Elektronski viri

Študentje in zaposleni na Univerzi v Mariboru lahko do večine naročniških elektronskih informacijskih virov dostopajo z računalnikov, ki so nameščeni v prostorih Univerze v Mariboru in računalnikov, povezanih v omrežje Eduroam. Mogoč je tudi oddaljen dostop (dostop od doma).

Oddaljen dostop oz. dostop od doma je mogoč za študente z urejenim statusom in zaposlene na univerzi, ki so vpisani v eno od knjižnic UM. Za uspešno prijavo potrebujete številko članske izkaznice knjižnice in geslo za COBISS/OPAC, ki si ga lahko kasneje tudi spremenite na naslovu http://www.izum.si -> COBISS -> "Moja knjižnica". Geslo dobite v knjižnici. Več o pogojih za oddaljeni dostop si lahko preberete tukaj

Ker je baz veliko, predlagam, da se poslužujete naprednega iskalnega orodja UM:NIK, ki omogoča hkratno iskanje po bazah, katerih sofinancer je Univerza v Mariboru (pozor: v UM:NIK niso vključene baze Beck, RDB, Westlaw, IUS-Info in Tax-Fin-Lex).

Posebej bodite pozorni na novo, še obsežnejšo zbirko elektronskih knjig eBook Academic Collection ponudnika EBSCO, ki ponuja možnost dostopa do več kot 126.000 e-knjig (zbirka je integralni del UM:NIKa, dostopna pa je tudi znotraj informacijskega servisa EBSCOhost).


Abecedni seznam elektronskih virov

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Naslov

Opis*

A

 

ABI/Inform Complete (ProQuest)

Bibliografska zbirka, namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov.

Ključne besede: ekonomija, menedžment in podjetništvo, bančništvo, finance, računovodstvo, marketing, oglaševanje, zavarovalništvo, industrija, storitvene dejavnosti, davčna politika, pravo, socialna politika, javna uprava, informacijska tehnologija ter telekomunikacije

ABI/INFORM Dateline (ProQuest)

Ključne besede: podjetništvo

ABI/INFORM Global (ProQuest)

Ključne besede: podjetništvo

ABI/INFORM Trade & Industry (Proquest)

Ključne besede: podjetništvo

Academic Search Complete

Obsežna multidisciplinarna zbirka celotnih besedil. Vključuje tudi indekse in izvlečke revij iz monografij, poročil, konferenčnih zbornikov idr.

Ključne besede: humanistika, družboslovje, naravoslovje in tehnika

Academic Search Premier (EBSCOhost)

Multidisciplinarna zbirka, ki je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov.

Ključne besede: računalništvo, tehnika, fizika, kemija, jeziki in lingvistika, umetnost in literatura, medicina

Accounting & Tax (ProQuest)

Dostop do člankov, disertacij, delovnih listov in časopisov.

Ključne besede: računovodstvo, davki

American Chemical Society (ACS)

Bibliografska zbirka s celotnimi besedili, namenjena iskanju ter branju znanstvenih člankov.

Ključne besede: kemija in kemijska tehnologija, biotehnologija, farmacija, toksikologija

Arts & Humanities Citation Index (WoS)

Bibliografska zbirka z indeksi citiranosti, namenjena iskanju znanstvene literature s področja humanistike.

Ključne besede: umetnost, jezikoslovje, literarne vede, filozofija, religija, arheologija ter zgodovina

B

 

Banking Information Source (Proquest)

Dostop do periodičnih publikacij in poročil.

Ključne besede: bančništvo

Beck-Online Premium

Nemška pravna baza.

V bazi Beck-Online Premium lahko brskate med več kot 500 priročniki, leksikoni in komentarji v polnem besedilu ter med več kot 90 strokovnimi inznanstvenimi revijami iz področja prava, prav tako pa baza pokriva nemško sodno prakso in pravna mnenja.

Seznam gradiva, do katerega lahko dostopamo v okviru modula Beck-Online Premium, je na strani

http://beck-online.de/?modid=540

Dostop je preko IP-identifikacije urejen iz vseh računalnikov, lociranih v stavbi UM PF.

Oddaljeni dostop do baze ni možen.

Baza Beck NI vključena v UM:NIK.

