Dogodki

Dogodki 1 do 4 od 4

V A B L J E N I na delavnico Aktualna vprašanja delovnega prava - povezujmo teorijo s prakso

Datum objave: Tuesday, 20. February 2018 | Datum poteka: Sunday, 11. March 2018

KDAJ: 9. in 10. marec 2018
KJE: v Moravskih Toplicah, Hotel Vivat

Znan je datum letošnje, že tradicionalne, strokovne delavnice Aktualna vprašanja delovnega prava - povezujmo teorijo s prakso, ki bo v Hotelu Vivat, v Moravskih Toplicah, v petek in soboto, dne 9. in 10. marca 2018. Z nami bodo: mag. Biserka Kogej Dmitrovič, mag. Ivan Robnik, dr. Etelka Korpič - Horvat in dr. Darja Senčur Peček.
Tisti, ki ste z nami že vrsto let in vsi tisti, ki bi radi med drugim tudi izkusili aktivno udeležbo na strokovni delavnici, kjer obravnavamo teme, ki so trenutno aktualne na področju delovnega prava in prava socialne varnosti, VLJUDNO V A B L J E N I.


PROGRAM
 

Mag. Biserka KOGEJ DMITROVIČ

Odpoved iz poslovnega razloga manjšemu in večjemu številu delavcev v novejši sodni praksi

**************************************************************************************************************************
Mag. Ivan ROBNIK

Trditveno in dokazno breme v individualnih delovnih sporih

**************************************************************************************************************************

Dr. Etelka KORPIČ - HORVAT

Pravica in obveznost do izobraževanja v delovnem razmerju

**************************************************************************************************************************

Dr. Katarina KRESAL ŠOLTES

Izbrana vprašanja dela za določen čas in agencijskega dela

**************************************************************************************************************************

Dr. Darja SENČUR PEČEK

Najnovejše odločitve Sodišča EU s področja delovnih razmerij


 

MEDICINA, PRAVO IN DRUŽBA: “Sodobni medicinski, pravni in etični izzivi in dileme”

Datum objave: Thursday, 18. January 2018 | Datum poteka: Saturday, 31. March 2018

KDAJ: 23. in 24. marec 2018
KJE: Velika dvorana Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Program:
Petek, 23. marec 2018 

Velika dvorana - klet
8.00                 Registracija
9.00                 Uvodni nagovor: Varuhinja človekovih pravic RS Vlasta Nussdorfer

9.15 - 11.15     I. sekcija Velika dvorana: Cepljenje: od rojstva do smrti (vodja sekcije: Jelka Reberšek Gorišek)

9.15-9.35         Uvodno predavanje: Cepljenje v luči nedavne odločbe SEU – ali sta medicinska in pravna stroka v razkoraku? Marko Ilešič
9.35-9.50         Pomen cepljenja za posameznika in družbo od rojstva do pozne starosti Jelka Reberšek Gorišek 
9.50-10.05       Odziv družbe na cepljenje Matjaž Perc 
10.05-10.20     Cepljenje in pediatrov ugovor vesti Bernarda Vogrin 
10.20-10.35     Cepiva v razvoju – nove priložnosti in novi družbeni izzivi Alojz Ihan
10.35-10.50     Pravni vidiki cepljenja (zakonska ureditev in odločba US RS) Dragica Wedam Lukić
10.50-11.15      Razprava

11.15-11.45      Odmor

11.45-14.00     IIa. sekcija Velika dvorana: Evtanazija, distanazija, paliativna oskrba (vodja sekcije: Vojko Flis) 

11.45-12.05     Uvodno predavanje: Evtanazija v luči odločbe Lambert proti Franciji Marko Bošnjak
12.05-12.20      Pogled WHO in KME RS na evtanazijo Božidar Voljč 
12.20-12.35     Paliativna oskrba Mateja Lopuh
12.35-12.50     Ali lahko zdravnik dovoli pacientovo smrt? Miran Cvitković, Ante Klarić
12.50-13.05     Etični pogled na evtanazijo Matjaž Zwitter
13.05-13.20     "Ne ubijaj!" Religiozno vrednotenje človeškega življenja Borut Holcman
13.20-14.00      Razprava

14.00-15.00      Odmor za kosilo

15.00-17.00     IIIa. sekcija Velika dvorana: medicinska napaka in njena dekriminalizacija ter odgovornost v medicini (vodja Vesna Rijavec)

15.00-15.20     Uvodno predavanje: Medicinska napaka – včeraj, danes, jutri: pogled pravnika Vesna Rijavec 
15.20-15.35     Medicinska napaka – včeraj, danes, jutri: pogled zdravnika Vojko Flis
15.35-15.50     »Dekrimnalizacija« zdravniške napake Miha Šepec
15.50-16.05     Pravna odgovornost na področju medicine v Avstriji Marija Škof, Matej Zenz
16.05-17.00      Razprava

