Obvestila

Obvestila 21 do 23 od 23

Doktorski študijski program na Češkem

Datum objave: 14. February 2017 | Datum poteka: 31. December 2017

Novi štirilenti doktorski študijski program v angleškem in poljskem jeziku na Pravni fakulteti Univerze Masaryk Brno na Češkem.

Več informacij v prilogi.

Spremembe Univerzitetnega študijskega programa I. stopnje Pravo

Datum objave: 12. December 2016 | Datum poteka: 31. December 2018

Obveščamo Vas, da so Senat PF UM, Komisija za dodiplomski študij UM in Senat UM potrdili spremembe obveznih in neobveznih sestavin Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje »Pravo«, ki bodo stopile v veljavo s študijskim letom 2017/2018.

Študente PF UM pozivamo, da si spremembe temeljito in dosledno preberejo.

Povzetek: Spremembe za vpisane študente v štud. letu 2016/2017

VELJAVNOST SPREMEMB:

Spremembe obveznih in neobveznih sestavin Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo, z izjemo pogojev za napredovanje po programu, stopijo v veljavo s študijskim letom 2017/2018 za vse generacije vpisanih študentov.

Za generacijo študentov, ki se je v Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo prvič vpisala v študijskem letu 2016/2017, velja, da napreduje iz drugega v tretji letnik po pogojih, ki so veljali pred spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik, a z izjemo, da mora študent za napredovanje iz drugega v tretji letnik obvezno opraviti izpitne obveznosti pri predmetu Rimsko pravo.

Spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu pa (brez izjem) veljajo od prvega vpisa generacije študentov v Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo v študijskem letu 2017/2018.

Maribor, december 2016

II. razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija v tujini v programskih državah ERASMUS+ za pog. obdobje 2016

Datum objave: 21. October 2016 | Datum poteka: 31. December 2017

Obveščamo vas, da je na spletni strani UM objavljen II. RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI v programskih državah ERASMUS+ za pogodbeno obdobje 2016.

Na ta razpis se lahko študenti prijavijo za študij v tujini, ki se bo zaključil najkasneje do 31.5.2018 in le na tista mesta v okviru E​rasmus+ medinstitucionalnih sporazumov, ki niso bila zasedena na podlagi I. razpisa, objavljenega januarja 2016.  Seznam trenutno razpoložljivih mest je objavljen skupaj z razpisom in se bo sproti posodabljal (enkrat tedensko).

ROK ZA PRIJAVO NI DOLOČEN - Univerza v Mariboru bo sprejemala prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev.