Obvestila za študente

Obvestila 1 do 20 od 36

Možnost sodelovanja v projektu Analiza pasti v zavarovalniškem pravu

Datum objave: 21. June 2018 | Datum poteka: 27. June 2018

Tako študente I. (UN) kot II. stopnje (MAG) obveščamo, da imajo v poletnih mesecih možnost sodelovati pri projektu Analiza pasti v zavarovalniškem pravu.

Projekt bo izveden v okviru javnega razpisa "Študentski inovativni projekti za družbeno korist", katerega cilj je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju za namen izvajanja inovativnih prožnih oblik učenja. Gre torej za to, da študentom omogoča razvoj kompetenc in pridobivanje praktičnih izkušenj študentov že med študijem, kar poveča možnosti za lažji prehod s študija na področje dela.

Študenti bodo pod mentorstvom izr. prof. dr. Suzane KRALJIĆ in prof. dr. Šime Ivanjka analizirali sodobno zavarovalniško pravo in pasti, ki se pojavljajo v distribuciji zavarovalnih produktov. Študenti bodo z aktivnostmi pričeli v juniju, projekt pa bo trajal 3 mesece. Za uspešno opravljeno raziskovalno delo (predvidenih je 40 ur raziskovalnega dela na mesec) lahko študenti pričakujejo plačilo.

Študenti, ki se zanimajo za sodelovanje pri projektu, lahko s pomočjo spletne pošte do torka (26. 6. 2018 do 10.00 ure) izr. prof. dr. Suzani Kraljić pošljejo življenjepis v obliki Europass ter kratko motivacijsko pismo (do 300 besed) na email journal.mls@um.si. Prosimo, da navedete tudi svoje kontaktne podatke. Izbor petih študentov bo opravila komisija (izr. prof. dr. Suzana Kraljić, prof. dr. Šime Ivanjko, Jasmina Klojčnik).

Lep pozdrav

Suzana Kraljić

Veljavnost spremenjenih pogojev za napredovanje

Datum objave: 20. June 2018 | Datum poteka: 31. December 2019

Spoštovani študenti.

Senat PF UM je na 4. izredni seji, dne 20. junija 2018, sprejel naslednji sklep.

Senat PF UM odloči, da za generacije študentov, ki so se v Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo prvič vpisale "pred" študijskim letom 2016/2017 (tj. v štud. letu 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 itn.) spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu NE VELJAJO.

 

Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR) - rok za prijavo: 30.9.2018

Datum objave: 20. June 2018 | Datum poteka: 1. October 2018

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2018 dalje, do vključno 31. 12. 2018.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR).

Objava razpisa: 31. 5. 2018 na spletni strani sklada in spletni strani eUprave Republike Slovenije.


Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2018.


Vrednost razpisa: 80.000,00 EUR.


Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje oz. sofinanciranje študijskih oz. znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah ali raziskovalnih inštitutih v tujini. 


Sredstva so namenjena štipendiranju najmanj 3 do največ 10 dopolnjenih tednov študijskega oz. znanstvenega obiska študentov v tujini v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.
 

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega oz. znanstvenega obiska, in sicer:

 • za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
 • za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.

Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije v zaprti kuverti s pripisom »vloga za 256. javni razpis«.

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/financiranje-studijskega-oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini-256-jr/

Prijavite se na praktično usposabljanje pri Odvetnici Vesni Gorjup Zupančič!

Datum objave: 19. June 2018 | Datum poteka: 7. July 2018

Spoštovane študentke, spoštovani študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru!

Odvetnica Vesna Gorjup Zupančič v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/2018 nudi dvema študentoma možnost dvotedenskega praktičnega usposabljanja v odvetniški pisarni, ki bo potekalo v mesecu avgustu. Izbrana študenta bosta imela možnost spoznati delo odvetnika. Tekom usposabljanja bosta spoznala, kako deluje portal e-sodstvo in zemljiška knjiga, seznanila se bosta z vlaganjem izvršb in samim postopkom izvršbe ter s pripravo enostavnejših vlog.

