Obvestila za študente

Obvestila 1 do 20 od 27

Razpis volitev v ŠS UM - rok za oddajo 5.3.2018 do 12. ure

Datum objave: 20. February 2018 | Datum poteka: 10. May 2018

V prilogi lahko najdete Sklep o razpisu volitev v ŠS UM zaradi poteka mandata dosedanjih članov in namestnikov članov v mesecu aprilu.

KANDIDACIJSKI POSTOPEK

Kandidati za člana ŠS UM morajo kandidature oddati do 5. 3. 2018 do 12. ure v zaprti kuverti v tajništvu članice, kjer kandidat kandidira ali v pisarni za sprejem pošte na predpisanem obrazcu za člana ŠS UM, ki ga najdejo v samem sklepu, obrazcu morajo kandidati priložiti zahtevane priloge (izvirnik potrdila o vpisu, za kandidate s strani Študentskih domov pa še izvirnik potrdila o bivanju v študentskem domu. Kuverta mora biti naslovljena na posamezno članico s pripisom »Kandidatura za člana ŠS UM (navedba imena članice oz. navedba Študentski domovi UM) – ne odpiraj!«.

Kandidati za namestnika člana ŠS UM morajo kandidature oddati do 5. 3. 2018 do 12. ure v zaprti kuverti v tajništvu članice, kjer kandidat kandidira ali v pisarni za sprejem pošte na predpisanem obrazcu za namestnika člana ŠS UM, ki ga najdejo v samem sklepu, obrazcu morajo kandidati priložiti zahtevane priloge (izvirnik potrdila o vpisu, za kandidate s strani Študentskih domov pa še izvirnik potrdila o bivanju v študentskem domu. Kuverta mora biti naslovljena na posamezno članico s pripisom »Kandidatura za namestnika člana ŠS UM (navedba imena članice oz. navedba Študentski domovi UM) – ne odpiraj!«.

ODPIRANJE KANDIDATUR

Kandidature bodo odpirale študentske volilne komisije članic dne 5. 3. 2018. Predsedniki študentskih volilnih komisij bodo prejeli obvestilo o razpisu volitev in dodatna navodila glede odpiranja kandidatur, lahko pa jih tudi sami predhodno obvestite.

VOLITVE

Na seji vašega študentskega sveta boste morali skladno z razpisom izvesti nadomestne volitve v ŠS UM med 26. 3. 2018 in 4. 4. 2018 do 15. ure. Več o navodilih za izvedbo vam bom posredovala v prihodnjih tednih.

Štipendije francoske vlade 2018

Datum objave: 13. February 2018 | Datum poteka: 21. April 2018

Francoski inštitut v Sloveniji ponuja:

  • Štipendije za študij na stopnjah Master 1 ali Master 2:

- 9 mesecev (oktober 2017 - junij 2018) ► 615 € / mesec.
- Oprostitev plačila stroškov vpisa in stroškov za socialno varstvo.
- Olajšan sprejem v študentski dom.

  • Štipendije za kratka raziskovalna bivanja za doktorske študente:

- 1 – 3 mesece (v letu 2017) ► 615 € / mesec.
- Oprostitev plačila stroškov za socialno varstvo.
- Olajšan sprejem v študentski dom.

Več informacij lahko najdete v prilogi.

UM ima certifikat ''Športnikom prijazno izobraževanje'' - razvit pristop spodbujanja dvojne kariere športnikov

Datum objave: 12. February 2018 | Datum poteka: 31. December 2019

Univerza v Mariboru se je skladno z javnim razpisom za dodelitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje« prijavila na razpis z vlogo za celotno univerzo. Iz Kluba slovenskih olimpijcev smo prejeli obvestilo o tem, da Univerza v Mariboru izpolnjuje pogoje za dodelitev priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja na ravni višje oz. visokošolskega izobraževanja, ki pomeni prvo fazo evalvacije za pridobitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje«.

Priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja se podeli izobraževalnim organizacijam, članicam UM, ki v študijskem letu 2016/2017 vključujejo vpisane študente s kategorizacijo športnikov pri OKS-ZŠZ:

1) Ekonomsko-poslovna fakulteta, (2) Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, (3) Filozofska fakulteta, (4) Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vode, (5) Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, (6) Fakulteta za naravoslovje in matematiko, (7) Fakulteta za strojništvo, (8) Fakulteta za varnostne vede, (9) Medicinska fakulteta, (10) Pedagoška fakulteta, (11) Pravna fakulteta, (12) Fakulteta za energetiko, (13) Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, (14) Fakulteta za turizem, Fakulteta za organizacijske vede (15), Fakulteta za logistiko (16).

