PRAVNA BUKVARNA

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

Prijava v podiplomske študijske programe

Prijava v podiplomske študijske programe

Prva prijava v podiplomske študijske programe za Slovence in državljane držav EU je mogoča do 10.9.2018.


Druga prijava pa bo mogoča od 24.9.2018 do 25.9.2018 do 12. ure.
Za prijave s kvalificiranim digitalnim potrdilom kandidatu ni potrebno pošiljati prijave v fizični obliki. Pri prijavi z uporabniškim imenom in geslom mora kandidat v določenem roku (od 24.9.2018 do 25.9.2018 do 12. ure) oddati e-prijavo na eVŠ, natisniti e-prijavo, prijavo podpisati in nato priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska 9, 2000 Maribor). Zadnji rok za oddajo prijavnega (natisnjenega!) obrazca je do 26.9.2018 do 18. ure.

Napoved objave javnega razpisa »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019

Napoved objave javnega razpisa »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019

Obveščamo vas, da bo Univerza v Mariboru najkasneje v prvi polovici meseca julija 2018 na svoji spletni strani www.um.si objavila »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019«. Javni razpis ne bo vseboval večjih sprememb pogojev in meril pri ocenjevanju vlog kot jih je določal Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017.

Veljavnost spremenjenih pogojev za napredovanje

Spoštovani študenti.

Senat PF UM je na 4. izredni seji, dne 20. junija 2018, sprejel naslednji sklep.

Senat PF UM odloči, da za generacije študentov, ki so se v Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo prvič vpisale "pred" študijskim letom 2016/2017 (tj. v štud. letu 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 itn.) spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu NE VELJAJO.

 

Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR) - rok za prijavo: 30.9.2018

Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR) - rok za prijavo: 30.9.2018

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2018 dalje, do vključno 31. 12. 2018.

ZAGOVORI DIPLOM

Ni aktualnih objav

ZADNJE DIPLOME V DKUM

Več diplom na DKUM

NOVICE

Sodelovanje študentov v projektu E-odvetnik 4.0

Sodelovanje študentov v projektu E-odvetnik 4.0

Pravna fakluteta Univerze v Mariboru je začela z izvajanjem projekta Model prilagajanja odvetniških storitev tehnološkemu napredku – E-odvetnik v industriji 4.0. Zaradi razgibane narave projekta v njem sodelujejo študetni Pravne fakultete, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Ekonomsko-poslovne faklutete Univerze v Mariboru, kar zagotavlja interdisciplinarno preučitev pomena tehnološkega napredka na pravo. 

Nova knjiga Mednarodno zasebno pravo EU naših profesorjev je bila predstavljena javnosti v Univerzitetni knjižnici Maribor

Nova knjiga Mednarodno zasebno pravo EU naših profesorjev je bila predstavljena javnosti v Univerzitetni knjižnici Maribor

V torek, 3. junija, sta prof. dr. Vesna Rijavec in prof. dr. Martina Repas iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru, v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor, predstavili knjigo Mednarodno zasebno pravo Evropske unije.

Knjiga sistematično, celovito in poglobljeno obravnava zelo dinamično in hitro razvijajoče se področje mednarodnega zasebnega prava EU v širšem pomenu. Zaradi širine področja in globine njegovega obravnavanja je namenjena širokemu krogu uporabnikov.

Avtorji dela so dr. Martina Repas, dr. Vesna Rijavec, dr. Rajko Knez, dr. Suzana Kraljić, dr. Tomaž Keresteš, dr. Tjaša Ivanc, dr. Jorg Sladič in dr. Andrej Ekart.

Knjigo lahko naročite >> TUKAJ <<.

Foto: Urad predsednika RS
Foto: Urad predsednika RS

Red. prof. dr. Jurij Toplak pri predsedniku Pahorju o volitvah predsednika vlade

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je posvetoval z uglednimi pravnimi strokovnjaki glede postopkovnega vprašanja, ali je v primeru, da kandidat za predsednika vlade vrne soglasje h kandidaturi še pred glasovanjem v državnem zboru, prvi krog predlaganja kandidata za predsednika vlade sklenjen.
Predsednik Pahor je na posvetu ugotovil, da obstajajo zelo različna stališča uglednih pravnih strokovnjakov o tem, ali ima predsednik republike v skladu s 111. členom ustave in 225. členom Poslovnika DZ pristojnost, da Državnemu zboru v roku 30 dni v okviru prvega kroga predlaga novega kandidata za predsednika vlade, če je prvi umaknil soglasje šele po tem, ko je predsednik republike njegovo kandidaturo že posredoval državnemu zboru.