Ključne besede: pravo, Nemčija

C

 

CAB abstracts (Ovid)

Vsebuje bibliografske zapise z abstrakti o člankih, knjigah, prispevkih s konferenc, tehničnih poročilih, disertacijah.

Ključne besede: kmetijstvo, veterina, veda o okolju, živilstvo

Canadian Newsstand Complete (Proquest)

Dostop do lokalnih novic in časopisov.

Ključne besede: novice

CBCA Complete (Proquest)

Dostop do znanstvenih člankov, strokovnih revij, disertacij, knjig, časopisov in revij.

Ključne besede: kanadska referenčna zbirka in aktualni dogodki

CINAHL with Full Text

Dostop do strokovne in znanstvene literature ter člankov s področja zdravstvene nege.

Ključne besede: zdravstvena nega

D

 

dlib

Digitalna knjižnica Slovenije

dkum

Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru

E

 

eBook Academic Collection (EBSCOhost)

Dostop do 126.000 e-knjig z različnih znanstvenih področij. Večinoma gre za aktualne znanstvene knjige. Omejitev: naenkrat si je mogoče shraniti oz. natisniti največ 60 strani.

EconLit (EBSCOhost)

EconLit je elektronska podatkovna zbirka Ameriškega ekonomskega združenja (AEA).

Ključne besede: ekonomija

EMERALD

Multidisciplinarna bibliografska zbirka, ki omogoča iskanje znanstvene in strokovne literature ter branje člankov. Združuje vira Emerald Fulltext in Emerald Management Reviews.

Ključne besede: management, trženje, tehnika, izobraževanje in bibliotekarstvo

ERIC (EBSCOhost)

Zbirka omogoča iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vzgoje in izobraževanja.

Ključne besede: vzgoja in izobraževanje, pedagogika, andragogika, didaktika, defektologija, psihologija, učenje in individualni razvoj, izobraževalni procesi v učilnici, šoli in družbi, kurikulum, socialni procesi okolja in struktur, raziskovanje in metodologija, zgradba in oprema, informacijski in komunikacijski sistemi

F

 

FinD-INFO (del IUS-Info)

Vsebine s področja financ, davkov, računovodstva in prava.

Ključne besede: finance, davki, računovodstvo, pravo

Food Science and Technology Abstracts (FSTA) (EBSCOhost; OVID)

 

G

 

Google Scholar

Google Books

Google Scholar oz. Google Učenjak služi za iskanje člankov, disertacij, knjig, poročil itn. iz različnih virov, ki jih indeksira Google – vsebine jemlje od založnikov, iz arhivov odprtega dostopa, spletnih mest akademskih institucij. Iskanje poteka tudi po citirani literaturi.

Google Books oz. Google Knjige: Če Google ugotovi, da je knjiga javno dostopna, zanjo omogoči celoten pogled. To pomeni, da je knjigo mogoče prelistati od začetka do konca. V nasprotnem primeru boste lahko še vedno iskali po besedilu knjige, vendar bo v Google Knjigah prikazanih samo nekaj izrezkov, v katerih se pojavi vaša iskalna poizvedba, in nekaj stavkov sobesedila. Če ugotovite, da je knjiga uporabna, lahko na navedenih povezavah prodajalca ali knjižnice poiščete tiskan izvod.

GVIN

Bibliografsko podatkovna zbirka omogoča dostop do člankov nekaterih slovenskih revij, časnikov in agencij. Omogoča dostop do modulov:

- poslovni imenik KOMPASS
Ključne besede: podatki o slovenskih podjetjih, kot npr. naziv, naslov, telefon, faks, e-pošta, spletne strani, vodstvo, osnovni kapital, prihodek, število zaposlenih, žiro račun, matična, registracijska in davčna številka ter seznam izdelkov oz. storitev po zelo podrobni Kompassovi klasifikaciji.

- zbirka FIPO
Ključne besede: bilančni podatki za slovenska podjetja, kazalniki investiranja, gospodarnost, donosnost in denarni tok, primerjava med podjetji ali dejavnostmi, poslovanje bank.

- Denar in trg
Ključne besede: Banka Slovenije – devizni tečaji, banke, menjalnice, obrestne mere, preračuni

- Borza OnLine
Ključne besede: Ljubljanska borza – trgovanje, borzna sporočila, vrednostni papirji

- Bonitetna ocena
Ključne besede: ocena tveganj, zgodovina bonitetnih ocen, plačilna sposobnost

H

 

Hoover's Company Profiles (Proquest)

Omogoča dostop do podatkov podjetja.