Scholarships for German language courses in Bavaria 2018

Datum objave: 9. February 2018 | Datum poteka: 27. March 2018

We are pleased to inform you about our new scholarship offers of the Free State of Bavaria for German language courses in 2018. The scholarships include tuition fees, accommodation and meals.

Students and young academics of all disciplines with intermediate German proficiency (at least B1-level) from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia and Ukraine can apply for BAYHOST summer course scholarships. At the time of application students need to have completed at least two entire semesters at an institute of higher education and provide corresponding grades.


Applicants should send all documents via mail to BAYHOST by March 26th, 2018 at the latest (date of receipt).

 

Further information regarding the summer courses and the application process are available on our website and on our BAYHOST facebook profile.

 

I kindly ask you to pass this information to students / other parties interested and / or announce the call for application at your website or share the information via facebook. Should you have further questions or comments, please do not hesitate to contact me.

Javni natečaj za najboljši znanstveni članek na temo Mednarodnega kazenskega sodišča - rok za oddajo 7.5.2018

Datum objave: 7. February 2018 | Datum poteka: 8. May 2018

Ministrstvo za zunanje zadeve v tem letu prireja več aktivnosti za obeležitev 20. obletnice sprejetja Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča. Ena izmed aktivnosti je tudi javni natečaj za najboljši znanstveni članek na temo Mednarodnega kazenskega sodišča, ki ga je ministrstvo objavilo dne 6. 2. 2018 na svojih spletnih straneh.

Besedilo natečaja Vam posredujemo v prilogi, objavljena novica ministrstva pa je dostopna na: http://www.mzz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/6/39427/.

Bodoči bruci! Ne nasedajte mitom o študiju prava - MIT JE RAZBIT

Datum objave: 6. February 2018 | Datum poteka: 30. April 2018

»Ko sem se pripravljala na izpit iz rimskega prava, so mi vsi govorili, da ga ni možno narediti v prvem poizkusu. Krožile so najrazličnejše zgodbice in vsak je poznal nekoga, ki pozna nekoga, ki pozna nekoga…,ki je izpit iz rimskega prava delal šestkrat. Bila sem že čisto obupana in mislila sem, da izpita ne bom nikoli naredila. Na koncu sem izpit naredila v prvem poizkusu in z lepo oceno.«


»Čeprav je v izpitnem obdobju včasih kar malo kriza, imam med letom dovolj časa za aerobiko, tečaj španščine in kakšno kavico s kolegicami.«


»Kolegica, ki je že tretjič opravljala izpit, mi je zatrjevala, da jo profesor vedno »vrže« na izpitu, čeprav ona zna vse. Ko sem jo vprašala, iz česa se uči, mi je pokazala 60- stransko skripto, ki naj bi zadostovala za izpit. Knjiga za ta predmet pa je imela več kot 400 strani.«


Vir: VODIČ ZA BRUCE PF UM, Študentski svet PF UM

KPMG pravno-davčna konferenca: Aktualna problematika dejanskega koncerna in poslovanja med koncernskimi družbami

Datum objave: 5. February 2018 | Datum poteka: 9. March 2018

Vljudno vabljeni na KPMG pravno-davčno konferenco, ki bo v četrtek, 8. marca 2018, v Hotelu Slon v Ljubljani.
Med predavatelji tudi redni profesor Pravne fakultete Maribor, prof. dr. Marijan Kocbek in docent naše fakultete, dr. Gregor Drnovšek, svetovalec pri KPMG.
Za študente so ponudili posebno ceno in sicer 130 EUR + DDV.