Vir: Večer, 4.7.2018
Vir: Večer, 4.7.2018

Redna profesorica Pravne fakultete Univerze v Mariboru, dr. Janja Hojnik, je nova prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve UM

Senatorji Univerze v Mariboru so na izredni seji dne 3.7.2018 dali pozitivno mnenje petim novim prorektorjem, ki bodo z novim rektorjem prof. dr. Zdravkom Kačičem naslednja štiri leta vodili Univerzo v Mariboru.

S Pravne fakultete Univerze v Mariboru prihaja prof. dr. Janja Hojnik, ki je nova prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v Mariboru.

Rektorju in novi prorektorski ekipi mariborske alma mater iskreno čestitamo in jim želimo uspešno timsko delo za dobrobit naše univerze.

IZŠLA JE NOVA KNJIGA Mednarodno zasebno pravo EU; urednici prof. dr. Martina Repas in prof. dr. Vesna Rijavec

IZŠLA JE NOVA KNJIGA Mednarodno zasebno pravo EU; urednici prof. dr. Martina Repas in prof. dr. Vesna Rijavec

Pričujoča knjiga sistematično, celovito in poglobljeno obravnava zelo dinamično in hitro razvijajoče se področje mednarodnega zasebnega prava EU v širšem pomenu. Posledično zajema vse centralne komponente tega področja: mednarodno pristojnost, kolizijsko pravo ter priznanje in izvrševanje tujih sodnih odločb. V zvezi s tem so analizirani pravni akti Evropske unije, ki posegajo v urejanje tovrstnih razmerij, katerih pomen v času globalizacije zelo narašča, obenem pa tudi relevantna sodna praksa Sodišča EU, vključene pa so še posamezne odločitve slovenskih sodišč.

Avtor/ji: dr. Martina Repas, dr. Vesna Rijavec, dr. Rajko Knez, dr. Suzana Kraljić, dr. Tomaž Keresteš, dr. Tjaša Ivanc, dr. Jorg Sladič in dr. Andrej Ekart.

Študentje proučevali energetski zakon

Študentje proučevali energetski zakon

Študenti Pravne fakultete in Ekonomsko poslovne fakultete Univerze v Mariboru so nekaj mesecev preučevali Energetski zakon (EZ - 1) iz leta 2014. Pri tem jim je pomagalo tudi podjetje Elektro Maribor Energija Plus s katerim so sodelavali v projektu ENERJUST.

Iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru sta sodelovala dva študenta Aljoša Polajžar in Mihael Pojbič ter predstavnik akademske sfere doc. dr. Miha Šepec

Vabljeni k ogledu prispevka.

Iz leve proti desni: Mihael Pojbič, Aljoša Polajžar, dr. Luka Martin Tomažič in dr. Miha Šepec
Iz leve proti desni: Mihael Pojbič, Aljoša Polajžar, dr. Luka Martin Tomažič in dr. Miha Šepec

Projekt ENERJUST

V četrtek, 21. junija, sta družba Energija Plus, d.o.o. in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru predstavili projekt ENERJUST, kjer študenti pod mentorstvom pedagoških delavcev Pravne fakultete in Ekonomsko-poslovno fakultete Univerze v Mariboru ter mentorjev iz Energije plus raziskujejo praktična vprašanja, s katerimi se gospodarska družba srečuje pri svojem poslovanju. Na predstavitvi so sodelovali dr. Luka Martin Tomažič iz družbe Energija Plus, doc. dr. Miha Šepec iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru in študenta PF UM Aljoša Polajžar in Mihael Pojbič.

PF V MEDIJIH

Foto: Tadej Regent
Foto: Tadej Regent

Prof. dr. Boštjan Brezovnik v Delu 10. julija 2018 o podhranjenosti slovenskih občin

Analiza financiranja občin, ki jo je naročila Skupnost občin Slovenije (SOS), je potrdila to, na kar v občinah že dolgo opozarjajo: da financiranje ni ustrezno. Da so stroški višji, kot je določena povprečnina, ugotavljajo celo na ministrstvu za javno upravo. Pogajanja o višini povprečnine so mogoča od 1. septembra. V občinah pričakujejo resen in konstruktiven pristop nove vlade.

Skupina pod vodstvom strokovnjaka za lokalno samoupravo dr. Boštjana Brezovnika je v analizi sistema financiranja občinskih nalog ugotovila, da letos določena metodologija pomeni finančno tveganje za občine.

 

AKTUALNO

FOTOGALERIJA

VSI ALBUMI