Ključne besede: raziskave podjetja, finančni podatki, tekmeci, zgodovina itd.

HeinOnline

Pravna podatkovna zbirka

HeinOnline Academic Core je prvovrstna spletna pravna zbirka, ki omogoča dostop do:

- preko 2.100 pravnih in s pravom povezanih ameriških, kanadskih in britanskih znanstvenih in strokovnih publikacij v polnem besedilu

- preko 25.000 pravnih razprav,

- U.S. Reports od leta 1754 naprej,

- zgodovinski sodni procesi od 18. stoletja dalje,

- pravni klasiki iz 18. in 19. stoletja in še mnogo drugega.

Ponuja tudi dostop do ameriške, kanadske in britanske sodne prakse, pogodb in pravnih primerov.

Podroben opis vsebine je na http://home.heinonline.org/academiclaw/.

Dostop je možen znotraj IP območja UM in od doma preko oddaljenega dostopa (baza HeinOnline je vključena v UM:NIK)

Ključne besede: pravo, Amerika, Kanada, Anglija

I

 

IEEEXplore

Je servis, ki je namenjen iskanju ter branju znanstvenih in strokovnih člankov, konferenčnih prispevkov ter standardov.

Ključne besede: elektrotehnika, elektronika in računalništvo, transport, energetika, robotika

IOS Press

Omogoča dostop do knjig, revij in člankov.

Ključne besede: medicina, kemija, računalništvo in komunikacijske vede, tehnika, energetika in okoljevarstvo, matematika, medicina ter družbene in informacijske znanosti

IUS-INFO / EURO IUS-INFO

Informacijski sistem pravnih in poslovnih vsebin RS in EU, sestavljen iz treh glavnih vsebinskih sklopov; zakonodaje, sodne prakse in pravne literature. Pravna besedila EU so urejena po tezavru EUROVOC. Najpomembnejše vsebine v zakonodajnem delu so:

 • Register predpisov - predpisi uvrščeni v področja s podrobnimi podatki in povezavami na sorodne dokumente
 • Čistopisi zakonov - vse verzije čistopisov zakonov od 1.1.1995 dalje
 • Čistopisi podzakonskih aktov - čistopisi vseh veljavnih podzakonskih aktov
 • Objave Uradnega lista RS - vse objave uredbenega in razglasnega dela Uradnega lista RS
 • Register veljavne zakonodaje EU po področjih
 • Primarna zakonodaja EU - ustanovitvene pogodbe, njihove dopolnitve in pristopne pogodbe v polnem besedilu
 • Sekundarna zakonodaja EU - splošni in individualni pravni akti EU v polnem besedilu (uredbe, direktive, odločbe, priporočila, mnenja, itd.)
 • Nacionalni ukrepi za izvajanje direktiv - pravni akti, ki vsebujejo navedbe referenc na predpise držav članic EU, s katerimi se zagotavlja izvajanje direktiv EU
 • Uradni list – serija C - predpisi, uvrščeni v področja s podrobnimi podatki in povezami na sorodne dokumente.

Sodna praksa vsebuje odločitve:

 • Ustavnega sodišča RS
 • Vrhovnega sodišča RS
 • Višjih sodišč RS
 • Upravnih sodišč RS
 • Povzetke odločitev VSRS s področja negmotnih škod
 • Revizijska poročila Računskega sodišča
 • Sodišča Evropskih skupnosti (ECJ)
 • Sodišča prve stopnje (CFI)

Pravna literatura:

 • Vsi članki revije Pravna praksa
 • Vsi članki revije Podjetje in delo
 • Vsi članki revije Evro pravna praksa
 • Članki revije Svetovalec
 • Vsebina publikacije REVUS
 • Mnenja, povzetki člankov in bibliotekarski podatki Vrhovnega sodišča RS
 • Mnenja in članki Ustavnega sodišča RS

Ključne besede: EU, Slovenija, pravo, zakonodaja, sodna praksa

Količina podatkov, ki jih lahko prenese posameznik s servisa IUS-Info na mesečni ravni, je omejena.

Dostop do vira je omejen na IP področje UM PF.

Oddaljeni dostop do baze ni možen.

P O Z O R ! ! !