Pogoji za prijavo:

Na praktično usposabljanje se lahko prijavijo študentke in študenti:

 • prve stopnje študijskega programa »Pravo« Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki imajo opravljene vse izpite prvega in drugega letnika ter povprečno oceno 8,5 in več;
 • druge stopnje študijskega programa »Pravo« Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki imajo opravljene vse izpite prvega letnika ter povprečno oceno 8,5 in več.

Postopek izbire:

V primeru večjega števila prijav se izbira opravi na podlagi razgovora in opravljenega preizkusa.
 

Prijavo pošljite na elektronski naslov: martina.repas@um.si do 6. julija 2018.

 

S spoštovanjem,

Odv. Vesna Gorjup Zupančič
Red. prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica

Red. prof. dr. Martina Repas  

Študenti, vabimo vas k sodelovanju pri premierni izvedbi triatlona I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria!

Datum objave: 19. June 2018 | Datum poteka: 24. September 2018

Univerza na Primorskem in Univerzitetna športna zveza Primorske sta pred kratkim s podpisom pogodbe formalizirali sodelovanje z organizatorji triatlonske preizkušnje I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria.

Osrednji segment sodelovanja bodo predstavljali študentje - prostovoljci, ki bodo pomagali pri izpeljavi prireditve in s tem pridobili dragocene karierne izkušnje. Triatlon I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria bo sicer letos prvič izveden na slovenskih tleh, potekal pa bo v nedeljo, 23. septembra.

Prve prijave že dežujejo in sicer je trenutno na seznamu več kot 60 prostovoljcev, medtem ko je za tekmovanje že prijavljenih več kot 800 triatloncev. Univerzitetna športna zveza Primorske zbira prijave prostovoljcev prek obrazca spletne prijavnice, ki je objavljen na naslovu: https://goo.gl/qryTjJ

Študenti-prostovoljci bodo razdeljeni po različnih sektorjih triatlona: plavanje, kolesarstvo, tek, startno-ciljna cona, mix cona, cona za tekmovalce, direkcija dirke, press center, VIP prostor, tržnica, transferjev, cone za prostovoljce in cona za sponzorje. Prostovoljci NE bodo zadolženi za težja fizična dela, prav tako NE bodo skrbeli za varnost na cesti – za te dejavnosti bo najeto strokovno osebje.  

Prostovoljci na triatlonu bodo prejeli uradne majice, hrano (topel obrok) in pijačo, vpis v CV oziroma prostovoljske knjižice, zanje pa bo pripravljen tudi poseben 'volounteer party'.

V projektu poleg ostalih partnerjev sodelujejo Slovenska turistična organizacija, Triatlonska zveza Slovenije, Univerza na Primorskem, UŠZP ter MO Koper in ostale primorske občine, skozi katere bo potekal triatlon.

Častni pokrovitelj prireditve pa je predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor, kar le še potrjuje dejstvo, da bo to ena najbolj pomembnih letošnjih prireditev v državi.  

 

 

Nagradni razpis Društva za ZN za Slovenijo ob dnevu OZN (2018) - rok za prijavo: 15.8.2018

Datum objave: 12. June 2018 | Datum poteka: 31. August 2018

V okviru štiriinpetdesetega nagradnega razpisa za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja OZN, ki bodo obranjena med 1. avgustom 2017 in 31. julijem 2018, bo društvo nagradilo 10 najboljših prispevkov študentk in študentov slovenskih fakultet. Poleg pohvale bo vsaka nagrajenka oziroma nagrajenec prejel še simbolično nagrado.

NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO
razpisuje

nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja Organizacije združenih narodov, ki so bila obranjena med 1. avgustom 2017 in 31. julijem 2018.

