Oglasna deska

Obvestila 1 do 9 od 9

Govorilna ura pri asist. Petri Weingerl

Datum objave: 16. October 2017 | Datum poteka: 25. October 2017

V tem in v prihodnjem tednu bodo govorilne ure pri asist. Petri Weingerl v sredo (18. 10. in 25.10) ob 11. uri. 

Predavanja Mednarodno zasebno pravo - novo obvestilo

Datum objave: 16. October 2017 | Datum poteka: 21. October 2017

Študente obveščamo, da predavanj v sredo 18.10. ne bo, nadomestila se bodo v petek, 20. oktobra 2017 s pričetkom ob 11. uri. Vljudno prosimo za razumevanje.

Izbirni predmeti - Študentom 1. letnika 2. stopnje redne oblike študija

Datum objave: 16. October 2017 | Datum poteka: 27. October 2017

Redne študente 1. letnika prosimo, da izberete tri (3) predmete iz nabora izbirnih predmetov 1. letnika Magistrskega študijskega programa 2. stopnje »Pravo« v študijskem letu 2017/2018.

Izbirni predmeti (12) so navedeni na spletni strani v rubriki »predmetnik« za Magistrski študijski program 2. stopnje »Pravo«.

Na podlagi vaše izbire in možnosti fakultete se bo določilo največ šest (6) izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v študijskem letu 2017/2018.

Izbiro opravite najkasneje do četrtka, 26. 10. 2017, na tej povezavi.

Po tem datumu izbire ne bo več možno opraviti.

Dokončni seznam izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v letnem semestru študijskega leta 2017/2018 in njihov obseg bomo objavili  meseca novembra 2017.

Takrat bo določeno tudi največje število študentov, ki bodo lahko izbrali posamezni izbirni predmet v »e-aplikaciji izbirni predmeti«. Potem ko bo določen izbirni predmet izbralo maksimalno število študentov, predmet ne bo več na izbiro drugim študentom.

Z lepimi pozdravi,

Referat PF

Študentom 3. letnika 1. stopnje redne oblike študija

Datum objave: 16. October 2017 | Datum poteka: 27. October 2017

Redne študente 3. letnika prosimo, da izberete tri (3) predmete iz nabora izbirnih predmetov 3. letnika Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje »Pravo« v študijskem letu 2017/2018. Izbirni predmeti (22) so navedeni na spletni strani:

http://www.pf.um.si/site/assets/files/1143/predmetnik_b1_tud__leto_2017_2018.pdf

v rubriki študij, študijski program 1. stopnja, predmetnik za Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo.

Na podlagi vaše izbire in možnosti fakultete se bo določilo največ devet (9) izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v študijskem letu 2017/2018.

Izbiro opravite najkasneje do četrtka, 26. 10. 2017, na tej povezavi.

Po tem datumu izbire ne bo več možno opraviti.

Dokončni seznam izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v letnem semestru študijskega leta 2017/2018 in njihov obseg bomo objavili  meseca novembra 2017.

Takrat bo določeno tudi največje število študentov, ki bodo lahko izbrali posamezni izbirni predmet v »e-aplikaciji izbirni predmeti«. Potem, ko bo določen izbirni predmet izbralo maksimalno število študentov, predmet ne bo več na izbiro drugim študentom.

Z lepimi pozdravi,

Referat PF

 

 

Mednarodnao zasebno pravo - predavanja 18.10.2017

Datum objave: 13. October 2017 | Datum poteka: 19. October 2017

Študente obveščamo, da se bodo predavanja iz MZP pri prof. dr. Martini Repas dne 18.10.2017 izjemoma pričela ob 9.30 uri in bodo trajala do 12.30. Hvala za razumevanje.

Vaje iz Sistema sodnega varstva v EU 2017/2018

Datum objave: 11. October 2017 | Datum poteka: 20. October 2017

Spoštovani,

vljudno prosim, da me zaradi lažje organizacije izvedbe vaj pri predmetu Sistem sodnega varstva v EU kontaktirate preko elektronske pošte tisti študenti, ki bi letos želeli opravljati obveznosti pri tem predmetu.