Friday, 23rd March
International part in English language, Lecture hall Podrecca (I. floor)
12.00-14.00     IIb. Session lecture hall Podrecca: Contemporary dilemmas and challenges - an international perspective part 1 (chair: Suzana Kraljić)

12.00-12.20     Introductory lecture: Mandatory Vaccination in Slovenia: the gap between the law and everyday practice? Suzana Kraljić
12.20-12.35     Compulsory immunisation in Serbia and potential conflict of national legislation Marta Sjeničić 
12.35-12.50     Objective responsibility in medicine – yes or no? Hrvoje Kačer, No fault compensation Blanka Kačer
12.50-13.05     Insurance no-fault responsibility in medicine Miroslav Džidić 
13.05-13.20     Legal Responsibility in Medicine: Termination of a Late Pregnancy Gordana Kovaček Stanić 
13.20-13.35     Victims of physical violence in the system of health care Reingard Riener-Hofer
13.35-14.00     Discussion 

14.00-15.00         Lunch break

15.00-18.00     IIIb. Session: Contemporary dilemmas and challenges - an international perspective part 2 (chair: Jozo Čizmić)

15.00-15.20     Introductory lecture: Judicial expertise in medicine Jozo Čizmić 
15.20-15.35     Law, medicine & judicial expertise – Macedonian perspective Arsen Janevski
15.35-15.50     Palliativmedizinische Probleme im türkischen Medizinrecht Yener Unver 
15.50-16.05     Patient's rights as a consumer of medical services in Polish Law Kinga Michalowska, Karol Magon
16.05-16.20     Selected legal problems of biofeedback therapy EEG Aleksandra Nowak Gruca
16.20-16.35     Labour law status of university teaching staff in medicine Mojca Tancer Verboten
16.35-16.50     Forms of work by medical entities. Controversies in Polish law Monika Szaraniec
16.50-18.00      Discussion

Sobota, 24. marec 2018
9.00-11.00       IVa. sekcija Velika dvorana: Kakovost v zdravstvu in sodno izvedenstvo (vodja sekcije Vojko Flis)

9.00-9.20         Uvodno predavanje: Pomen in vrednotenje sodnega izvedenstva v Sloveniji” Jože Balažic 
9.20-9.35         Izvedenci in stranke – problematika sodnomedicinskega izvedenstva v sodni praksi Urška Kežmah, Tjaša Ivanc
9.35-9.50         Pogled zdravnika na izvedenčev položaj pred sodiščem Jože Ferk 
9.50-10.05       Kakšno usposabljanje izvedencev medicinske stroke potrebujemo 
10.05-10.20     Usposabljanje izvedencev medicinske stroke pri Ministrstvu za pravosodje Evelin Pristavec Tratar
10.20-10.30      Razprava

10.30-11.00      Odmor 

11.00-15.00     Okrogla miza Zdravniškega društva Maribor in Pravniškega društva Maribor Velika dvorana: Razmerje med konvencionalno in nekonvencionalno medicino (vodja Nataša Samec Berghaus)

11.00-11.20     Uvodno predavanje: Problemi današnje zahodne medicine in potreba po novi medicini Krešimir Pavelić 
11.20-11.35      Dejanska izhodišča integrativne medicine Zmago Turk
11.35-11.50     Ali in kako lahko zdravniška zbornica prispeva k povezovanju šolske in komplementarne medicine? Zdenka Čebašek Travnik
11.50-12.05     Integrativna medicina in zakonodajne spremembe Nataša Samec Berghaus 
12.05-12.20     Perspektive in potenciali integrativne medicine Ivica Flis Smaka
12.20-12.35     Sistemski pristop k tradicionalni in komplementarni medicini Tadeja Jere Jakulin
12.35-12.50     Alternative and complementary medicine - balancing suppression, tolerance and acceptation on national level in EU Filip Krepelka
12.50-14.05     Razprava 
14.05-15.00     Sklepne misli in zaključek posveta Medicina, pravo in družba


Organizacijski odbor posveta / organisational committee:
Prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med.
Prof. dr. Vesna Rijavec, univ. dipl. prav.
Prof. dr. Suzana Kraljić, univ. dipl. prav.
Prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

Organizatorji:

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Pravniško društvo Maribor & Zdravniško društvo Maribor

Prijava:

Kotizacija:

Kotizacija znaša 150 EUR + 22% DDV (183 EUR z DDV) ter vključuje obisk predavanj, pisno gradivo, osvežitev med odmori in petkovo družabno srečanje.
Kotizacije so oproščeni upokojeni zdravniki in pravniki ter študenti prava, medicine in zdravstvene nege.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor: SI56 0110 0609 0122 141, obvezno navedite sklic 6509. 
 

Informacije:

Univerza Maribor, Pravna fakulteta, Mladinska 9, 2000 Maribor, tel.: 02 250 42 38, elektronska pošta: dekanat.pf@um.si.