Za nagradni razpis pridejo v poštev vse teme, ki obravnavajo tematiko delovanja t. i. družine Združenih narodov (ZN).

Prijava za razpis mora vsebovati:
- vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni obrazec);
- tiskan izvod dela;
- izvod dela v elektronski obliki (Word ali pdf format in na CD-ju);
- priporočilo mentorja za nagrado;
- kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno.

Prijave sprejemamo do 15. avgusta 2018 na sedežu Društva za Združene narode za Slovenijo (Cankarjeva 1/II, Ljubljana).

Strokovna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala 10 (deset) najboljših. Podelitev priznanj in simboličnih nagrad bo na proslavi dneva Združenih narodov 24. oktobra 2018.

Več informacij lahko najdete na: http://www.unaslovenia.org/danZN

Tekmovanje Študentska pravda 2018 vabi k sodelovanju študente vseh pravnih fakultet

Datum objave: 4. June 2018 | Datum poteka: 31. December 2018

Spoštovani študenti,

letos se ponovno organizira tekmovanje študentov prava "Študentska pravda", iz znanja civilnega pravdnega postopka in civilnega materialnega prava. 
K sodelovanju ste vabljeni vsi študenti pravnih fakultet, izvzemši študente prvih letnikov.

Podrobnosti tekmovanja, razen časovnice, ki bo izdana naknadno, so opisane v priloženem Pravilniku, pridan pa je še Primer za razreševanje
Prav tako najdete med objavljenimi prilogami navodila za prijavo k predmetu v e-učnem okolju, kjer boste registrirali ekipo.
Pisna in ustna faza tekmovanja se bosta izvedli v prihodnjem semestru (predvidoma bo rok za oddajo tožbe konec oktobra), medtem ko bodo prijave odprte do konca meseca julija. Vsakršna vprašanja lahko zastavite na forumu spletne učilnice, ko se enkrat prijavite v predmet (zgolj s prijavo k predmetu  namreč še ne boste avtomatsko registrirani tudi na tekmovanje). Obrnete se lahko tudi na Študentski svet PFUM.

Vljudno vabljeni k sodelovanju in pridobivanju novih izkušenj.

Straniak Academy for Democracy and Human Rights - Call for Applications

Datum objave: 4. June 2018 | Datum poteka: 1. July 2018

Herewith, we would like to inform you that the Call for applications for the Straniak Academy for Democracy and Human Rights has been published and will be open until 30 June 2018!

The Straniak Academy for Democracy and Human Rights is a two weeks summer school, which is organised by the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights which based in Vienna, since 2013. The aim of the Academy is to promote academic education in the fields of democracy, human rights and the rule of law by connecting the main theoretical concepts with practical experience of experts through an interdisciplinary and interactive format. This year, the Academy will take place from 2 to 15 September 2018 in Saranda, Albania. The Academy is open to students and new graduates with different academic backgrounds (law, political science, sociology, international development and other) coming from Austria and the Western Balkan region (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia), as well as Slovenia, who are specially interested and eager to acquire additional knowledge and excellence in the above mentioned fields. Interested candidates from other countries and regions are also welcome to apply.

 
Cooperation partners of the Academy are the Faculty of Law of the University of Vienna and Universities from the Western Balkan region, this year the Faculty of Law of the University of Tirana. The Straniak Academy is supported by the Straniak Foundation, its main facilitator, and the Central European Initiative (CEI), as well as by various companies and law firms from Austria and Albania.
 
More information about the Academy and the application procedure can be found here: http://bim.lbg.ac.at/en/straniak-academy-democracy-and-human-rights-0.

Zbiranje prijav: Europe-Mobile, september 2018 - rok za prijavo: 1.7.2018

Datum objave: 28. May 2018 | Datum poteka: 2. July 2018

Europe-Mobile is looking for a new team!

