP:

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru odloči, da lahko ponovno vpisani študenti opravljajo izpite iz učnih enot višjega letnika, ko opravijo vse obveznosti za vpis v višji letnik. Visokošolski učitelji ponovno vpisanim študentom, ki še nimajo opravljenih vseh obveznosti za vpis v višji letnik, omogočijo opravljanje obveznosti iz vaj pri predmetih višjega letnika, in sicer s pričetkom študijskega leta 2018/2019. 

Z lepimi pozdravi,
Referat PF UM

Tutorji PF 2018/2019
Tutorji PF 2018/2019

Študentsko tutorstvo v študijskem letu 2018/2019

Tudi v letošnjem šolskem letu se bo na Pravni fakulteti v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru (ŠOUM) izvajalo študentsko tutorstvo. Namen tutorstva je pomoč in podpora brucem, da se lažje vpeljejo v študij na Pravni fakulteti UM. Tutorji so študentom na razpolago z nasveti in informacijami glede predmetov, ki jih pokrivajo. Vsi tutorji so zgledni študenti z odličnim učnim uspehom. Tutorske ure se bodo izvajale po predhodnem dogovoru.

Tutorji študentje za šolsko leto 2018/19 so Aljoša Polajžar, Anamarie Potrč, Leon Brulc, Mihael Pojbič, Tea Unger, Teja Peče, Teodora Kordiš, Valentin Justin Tratnik, Vivian Mohr ter Živa Šuta.

Sklep o razpisu volitev študentov Pravne fakultete, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Pravne fakultete

Pravico kandidirati oziroma biti izvoljen na volitvah za člana AZ iz vrst študentov ima vsak študent, ki ima status študenta na Univerzi v Mariboru je vpisan v študijski program 1., 2. in 3. stopnje, ki ga izvaja Pravna fakulteta .

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa - Obrazec 1. Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 19. 10. 2018 do 12. ure (datum in ura dospetja), v zaprti kuverti na vložišče Univerze v Mariboru Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, s pripisom: »Kandidatura za člana Akademskega zbora Univerze v Mariboru Pravne fakultete iz vrst študentov - Ne odpiraj! «.

Informiranje o projektu Prehod mladih

Informiranje o projektu Prehod mladih

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI - Soča) izvajajo projekt »Prehod mladih«, s katerim želijo mladim že pred zaključkom šolanja/študija približati trg dela in izkušnje z realnim delovnim okoljem in jim tako odpreti možnosti za zaposlitev po zaključku šolanja/študija.

ZADNJA ZAKLJUČNA DELA V DKUM

24.09.2018 - Diploma
24.09.2018 - Magisterij
Več zaključnih del na DKUM

NOVICE

Druga z desne, doc. dr. Petra Weingerl (UM PF); Foto: Gv Založba
Druga z desne, doc. dr. Petra Weingerl (UM PF); Foto: Gv Založba

Doc. dr. Petra Weingerl je mladi pravnik leta

Doc. dr. Petra Weingerl s Pravne fakultete Univerze v Mariboru je 11. oktobra 2018 na 44. Dnevih slovenskih pravnikov, ki jih organizirajo Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije in družba LEXPERA d.o.o. (GV Založba), prejela priznanje mlademu pravniku leta. Priznanja je v Portorožu podelil predsednik Zveze dr. Lojze Ude.

Dr. Petri Weingerl iskreno čestitamo.