 

Vsebina

 

 

Registracija

8.00 - 8.30

 

Pozdravni nagovor in uvod

08:35

Prof. dr. Marijan Kocbek

Temeljne pravne značilnosti dejanskega koncerna

08:40

Dr. Nina Plavšak

Koncernske združitve – prepoved pridobivanja lastnih deležev in postopkovne poenostavitve

09:10

 

Diskusija

09:40

 

Odmor

10:00

Matic Kramar

Vplivanje obvladujoče družbe v dejanskem koncernu : obveznosti poslovodstva odvisne družbe

10:15

Prof. dr. Peter Podgorelec

Odgovornost organov vodenja ali nadzora v dejanskem koncernu

10:45

 

Diskusija

11:15

 

Odmor

11:35

Doc. dr. Gregor Drnovšek

Poročilo o odvisnosti

11:50

Marko Mehle

Pogled davčnega svetovalca na poročilo o odvisnosti

12:20

 

Diskusija

12:50

 

Druženje

13:10


Uradni del se predvidoma zaključi ob 13.10 uri.


Prijava in kotizacija:

Kotizacija za konferenco znaša 195 € + DDV na osebo, kotizacija za vsakega naslednjega udeleženca iz posamezne družbe je 165 € + DDV na osebo. Kotizacija za študente je 130 € + DDV.

Prijavni obrazec je na voljo na www.kpmg.si ali na kpmg.lj@kpmg.si .                   

Pravo obeta dinamično kariero, ki goji ambicije

Datum objave: 3. February 2018 | Datum poteka: 30. April 2018

Kdor je ambiciozen, zanj je pravo ta prava izbira. Ne gre se čuditi, da je večina državnikov, vred s predsedniki držav, pravnikov. Profil človeka, ki je prizadeven, vztrajen, deloven in predan, skupaj z razumevanjem razmerij oblastvenih položajev in strukture moči, bo najprizadevnejšim ponudil možnosti napredovanja v položaju.

Vnovič je področje pravnikovega uspeha povezano z njegovim konkretnim interesom. Mnogo pravnikov najde svoj smoter v politiki. Drugi se dokazujejo v odvetniških pisarnah in dospejo do položaja partnerja pri velikih odvetniških pisarnah. Spet tretji se ne želijo podajat na takšno pot ali pa najdejo klicanje na drugem področju.

Ker je pravo danes zares dinamičen poklic je prehodnost med poklici večja kot kadarkoli poprej. Že v času pripravništev in študija se mnogi udejstvujejo na različnih področjih (nekdo bo denimo pripravništvo opravljal pri odvetniku, nekdo pa bo tačas že delal za nepremičninsko agencijo), kasneje v karieri pa prehajajo k drugim delodajalcem, kadar menijo, da so pri njihov bolj konkurenčni pogoji dela.

Ker je pravo tudi karierni poklic, pravnik ni omejen na opravljanje iste službe svojo celotno aktivno obdobje. Pravnik raste, se preskuša in gradi svojo kariero skozi čas; kasneje pa zaradi prehodnosti tudi hitro najde drugo pot, če tako hoče.

Resno o pravu: Dobrih pravnikov ni nikoli preveč

Datum objave: 31. January 2018 | Datum poteka: 31. August 2018

Verjetno ste od prijateljev in sorodnikov slišali svarila, češ pravnikov je preveč. Res je, da pravo ni ravno deficitaren poklic. A naj vas to nikar ne odvrne od študija. Dobrih pravnikov ni nikoli preveč.

Za katerokoli poklicno pot že se boste odločili, povsod bo veljalo, da posamezniki, ki študij jemljejo bolj resno in z večjo mero prizadevnosti, tudi hitreje in lažje uspejo. Zavedajte se, da gradite ne le svojo kariero, marveč tudi svojo bodočo osebo. Če se v prihodnosti vidite kot marljivega in vestnega človeka, takšnega v čigar družbi radi postopate, potem morate na tej želji graditi že med študijem. In če boste pokazali opisane lastnosti med študijem, se vam obeta akademski in življenjski uspeh.

Merilo uspeha na konkurenčnem trgu pravniških poklicev niso le gole ocene. Vsi se zavedamo, da ocene včasih niso resnično merilo znanja. K ocenam bodo uspeh doprinesle še številne obštudijske dejavnosti, ki jih nudi Pravna fakulteta v Mariboru. Mednarodna tekmovanja, praksa med študijem, projekti raznih društev pravnikov in udejstvovanja na okroglih mizah, seminarjih ter številne druge aktivnosti so prav tako kazalci uspešnosti. Te kazalce bo upošteval in cenil trg na katerega se podajate ob zaključku študija.