Every year, a group of 20 students from various countries of the European Union travel around by bus – the “Europamobil” – visiting schools within a different region of Europe, in order to run workshops, simulation games and seminars for pupils on specific European issues. Europe-Mobile has already taken place successfully eight times in Germany, Poland and France.

 In 2018, Europe-Mobile returns to Germany and takes places from September 04 to September 29, in Brandenburg (around Berlin).

Who are we looking for? The project is designed for students of European Studies, Political, Social or Cultural Sciences as well as Economics and other relevant disciplines from all EU countries.

Application deadline is July 01, 2018.

For more information on Europe-Mobile please visit our website: www.europamobil-online.eu or have a look at the call for applications: http://www.europamobil-online.eu/Dateien/Call%20for%20Applications%20Europe-Mobile.pdf

You can also find us on Facebook: www.facebook.com/europamobil.

We would greatly appreciate if you could forward the information about the project to interested students.

We have enclosed a project description, the application form and a poster. For any further questions, do not hesitate to contact me.


Best regards

Charlotte Müller

Mednarodna parlamentarna štipendija nemškega zveznega parlamenta (IPS)

Datum objave: 15. May 2018 | Datum poteka: 1. July 2018

Želite iz prve roke spoznati politično življenje v Berlinu? Če prihajate iz Slovenije, imate zaključeno visokošolsko izobrazbo in dobro znanje nemškega jezika, lahko s pomočjo štipendije Nemškega zveznega parlamenta uresničite svojo željo. Rok za prijavo je vsako leto 30. junij.

Želite postati sodelavec nemškega zveznega parlamenta?

Nemški zvezni parlament ponuja v sodelovanju z univerzami Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Technische Universität Berlin priložnost, da v času 13-tedenskega praktičnega dela pri poslancu zveznega parlamenta spoznate nemški parlamentarni sistem in politične procese odločanja ter pridobite praktične izkušnje na področju parlamentarnega dela.

Mednarodna parlamentarna štipendija je namenjena visoko kvalificiranim in politično zainteresiranim mladim, ki se želijo po zaključku programa vrniti v svojo domovino in aktivno ter odgovorno sooblikovati demokratično prihodnost svoje države.

Rok za prijavo je vsako leto 30. junij. Upoštevane bodo samo tiste vloge, ki bodo vložene preko elektronske pošte.

Pogoji:

 • slovensko državljanstvo
 • zaključen univerzitetni študij
 • zelo dobro znanje nemškega jezika
 • poznavanje nemške politike, družbe in zgodovine
 • mlajši od 30 let ob nastopu štipendije

Štipendija:

 • 500 EUR mesečno
 • plačano bivanje ter stroški zavarovanja in potovanja

Kontakt:

Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije v Sloveniji

E-Mail:info@laibach.diplo.de

Telefon: (00386 1) 479 03 00

 

Več nformacij: www.bundestag.de/europa_internationales/ips/slowenien/245056

Raziskovalni tabor Lisca 2018

Datum objave: 3. May 2018 | Datum poteka: 1. July 2018

Občina Sevnica in Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) organizirata za študente/študentke brezplačni teden raziskovanja v dobrobit aktivnega raziskovanja in druženja v Raziskovalnem taboru Lisca 2018, ki bo 9.7. - 14.7.2018 na Lisci nad Sevnico v Posavju.
 

KAJ? Raziskovalni tabor LISCA 2018

KJE? Lisca v občini Sevnica - Tončkov dom na Lisci

KDAJ? Od 9. julija do 14. julija 2018

KDO? 35 - 40 udeležencev
 

Na temeljih ustvarjalnega razmisleka je moč oblikovati inovativne ideje, usmerjeno načrtovati in vzpostaviti idejno zasnovo za novo učno okolje v naravi, ki ima trajnostno usmeritev.