Knjiga avtorjev prof. dr. Aleša Kobala in mag. Tadeja Dubrovnika se je uvrstila v Book Citation Index - Social Sciences & Humanities pri Web of Science

Knjiga avtorjev prof. dr. Aleša Kobala in mag. Tadeja Dubrovnika se je uvrstila v Book Citation Index - Social Sciences & Humanities pri Web of Science

Knjiga avtorjev prof. dr. Aleša Kobala in mag. Tadeja Dubrovnika z naslovom: 'The Powers of the Head of State in Legislative and Executive Branch in Formar Socialist Systems' se je uvrstila v Book Citation Index - Social Sciences & Humanities pri Web of Science. Z uvrstitvijo se je potrdila visoka kvaliteta znanstveno-raziskovalnega dela avtorjev, ki v knjigi obravnavata položaj in pristojnosti predsednika države v zakonodajni in izvršilni veji oblasti v nekdanjih socialističnih sistemih. Avtorja sta z svojo raziskavo pripravila primerjalni pregled sistemov v desetih (najnovejših) državah članicah EU, ki so nastale iz socialističnih režimov, kjer je bil v devetdesetih letih 20. stoletja uveden parlamentarni sistem in funkcija predsednika republike.

Revija Lexonomica se je uvrstila v bazo ESCI (Web of Science (WoS)) in na seznam ARRS

Revija Lexonomica se je uvrstila v bazo ESCI (Web of Science (WoS)) in na seznam ARRS

Revija Lexonomica se je uvrstila v bazo Emerging Sources Citation Index pri Web of Science. V Web of Science so vključeni vsi članki, ki so izšli v prvi izdaji letošnjega leta.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je s tem dosežkom ob revijah Medicine, Law & Society (ESCI), Lex localis (SSCI, Scopus) in Revus (Scopus) pridobila dodatne možnosti za diseminacijo znanstveno-raziskovalnega dela zaposlenih raziskovalcev in potrdila sloves kvalitetne znanstveno-raziskovalne in pedagoške institucije doma in v svetu.

Obenem je revija z letom 2019 uvrščena tudi na seznam ARRS.

Dr. Jerneja Prostor med zagovorom doktorske disertacije
Dr. Jerneja Prostor med zagovorom doktorske disertacije

Asistentka Jerneja Prostor je z odliko obranila doktorsko disertacijo

Zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, asistentka Jerneja Prostor, je konec meseca septembra 2018 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z odliko obranila disertacijo z naslovom: »Korporacijska kondikcija – Varstvo upnikov kapitalskih družb s pravili o vezanem kapitalu«.

Iskrene čestitke v imenu kolektiva Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Predstavitveni dan PF - v predavalnici AM že sedijo letošnji bruci

Predstavitveni dan PF - v predavalnici AM že sedijo letošnji bruci

Dne 28.9.2018, z začetkom ob 9. uri, je bruce študijskega leta 2018/2019 najprej nagovorila prodekanica za študentska vprašanja Katja Kebrič in besedo predala dekanici Pravne fakultete Maribor, red. prof. dr. Vesni Rijavec, ki je poudarila kako je pomembna solidarnost in sodelovanje med študenti, da je čas študija tudi čas, ko lahko bodoči pravniki sklenejo trdne prijateljske vezi s svojimi sošolci. Dekaničinemu nagovoru je sledil nagovor prodekana, izr. prof. dr. Tomaža Keresteša, o izzivih študija na naši fakulteti. Obštudijske dejavnosti so brucem predstavili kar študenti iz prve roke in jim ponudili pomoč pri študiju z dobro razvitim tutorstvom. Koordinatorica za Erasmus, izr. prof. dr. Suzana Kraljić,  je predstavila razvejano mrežo mednarodnih izmenjav v okviru programa Erasmus, mag. Orešek Natalija je študente s predstavitvijo Knjižnice Mirka Ilešiča PF UM seznanila s knjižnico, ki ji pravimo tudi laboratorij za pravnike.
V polno predavalnico nadobudnih študentov je stopila tudi magistrica govora ga. Ana Aleksandra Zupančič. Na delavnici so se posvetili okoliščinam nastopanja.

Predstavitveni dan smo zaključili s sprehodom po izobraževalnih prostorih fakultete in se posebej ustavili v Sodni dvorani za študente prava.