Storitve pravnikov so zmerom potrebne v pravosodju, upravi in gospodarstvu. Potreba po (dobrih) pravnikih ne pojenja.

 

Dragi dijaki, ne pozabite: "Študij prava je IZZIV"

Datum objave: 31. January 2018 | Datum poteka: 1. October 2018

Študij prava si lahko zastavite kot intelektualni izziv. Ne gre tajiti, da študij prava ni lahek. A ob vseh opisanih prednostih, ki jih pravo omogoča in daje, je samoumevno, da nekaj tudi terja. Študij bo razgibal vaše sive celice, ki bodo v teh nekaj letih pretekle maraton. Vendar boste ob koncu smeli z mirno vestjo dejati, da ste ta tek ne samo prestali, temveč tudi zmagali.

Zakaj študirati PRAVO na PRAV(n)i fakulteti Univerze v Mariboru?

Datum objave: 31. January 2018 | Datum poteka: 31. December 2019

Izbiro študija skoraj zmeraj spremlja strah pred neznanim. Morda pri pravu toliko bolj, saj srednje šole v učnih načrtih skoraj ne ponujajo predmeta, ki bi dijakom ponujal uvid v to široko in pestro področje družboslovja. Hudomušno bi kdo dejal, da si sliko o pravu v gimnazijskih letih naslikamo z gledanjem nanizank, kjer visokoleteči odvetniki citirajo to ali ono točko tega ali onega paragrafa nekega zakona. Iz tega razloga si marsikdo ustvari napačen vtis o pravu kot predvsem pomnjenju zakonskih določb. Resnica je seveda drugačna od stereotipnih predstav. Pravo je uporaben študij, morda celo najbolj med družboslovnimi programi, kjer se povezujeta kreativno in logično mišljenje. Strah je odveč.

V ospredje študija prava stopata razumevanje družbe in sveta okoli nas, skozi pravila, ki kroijo naša vsakodnevna ravnanja. Od nakupa kruha do sklepanja mirovnih sporazumov med državami, le redko je področje, kjer pravo ne določa pravic, dolžnosti in postopkov udeleženih oseb. Potreba po pravnikih je zato vseprisotna. V gospodarstvu bo pravnik npr. bdel nad združitvami korporacij; pripravljal gospodarske pogodbe, skrbel za zakonito poslovanje, svetoval strankam pri poslovnih odločitvah; v pravosodju bo pravnik odvetnik, sodnik, tožilec ali notar; spet v javni upravi je cela plejada različnih poklicev, ki jih zasedajo pravniki. Pravnik se pri svojem delu seveda poslužuje zakonov, a povsem zgrešene so ideje, da bi se jih učil »na pamet«. Že samo v Sloveniji je več kot 800 zakonov in na tisoče podzakonskih aktov. Si mar kdo predstavlja, da bi se tega učil na pamet? Nasprotno, pravnik je usposobljen poiskati pravi zakon in ga tudi znati uporabiti, ga razumeti in za vsak konkreten primer pravilno interpretirati. Opremljen s takim znanjem je neprecenljiv za ljudi in državo.

Nagrada ECTA za študente s področja prava znamk EU ---> ROK za oddajo besedil je 15. april 2018

Datum objave: 16. January 2018 | Datum poteka: 16. April 2018

ECTA (European Communities Trade Mark organization) podeljuje NAGRADO študentom prava za članke oziroma eseje na temo prava blagovnih znamk. ECTA je izredno pomembna in priznana organizacija na področju prava znamk, modelov, in tudi drugih pravic, in vseskozi aktivno sodeluje pri sprejemanju in tolmačenju evropske zakonodaje na tem področju.

Nagrada v študentski kategoriji znaša 2000 EUR ter 18 mesečno članstvo v organizaciji. Poleg tega bodo zmagovalci vabljeni na letno konferenco ECTE, kjer bodo imeli možnost spoznati vodilne evropske in tudi svetovne strokovnjake s področja prava znamk in modelov EU. Podrobnosti o pogojih je mogoče najti na spletni strani ECTE oziroma v nadaljnjem besedilu.

Dear Sir / Madam,

ECTA takes pleasure in inviting students and professionals to take part in the ECTA AWARD 2018.  The deadline for receipt of papers is 15 April 2018.

