Novice

Univerza v Mariboru na Timesovi lestvici med najboljšimi evropskimi univerzami

Datum objave: 19.09.2017 | Datum poteka: 12.11.2017

Novica je potekla!

Univerza v Mariboru se je na lestvici »Times Higher Education World University Ranking« (THE) za leto 2018 uvrstila med 800 najboljših univerz na svetu in je tudi tokrat najbolje ocenjena slovenska univerza.

Timesova lestvica ocenjuje, kako univerze uresničujejo svoja temeljna poslanstva na področjih poučevanja, raziskavanja, vpliva njihove  znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti, prenosa znanja v gospodarstvo in mednarodne vpetosti. Times Higher Education World University Rankings je za leto 2018 v rangiranje vključil 1102 najboljših svetovnih univerz, kar je 122 več kot lani. Med njimi sta tudi Univerza v Mariboru in Univerza v Ljubljani.

»Univerza v Mariboru je kvalitetna univerza, rezultati Timesove lestvice temu pritrjujejo. Primerjava z lanskimi ocenami kaže, da smo napredovali na treh izmed petih področij, kar kaže na to, da delamo v pravi smeri. Rezultati so posledica zavzetega dela vseh vpetih v delovni proces Univerze v Mariboru, kot tudi naših študentov. Vsem se ob tej novici iskreno zahvaljujem za dobro in strokovno opravljeno delo«, je ob tem povedal rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar.

Revija Times Higher Education od leta 2004 objavlja seznam najboljših univerz na svetu, ki je pripravljen na osnovi zelo obsežne analize Timesove baze podatkov, mednarodne ankete o ugledu posameznih univerz in podatkov iz baze Elsevier Scopus. Pri ocenjevanju Times upošteva 5 ključnih kriterijev, od katerih vsak predstavlja temelj odličnosti visokošolskega izobraževanja: poučevanje, raziskovanje, vpliv objavljanjih del, prihodki iz sodelovanja z industrijo in mednarodnega sodelovanja. Kriteriji se prepletajo v naslednjih razmerjih: poučevanje 30 %, raziskovanje 30 %, citati 30 %, mednarodna vpetost 7.5 % in prihodek iz gospodarstva 2.5%.

Več informacij o metodologiji je prikazanih na spletni povezavi:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2018

Univerza v Mariboru je na Timesovi lestvici za leto 2018 med 800 najboljšimi univerzami na svetu in je tudi letos ocenjena najbolje v Sloveniji. Ocene so se v zadnjem ocenjevalnem obdobju zvišale na treh izmed petih področij. 

 

Tabela: Primerjava ocen posameznih kazalnikov UM za 2016-2017 in 2018

 

Poučevanje

Raziskovanje

Citati

Dohodek od industrije

Mednarodna vpetost

SKUPAJ

2016-2017

16,0

13,1

51,2

39,6

35,5

155,4

2018

18,9

15,3

49.0

39,2

36,7

159,1

Sprememba

+ 2,9

+ 2,2

- 2.2

- 0,4

+ 1,2

+ 3,7

 

Primerjava rezultatov Univerze v Mariboru z ocenami univerz v Ljubljani, Gradcu, Zagrebu in Splitu kaže, da ima Univerza v Mariboru zelo dobro oceno predvsem na področju citatov, še vedno pa precej zaostaja na področju poučevanja.

Podobno razmerje pokaže tudi primerjava z vsemi univerzami, ki so se uvrstile na Timesovo lestvico najboljših univerz. Na globalni ravni je sicer najslabše ocenjen kazalnik Univerze v Mariboru raziskovanje.

 

Dodatne informacije:

Univerza v Mariboru

Oddelek za kakovost in trajnostni razvoj

E-pošta: kakovost@um.si