Na prijetni in zelo priljubljeni planinski točki na Posavskem hribovju na Lisci bomo v mesecu juliju lokacijo projektno raziskali v interdisciplinarnih raziskovalnih skupinah. V raziskovalnih skupinah krajinskega načrtovanja, upravljanja podeželja, etnologije, meteorologije, astronomije, okoljevarstva, naravoslovja, geografije, turizma, naravne in kulturne dediščine, sociologije, športa, pridobivanja energije iz naravnih virov, agrarne ekonomije, inovativnega pristopa učenja, sonaravnega in trajnostnega bivanja bomo pripravili idejne predloge za oblikovanje novega učnega okolja, ki bo podprt s sodobno tehnologijo. Inovativni prostor bo namenjen učenju učencev različnih starostnih skupin, prostor za igro, šport in rekreacijo, druženje, spoznavanje sebe in sovrstnikov ter sprostitev. Prostorsko urejen prostor bo tudi nudil dodatne možnosti za razvoj turizma v lokalnem okolju, ki bo v letu Evropske kulturne dediščine svojevrstna posebnost.

Delo udeležencev raziskovalnega tabora bo obsegalo aktivno sodelovanje: spremljanje strokovnih predavanj, raziskovanje okolja, delo v raziskovalni skupini, oblikovanje strokovnega članka, zaključnega poročila in predstavitev rezultatov raziskovalne skupine na dan predstavitve idejnega projekta. Interdisciplinaren pristop projektnega dela je enkratna možnost za sodelovanje, učenje in pridobivanje izkušenj ter druženje udeležencev in udeleženk srednjih šol, višjih šol, fakultet in univerz z interesom aktivnega raziskovanja v občini Sevnica.

VABIMO dijake, dijakinje in študente, študentke k aktivnemu sodelovanju z udeležbo
na Raziskovalnem taboru LISCA 2018,

kjer bomo v 6 dneh na ustvarjalen, timsko interdisciplinaren način dela pridobivali znanje, preko ustvarjalnega projektnega dela ter inovativnega načina razmišljanja sestavljali ideje za vzpostavitev trajnostnega novega učnega okolja. Vsak aktiven udeleženec bo imel stroške bivanja in prehrane poravnane s strani organizatorja Občine Sevnica.

Verjamemo, da vam je tovrstna oblika dela in druženja zanimiva z možnostjo pridobivanja novega znanja ob nabiranju praktičnih izkušenj. Prijave je možno podati do 15. junija 2018 vodji tabora Andreji Tomažin (CŠOD) na e-naslova andreja.tomazin@csod.si oziroma posavje@csod.si, kjer dobite tudi e-prijavnico. Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 041 282 196.

Po preteku roka za prijavo bosta končni izbor kandidatk oziroma kandidatov opravila CŠOD in Občina Sevnica. Pri izboru udeležencev bo komisija zagotovila zastopanost različnih učnih programov, ki ustrezajo vsebinam, ki so predmet raziskovalnega tabora. Prednost pri prijavi in udeležbi imajo udeleženci iz Občine Sevnica.

Kandidati bodo o izboru oziroma ne izboru obveščeni z obvestilom po elektronski pošti najkasneje do 1. 7. 2018. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami.
 

Z lepimi pozdravi.

Direktor CŠOD Branko Kumer, MSc in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk

Obvestilo bodočim študentom

Datum objave: 24. April 2018 | Datum poteka: 1. October 2018

Potencialne kandidate za vpis na Pravno fakulteto Univerze v Mariboru obveščamo, da bo Pravna fakulteta v š. l. 2018/2019 izvajala izredno obliko študija tako na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje programa Pravo kot na Magistrskem študijskem programu 2. stopnje programa Pravo.

Vabilo na 46. konferenco Evropske skupine za odklonskost in družbeni nadzor

Datum objave: 10. April 2018 | Datum poteka: 25. August 2018

V organizaciji Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, bo med 22. in 24. avgustom 2018 potekala 46. konferenca Evropske skupine za odklonskost in družbeni nadzor (European group for the study of deviance and social control), z naslovom: Social harm in a digitalized global world: Technologies of power and normalized practices of contemporary society.