The purpose is to grant an Award to an individual who has written an article or an essay of importance for the development of European Trade Mark Law, Design law, Copyright law or Geographical Indications law. It is intended to present the Award in Athens during the Association’s 37th Annual Conference.

This initiative shall have a great impact on both students and professionals involved, who will be motivated to improve their knowledge in their areas of interest, as well as to give their unique contribution in creating more unified solutions within the European Union trade mark jurisdictions.

The full ECTA Award criteria can be found HERE

The synopsis for the student category can be found HERE

The synopsis for the professional category can be found HERE

Kind regards,

Dostop do programskega orodja ENDNOTE X8

Datum objave: 18. December 2017 | Datum poteka: 30. November 2018

Spoštovani,

Univerzitetna knjižnica Maribor je zakupila dostop do programskega orodja Endnote X8 (orodje za upravljanje referenc in citiranje omogoča bistveno lažje delo pri iskanju, organiziranju in deljenju referenc in citatov).

Program si lahko na do 3 osebne naprave naložite zaposleni na UM in študenti UM s statusom.

Namestitveni program na USB-ju je dostopen v knjižnici.

EndNote X8 Site Licence je zakupljen do 30. novembra 2018.

Program Vam lahko na računalnik namestijo tudi v UKM, vendar se morate za namestitev programa v UKM  predhodno dogovoriti na podpora.ukm@um.si.

13. decembra 2017: tekmovanje ŠTUDENTSKA PRAVDA, primer prometne nesreče SAMOVOZEČEGA vozila

Datum objave: 11. December 2017 | Datum poteka: 31. December 2018

V sredo, 13. decembra, ob 10. uri, bo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru (Maribor, Mladinska ulica 9) potekala:
- Študentska pravda (primer prometne nesreče samovozečega vozila).

Gre za atraktivno tekmovanje študentov, to velja še posebej za letošnjo študentsko pravdo, ko njena vsebina oz. simulacija vključuje primer prometne nesreče, v kateri je udeleženo samovozeče vozilo. Samovozeča vozila so tehnologija v razvoju in v preizkusu. Pri tem pa se pojavljajo vprašanja odgovornosti v primeru prometne nesreče, kar so družbeno, socialno, politično in pravno še kako aktualna vprašanja. Skozi študentsko pravdo bodo skušali tekmovalci skozi interpretacije našega pravnega reda najti odgovore.

Polfinalne serije se pričnejo ob 10. uri, finale bo predvidoma ob 13. uri.

Študentska pravda je tradicionalno tekmovanje študentov mariborske, ljubljanske in novogoriške pravne fakultete iz znanja civilnega procesnega in materialnega prava. Vsako leto se tekmovanja udeleži osem do deset skupin, skupno štirideset do petdeset študentov prava. Na ustni del tekmovanja se uvrstijo skupine, ki so napisale najboljšo in drugo najboljšo tožbo ter najboljši in drugi najboljši odgovor na tožbo. Letos so bili kot najboljša tožba in najboljši odgovor na tožbo ocenjeni izdelki ekip iz ljubljanske pravne fakultete, drugo najboljšo tožbo in drug najboljši odgovor na tožbo pa so izdelali ekipi iz mariborske pravne fakultete.

Tekmovalci zagovarjajo svoje izdelke pred senati, ki jih sestavljajo priznani strokovnjaki iz prakse. Na letošnjem tekmovanju bodo odločali predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru Alenka Zadravec, podpredsednica sodišča dr. Urška Kežmah in okrajni sodnik dr. Andrej Ekart, kakor tudi odvetniki odvetniških pisarn Ilič & Partnerji in Jadek & Pensa iz Ljubljane, Kac in odvetniki, Gorjup in  Štelcer - Berkovič iz Maribora ter Čeferin iz Grosuplja.

Tekmovanje opredeljujejo trije elementi. Tekmovanje je pedagoške narave, študenti namreč izpopolnjujejo svoje znanje na področju civilnega procesnega in materialnega prava. V drugem delu je tekmovanje simulacijske narave, saj tekmovalci nastopajo v vlogi odvetnikov pred sodnim senatom. V tretjem aspektu je tekmovanje preprosto zgolj tekmovanje, kar pomeni, da je prejšnjima postavkama dodan element kompetitivnosti. Študenti si namreč prizadevajo posegati po najboljših mestih, ki prinašajo knjižne nagrade.

