INFORMATIVNI DNEVI 2018

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Štipendije francoske vlade 2018

Štipendije francoske vlade 2018

Francoski inštitut v Sloveniji ponuja:

  • Štipendije za študij na stopnjah Master 1 ali Master 2:

- 9 mesecev (oktober 2017 - junij 2018) ► 615 € / mesec.
- Oprostitev plačila stroškov vpisa in stroškov za socialno varstvo.
- Olajšan sprejem v študentski dom.

  • Štipendije za kratka raziskovalna bivanja za doktorske študente:

- 1 – 3 mesece (v letu 2017) ► 615 € / mesec.
- Oprostitev plačila stroškov za socialno varstvo.
- Olajšan sprejem v študentski dom.

Več informacij lahko najdete v prilogi.

UM ima certifikat ''Športnikom prijazno izobraževanje'' - razvit pristop spodbujanja dvojne kariere športnikov

UM ima certifikat ''Športnikom prijazno izobraževanje'' - razvit pristop spodbujanja dvojne kariere športnikov

Univerza v Mariboru se je skladno z javnim razpisom za dodelitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje« prijavila na razpis z vlogo za celotno univerzo. Iz Kluba slovenskih olimpijcev smo prejeli obvestilo o tem, da Univerza v Mariboru izpolnjuje pogoje za dodelitev priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja na ravni višje oz. visokošolskega izobraževanja, ki pomeni prvo fazo evalvacije za pridobitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje«.

Bodoči bruci! Ne nasedajte mitom o študiju prava - MIT JE RAZBIT

Bodoči bruci! Ne nasedajte mitom o študiju prava - MIT JE RAZBIT

»Ko sem se pripravljala na izpit iz rimskega prava, so mi vsi govorili, da ga ni možno narediti v prvem poizkusu. Krožile so najrazličnejše zgodbice in vsak je poznal nekoga, ki pozna nekoga, ki pozna nekoga…,ki je izpit iz rimskega prava delal šestkrat. Bila sem že čisto obupana in mislila sem, da izpita ne bom nikoli naredila. Na koncu sem izpit naredila v prvem poizkusu in z lepo oceno.«

Pravo obeta dinamično kariero, ki goji ambicije

Pravo obeta dinamično kariero, ki goji ambicije

Kdor je ambiciozen, zanj je pravo ta prava izbira. Ne gre se čuditi, da je večina državnikov, vred s predsedniki držav, pravnikov. Profil človeka, ki je prizadeven, vztrajen, deloven in predan, skupaj z razumevanjem razmerij oblastvenih položajev in strukture moči, bo najprizadevnejšim ponudil možnosti napredovanja v položaju.

Vnovič je področje pravnikovega uspeha povezano z njegovim konkretnim interesom. Mnogo pravnikov najde svoj smoter v politiki. Drugi se dokazujejo v odvetniških pisarnah in dospejo do položaja partnerja pri velikih odvetniških pisarnah. Spet tretji se ne želijo podajat na takšno pot ali pa najdejo klicanje na drugem področju.

Resno o pravu: Dobrih pravnikov ni nikoli preveč

Resno o pravu: Dobrih pravnikov ni nikoli preveč

Verjetno ste od prijateljev in sorodnikov slišali svarila, češ pravnikov je preveč. Res je, da pravo ni ravno deficitaren poklic. A naj vas to nikar ne odvrne od študija. Dobrih pravnikov ni nikoli preveč.

Za katerokoli poklicno pot že se boste odločili, povsod bo veljalo, da posamezniki, ki študij jemljejo bolj resno in z večjo mero prizadevnosti, tudi hitreje in lažje uspejo. Zavedajte se, da gradite ne le svojo kariero, marveč tudi svojo bodočo osebo. Če se v prihodnosti vidite kot marljivega in vestnega človeka, takšnega v čigar družbi radi postopate, potem morate na tej želji graditi že med študijem. In če boste pokazali opisane lastnosti med študijem, se vam obeta akademski in življenjski uspeh.

ZAGOVORI DIPLOM

Ni aktualnih objav

ZADNJE DIPLOME V DKUM

NOVICE

IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJE 2018

IZOBRAŽEVANJE ZA MEDIATORJE 2018

Z uveljavitvijo Družinskega zakonika bodo na sodišča prenesene številne pristojnosti iz centrov za socialno delo. Zato je temeljita priprava na spremembe pomembna ne samo za razpravljajoče sodnike in stranke oz. njihove pooblaščence, temveč tudi za mediatorje, ki delujejo v programih sodišču pridružene mediacije.

