Obvestila za študente

Doktorska šola PF UM 2017

Datum objave: 11.10.2017 | Datum poteka: 25.10.2017

Obvestilo je poteklo!

Spoštovani doktorandi Pravne fakultete Univerze v Mariboru,

obveščamo Vas, da bomo tudi letos ob začetku akademskega leta izvedli doktorsko šolo PF UM. Letos bo potekala ob priložnosti Dneva Pravne fakultete Univerze v Mariboru, in sicer v torek, 24. oktobra 2017, od 16. ure naprej.

P R O G R A M :

16.00-16.30:       Predstavitev doktorskega študija za študente 1. letnika

(nagovor dekanice, prof. dr. Vesne Rijavec; potek doktorskega študija na PF UM – vodja doktorskega študija, prof. dr. Janja Hojnik); predavalnica Auditorium Maximum (2. nadstropje).
 

16.30-17.00:     Srečanje kandidatov z mentorji v kabinetih mentorjev

(izbranim mentorjem se za udeležbo na srečanju najavite vnaprej preko e-pošte, tako da vas bo mentor lahko obvestil, ali načrtuje srečanje v skupini ali individualno z vsakim kandidatom posebej ter o natančnem urniku srečanja).

17.00-18.00:     Knjižnica kot laboratorij doktorskih študentov prava 

(mag. Natalija Orešek, knjižnica PF UM, g. Miloš Petrovič, Univerzitetna knjižnica Maribor), Senatna soba PF UM (1. nadstropje).

 • dostopanje do baz znanstvene literature,
 • citatna orodja (EndNote, Mendeley…) in njihova uporaba pri znanstvenem delu (citiranje, shranjevanje in delo),
 • izvirnost teme, disertabilnost, anotirana bibliografija, systematic literature review,
 • nekateri praktični napotki pri organizaciji dela s podatki in pripravo zaključne naloge (nekatere pogoste pasti in problemi, ki jih imajo študenti pri pisanju zaključnega dela iz vidika knjižničarjev);
 • rangiranje znanstvenih revij in pogoji glede objav doktorandov pred zagovorom doktorske disertacije.
   

18.00-19.30:     Doktorska delavnica s prof. dr. Robom Van Gestlom

(profesor Van Gestel bo slavnostni govornik na slovesnosti ob Dnevu PF UM, 25. 10. 2017, ko bo govoril o kakovosti raziskovalnega dela v pravu. Več o delavnici najdete na naslednji strani. Za udeležbo na delavnici se je potrebno čimprej prijaviti pri prof. dr. Janji Hojnik (janja.hojnik@um.si ) in izpolniti vprašalnik, ki ga je pripravil profesor. Vaši odgovori na ta vprašanja bodo profesorju posredovana vnaprej).

 

Lepo vabljeni k sodelovanju!

Dr. Janja Hojnik, vodja doktorskega študija PF UM

 

Dan Pravne fakultete bo v sredo, 25. 10. 2017. Ob svojem dnevu fakulteta organizira različne aktivnosti, med drugim tudi

srečanje diplomantov Pravne fakultete, ki bo 25. 10. 2017 ob 17. uri. Vabilo bo objavljeno na spletni strani fakultete.

Vljudno vabljeni na vse dogodke ob praznovanju Pravne fakultete!


Doctoral workshop with Professor Van Gestel

Doctoral Research in Law

24 October 2017, 6.00-7.30 p.m. in Lecture Room A, attic
 

Rob van Gestel (1966) is professor of theory and methods of regulation at Tilburg University (Netherlands) and professor of legal research methods at Leuven University (Belgium). He is a former Braudel fellow at the European University Institute in Florence (EUI) and former TPR chair holder at the Academy for legal theory of the KU Brussels. Van Gestel is former chairman of the Dutch Association of legislation and member of the International Association of Legislation, former editor of the Journal for legislative studies “RegelMaat” and former editor of the Journal “Recht en methode”. Van Gestel specializes in methods of regulation, judicial law-making and academic legal research. In 2007 he established the first research centre on methodology of law and legal research in Europe. A few relevant publications are: R.A.J. van Gestel, H.W. Micklitz and E. Rubin (eds), Rethinking legal scholarship: A Transatlantic Dialogue, Cambridge: Cambridge University Press 2017; R.A.J. van Gestel, Sense and non-sense of a European ranking of law schools an d law journals, Legal Studies, Volume 35, Issue 1, pages 165–185, March 2015; R.A.J. van Gestel, Evaluating Legal Research: About the Good, the Bad and the Ugly, in: A. Fluckiger & T. Tanguerell (eds), Le Penser du Droit, Bruylant (peer reviewed) 2015, p. 27-57; R.A.J. van Gestel & H.W. Micklitz, Why Methods Matter in European Legal Scholarship, European Law Journal, Volume 20, Issue 3,  pages 292–316, May 2014.

Questions for the workshop:

The participants of the workshop are kindly asked to answer the following questions as soon as possible and send them to janja.hojnik@um.si, who will forward them to Professor Van Gestel.

 1. What is the current research question for your dissertation and did you break down this question in sub questions (e.g. because the answers to the sub questions require different methods)?
 2. Where exactly do you want to add knowledge to the state of the art of the research in your field (e.g. how open/narrow is the gap in the existing knowledge you try to fill)?
 3. Which methods and techniques have you chosen to answer your research question(s) and where do you experience difficulties in explaining or applying these methods and techniques?
 4. What theoretical or normative framework do you use in your dissertation (e.g. if you want to make recommendations for better law making; how have you defined what “better” means in the context of your research)?