Obvestila za študente

Obvestila 1 do 20 od 34

Izbirni predmeti - 1. letnik, II. stopnja Pravo - rok za izbiro: 19.10.2018 do 12. ure

Datum objave: 15.10.2018 | Datum poteka: 19.10.2018

Na osnovi sklepa Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru z dne 15. 10. 2018 vas obveščamo, da se bodo v študijskem letu 2018/2019 v Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Pravo za redno obliko študija v 1. letniku v letnem semestru izvajali naslednji izbirni predmeti: Primerjalno pravo in veliki pravni sistemi, Civilno izvršilno pravo in nepravdni postopki, Medicinsko pravo, Evropsko konkurenčno pravo, Mednarodno kazensko pravo, Pravo družb EU – svoboda ustanovitve sedeža.

Za redno obliko študija bo posamezni izbirni predmet Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo na izbiro, dokler ga ne bo izbralo 35 študentov. Potem ko bo določen izbirni predmet izbralo 35  študentov, predmet ne bo več na izbiro drugim študentom.

Vpis izbirnih predmetov se prične 15. oktobra 2018 ob 12. uri v »e-aplikaciji izbirni predmeti«. Potem ko bo določen izbirni predmet izbralo maksimalno število študentov, predmet ne bo več na izbiro drugim študentom.

Če vpisa izbirnih predmetov do 19. oktobra 2018 do 12. ure ne boste uredili, vam bo izbirne predmete določila fakulteta. Sprememba izbire izbirnih predmetov po tem datumu ni več možna.

Izbirni predmeti - 3. letnik, I. stopnja Pravo- rok za izbiro: 19.10.2018 do 12. ure

Datum objave: 15.10.2018 | Datum poteka: 19.10.2018

Na osnovi sklepa Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru z dne 15. 10. 2018 vas obveščamo, da se bodo v študijskem letu 2018/2019 v Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Pravo za redno obliko študija v 3. letniku v letnem semestru izvajali naslednji izbirni predmeti: Lokalna samouprava, Mednarodno gospodarsko pravo, Nepremičninsko pravo, Pravo varstva okolja, Prekrškovno pravo, Transportno pravo, Pravo intelektualne lastnine, Insolvenčno pravo, Pravo trga kapitala in vrednostnih papirjev.
 

Za redno obliko študija bo posamezni izbirni predmet Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo na izbiro, dokler ga ne bo izbralo 15 študentov. Potem ko bo določen izbirni predmet izbralo 15  študentov, predmet ne bo več na izbiro drugim študentom.

Vpis izbirnih predmetov se prične 15. oktobra 2018 ob 12. uri v »e-aplikaciji izbirni predmeti«. Potem ko bo določen izbirni predmet izbralo maksimalno število študentov, predmet ne bo več na izbiro drugim študentom.

Če vpisa izbirnih predmetov do 19. oktobra 2018 do 12. ure ne boste uredili, vam bo izbirne predmete določila fakulteta. Sprememba izbire izbirnih predmetov po tem datumu ni več možna.

Razpis za prostovoljce

Datum objave: 12.10.2018 | Datum poteka: 23.10.2018

V Pravni svetovalnici Primorskega svetovalnega središča vabimo k sodelovanju prostovoljce, ki želijo svoje znanje obogatiti s praktičnimi izkušnjami. Predviden potek prostovoljskega dela bo pretežno v Izoli ter Ankaranu, občasno tudi v Kopru.

Prijave zbiramo do ponedeljka, 22.10. 2018. 

Prošnjo skupaj z življenjepisom pošljite na elektronski naslov pravnik@primss.siPodrobnejši opis nalog prostovoljca:

Pomoč pri pravnem svetovanju in pomoč pri delu na projektih

Pomoč pri brezplačnem pravnem svetovanju za socialno ogrožene občane Izole ter pravnem svetovanju za občane občine Ankaran.

Pomoč pri pravnem svetovanju študentom Univerze na Primorskem.

Ostale naloge

V manjšem obsegu se izvajajo tudi druge naloge in opravila v povezavi s projektnim delom.

 

Zahteve

Strokovne zahteve

Študent prava (zaželeno iz višjega letnika, ni pa nujno).

Svetovanje poteka na področjih upravnega, delovnega, kazenskega, družinskega, izvršilnega, dednega, davčnega, stvarnega ter obligacijskega prava. Področje dela se prilagodi glede na letnik, v katerega je vpisan študent.


Druge zahteve

Komunikacijske sposobnosti, kooperativnost, samoiniciativnost, visoka raven profesionalne etike in integritete, sposobnost dela s socialno ogroženimi posamezniki ter osebnostna primerenost kandidat/ka za delo v nevladni organizaciji.

