Oglasna deska

Vabilo k sodelovanju in pomoč pri anketi za potrebe diplomskega dela tistih, ki so se udeležili Erasmus izmenjave

Datum objave: 4. November 2016 | Datum poteka: 1. October 2017

Novica je potekla!

Spoštovani!

Na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici izvajajo raziskavo na temo: "Dolgotrajni učinki Erasmus izmenjave na vpetost v transnacionalni prostor". Raziskava je nadgradnja obstoječih slovenskih (Bevc in Ogorevc 2014) in mednarodnih raziskav (Van Mol 2013; 2014 etc.) na to temo in bo ponujala nove poglede na prednosti in omejitve Erasmus izmenjave.

Z raziskavo je seznanjen tudi CMEPIUS (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) in je izkazal zanimanje za končne rezultate.

Vprašalnik izpolnijo tisti študenti, ki so že zaključili z Erasmus mobilnostjo. Vljudno prosimo, da si vzamete 15 minut časa za izpolnitev spletne ankete. Rezultati bodo pomembno doprinesli k razumevanju učinkov Erasmus izmenjave in izboljšanja možnosti za mlade na tem področju. Osebe, ki anketo izpolnijo, bodo po zaključeni raziskavi imele na voljo tudi rezultate ankete.

Vprašalnik je za izpolnjevanje dostopen na:  https://www.1ka.si/a/105759 

dr. Tea Golob 

docentka / assistant professor
prodekanja za raziskovalno dejavnost / vice-dean for research

 

Fakulteta za uporabne družbene študije

School of Advanced Social Studies

Gregorčičeva 19, SI 5000 Nova Gorica

Slovenija / Slovenia