Študentom, ki ste obveznosti pri vajah že opravili v prejšnjih letih, s tem pa izpolnili pogoje za pristop k izpitu, vaj ni treba opravljati ponovno.

Z lepimi pozdravi,

asist. Petra Weingerl

Praksa – projekt AMICUS CURIAE

Datum objave: 10. October 2017 | Datum poteka: 22. October 2017

LIFELONG LEARNING PROGRAMME, Former Jean Monnet Programme, Continuous Activity

Praksa – projekt AMICUS CURIAE

Vabilo k prijavam za opravljanje prakse na Upravnem in Okrožnem sodišču v Mariboru in Upravnem sodišču v Ljubljani

Spoštovani študenti 3. letnika B1-Pravo in 1. letnika B2-Pravo!

Z namenom, da bi lahko že med študijem spoznali delo na morda najizrazitejšem področju prava, to je reševanje sodnih sporov, smo v dogovoru z Upravnim in Okrožnim sodiščem v Mariboru, tudi v tem študijskem letu pripravili možnost, da obiskujete navedena sodišča in pregledate določen spis, ki ga obravnavate z vidika prava Evropske unije. Ne gre torej za to, da bi se o zadevi samo seznanili, ampak gre za precej več.

Vaša naloga bi bila, da iz spisa izluščite relevantne okoliščine nekega dejanskega stanja in na podlagi teh dejanskih okoliščin naredite pravno kvalifikacijo. Pri pravni kvalifikaciji pa bi morali ugotoviti, ali se uporabi pravo Evropske unije v primeru opravljanja prakse na Upravnem sodišču, oz. ali je slovensko sodišče mednarodno pristojno in katero pravo se uporabi oz. ali se bo priznala in izvršila tuja sodna odločba v primeru opravljanja prakse na Okrožnem sodišču. Pripravili bi informacijo oz. poročilo, ki je sestavljena iz opisa dejanskega stanja in iz informacije o zgoraj navedenih vprašanjih. V vsakem primeru je potrebno podati argumentirani odgovor, tudi če pri pripravi poročila na Upravnem sodišču ugotovite, da se pravo EU ne uporabi.

Tako pripravljeno informacijo oddate v pregled mentorjem (prof. dr. Martina Repas, prof. dr. Suzana Kraljić – za okrožno sodišče, prof. dr. Janja Hojnik in asist. Petra Weingerl pa za upravno sodišče). Vaše mnenje bo pregledano, svetovane Vam bodo dopolnitve in ko bodo dopolnitve opravljene, boste informacijo oddali sodišču. Informacija bo tvorila del spisa, ki ga bo dobil v roke sodnik in mu bo lahko v pomoč pri odločitvi. 

Dejansko torej delujete kot amicus curiae in sodnik lahko vašo informacijo vzame zgolj kot informacijo, lahko pa jo tudi kot napotek, odvisno od tega, kako kvalitetno je poročilo pripravljeno. Na ta način študentje dobite stik z delovnim okoljem sodišča, ugotovite, kakšni primeri se dejansko pojavljajo v praksi, učite se pravnih veščin, ki se kažejo predvsem v izboru relevantnih dejstev nekega dejanskega stanja, v pravilnem pristopu k pravni kvalifikaciji in k pravno-logičnemu razmišljanju ter iskanju konkretnih pravnih virov.

Izkušnje preteklih let kažejo, da študentje s takšnim delom veliko pridobijo. Sistem je nastavljen tako, da ne obremenjujete sodišča. Na sodišče odidete na določen datum (običajno so to petki) in spisa, ki ga tam dobite, ne odnesete s sodišča. Dobite ga samo na vpogled. Kakršnokoli preslikavanje vsebine spisa je strogo prepovedano, varovati morate osebne in druge podatke (v ta namen boste podpisali posebno izjavo). Kdaj boste na vrsti, je odvisno od spisov na razpolago. Posamezni mentor vas bo o tem obvestil. Na samem sodišču zagotovijo prostor, kjer spis pregledate, ga preštudirate in iz njega izluščite relevantna dejstva, nato pa k pravni kvalifikaciji in mnenju pristopite z raziskovalnim delom, ki ga opravljate doma, na fakulteti, za računalnikom, v knjižnici itd.