Doc. dr. Petra Weingerl na Mednarodni delavnici in okrogli mizi

Doc. dr. Petra Weingerl na Mednarodni delavnici in okrogli mizi

Doc. dr. Petra Weingerl je 26.9.2018 sodelovala na Mednarodni delavnici in okrogli mizi “Priložnosti in izzivi v sodelovalnem gospodarstvu” v Ljubljani, organizirani s strani Zavoda14 in ELF.

Na dogodku je docentka Petra Weingerl tudi predstavila publikacijo “Opportunities and Challenges of the Sharing Economy”, ki jo je uredila red. prof. dr. Janja Hojnik in bo izdana v oktobru 2018.

PF V MEDIJIH

Prof. dr. Borut Holcman; Foto: Petelinšek Anton
Prof. dr. Borut Holcman; Foto: Petelinšek Anton

Prof. dr. Borut Holcman v oddaji Iz roda v rod na Radiu Maribor, 23.septembra 2018

V ponedeljek 24.9.2018 mineva 156 let od smrti blaženega škofa Antona Martina Slomška. Kako nas Slomšek nagovarja danes – iz 19. v 21.stoletje - bomo spregovorili v tokratni verski oddaji Iz roda v rod nacionalnega programa Radia Maribor. Naš gost je nekdanji katoliški duhovnik, profesor cerkvenega prava na Pravni fakulteti v Mariboru dr.Borut Holcman. Kako s Slomškovo optiko gledati na sodoben čas in odnose v njem.
Avtor oddaje: Tone Petelinšek.

Oddaji prisluhnite >>tukaj<<.

Foto: MMC RTV Slovenija
Foto: MMC RTV Slovenija

Prof. dr. Borut Holcman v radijski oddaji Radijska delavnica znancev o Veri med zasebnim in javnim, 17. septembra 2018

Po ustavi sta sicer država in cerkev ločeni, v praksi pa se raven vernosti na osebni-intimni in institucionalni ravni kdaj tudi prepletata. V oddaji sodelujejo: - zdravnik dr. Daniel Grabar-strokovni direktor bolnišnice v Murski Soboti; je tudi superintendent zveze Binkoštnih cerkva Slovenije, - katoliški duhovnik, upokojeni prof. filozofije dr. Janez Juhant iz Ljubljane, je tudi programski svetnik RTV Slovenija, - ing. radiologije mag.Zdravko Luketič-tudi podžupan Mestne občine Maribor, - Vasja Lavrič – član Društva ateistov Slovenije, - dr. Borut Holcman – prof. cerkvene zgodovine, cerkvenega prava, nemške pravne terminologije in etike na Pravni fakulteti v MB, je tudi nekdanji kat.duhovnik, poročen… Avtor oddaje: Tone Petelinšek.

Celotno vsebino najdete >>tukaj<<. Prof. Holcman od 17. minute dalje.

DOGODKI

Spremljajoči dogodki ob DNEVU PRAVNE FAKULTETE

Spremljajoči dogodki ob DNEVU PRAVNE FAKULTETE

Mladinska 9, Maribor, v sredo, 24.10.2018, ob 16. uri in v četrtek, 25.10.2018, ob 12. uri

Spoštovani.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru praznuje svoj dan, v četrtek, 25. 10. 2018, ob 14. uri. Slavnostni govornik bo mag. Damijan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

Vljudno vabljeni na spremljajoča dogodka ob Dnevu fakultete:

 • sreda, 24.10.2018, ob 16. uri - DOKTORSKA ŠOLA s prof. dr. Vesno Rijavec in gostoma prof. dr. Bettina Nunner-Krautgasser ter dr. Philippom Anzenbergerjem iz  Univerze v Gradcu (Avstrija)

  Na dogodek se lahko prijavite >>>TUKAJ<<<.
   
 • četrtek, 25.10.2018, ob 12. uri - DELAVNICA KIBERNETSKA KAZNIVA DEJANJA z doc. dr. Miho Šepcem

  Na dogodek se lahko prijavite >>>TUKAJ<<<.

 

AKTUALNO

FOTOGALERIJA

VSI ALBUMI