Vljudno vabljeni na spremljajoča dogodka ob Dnevu fakultete

Datum objave: 11.10.2018 | Datum poteka: 26.10.2018

Spoštovani.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru praznuje svoj dan, v četrtek, 25. 10. 2018, ob 14. uri. Slavnostni govornik bo mag. Damijan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

Vljudno vabljeni na spremljajoča dogodka ob Dnevu fakultete:

 • sreda, 24.10.2018, ob 16. uri - DOKTORSKA ŠOLA s prof. dr. Vesno Rijavec in gostoma prof. dr. Bettina Nunner-Krautgasser ter dr. Philippom Anzenbergerjem iz  Univerze v Gradcu (Avstrija)

  Na dogodek se lahko prijavite >>>TUKAJ<<<.
   
 • četrtek, 25.10.2018, ob 12. uri - DELAVNICA KIBERNETSKA KAZNIVA DEJANJA z doc. dr. Miho Šepcem

  Na dogodek se lahko prijavite >>>TUKAJ<<<.

Obvestilo za ponovno vpisane študente B1 in B2 programa

Datum objave: 11.10.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Senat Pravne fakultete UM na svoji 16. redni seji dne 10.10.2018 sprejel naslednji:

SKLEP:

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru odloči, da lahko ponovno vpisani študenti opravljajo izpite iz učnih enot višjega letnika, ko opravijo vse obveznosti za vpis v višji letnik. Visokošolski učitelji ponovno vpisanim študentom, ki še nimajo opravljenih vseh obveznosti za vpis v višji letnik, omogočijo opravljanje obveznosti iz vaj pri predmetih višjega letnika, in sicer s pričetkom študijskega leta 2018/2019. 

Z lepimi pozdravi,
Referat PF UM

Študentsko tutorstvo v študijskem letu 2018/2019

Datum objave: 10.10.2018 | Datum poteka: 30.09.2019

Tudi v letošnjem šolskem letu se bo na Pravni fakulteti v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru (ŠOUM) izvajalo študentsko tutorstvo. Namen tutorstva je pomoč in podpora brucem, da se lažje vpeljejo v študij na Pravni fakulteti UM. Tutorji so študentom na razpolago z nasveti in informacijami glede predmetov, ki jih pokrivajo. Vsi tutorji so zgledni študenti z odličnim učnim uspehom. Tutorske ure se bodo izvajale po predhodnem dogovoru.

Tutorji študentje za šolsko leto 2018/19 so Aljoša Polajžar, Anamarie Potrč, Leon Brulc, Mihael Pojbič, Tea Unger, Teja Peče, Teodora Kordiš, Valentin Justin Tratnik, Vivian Mohr ter Živa Šuta.

Sklep o razpisu volitev študentov Pravne fakultete, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Pravne fakultete

Datum objave: 09.10.2018 | Datum poteka: 25.10.2018

Pravico kandidirati oziroma biti izvoljen na volitvah za člana AZ iz vrst študentov ima vsak študent, ki ima status študenta na Univerzi v Mariboru je vpisan v študijski program 1., 2. in 3. stopnje, ki ga izvaja Pravna fakulteta .

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa - Obrazec 1. Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 19. 10. 2018 do 12. ure (datum in ura dospetja), v zaprti kuverti na vložišče Univerze v Mariboru Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, s pripisom: »Kandidatura za člana Akademskega zbora Univerze v Mariboru Pravne fakultete iz vrst študentov - Ne odpiraj! «.

Informiranje o projektu Prehod mladih

Datum objave: 08.10.2018 | Datum poteka: 05.12.2018

Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI - Soča) izvajajo projekt »Prehod mladih«, s katerim želijo mladim že pred zaključkom šolanja/študija približati trg dela in izkušnje z realnim delovnim okoljem in jim tako odpreti možnosti za zaposlitev po zaključku šolanja/študija.

KDO SE LAHKO VKLJUČI V PROJEKT

Mladi s posebnimi potrebami (ki imajo odločbo o usmerjanju) do 29 let, pri katerih so prisotne ali:

 • motnje v duševnem razvoju,
 • slepota, slabovidnost oz. okvara vidne funkcije,
 • gluhota, naglušnost,
 • gibalna oviranost,
 • dolgotrajna bolezen,
 • avtistične motnje,
 • čustvene in vedenjske motnje.

Vključitev je možna zadnji dve leti pred zaključkom študija, ne glede na stopnjo študija in je brezplačna. Vključiti se je možno do konca novembra 2018.