Študenti in diplomanti slovenskih pravnih fakultet lahko že ob prijavi teme za diplomsko (magistrsko, doktorsko) delo zaprosijo za šestmesečno BREZPLAČNO uporabo portala IUS-INFO in se ob tem zavežejo, da bodo po uspešnem zagovoru diplomskega (magistrskega, doktorskega) dela le-to posredovali družbi IUS SOFTWARE in dovolili objavo.

Za dostop je potrebno kontaktirati diplome@ius-software.si ali poklicati telefonsko številko (+386) 01 438 01 80.

Več informacij na http://www.iusinfo.si/Produkti/Besedilo.aspx?id=NP05

J

 

JSTOR (Journal Storage)

Je arhiv, namenjen iskanju in branju celotnih besedil znanstvenih časopisov z različnih področij.

Ključne besede: antropologija, arheologija, arhitektura, astronomija, biologija, ekonomija in podjetništvo, filozofija, geografija, glasba, vzgoja in izobraževanje, jezikoslovje in književnost, matematika, marketing, medicina, okoljevarstvo, pravo, pravna zgodovina, politologija, psihologija, sociologija, transport, tehnologija, umetnost in umetnostna zgodovina, verstva, zgodovina, naravoslovne znanosti

JSTOR Global Plants

Spletno okolje z vsebinami in orodji za vse, ki jih zanima rastlinstvo.

Ključne besede: rastlinstvo

L

 

LexisNexis

Bibliografska zbirka s celotnimi besedili, ki je največji ponudnik pravnih in poslovnih informacij na svetu.

pdfLexisNexis_prirocnik.pdf

Ključne besede: pravo, davki, podjetništvo, gospodarstvo, zakonodaja

Dostop do vira več ni dosegljiv.

LISTA (EBSCOhost)

Je bibliografska zbirka s celotnimi besedili, ki je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področja bibliotekarstva ter informacijskih znanosti in tehnologije.

Ključne besede: bibliotekarstvo, katalogizacija, bibliometrija, elektronski viri ...

Literature Resource Center (Gale)

Omogoča dostop do najnovejših biografskih podatkov, pregledov, literarnih kritik in recenzij o pisateljih iz vseh časovnih obdobij in celotnega sveta. Izbirni modul MLA International Bibliography dodaja citate za več kot sto tisoč knjig, člankov in disertacij s povezavami do polnih besedil, kadar so ta dostopna.

Ključne besede: književnost, literarna kritika

Literature Resource Center – LRC and Scribner Writers Series Online (Gale)

Omogoča dostop do najnovejših biografskih podatkov, pregledov, literarnih kritik in recenzij o pisateljih iz različnih časovnih obdobij in celega sveta. Dopolnjujejo ga gradiva Scribner Writers Series.

Ključne besede: književnost, literarna kritika

Literature Resource Center – LRC, Scribner Writers Series Online, Twayne's Authors Online (Gale)

Omogoča dostop do najnovejših biografskih podatkov, pregledov, literarnih kritik in recenzij o pisateljih iz različnih časovnih obdobij in celega sveta, dopolnjenih s Scribner Writers Series in Twayne's Authors.

Ključne besede: književnost, literarna kritika

Literature Resource Center from Gale

Omogoča dostop do najnovejših biografskih podatkov, pregledov, literarnih kritik in ocen o pisateljih iz različnih časovnih obdobij in celega sveta, ki ga dopolnjujejo študije Twayne's World, United States in English Authors Series.

Ključne besede: književnost, literarna kritika

Literature Resource Center – LRC, Twayne's Authors Online (Gale)

Omogoča raziskavanje avtorjev in njihovih del, literarnih gibanj in zvrsti. Ponuja iskanje po večjih literarnih podatkovnih bazah s polnimi besedili književnih del, časopisnimi članki, kritikami, recenzijami, biografskimi informacijami in pregledi.

Ključne besede: književnost, literarna kritika

Literature Resources from Gale

Omogoča raziskovanje avtorjev in njihovih del, literarnih gibanj in zvrsti. Ponuja iskanje po večjih literarnih podatkovnih bazah s polnimi besedili književnih del, časopisnimi članki, kritikami, recenzijami, biografskimi informacijami in pregledi.

