Obvestila za študente

Obvestila 21 do 31 od 31

13. decembra 2017: tekmovanje ŠTUDENTSKA PRAVDA, primer prometne nesreče SAMOVOZEČEGA vozila

Datum objave: 11. December 2017 | Datum poteka: 31. December 2018

V sredo, 13. decembra, ob 10. uri, bo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru (Maribor, Mladinska ulica 9) potekala:
- Študentska pravda (primer prometne nesreče samovozečega vozila).

Gre za atraktivno tekmovanje študentov, to velja še posebej za letošnjo študentsko pravdo, ko njena vsebina oz. simulacija vključuje primer prometne nesreče, v kateri je udeleženo samovozeče vozilo. Samovozeča vozila so tehnologija v razvoju in v preizkusu. Pri tem pa se pojavljajo vprašanja odgovornosti v primeru prometne nesreče, kar so družbeno, socialno, politično in pravno še kako aktualna vprašanja. Skozi študentsko pravdo bodo skušali tekmovalci skozi interpretacije našega pravnega reda najti odgovore.

Polfinalne serije se pričnejo ob 10. uri, finale bo predvidoma ob 13. uri.

Študentska pravda je tradicionalno tekmovanje študentov mariborske, ljubljanske in novogoriške pravne fakultete iz znanja civilnega procesnega in materialnega prava. Vsako leto se tekmovanja udeleži osem do deset skupin, skupno štirideset do petdeset študentov prava. Na ustni del tekmovanja se uvrstijo skupine, ki so napisale najboljšo in drugo najboljšo tožbo ter najboljši in drugi najboljši odgovor na tožbo. Letos so bili kot najboljša tožba in najboljši odgovor na tožbo ocenjeni izdelki ekip iz ljubljanske pravne fakultete, drugo najboljšo tožbo in drug najboljši odgovor na tožbo pa so izdelali ekipi iz mariborske pravne fakultete.

Tekmovalci zagovarjajo svoje izdelke pred senati, ki jih sestavljajo priznani strokovnjaki iz prakse. Na letošnjem tekmovanju bodo odločali predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru Alenka Zadravec, podpredsednica sodišča dr. Urška Kežmah in okrajni sodnik dr. Andrej Ekart, kakor tudi odvetniki odvetniških pisarn Ilič & Partnerji in Jadek & Pensa iz Ljubljane, Kac in odvetniki, Gorjup in  Štelcer - Berkovič iz Maribora ter Čeferin iz Grosuplja.

Tekmovanje opredeljujejo trije elementi. Tekmovanje je pedagoške narave, študenti namreč izpopolnjujejo svoje znanje na področju civilnega procesnega in materialnega prava. V drugem delu je tekmovanje simulacijske narave, saj tekmovalci nastopajo v vlogi odvetnikov pred sodnim senatom. V tretjem aspektu je tekmovanje preprosto zgolj tekmovanje, kar pomeni, da je prejšnjima postavkama dodan element kompetitivnosti. Študenti si namreč prizadevajo posegati po najboljših mestih, ki prinašajo knjižne nagrade.

Sponzor tekmovanja, ki bo zmagovalno ekipo nagradil s knjižno nagrado ZPP z uvodnimi pojasnili in z novelo ZPP-E (uvodna pojasnila so pripravili: dr. Lojze Ude, dr. Vesna Rijavec, dr. Tomaž Keresteš, dr. Andrej Ekart) je Ius software d.o.o. - GV ZALOŽBA.

Vabljeni k ogledu video vsebine Študentke pravde.
 

Predstavniki medijev in vsi ostali vljudno vabljeni!

 

http://www.pf.um.si/novice/studentska-pravda-sodelujoci-ze-resujejo-primer/

https://www.facebook.com/studenstskapravda/?hc_ref=ARRYDYZ-0WJHjvW5IZ3THfVk5CqIcVwH-cG9yj7xLQDRQDbHiDQXKIy5v6Y83nQM8XM

http://sspfum.si/?p=560
 

Vabilo k sodelovanju IUSTO IURE- glasilo študentov Pravne fakultete v Mariboru

Datum objave: 29. November 2017 | Datum poteka: 31. October 2018

Glasilo študentov PF v Mariboru je odlična platforma za urjenje veščin pisanja, ki jih mlad pravnik potrebuje. Preveč je namreč očitkov, da so diplomanti pravnih fakultet malodane polpismeni, ko začnejo svojo poklicno pot. Iusto Iure je izjemna priložnost za poglobitev že pridobljenega znanja, za razvoj analitičnega in kritičnega razmišljanja, za krepitev kreativnosti, za spoznavanje pravne terminologije, za študij tuje literature, za učenje pravnih veščin, za oblikovanje občutka za pravo, in vse kar spada v umetnost pravniškega pisanja. Ne gre pozabiti, da je orožje pravnika jezik, celo pogosteje v pisani obliki.

