Oglasna deska

Obvestila 1 do 12 od 12

Predstavitev programa Erasmus+

Datum objave: 13. February 2018 | Datum poteka: 28. February 2018

Vse, ki vas zanima študij v tujini, vabimo na predstavitev programa ERASMUS+ v torek, 27. 2. 2018, ob 12. uri.

Izpit pri predmetu Delovno in socialno pravo: izbrane teme

Datum objave: 13. February 2018 | Datum poteka: 20. February 2018

Pisni del izpita pri predmetu Delovno in socialno pravo z dne 12. 2. je uspešno opravil/a študent/ka z vpisno št. 71199901, ostala dva študenta pa pisnega dela nista opravila.

 

Ustni del izpita za vse študente (tako tistega/tisto, ki je opravil/a pisni del kot tiste, ki so bili pisnega dela oproščeni) bo v ponedeljek, 19. 2. od 10. ure naprej v kabinetu dr. Senčur Peček.

Študenti naj se sami organizirajo glede vrstnega reda pristopa k izpitu. 

Vpogled v pisni del izpita je možen v času ustnih izpitov in v času govorilnih ur.

 

Rimsko pravo - repetitorij

Datum objave: 12. February 2018 | Datum poteka: 18. February 2018

Datumi za ponavljalni tečaj so:

-  09. in 10. februarja 2018, v predavalnici B v mansardi

-  16. in 17. februarja 2018 v predavalnici Auditorium maximum.

V petek s pričetkom ob 15h, v soboto pa ob 8h, vsakič po 4 ure.

Rezultati pisnega dela izpita Pravoznanstvo – 31.1.2018

Datum objave: 5. February 2018 | Datum poteka: 24. February 2018

Pisni del izpita so uspešno opravili sledeči študenti: 71204939/1002340845, 71204924/1002340624, 71205011/1002340217, 71206373/1002355001, 71204878/1002318459, 71204698/1002334187, 71204340/1002334217, 71206416/1002354463, 71206126/1002354838, 71205130/1002340667 in 71199677/1002291151. Ti študenti pristopijo k ustnemu izpitu v sredo, dne 7.2.2018, ob 10.00 v kabinetu dr. Tomaža Keresteša.

 

Ustni izpit je uspešno opravila tudi študentka 71201075/1002306817 in ima komisijski izpit, ki bo v sredo, dne 7.2.2018, ob 12.30 v kabinetu dr. Tomaža Keresteša.

 

Študenti, ki so pisni del izpita opravili na podlagi odlične ocene seminarja in memoranduma, pristopijo k ustnem izpitu v torek, dne 6.2.2017 ob 10.00. Ustni izpit bo v kabinetu dr. Tomaž Keresteša.

 

Študenti 71198995/1002290651, 71199172/1002292069 in 71199350/1002290350 imajo komisijski izpit. Po prvotnem pregledu pisnih nalog je bila ocena negativna. V sredo, dne 7.2.2018 bo naloge pregledala tudi komisija. V primeru spremenjene ocene bodo naknadno obveščeni o terminu ustnega izpita, sicer pa bo vpisana negativna ocena.

 

Vsi ostali študenti pisnega dela izpita niso opravili.

 

Vpogled v pisne naloge je mogoč v času govorilnih ur.

Novost glede prenehanja statusa študenta

Datum objave: 29. January 2018 | Datum poteka: 31. October 2018

Status študenta preneha:

- študentu, ki zaključi študijski program 1. stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij,

- študentu, ki zaključi študijski program 2. stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij (to velja od študijskega leta 2017/18 dalje, in sicer od vključno 17. 11. 2017 dalje)

Za študente 1. in 2. stopnje torej velja, da tudi če diplomirajo, jim status študenta velja do izteka študijskega leta (do 30. 9. 2018).

Pogoje za izobraževanje in dokončanje študija določajo Zakon o visokem šolstvu, statut visokošolskega zavoda, ki izvaja študijski program, in študijski program.

Odsotnost asist. Katje Drnovšek v letnem semestru

Datum objave: 22. January 2018 | Datum poteka: 1. August 2018

Spoštovani študenti,

zaradi moje odsotnosti v letnem semestru odpadejo vse govorilne in tutorske ure. Namesto tega sem polno dosegljiva preko elektronske pošte, po dogovoru pa tudi po telefonu. 

Hvala za razumevanje!

Katja Drnovšek

Daljša odsotnost dr. Hojnik

Datum objave: 12. January 2018 | Datum poteka: 30. September 2018

Spoštovani študenti,

obveščam Vas, da bom iz osebnih razlogov do konca tekočega akademskega leta zgolj občasno na fakulteti. V tem času me prosim kontaktirajte po e-pošti. Govorilne ure na fakulteti bodo potekale po vnaprejšnjem dogovoru. Predvidoma aprila in maja ne bodo mogoči zagovori nalog pod mojim mentorstvom. Komunikacija glede nalog bo potekala po pošti, naloge mi lahko oddajate ves čas. Poročila za projekt amicus curiae za upravno sodišče odslej pošiljajte asistentki, ge. Petri Weingerl. Izpite bom sestavljala sama v skladu z dogovori na seminarjih, pojasnila ocen lahko dobite po vsakem izpitu pri meni, po e-pošti ali osebno.

Prosim za razumevanje,

Janja Hojnik

Kulturika

Datum objave: 12. December 2017 | Datum poteka: 28. February 2018

Kulturika 

 

Dragi študenti!

 

Vabimo Vas, da nam pomagate poustavriti zimsko pravljico na fakulteti.

Do 19.12. Vas vabimo, da nam posredujete svoja fotografska ali slikarska dela, nastala ob prvem snegu v letošnjem letu. Radi bi zbrali utrinke radosti tega veselja in ob zaključku tega produktivnega leta pričarali toplo in radostno vzdušje na naši fakulteti. 

Z vsemi informacijami se ornite na katja.kebric@gmail.com.

 

Vabljeni k sodelovanju!

 

Ekipa Kulturike Študentskega sveta PF

Izrednim študentom 3. letnika 1. stopnje

Datum objave: 27. November 2017 | Datum poteka: 30. June 2018

V š. l. 2017/2018 se bodo na izredni obliki študija izvajali naslednji izbirni predmeti:

- Transportno pravo

- Pravo intelektualne lastnine

- Lokalna samouprava

Predavanja bodo v letnem semestru.

Seznam prakse Amicus Curiae na Upravnem sodišču / Akademsko leto 2017/18

Datum objave: 8. November 2017 | Datum poteka: 4. March 2018

Upravno sodišče v Mariboru
17.11.2017
Mihael Pojbič
Leon Brulc

1.12.2017
Martina Boršič
Iva Černezel

2.3.2018
Manja Cestar
Žiga Kopitar

16.3.2018
Tanja Plevčak
Aljaž Lep

Upravno sodišče v Ljubljani
17.11.2017
Admir Muratović
Nuša Koželj

8.12.2017
Christine Ereiz
Luka Glavač Gavrilović

2.3.2018
Filip Lenovšek