Obvestila

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017

Datum objave: 25. August 2017 | Datum poteka: 23. September 2017

Obveščamo vas, da je na spletni strani UM objavljen Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017.

Ne spreglejte:

8. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Prijavitelji morajo vlogo dostaviti ne glede na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa do vključno 22. 9. 2017 do 12:00 ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.