TRAJANJE

Od 6 do 24 mesecev. Po zaključku je možno še vsaj 6 mesečno sodelovanje s strokovnim delavcem.

KJE IZVAJAJO PROJEKT

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut (URI Soča), Služba Maribor, Čufarjeva 5, Maribor

KAJ NUDIJO

 • možnost dela v realnem delovnem okolju in vso potrebno podporo
 • svetovanje, informiranje, raziskovanje poklicnih ciljev in zaposlitvenih možnosti ipd.

Več informacij o samem projektu najdete na povezavi http://prehodmladih.si/o-projektu/

KONTAKT

Za dodatne informacije in vključitev kontaktirajte gospo Natašo Karneža na natasa.karneza@ir-rs.si ali 02 480 58 82.

Razpis za štipendije Fundacije Leona Štuklja

Datum objave: 08.10.2018 | Datum poteka: 30.10.2018

Fundacija Leona Štuklja razpisuje skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči: desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno.

Fundacija Leona Štuklja tudi letos razpisuje desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno. Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije. Dodatni kriterij je socialni status družine prosilca. Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študentje višjih letnikov.


Kandidati so dolžni predložiti:

 • Pisno prošnjo s telefonsko številko, elektronsko pošto in kratkim življenjepisom.
 • Dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu.
 • Fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci.
 • Dokazila o izvenšolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.


Pisne vloge lahko oddate od ponedeljka, 15. 10. 2018, do ponedeljka, 29. 10. 2018.


Pisne vloge pošljite na naslov:
Fundacija Leona Štuklja
Ul. heroja Zidanška 18
2000 MARIBOR
(Vladimir PODHOSTNIK)
 

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do petka, 30. 11. 2018, po elektronski pošti obvestila vse prosilce o izboru.

Prodajni sejem strokovne pravne literature

Datum objave: 03.10.2018 | Datum poteka: 17.10.2018

Knjižnica Pravne fakultete Univerze v Mariboru organizira prodajni sejem strokovne pravne literature, ki bo v torek, 16. oktobra 2018, med 9. in 13. uro v avli fakultete.

Bistveno nižje cene pravne literaure ponujajo:

-        Uradni list RS

-        Lexpera d.o.o  (Gv Založba)

Vljudno vabljeni!

Objavljeni so URNIKI za štud. leto 2018/2019

Datum objave: 27.09.2018 | Datum poteka: 30.09.2019

Spoštovani študenti.

Objavili smo U R N I K E za študijsko leto 2018/2019.

Do urnikov lahko dostopate s klikom na urniki v vrstici, ki se nahaja na vrhu spletne strani Pravne fakultete Maribor

ali pod kategorijo: Študij -> Urniki.
 

Skupine seminarjev in vaj v spodnjem delu besedila.


OBRAZLOŽITEV glede skupin in vaj

Predavanja se na obeh stopnjah študija izvajajo v eni skupini, seminarji v dveh skupinah in vaje v treh skupinah.


Skupine I. STOPNJA - REDNI

 1. letnik:

Skupina A:  od A - Kor

Skupina B:  od Kos - R

Skupina C:  od S – Ž

2. letnik:

Skupina A: od A - Go

Skupina B: od Gr - K

Skupina C: od L – Ž

3. letnik:

Skupina A: od A– G

Skupina B: od H – Pl

Skupina C: od Po - Ž


Skupine II. STOPNJA - REDNI

1. letnik

Razdelitev pri SEMINARJIH:

prva skupina 1 - 1 (prva št. pomeni letnik, druga pomeni skupino)

v prvi skupini so študenti od A do M

druga skupina 1 - 2 (prva št. pomeni letnik, druga pomeni skupino)

v drugi skupini so študenti od N do Ž

Razdelitev pri VAJAH:

Pri vajah bodo študenti razdeljeni v tri (3) skupine - A, B in C.
npr. 2-1 (A,B,C) pomeni: 2 - druga stopnja študija in 1 - prvi letnik študija ter črka skupine v katero je bil študent uvrščen.

Skupina Aod A do Kod

Skupina Bod Kra do R

Skupina Cod S do Ž

2. letnik

Razdelitev pri SEMINARJIH:

prva skupina 2 - 1 (prva št. pomeni letnik, druga pomeni skupino)

v prvi skupini so študenti od A do K

druga skupina 2 - 2 (prva št. pomeni letnik, druga pomeni skupino)

v drugi skupini so študenti od L do Ž

Razdelitev pri VAJAH:

Pri vajah bodo študenti razdeljeni v tri (3) skupine - A, B in C.
npr. 2-2 (A,B,C) pomeni: 2 - druga stopnja študija in 2 - drugi letnik študija ter črka skupine v katero je bil študent uvrščen.