Mentor vam je na voljo za nasvete in za preglede, a pomembno je, da že prvič oddate poročilo najbolj kvalitetno in s tem zmanjšate možnost podajanja pripomb. Poročila pošiljate po elektronski pošti, vrnjena pa so vam popravljena z vključeno funkcijo »sledi spremembam« tako, da vidite, kje v besedilu se nahajajo pripombe. Pripombe bodo tudi v obliki vprašanj, napotkov itd, kar pomeni, da boste dokončno mnenje oblikovali vi sami. Pripombe se lahko podajo večkrat, vse dokler mnenje ni popolno. Ob tem je treba posebej opozoriti tudi na kratke roke (mnenje je na sodišče pravilom oddano v roku 14 dni), pri čemer ni pomembno, ali je bila snov, ki zadeva primer, že obravnavana na predavanjih ali ne.

Če se odločite za takšno delo ob samem študiju, vam pri nekaterih predmetih omogočamo pridobiti bonus (več o tem na sestanku).

S takšnim delom boste predvidoma začeli v novembru (sodišča so že dala soglasja za to leto in pripravljajo spise), trajalo pa bo do junija/julija 2017.

Vabim vas, da se odločite in prijavite za delo v tem projektu. Prijave bomo sprejemali do 19. oktobra 2017. Prijava naj bo pisana v obliki prošnje, oblika pa ni predpisana. Število študentov, ki v tem projektu lahko sodelujejo, je omejeno.

 

Prošnje naslovite na elektronski naslov:

  • janja.hojnik@um.si, v primeru da želite zadevo z Upravnega sodišča v Mariboru ali Ljubljani (in zapišite ali lahko poleg Maribora tudi Ljubljana – k slednjemu vas še posebej nagovarjamo).
  • martina.repas@um.si v primeru, da želite zadevo z Okrožnega sodišča v Mariboru.

Študenti, ki ste to prakso že opravljali v preteklosti, se lahko prav tako prijavite. Enako velja za tiste, ki ste se prijavili, pa v lanskem letu niste prišli na vrsto. Prosimo, da v prošnji navedete ta podatek.

K prošnji ne dodajajte nobenih prilog. Po prijavi bo organiziran sestanek, na katerem boste prejeli nadaljnja navodila.

Lepo vas pozdravljamo!

Prof. dr. Martina Repas

Prof.  dr. Janja Hojnik

Prof. dr. Suzana Kraljić

Asist. Petra Weingerl

Vaje iz Filozofije in teorije prava v 2017/18

Datum objave: 9. October 2017 | Datum poteka: 31. October 2017

Spoštovani,

vljudno prosim, da me zaradi lažje organizacije izvedbe vaj pri predmetu Filozofija in teorija prava kontaktirate preko elektronske pošte ali osebno tisti študenti, ki bi letos želeli opravljati obveznosti pri tem predmetu in še nimate opravljenih vaj.

Študentom, ki ste v katerem izmed preteklih akademskih let obveznosti pri vajah že opravili in s tem izpolnili pogoje za pristop k izpitu, vaj ni treba opravljati ponovno.

Z lepimi pozdravi,

asist. Katja Drnovšek

II. RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI ERASMUS+ V PROGRAMSKIH DRŽAVAH v letnem semestru študijskega leta 2017/2018.

Datum objave: 28. September 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Spoštovani,

Sporočamo vam, da je objavljen II. RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI ERASMUS+ V PROGRAMSKIH DRŽAVAH v letnem semestru študijskega leta 2017/2018.

Razpis je objavljen na spletni povezavi:  https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/SMS2017-18-2.aspx.

ROK ZA PRIJAVO NI DOLOČEN, prijave bomo sprejemali prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev.

Na ta razpis se lahko študenti prijavijo le na tista mesta v okviru E​rasmus+ medinstitucionalnih sporazumov, ki niso bila zasedena na podlagi Razpisa, objavljenega februarja 2017.

Trenutna prosta mesta na partnerskih institucijah v tujini so objavljena skupaj z razpisom.