Vabljeni, kolegi študentje PF v Mariboru, da v času študija napišete kakšen članek, ki je lahko v okviru prava interdisciplinaren. Prva številka študijskega leta 2017/2018 bo izšla konec decembra. Vsi, ki želite prispevati pošljite članke na mail iusto.iure2017@gmail.com. Na tem mailu smo dostopni tudi glede vaših vprašanj in predlogov. Dobro je namreč, da se prej posvetujete o delovnem naslovu in vsebini z ekipo Iusto Iure. Pa še tole, najboljši članek, ki bo objavljen v decembrski številki, bo nagrajen s 50 evri. Najboljši članek bo na januarski seji z navadno večino vseh članov izbral Študentski Svet PF, katerega člani se seveda ne morejo potegovati za nagrado.      

Iusto Iure je vaše glasilo. Dajte mu svoj glas.

Ekipa Iusto Iure

Pitamičevo tekmovanje se ponovno, tokrat že devetič, vrača tudi v študijskem letu 2017/2018!

Datum objave: 25. October 2017 | Datum poteka: 31. December 2018

Pitamičevo tekmovanje študentov prava je organizirano po vzoru mednarodnih moot courtov, in je zasnovano kot simulacija postopka pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije.

Pitamičevo tekmovanje organizira Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru in Evropsko pravno fakulteto.

Na uradni spleni strani je že objavljen je primer za Pitamičevo tekmovanje!

Rok za prijavo na VIII. Pitamičevo tekmovanje je petek, 3. november 2017.
Ekipe morajo memorandum oddati do ponedeljka, 18. decembra 2017, odgovor na memorandum pa do ponedeljka, 5. februarja 2017.
 

Več o tekmovanju si preberite na spletni strani: http://pitamicevotekmovanjestudentovprava.blogspot.si/

Vabljeni k prijavi.

Spoznajte letošnje TUTORJE PF

Datum objave: 12. October 2017 | Datum poteka: 30. September 2018

Tutorji – vprašajte jih, ne grizejo!

Tutorji so tisti simpatični vsevedi, ki so za večino študentov preprosto nepogrešljivi. Opozarjajo na nevarnosti akademskega okolja, pomagajo pri izbiri predmetov in opravljanju študijskih obveznosti, poleg tega pa zagotovo vedo, kje so najboljše študentske čage.

Več o ŠOUM TUTORSTVU si preberite >>tukaj<<.

Objavljeni so URNIKI za štud. leto 2017/2018

Datum objave: 28. September 2017 | Datum poteka: 30. September 2018

Spoštovani študenti.

Objavili smo U R N I K E za študijsko leto 2017/2018.

Do urnikov lahko dostopate s klikom na urniki v vrstici, ki se nahaja na vrhu spletne strani Pravne fakultete Maribor

ali pod kategorijo: Študij -> Urniki.

Namigi za prikaz vsebin:

1. Izberite kategorijo:  Program/Letnik/Smer (npr. 1. stopnja, 1. letnik, Pravo)

2. Izberite kategorijo: Skupine (za pregled celotnega urnika je najbolje, da obkljukate vse skupine)

Z izbranima kategorijama se vam prikaže urnik po tednih.

Če želite natančneje opredeliti prikaz urnika, izberite v nadaljevanju še ostale kategorije, ki so vam na voljo (Izvajalci, Prostori, Predmeti).

Želimo vam uspešen začetek študijskega leta.

Projektna raziskovalna naloga »Po kreativni poti do znanja 2016/2017«

Datum objave: 3. August 2017 | Datum poteka: 31. December 2018

Študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru so v okviru projekta: "Po kreativni poti do znanja 2016/2017" opravili raziskovalno delo in na njegovi podlagi oblikovali preko 300 strani dolgo raziskovalno nalogo z naslovom “Odškodninska odgovornost Republike Slovenije in Evropske unije za izbris kvalificiranih obveznosti banke: Analiza posledic primera Kotnik.