Besedilo poziva se nahaja v priponki. Vabljeni, da svoje prispevke oddate do 20. aprila in poziv posredujete naprej.

Več o konferenci si lahko preberete na: http://www.europeangroup.org/?q=node/145

 
Vljudno vabljeni.

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V MARIBORU V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/19

Datum objave: 29. March 2018 | Datum poteka: 11. September 2018

Vlada RS je 21. marca 2018 dala soglasje k Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko leto 2018/19.

Razpis za vpis je objavljen na naslednji spletni povezavi: https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/RAZPIS-ZA-VPIS-PODIPLOMCI-UM-2018_19.aspx

POSTANI ČLEN MARIBORSKE IZOBRAŽEVALNE VERIGE.

UM ima certifikat ''Športnikom prijazno izobraževanje'' - razvit pristop spodbujanja dvojne kariere športnikov

Datum objave: 12. February 2018 | Datum poteka: 31. December 2019

Univerza v Mariboru se je skladno z javnim razpisom za dodelitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje« prijavila na razpis z vlogo za celotno univerzo. Iz Kluba slovenskih olimpijcev smo prejeli obvestilo o tem, da Univerza v Mariboru izpolnjuje pogoje za dodelitev priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja na ravni višje oz. visokošolskega izobraževanja, ki pomeni prvo fazo evalvacije za pridobitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje«.

Priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja se podeli izobraževalnim organizacijam, članicam UM, ki v študijskem letu 2016/2017 vključujejo vpisane študente s kategorizacijo športnikov pri OKS-ZŠZ:

1) Ekonomsko-poslovna fakulteta, (2) Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, (3) Filozofska fakulteta, (4) Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vode, (5) Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, (6) Fakulteta za naravoslovje in matematiko, (7) Fakulteta za strojništvo, (8) Fakulteta za varnostne vede, (9) Medicinska fakulteta, (10) Pedagoška fakulteta, (11) Pravna fakulteta, (12) Fakulteta za energetiko, (13) Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, (14) Fakulteta za turizem, Fakulteta za organizacijske vede (15), Fakulteta za logistiko (16).

Resno o pravu: Dobrih pravnikov ni nikoli preveč

Datum objave: 31. January 2018 | Datum poteka: 31. August 2018

Verjetno ste od prijateljev in sorodnikov slišali svarila, češ pravnikov je preveč. Res je, da pravo ni ravno deficitaren poklic. A naj vas to nikar ne odvrne od študija. Dobrih pravnikov ni nikoli preveč.

Za katerokoli poklicno pot že se boste odločili, povsod bo veljalo, da posamezniki, ki študij jemljejo bolj resno in z večjo mero prizadevnosti, tudi hitreje in lažje uspejo. Zavedajte se, da gradite ne le svojo kariero, marveč tudi svojo bodočo osebo. Če se v prihodnosti vidite kot marljivega in vestnega človeka, takšnega v čigar družbi radi postopate, potem morate na tej želji graditi že med študijem. In če boste pokazali opisane lastnosti med študijem, se vam obeta akademski in življenjski uspeh.

Merilo uspeha na konkurenčnem trgu pravniških poklicev niso le gole ocene. Vsi se zavedamo, da ocene včasih niso resnično merilo znanja. K ocenam bodo uspeh doprinesle še številne obštudijske dejavnosti, ki jih nudi Pravna fakulteta v Mariboru. Mednarodna tekmovanja, praksa med študijem, projekti raznih društev pravnikov in udejstvovanja na okroglih mizah, seminarjih ter številne druge aktivnosti so prav tako kazalci uspešnosti. Te kazalce bo upošteval in cenil trg na katerega se podajate ob zaključku študija.

Storitve pravnikov so zmerom potrebne v pravosodju, upravi in gospodarstvu. Potreba po (dobrih) pravnikih ne pojenja.