Skupina Aod A do F

Skupina Bod G do Peč

Skupina Cod Ple do Ž

 


Namigi za prikaz vsebin:

1. Izberite kategorijo:  Program/Letnik/Smer (npr. 1. stopnja, 1. letnik, Pravo).

2. Izberite kategorijo: Skupine (za pregled celotnega urnika je najbolje, da obkljukate vse skupine).

Z izbranima kategorijama se vam prikaže urnik po tednih.

Če želite natančneje opredeliti prikaz urnika, izberite v nadaljevanju še ostale kategorije, ki so vam na voljo (Izvajalci, Prostori, Predmeti).

Želimo vam uspešen začetek študijskega leta.

Štipendije za izobraževanje tujcev v Sloveniji

Datum objave: 20.09.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) podeljuje različne vrste štipendij. Na področju mednarodne mobilnosti se podeljujejo štipendije za mobilnost v tujino (štipendija Ad futura za študij v tujini, štipendije za študijske obiske, štipendije za tekmovanja) in štipendije za izobraževanje tujih državljanov  v Sloveniji.

Štipendije za tujce so namenjene izobraževanju tujih državljanov za pridobitev ravni oziroma stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji. Štipendije niso namenjene državljanom katerekoli tuje države, ki se izobražuje ali se želi izobraževati v Republiki Sloveniji. Štipendije se podeljujejo skladno z javnim razpisom, ki določa, kateri tujci (državljani katere države) lahko pridobijo štipendijo.

Med razpisi za izobraževanje tujcev v Sloveniji lahko izpostavimo tri vrste štipendij:

1. Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana

2. Štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji za področja naravoslovja, tehnike in zdravstva (oziroma za področja, navedena v razpisu)

Pod države Zahodnega Balkana se po tovrstnem razpisu štejejo:  Bosna in Hercegovina, Republika Črna Gora, Republika Kosovo, Republika Makedonija in Republika Srbija. Starostna omejitev je 28 let na dan prvega vpisa v program, za katerega kandidat kandidira za štipendijo.

Na skladu se štipendije za državljane Zahodnega Balkana za študij v Sloveniji za prvo stopnjo (dodiplomski študij) ali za družboslovne smeri (oziroma smeri, izvzete iz razpisa) na podiplomski stopnji ne podeljujejo.

Letošnji aktualni razpis za študijsko leto 2018/2019 (245. javni razpis – več o razpisu na povezavi) ima rok za prijavo 5. 10. 2018.

3. Štipendije za študij tujih državljanov v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov

Štipendija za študij se dodeli državljanom držav, ki so prejemnice oziroma upravičenke do razvojne pomoči, ki jo v okviru razvojnih dogovorov zagotavlja tudi Republika Slovenija. V sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve se vsako leto določi državo prejemnico, katere državljani lahko na razpisu kandidirajo za štipendijo. Javni razpis (in državo prejemnico tovrstne razvojne pomoči) se objavi predvidoma decembra, zato vam svetujemo, da vsako leto spremljate, državljani katere države lahko kandidirajo za tovrstno štipendijo. Pri teh štipendijah ravno tako velja starostna omejitev 28 let na dan prvega vpisa v program.

Razpis se objavi enkrat letno in velja le za državljane upravičene države do razvojne pomoči. Do sedaj je sklad podelil štipendije za državljane Kosova, Zelenortskih otokov, Egipta, Tunizije, Afganistana, Ukrajine, Palestine, Gruzije.

Razpisi, ki so še odprti in kjer lahko kandidati kandidirajo za štipendijo:

Štipendij za državljane drugih držav v tem trenutku na skladu ne dodeljujemo. Informacije o navedenih štipendijah so za študente (poleg naše spletne strani) zbrane skupaj tudi na spletni strani Study in Slovenia.

Informacije glede bivanja v Sloveniji si lahko študenti preberejo na spletni strani Study in Slovenia, na skladu ne razpolagamo z informacijami o posredovanju sob.

Za dodatne informacije ali pojasnila smo vam na voljo na ad-futura@sklad.kadri.si.

Izkažite se pri poznavanju izvršilnega in insolventnega prava ter se zaposlite

Datum objave: 14.09.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Družba IZTERJAVA d.o.o. (www.izterjava.com), ki se ukvarja z izvršilnim in insolventnim pravom, obstaja že od leta 2007 in ima danes že 28 zaposlenih.

Ker pri svojem delu potrebujejo kar nekaj pravnikov, vabijo v svoje vrste tako študente, ki so zaključili študij prava bodisi na prvi ali drugi stopnji, kakor tudi študente, ki še študirajo. Ponujajo možnost študentskega dela kakor tudi (kasnejše) zaposlitve.