Leta 2013 je slovensko javnost pretresla novica, da so največje komercialne banke v Republiki Slovenji po odredbi Banke Slovenije izvršile izredni ukrep prenehanja obveznosti bank. Številni imetniki finančnih instrumentov so zaradi ukrepa izgubili naložbe velikih vrednosti, zaradi česar po zaključenih postopkih pred Sodiščem Evropske unije in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije (zadeva Kotnik) leta 2016 in 2017 pripravljajo odškodninske tožbe in načrtujejo svoje nadaljnje ukrepanje v zvezi s tem.

Študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Pravne fakultete Univerze v Mariboru ter Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru so v zvezi s to aktualno in zanimivo temo v okviru javnega razpisa za projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – “Po kreativni poti do znanja 2016/2017” pod mentorstvom glavnega pedagoškega mentorja in koordinatorja izr. prof. dr. Klemena Podobnika, pedagoških mentoric izr. prof. dr. Janje Hojnik  in doc. dr. Vite Jagrič ter delovnih mentorjev doc. dr. Matije Damjana in Grega Peljhana v obdobju med 1. 3. 2017 in 31. 7. 2017 opravili raziskovalno delo in na njegovi podlagi oblikovali preko 300 strani dolgo raziskovalno nalogo z naslovom “Odškodninska odgovornost Republike Slovenije in Evropske unije za izbris kvalificiranih obveznosti banke: Analiza posledic primera Kotnik”.

Namen projekta je bil predstaviti posledice izbrisa kvalificiranih obveznosti bank v primeru Kotnik v luči morebitne odškodninske odgovornosti države, komercialnih bank, Banke Slovenije in Evropske unije za sprejete ukrepe ter pripraviti natančno analizo sodne prakse in zakonodaje, ki je relevantna za to področje. Študentje so nalogo razdelili na dva sistemska sklopa in sicer splošnega, ki zajema teoretična pravila (relevantni pravni okvir), ter posebnega, v katerem so teorijo aplicirali na položaj imetnikov finančnih instrumentov, ki so jih sprejeti ukrepi prizadeli. Pri tem so najprej v splošnem, teoretičnem delu predstavili dejansko stanje (študenta Lara Matan in Emmett Clarkson), pravni okvir, ki zajema bančno pravo Republike Slovenije (študent Miloš Dimitrijević) in Evropske unije (študentka Mirjam Homar), analizo učinkov mehkega prava Evropske unije (študentka Lina Burkelc Juras), pravila glede odškodninske odgovornosti Republike Slovenije (študent Sašo Šilec) in bank (študentka Ana Bonča) za kršitve relevantne nacionalne zakonodaje ter pravila glede odškodninske odgovornosti držav članic (študentka Ana Bonča) in Evropske unije (študentki Urška Ušeničnik in Lara Matan) za kršitve prava Evropske unije. V drugem delu prispevka so študentje natančno in sistematično analizirali mehanizme odškodninske odgovornosti ter zahtevke proti različnim relevantnim akterjem – komercialnim bankam (študentka Ana Bonča), organom vodenja in nadzora bank (študentka Mirjam Homar), delničarjem (študentka Mirjam Homar), Banki Slovenije (študent Miloš Dimitrijević), Republiki Sloveniji (študenta Lina Burkelc Juras in Sašo Šilec) in Evropski uniji (študentka Urška Ušeničnik), ki bi lahko prišli v poštev v odškodninskih pravdah in drugih postopkih zaradi uveljavljanja povračila škode, ki je bivšim imetnikom finančnih instrumentov nastala z izrečenimi izrednimi ukrepi.

Menimo, da bodo projektni rezultati lahko koristni za vse, ki se z v nalogi obravnavanimi vprašanji odgovornosti Evropske unije, države članice, Banke Slovenije ali poslovnih bank srečujejo v praksi in morda zaradi nepoznavanja relevantnih institutov ne izkoristijo vseh možnosti za uveljavitev svojih pravic ali pravic strank, ki jih zastopajo. Upamo, da bo naloga čim prej izšla tudi v knjižni obliki, ki bo na voljo javnosti.

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. STOPNJE »PRAVO« in DOKTORSKEGA ŠTUD. PROGRAMA 3. STOPNJE "PRAVO"

Datum objave: 7. July 2017 | Datum poteka: 31. December 2018

Obveščamo Vas, da je Senat PF UM sprejel NOVI Navodili za pripravo zaključnega dela na II. in III. stopnji bolonjskega študijskega programa Pravo.

Navodili stopita v veljavo z dnem potrditve na Senatu PF UM.

