Predpisi in obrazci

Akademski koledar za štud. leto 2017/2018

Študijski koledar za tekoče študijsko leto

Statut Univerze v Mariboru

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja

Merila za presojo prošenj študentov

Pravilnik o ECTS kreditnem sistemu študija

Navodilo o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze v Mariboru

Pravilnik o izdelavi diplomskih del vseh stopenj študija v tujem jeziku na UM

Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program

Zakon o visokem šolstvu