Ključne besede: književnost, literarna kritika

M

 

MasterFILE Premier (EBSCOhost)

Multidisciplinarna podatkovna zbirka, ki zajema skoraj vsa splošna področja. Vsebuje besedila referenčnih knjig ter zbirko fotografij, zemljevidov in zastav.

Ključne besede: podjetništvo, zdravstvo, vzgoja in izobraževanje, znanost, književnost, zgodovina, davki …

MEDLINE (EBSCOhost)

Bibliografska zbirka, namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature. Vsi zapisi vsebujejo deskriptorje iz hierarhično urejenega tezavra MeSH, večina pa tudi izvlečke v angleškem jeziku.

Ključne besede: medicina, biomedicina, klinična medicina, zdravstveni sistem, stomatologija, zdravstvena nega, veterina ...

Modern Language Association (MLA) International Bibliography (Gale)

Bibliografska zbirka, namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področij literarnih ved in jezikoslovja. Zajema bibliografske podatke o člankih iz časopisov, o knjigah, disertacijah in knjižnih zbirkah.

Ključne besede: književnost, literarna teorija, literarna kritika, literarne forme in žanri, nacionalne književnosti, folklora, dramske umetnosti, jeziki in jezikovne skupine, teorija lingvistike, filozofija jezika, jezikoslovna politika, socio- in psiholingvistika, prevajanje, leksikologija, onomastika.

N  
NAXOS Music Library NAXOS Music Library vsebuje skoraj dva milijona glasbenih skladb z več kot 120.000 CD-jev pretežno klasične glasbe. Najti je možno tudi jazz, blues, new age in kitajsko glasbo. Tako kot na fizičnih  CD-jih so vsi naslovi skladb opremljeni z opombami o glasbi, s podatki o skladateljih in izvajalcih, seznamom pesmi in naslovnicami.
(Dostop je omejen na največ 5 hkratnih uporabnikov.)

O

 

Oxford Art Online

Temeljna enciklopedija umetnosti.

Ključne besede: umetnost, slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, dekorativna umetnost – keramika, steklo, notranje oblikovanje …

Oxford Music Online

Enciklopedija muzikologije in glasbe.

Ključne besede: muzikologija in glasba

OxResearch (Proquest)

Omogoča dostop do profilov in študij.

Ključne besede: ekonomija, strokovne geopolitične in makroekonomske analize

P

 

Pharmaceutical News Index (Proquest)

Omogoča dostop do člankov.

Ključne besede: farmacija, zdravstvene raziskave in razvoj

ProQuest Asian Business & Reference (Proquest)

Omogoča dostop do člankov.

Ključne besede: podjetništvo, Azija

ProQuest Biology Journals (Proquest)

Omogoča dostop do revij in člankov.

Ključne besede: znanost in biologija

ProQuest Career and Technical Education (Proquest)

Ključne besede: poklicne in karierne informacije

ProQuest Computing (Proquest)

Ključne besede: računalništvo, načrtovanje podatkovne baze, razvoj programske opreme, spletno poslovanje, LAN, WAN, intranet in internet

ProQuest Criminal Justice (Proquest)

Ključne besede: kriminiologija in kazensko pravo

ProQuest Dissertations & Theses

Multidisciplinarna zbirka disertacij. Namenjena preverbi disertabilnosti doktorskih disertacij.

ProQuest Education Journals (Proquest)

Ključne besede: vzgoja in izobraževanje

ProQuest European Business (Proquest)

Ključne besede: podjetništvo, finance, ekonomija, Evropa

ProQuest Family Health (Proquest)

Ključne besede: zdravstvo, medicina

ProQuest Health & Medical Complete information (Proquest)

Ključne besede: zdravstvo, medicina

ProQuest Health Management (Proquest)

Ključne besede: zdravstvo, medicina

ProQuest Military Collection (Proquest)

Ključne besede: vojska, mednarodni odnosi, politologija, kriminologija, obramba, aeronavtika in vesoljski poleti, komunikacija, gradbeništvo …

ProQuest Newsstand (Proquest)

Ključne besede: lokalne in regionalne novice

ProQuest Nursing & Allied Health Source (Proquest)

Ključne besede: medicina, zdravstvena nega

ProQuest Psychology Journals (Proquest)

Ključne besede: psihologija

ProQuest Religion (Proquest)

Ključne besede: verstva

ProQuest Research Library (Proquest)

Zagotavlja dostop do ene najširših splošnih referenčnih baz podatkov, ki zajema več kot 150 akademskih disciplin.