NOVI Navodili in sklepa Senata PF UM najdete v rubriki Študij - Študijski programi.

Spremembe Doktorskega študijskega programa III. stopnje Pravo

Datum objave: 13. March 2017 | Datum poteka: 30. September 2018

Obveščamo Vas, da so Senat PF UM, Komisija za podiplomski študij UM in Senat UM potrdili spremembe obveznih in neobveznih sestavin Doktorskega študijskega programa 3. stopnje »Pravo«, ki bodo stopile v veljavo s študijskim letom 2017/2018.

Študente PF UM pozivamo, da si spremembe temeljito in dosledno preberejo.

Povzetek: Spremembe za vpisane študente v štud. letu 2016/2017

VELJAVNOST SPREMEMB:

Spremembe obveznih in neobveznih sestavin Doktorskega študijskega programa 3. stopnje Pravo, z izjemo pogojev za napredovanje po programu in  meril za prehode med študijskimi programi, stopijo v veljavo s študijskim letom 2017/2018 za vse generacije vpisanih študentov.

Za generacijo študentov, ki se je v Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo prvič vpisala (v prvi ali drugi letnik programa) v študijskem letu 2016/2017, velja, da napreduje po pogojih, ki so veljali pred spremenjenimi pogoji za napredovanje v višji letnik.

Za generacijo študentov, ki se je po merilih za prehode v Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo prvič vpisala (v drugi ali tretji letnik programa) v študijskem letu 2016/2017, ne veljajo spremenjena merila za prehode med študijskimi programi.

Spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu in sprememba meril za prehode med študijskimi programi pa (brez izjem) velja od prvega vpisa generacije študentov v Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo v študijskem letu 2017/2018.

 

Maribor, marec 2017

Spremembe Magistrskega študijskega programa II. stopnje Pravo

Datum objave: 8. March 2017 | Datum poteka: 30. September 2018

Obveščamo Vas, da so Senat PF UM, Komisija za podiplomski študij UM in Senat UM potrdili spremembe obveznih in neobveznih sestavin Magistrskega študijskega programa 2. stopnje »Pravo«, ki bodo stopile v veljavo s študijskim letom 2017/2018.

Študente PF UM pozivamo, da si spremembe temeljito in dosledno preberejo.

Povzetek: Spremembe za vpisane študente v štud. letu 2016/2017

VELJAVNOST SPREMEMB:

Spremembe obveznih in neobveznih sestavin Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo, z izjemo pogojev za napredovanje po programu in zamenjavo predmetov med semestri, stopijo v veljavo s študijskim letom 2017/2018 za vse generacije vpisanih študentov.

Za generacijo študentov, ki se je v Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo prvič vpisala v študijskem letu 2016/2017, ne velja zamenjava predmetov med semestri.

Za generacijo študentov, ki se je v Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo prvič vpisala v študijskem letu 2016/2017, velja, da napreduje iz prvega v drugi letnik po pogojih, ki so veljali pred spremenjenimi pogoji za napredovanje v višji letnik.

Spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu in zamenjava predmetov med semestri pa (brez izjem) velja od prvega vpisa generacije študentov v Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo v študijskem letu 2017/2018.

Spremembe Univerzitetnega študijskega programa I. stopnje Pravo

Datum objave: 12. December 2016 | Datum poteka: 31. December 2018

Obveščamo Vas, da so Senat PF UM, Komisija za dodiplomski študij UM in Senat UM potrdili spremembe obveznih in neobveznih sestavin Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje »Pravo«, ki bodo stopile v veljavo s študijskim letom 2017/2018.

Študente PF UM pozivamo, da si spremembe temeljito in dosledno preberejo.

Povzetek: Spremembe za vpisane študente v štud. letu 2016/2017

VELJAVNOST SPREMEMB:

Spremembe obveznih in neobveznih sestavin Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo, z izjemo pogojev za napredovanje po programu, stopijo v veljavo s študijskim letom 2017/2018 za vse generacije vpisanih študentov.

Za generacijo študentov, ki se je v Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo prvič vpisala v študijskem letu 2016/2017, velja, da napreduje iz drugega v tretji letnik po pogojih, ki so veljali pred spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik, a z izjemo, da mora študent za napredovanje iz drugega v tretji letnik obvezno opraviti izpitne obveznosti pri predmetu Rimsko pravo.

Spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu pa (brez izjem) veljajo od prvega vpisa generacije študentov v Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo v študijskem letu 2017/2018.

Maribor, december 2016