Svoj CV in motivacijsko pismo lahko pošljete na email: zaposlitev@izterjava.com (s pripisom DELO ŠTUDENTA - PRAVNA FAKULTETA).

Zakaj študirati PRAVO na PRAV(n)I fakulteti Univerze v Mariboru?

Datum objave: 31.08.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Izbiro študija skoraj zmeraj spremlja strah pred neznanim. Morda pri pravu toliko bolj, saj srednje šole v učnih načrtih skoraj ne ponujajo predmeta, ki bi dijakom ponujal uvid v to široko in pestro področje družboslovja. Hudomušno bi kdo dejal, da si sliko o pravu v gimnazijskih letih naslikamo z gledanjem nanizank, kjer visokoleteči odvetniki citirajo to ali ono točko tega ali onega paragrafa nekega zakona. Iz tega razloga si marsikdo ustvari napačen vtis o pravu kot predvsem pomnjenju zakonskih določb. Resnica je seveda drugačna od stereotipnih predstav. Pravo je uporaben študij, morda celo najbolj med družboslovnimi programi, kjer se povezujeta kreativno in logično mišljenje. Strah je odveč.

V ospredje študija prava stopata razumevanje družbe in sveta okoli nas, skozi pravila, ki kroijo naša vsakodnevna ravnanja. Od nakupa kruha do sklepanja mirovnih sporazumov med državami, le redko je področje, kjer pravo ne določa pravic, dolžnosti in postopkov udeleženih oseb. Potreba po pravnikih je zato vseprisotna. V gospodarstvu bo pravnik npr. bdel nad združitvami korporacij; pripravljal gospodarske pogodbe, skrbel za zakonito poslovanje, svetoval strankam pri poslovnih odločitvah; v pravosodju bo pravnik odvetnik, sodnik, tožilec ali notar; spet v javni upravi je cela plejada različnih poklicev, ki jih zasedajo pravniki. Pravnik se pri svojem delu seveda poslužuje zakonov, a povsem zgrešene so ideje, da bi se jih učil »na pamet«. Že samo v Sloveniji je več kot 800 zakonov in na tisoče podzakonskih aktov. Si mar kdo predstavlja, da bi se tega učil na pamet? Nasprotno, pravnik je usposobljen poiskati pravi zakon in ga tudi znati uporabiti, ga razumeti in za vsak konkreten primer pravilno interpretirati. Opremljen s takim znanjem je neprecenljiv za ljudi in državo.

Nagradni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in Slovencev v izseljenstvu - rok za prijavo: 3.12.2018

Datum objave: 26.08.2018 | Datum poteka: 04.12.2018

Sodeluj v XVII. nagradnem natečaju za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in Slovencev v izseljenstvu, ki ga objavlja Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Nagrajena bodo tri dela s področja zamejstva in tri dela s področja izseljenstva, in sicer prvi nagradi za vsako od področij bosta podeljeni v višini 800 evrov, drugi nagradi v višini 600 evrov in tretji nagradi v višini 400 evrov.

Vse informacije o nagradnem natečaju, vključno s kriteriji ocenjevanja in načinu ter roku prijave najdete v razpisu, objavljenem na spletni strani Univerze v Mariboru: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2446

Rok za prijavo: 3. december 2018.

ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE "PRAVO"

Datum objave: 07.08.2018 | Datum poteka: 31.10.2018

Študijski program II. stopnje Pravo temelji na znanju in kompetencah, pridobljenih na univerzitetnem programu prava ali sorodnih programih, s katerih je omogočen vpis na študijski program druge stopnje Pravo.

Študijski predmeti ponujajo znanja in rešitve, ki so njihova nadgradnja in del vertikalne gradnje gledano v celoti, torej v vseh petih letih študija. Povezanost med predmeti ostaja v okviru temeljnih pravnih področij in interdisciplinarnih predmetov, hkrati pa program gradi naprej, predvsem v smeri pridobivanja novih kompetenc, predvsem pravnih veščin in metodologije osvajanja razumevanja ter aplikacije prava.

Za več informacij obiščite: http://www.pf.um.si/studij/programi/druga-stopnja-pravo/

DAAD štipendije

Datum objave: 03.08.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) tudi v letošnjem študijskem letu ponuja različne štipendije za diplomante, raziskovalne štipendije za doktorande, postdoktorande in mlade znanstvenike, štipendije za delovna bivanja za visokošolske učitelje ter visokošolske poletne tečaje za tuje študente in diplomante v Nemčiji.

Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de  ter v priponki.

Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).