Uresničevanje pravice do odvetnika in pravne pomoči

Uresničevanje pravice do odvetnika in pravne pomoči

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je 20. 2. 2018 potekal posvet z naslovom »Uresničevanje pravice do odvetnika in pravne pomoči«. Posvet je bil izveden v okviru projekta »Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih: učinkovito uresničevanje pravice do odvetnika / pravne pomoči na podlagi Stockholmskega programa«, ki ga izvaja Mirovni inštitut.

Ponosni na olimpijce, študente in diplomante Univerze v Mariboru

Ponosni na olimpijce, študente in diplomante Univerze v Mariboru

Univerza v Mariboru iskreno ponosna na vrhunske športnike, ki na zimskih olimpijskih igrah 2018 v Pjongčangu dokazujejo, da lahko posamezniki, ki so visoko motivirani, zavzeti in ki premorejo izjemno notranjo odločnost, doseči svoje cilje, izstopijo iz povprečja ter navdihnejo tudi nas.

Matija Pintarič je študent Pravne fakultete Univerze v Mariboru na Univerzitetnem študijskem programu Pravo.

Dijaki so se lahko prepričali, da smo ta PRAVA izbira

Dijaki so se lahko prepričali, da smo ta PRAVA izbira

S ponosom lahko povemo, da smo tudi letošnje INFORMATIVNE DNEVE 2018 uspešno zaključili. Za dijake smo pripravili pester program! Zahvaljujemo se vsem prijateljem Pravne fakultete Maribor, ki so nam ga pomagali izpeljati. Hvala sodelujočim študentom vseh letnikov pod vodstvom prodekanice študentke Katje Kebrič za sprejem dijakov in napotke iz prve roke ter voden ogled fakultete. Zahvaljujemo se tudi predsednici Okrožnega sodišča v Mariboru, višji sodnici gospe Alenki Zadravec, odvetnikoma Nenadu Zečeviću in Filipu Primcu, pravniku v javni upravi direktorju Finančnega urada Maribor mag. Marjanu Špilarju, pravniku v gospodarstvu docentu na Pravni fakulteti Maribor in svetovalcu KPMG dr. Gregorju Drnovšku, visokošolski učiteljici na naši fakulteti red. prof. dr. Darji Senčur Peček in asistentki Petri Weingerl, bodoči doktorici pravnih znanosti Univerze v Oxfordu za izvrstni izvedbi "predavanja na pokušino", mag. Nataliji Orešek in Željki Bogdanović, ki sta dijake popeljali po Knjižnici Mirka Ilešiča PF UM. Hvala dekanici red. prof. dr. Vesni Rijavec za topel in dobronameren uvodni nagovor bodočim študentom prava, tajniku fakultete Maji Habjanič, ki je celoten dogodek moderirala ter referentki Vesni Potisk, ki je bila dijakom na voljo za vprašanja v zvezi z Univerzitetnim študijskim programom Pravo na I. stopnji. Nenazadnje bi se radi zahvalili tudi študentom tekmovalcem slovenskega in mednarodnega tekmovanja, ki so dijakom omogočili ogled simulacije vseslovenskega tekmovanja Študentska pravda pod mentorstvom asistenta Denisa Magyara in simulacijo mednarodnega tekmovanja VIS Moot pod mentorstvom bivšega odvetnika iz ZDA, gostujočega strokovnjaka gospoda Hellerja.

Dragi dijaki, vidimo se 1. oktobra 2018, ko boste pričeli kovati svojo poklicno pot na naši fakulteti - PRAVNI FAKULTETI UNIVERZE V MARIBORU.

Bodoči študenti PRAVA so nas že obiskali - INFORMATIVNI DNEVI 2018

Bodoči študenti PRAVA so nas že obiskali - INFORMATIVNI DNEVI 2018

Led je prebit. Dijaki so se ob vstopu na fakulteto srečali s študenti univerzitetnega in magistrskega študijskega programa "Pravo", kjer so dobili informacije iz prve roke. Neformalnemu srečanju je sledil uvodni pozdrav ge. Maje Habjanič, tajnika fakultete, sledil je nagovor ge. dekanice, red. prof. dr. Vesne Rijavec, predstavitev poklica sodnika, višje sodnice in predsednice Okrožnega sodišča v Mariboru, gospe Alenke Zadravec, predstavitev poklica odvetnika, nekoč študenta in diplomanta naše fakultete, gospoda Nenada Zečevića, pravnika v javni upravi, direktorja Finančnega urada Maribor, mag. Marjana Špilarja ter nenazadnje še izvrstno »predavanje na pokušino«, asistentke Petre Weingerl, diplomantke dveh fakultet UM in v kratkem doktorice pravnih znanosti Univerze v Oxfordu.