Sponzor tekmovanja, ki bo zmagovalno ekipo nagradil s knjižno nagrado ZPP z uvodnimi pojasnili in z novelo ZPP-E (uvodna pojasnila so pripravili: dr. Lojze Ude, dr. Vesna Rijavec, dr. Tomaž Keresteš, dr. Andrej Ekart) je Ius software d.o.o. - GV ZALOŽBA.

Vabljeni k ogledu video vsebine Študentke pravde.
 

Predstavniki medijev in vsi ostali vljudno vabljeni!

 

http://www.pf.um.si/novice/studentska-pravda-sodelujoci-ze-resujejo-primer/

https://www.facebook.com/studenstskapravda/?hc_ref=ARRYDYZ-0WJHjvW5IZ3THfVk5CqIcVwH-cG9yj7xLQDRQDbHiDQXKIy5v6Y83nQM8XM

http://sspfum.si/?p=560
 

Vabilo k sodelovanju IUSTO IURE- glasilo študentov Pravne fakultete v Mariboru

Datum objave: 29. November 2017 | Datum poteka: 31. October 2018

Glasilo študentov PF v Mariboru je odlična platforma za urjenje veščin pisanja, ki jih mlad pravnik potrebuje. Preveč je namreč očitkov, da so diplomanti pravnih fakultet malodane polpismeni, ko začnejo svojo poklicno pot. Iusto Iure je izjemna priložnost za poglobitev že pridobljenega znanja, za razvoj analitičnega in kritičnega razmišljanja, za krepitev kreativnosti, za spoznavanje pravne terminologije, za študij tuje literature, za učenje pravnih veščin, za oblikovanje občutka za pravo, in vse kar spada v umetnost pravniškega pisanja. Ne gre pozabiti, da je orožje pravnika jezik, celo pogosteje v pisani obliki.

Vabljeni, kolegi študentje PF v Mariboru, da v času študija napišete kakšen članek, ki je lahko v okviru prava interdisciplinaren. Prva številka študijskega leta 2017/2018 bo izšla konec decembra. Vsi, ki želite prispevati pošljite članke na mail iusto.iure2017@gmail.com. Na tem mailu smo dostopni tudi glede vaših vprašanj in predlogov. Dobro je namreč, da se prej posvetujete o delovnem naslovu in vsebini z ekipo Iusto Iure. Pa še tole, najboljši članek, ki bo objavljen v decembrski številki, bo nagrajen s 50 evri. Najboljši članek bo na januarski seji z navadno večino vseh članov izbral Študentski Svet PF, katerega člani se seveda ne morejo potegovati za nagrado.      

Iusto Iure je vaše glasilo. Dajte mu svoj glas.

Ekipa Iusto Iure

Pitamičevo tekmovanje se ponovno, tokrat že devetič, vrača tudi v študijskem letu 2017/2018!

Datum objave: 25. October 2017 | Datum poteka: 31. December 2018

Pitamičevo tekmovanje študentov prava je organizirano po vzoru mednarodnih moot courtov, in je zasnovano kot simulacija postopka pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije.

Pitamičevo tekmovanje organizira Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru in Evropsko pravno fakulteto.

Na uradni spleni strani je že objavljen je primer za Pitamičevo tekmovanje!

Rok za prijavo na VIII. Pitamičevo tekmovanje je petek, 3. november 2017.
Ekipe morajo memorandum oddati do ponedeljka, 18. decembra 2017, odgovor na memorandum pa do ponedeljka, 5. februarja 2017.
 

Več o tekmovanju si preberite na spletni strani: http://pitamicevotekmovanjestudentovprava.blogspot.si/

Vabljeni k prijavi.

Spoznajte letošnje TUTORJE PF

Datum objave: 12. October 2017 | Datum poteka: 30. September 2018

Tutorji – vprašajte jih, ne grizejo!

Tutorji so tisti simpatični vsevedi, ki so za večino študentov preprosto nepogrešljivi. Opozarjajo na nevarnosti akademskega okolja, pomagajo pri izbiri predmetov in opravljanju študijskih obveznosti, poleg tega pa zagotovo vedo, kje so najboljše študentske čage.

Več o ŠOUM TUTORSTVU si preberite >>tukaj<<.