ProQuest Science Journals (Proquest)

Ključne besede: znanost in tehnologija

ProQuest Social Science Journals Proquest)

Ključne besede: družboslovje, antropologija, kriminologija, ekonomija, vzgoja in izobraževanje, politične vede, psihologija, socialno delo, sociologija

ProQuest Telecomunications (Proquest)

Ključne besede: telekomunikacije

PsycARTICLES (Ovid)

Zajema besedila uglednih znanstvenih časopisov založnikov American Psychological Association, APA Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological Association in Hogrefe Publishing Group.

Ključne besede: psihologija

R

 

RDB

Avstrijska pravna baza.

Baza RDB pokriva vsa avstrijska pravna področja (Arbeitsrecht & Sozialrecht, Baurecht, Fremdenrecht, Sicherheitsrecht, Steuer- und Zollrecht, Strafrecht, Verfahrensrecht, Verkehrsrecht, Verwaltungsstrafrecht, Wirtschaftsrecht, Zivilrecht).

Omogoča dostop do:

- avstrijske zakonodaje (aktualna in nekdanja),

- člankov, poglavij v knjigah, knjigah in priročnikih največjega avstrijskega založnika pravne literature, založbe Manz - pa tudi drugih

- avstrijske sodne prakse in pravnih primerov,

- JUSaktuell: aktualnih pravnih novic, povzetkov veljavnih sodnih odločb.

Dostop je preko IP-identifikacije urejen iz vseh računalnikov, lociranih v stavbi UM PF.

Oddaljeni dostop do baze ni možen.

Baza RDB NI vključena v UM:NIK.

Ključne besede: pravo, Avstrija

Program za dostop

Regional Business News (EBSCOhost)

Zajema bibliografske podatke z abstrakti ter besedila člankov različnih znanstvenih disciplin.

Ključne besede: podjetništvo

S

 

SAGE

Zajema bibliografske podatke z abstrakti ter besedila člankov različnih znanstvenih disciplin.

Ključne besede: ekonomija, komunikologija, humanistika, kriminologija, vzgoja in izobraževanje, politologija, zdravstvene vede, psihologija, sociologija, znanost, tehnologija, medicina

Science Citation Index SCI (WoS)

Multidisciplinarna baza podatkov z indeksi citiranosti, namenjena iskanju znanstvene literature.

Ključne besede: biomedicina, naravoslovje, tehnika in biotehnologija, matematika, fizika, kemija, biologija, medicina, veterina, astronomija, geologija, metalurgija, agronomija, računalništvo

ScienceDirect – SD (Elsevier)

Zajema bibliografske podatke z abstrakti in besedila člankov iz vseh področij znanosti s poudarkom na naravoslovju, medicini in tehniki.

Ključne besede: kemija, računalništvo, energetika, tehnika, fizika, matematika, biologija, medicina, veterina, umetnost in humanistika, podjetništvo, ekonomija, psihologija, družbene vede

Scopus

Največja podatkovna zbirka izvlečkov in podatkov o citiranju.

Ključne besede: medicina, naravoslovje, tehnika, kmetijstvo in biotehnologija, ekologija, kemija, fizika, matematika, psihologija, ekonomija, računalništvo, umetnost in humanistika, biologija, upravljanje

Scribner Writers on GVRL (Gale)

Scribner Writers Series omogoča dostop do esejev o življenju in delu avtorjev iz celega sveta in vseh časovnih obdobij. Vnosi vključujejo jedrnate eseje, citate in biografske informacije, ki postavlja avtorja in njihova dela v osebni in zgodovinski kontekst.

Ključne besede: književnost, esejistika

Snapshots (Proquest)

Ključne besede: podjetništvo

Social Science Citation Index - SSCI (WoS)

Omogoča dostop do bibliografskih podatkov in indeksov citiranosti s področij družboslovja.

Ključne besede: sociologija, psihologija, zgodovina, ekonomija, politologija, pravo, geografija, pedagogika, bibliotekarstvo in informacijske znanosti, urbanizem, ženske študije

SpringerLink

Multidisciplinarna baza podatkov, namenjena iskanju znanstvene in strokovne literature.