Po zaključenih predstavitvah poklicev in "prava na pokušino", so vse prisotne očarali študenti naše fakultete, pod mentorstvom asist. Denisa Magyara, s simulacijo Študentske pravde. Poželi so val navdušenja in pohval.

Naš študent David Borlinič Gačnik v Pravni praksi o vseslovenskem tekmovanju ŠTUDENTSKA PRAVDA

Naš študent David Borlinič Gačnik v Pravni praksi o vseslovenskem tekmovanju ŠTUDENTSKA PRAVDA

David Borlinič Gačnik, ki je zaključil študij prava na I. stopnji in je trenutno absolvent magistrskega študija na PF UM je v Pravni praksi št. 3-4, ki je izšla 25. januarja 2018, objavil besedilo o letošnjem primeru prometne nesreče povzročene s samovozečim vozilom, ki so ga tekmovalci reševali na vsakoletnem tekmovanju Študentska pravda v organizaciji Študentskega sveta PF in Pravne fakultete Maribor. Ideja o tekmovanju se je rodila znotraj Študentskega sveta PF UM.

Iz Jezikovne svetovalnice: magistrandka ali magistrantka?

Iz Jezikovne svetovalnice: magistrandka ali magistrantka?

Uradni strokovni (po bolonjskem študiju) ali znanstveni (po predbolonjskem študiju) naziv, pridobljen na podiplomskem študiju, je magister oziroma magistrica. Izraz magistra je praktičnosporazumevalni izraz za (diplomirano) farmacevtko.

Med paroma izrazov magistrand in magistrant ter doktorand in doktorant pa obstaja pomembna pomenska razlika. Tvorjenki na -and označujeta posameznika, ki se pripravlja na magisterij/doktorat, tvorjenki na -ant pa posameznika, ki je magistrski oziroma doktorski študij že zaključil. Tako razliko v pomenu kažejo geselski sestavki v slovarskih priročnikih, v rabi pa razlikovanje ni dosledno izpeljano.

Tina Lengar Verovnik (februar 2017)

PF V MEDIJIH

red. prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica PF UM; FOTO: Uroš Abram
red. prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica PF UM; FOTO: Uroš Abram

»Odločitev ne smemo prepustiti algoritmom in demagogom, temveč moramo razmišljati sami«, dekanica PF UM, red. prof. dr. Vesna Rijavec v Mladini, 26. januar 2018

Globalne korporacije izkoriščajo splet za preučevanje in usmerjanje našega razmišljanja in vedenja. Algoritmi analizirajo navade potrošnikov in oblikujejo potrebe po novih produktih. Socialna omrežja izpopolnjujejo tehnike, s katerimi nas priklepajo nase in odvračajo od resničnega sveta. Kapitalizem je razširil vsemogočni trg prek mej oprijemljivega sveta, zdaj pa išče načine za širitev prek zadnje neosvojene meje, v posameznikov um. Pravice, ki so bile še včeraj tako samoumevne, da se jih sploh nismo zavedali, so ogrožene. Prva med njimi je pravica do kognitivne svobode in avtonomije razmišljanja, pojasnjuje dekanja mariborske Pravne fakultete dr. Vesna Rijavec.

DOGODKI

V A B L J E N I  na delavnico Aktualna vprašanja delovnega prava - povezujmo teorijo s prakso

V A B L J E N I na delavnico Aktualna vprašanja delovnega prava - povezujmo teorijo s prakso

v Moravskih Toplicah, Hotel Vivat, 9. in 10. marec 2018

Znan je datum letošnje, že tradicionalne, strokovne delavnice Aktualna vprašanja delovnega prava - povezujmo teorijo s prakso, ki bo v Hotelu Vivat, v Moravskih Toplicah, v petek in soboto, dne 9. in 10. marca 2018. Z nami bodo: mag. Biserka Kogej Dmitrovič, mag. Ivan Robnik, dr. Etelka Korpič - Horvat in dr. Darja Senčur Peček.
Tisti, ki ste z nami že vrsto let in vsi tisti, ki bi radi med drugim tudi izkusili aktivno udeležbo na strokovni delavnici, kjer obravnavamo teme, ki so trenutno aktualne na področju delovnega prava in prava socialne varnosti, VLJUDNO V A B L J E N I.

AKTUALNO

FOTOGALERIJA

VSI ALBUMI