Ključne besede: astronomija, ekonomija, fizika, geološke znanosti, kemija, matematika, medicina, biomedicina, okoljske vede, pravo, prirodoslovne znanosti, računalništvo, strojništvo

Social Science Research Network (SSRN)

Prostodostopni multidisciplinarni repozitorij znanstvenih besedil.

Ključne besede: družbene vede, pravo

T

 

Tax-Fin-Lex

Aktualne in ažurne informacije iz davčnega, finančnega in pravnega področja. Dostop do čistopisov pravnih virov, sodne prakse, literature, itd. Koledar veljavnosti pravnih aktov, koledar davčno-finančnih obveznosti

Ključne besede: pravo, davki, računovodstvo in finance, pravosodje, zakonodaja, sodna praksa, pravni red RS, pravni red EU, pravna literatura, obresti, zakonodaja s področja varstva okolja, inšpekcijski pregledi, pravilniki, standardi, kodeksi

Twayne's Authors on GVRL (Gale)

Omogoča vpogled v življenje in delo velikih svetovnih pisateljev. Zagotavlja poznavalsko in izvirno pojasnilo o zgodovini in vplivu literarnih gibanj.

Ključne besede: književnost

U

 

Ulrichsweb Global Directory

Je splošna zbirka, namenjena iskanju podatkov o serijskih publikacijah.

Ključne besede: serijske publikacije

UM:NIK Napredno iskalno orodje UM:NIK omogoča hkratno iskanje po bazah, katerih sofinancer je Univerza v Mariboru (torej po skoraj vseh, razen po bazah  Beck, RDB, Westlaw, IUS-Info in Tax-Fin-Lex).

W

 

Westlaw UK

Westlaw International

Informacijski vir Westlaw združuje dva produkta:
- Westlaw UK: zakonodaja, sodni primeri, razprave in članki, ki pokrivajo pravno področje Anglije in EU
WestLaw International: zakonodaja, sodni primeri, razprave in članki, ki pokrivajo pravno področje držav Commonwealtha, ZDA, Hong Konga in delno tudi Anglije in EU.

Gradnik baze je Thomson Reuters Westlaw.

Podrobnejši opis obeh produktov in vsebin je dostopen na: http://legalresearch.westlaw.co.uk/inside-westlaw-uk/ in http://westlawinternational.com/.

Do baze WestLaw imamo omogočen oddaljeni dostop (vsebino lahko gledamo tudi od doma s prijavo za oddakjeni dostop), njena vsebina pa ni indeksirana v UM:NIKu.

Ključne besede: pravo, Anglija, Evropska unija, Avstralija, Kanada, Hong Kong, ZDA
Dostop do baze imajo vse fakultete, ki so članice UM.

Wiley InterScience

Celotna besedila člankov.

Ključne besede: kmetijstvo, prehrana, arhitektura, umetnost, podjetništvo, ekonomija, finance, računovodstvo, kemija, računalništvo, okoljevarstvo, humanistika, pravo, kriminologija, naravoslovje, matematika, statistika, veterina, medicina, zdravstvena nega, fizika, tehnika, psihologija, antropologija, arheologija, politologija, izobraževanje, veterina, naravoslovje, astronomija, pedagogikam, elektrotehnika, informacijska tehnologija, strojništvo, gradbeništvo

Web of Science (WoS)

Bibliografska zbirka z indeksi citiranosti, sestavljena iz treh multidisciplinarnih baz podatkov SCI, SSCI in A&HCI.

Ponudnik organizira brezplačna spletna izobraževanja, ki se jih lahko udeležite tako, da se prijavite na spletnem naslovu.

Nekaj že pripravljenih predstavitev si lahko ogledate tukaj.

Novosti v tej verziji so opisane na povezavi.

Pogoji za oddaljen dostop:
- veljaven status študenta Univerze v Mariboru ali zaposlenega na Univerzi v Mariboru,
- veljavno (podaljšano) članstvo v knjižnici,
- izbrano osebno geslo za uporabo storitev Moja knjižnica ali Libroam,
- brez dolgov,
- ni kršitev pravil, ki veljajo v omrežju Eduroam/Libroam.

Vire je po licenčnih pogodbah dovoljeno uporabljati le za osebne namene oziroma za študijske in znanstvenoraziskovalne namene Univerze v Mariboru. Uporaba elektronskih virov je določena z licenčnimi pogoji, povzetimi v pogojih uporabe elektronskih informacijskih virov.