Naši profesorji na mednarodnih konferencah

LETO 2017
 

 

 • Katja DRNOVŠEK se je 3. novembra 2017 v Splitu udeležila 14. regionalne PIL konference: „Private International Law Revisited – Is there a Room for the Improvement of Existing Sources of PIL?“. Predstavila je prispevek na temo ekonomskih vidikov predlagane prenovitve Bruseljske uredbe II bis.  

 

 • Izr. prof. dr. Suzana KRALJIĆ se je udeležila I. hrvaškega kongresa medicinskega prava, ki je potekal med 3. in 5. 11. 2017 v Osijeku na Hrvaškem. Imela je prispevek na temo: "Informirana privolitev in pravica pacienta do obveščenosti v enotah intenzivne medicine (s pregledom evropske sodne prakse)".

 • Od 5. do 7. oktobra 2017 je v Makarski (Hrvaška) potekal jubilejni »X. kongres pravnika u zdravstvu s međunarodnim sudjelovanjem – obrada praktičnih tema, problema i mogučih rješenja«, ki ga je organizirala Hrvatska udruga pravnika u zdravstvu. Kongresa se je s prispevkom na temo »Zdravstvena (ne)pismenost – ključni element u odnosu između zdravstvenih radnika i pacijenata« udeležila izr. prof. dr. Suzana KRALJIĆ.
   
 • Prof. dr. Vesna RIJAVEC in izr. prof. dr. Suzana KRALJIĆ sta v času od 26. do 28. septembra 2017 udeležili "VI. Turkish - Slovenia Comparative Law Symposium", kjer je prof. dr. Rijavec spregovorila o zaščiti otrokovih interesov med in po razvezi zakonske zveze, medtem ko je izr. prof. dr. Kraljić govorila o otrokovih koristih s posebnim poudarkom na 12. členu KOP.
   
 • RIJAVEC Vesna in KRALJIĆ Suzana sta se udeležili 16th World Conference of the International Society of Family Law, ki je potekala med 25. in 29. julijem v Amsterdamu na Nizozemskem. Krovna tema letošnje konference je bila »Family Law and Family Realities«. Avtorici pa sta izvedli predavanje »Parenthood and Family: New Aspects of Slovenian Family Code."
   
 • TOPLAK Jurij, Political party funding in Malta : predavanje na mednarodni konferenci "Political Finance and Political Corruption - The Meeting of IPSA RC20", 3.-5. 7. 2017, Valencia, Španija, 2017.
   
 • HOJNIK Janja, Digital content as a market commodity sui generis : EU lawyers (finally) moving from newton physics to quantum physics?. V: RADIĆ, Željko (ur.), RONČEVIĆ, Ante (ur.), YONGQIANG, Li (ur.). The legal challenges of modern world : book of proceedings, 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, 29. - 30. junij 2017, Split.
   
 • SENČUR PEČEK Darja, LALETA Sandra, KRALJIĆ Suzana, Labour law implications of outsourcing in public sector. V: Lex Localis - Journal of Local Self-Government Annual Conference 2017, Brno, Češka, 15. - 16.junij 2017.
   
 • KRALJIĆ Suzana se je udeležila 23. simpozija intenzivne medicine, ki je potekal med 11.-13.6.2017 v Šibeniku. Tema letošnjega simpozija je bila »Pravni položaj liječnika u etičkim izazovima intenzivne medicine«. Izr. prof. dr. Kraljić je predstavila referat ma temo »Informirani pristanak i pravo na obaviještenost pacijenta u jedinicama intenzivne medicine sa pregledom europske sudkse prakse«.

 • HOJNIK Janja, Regulatory response to servitization in the EU : integrating rules on products and services' offerings. V: WEST, Shaun (ur.). Internationalisation through servitization : proceedings of the Spring Servitization Conference 2017,
  15. - 17. maj 2017, Lucerne, Švica.

 • BESSA VILELA Noemia, BREZOVNIK Boštjan, Europe : hell or paradise? : lecture, International Conference "Looking beyond the crises: impact of mass migrations on the local, regional, national and EU governance", 11-14 May 2017, Dubrovnik, Hrvaška.

 • KRALJIĆ Suzana se je udeležila II. simpozija »Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda«, ki je potekal 11.-13. maja 2017 v Šibeniku, kjer je predstavila svoj prispevek z naslovom »Pravna regulativa obaveznog cijepljenja u Sloveniji«.  

 • KRALJIĆ Suzana se je udeležila 22. Rotterdam Law Network Meeting, ki je potekal 20.-22. aprila 2017 v Rotterdamu na Erasmus School of Law. Udeleženci so izmenjali izkušnje, predstavili dobre prakse z mobilnostjo študentov in zaposlenih ter razglabljali o odprtih problemih. Seznanili so se tudi z dobrimi praksami glede izvajanja skupnih master in PhD programov na izbranih univerzah. Še posebej pa je udeležence pritegnilo predavanje o inovativnih pristopih v pedagoškem procesu, v sklopu katerega so lahko poskusili tudi Virtual Reality Court Room.

 • TOPLAK Jurij, The geography of same-sex marriage vote in Slovenia and Croatia : poster na 2017 Political Geography Specialty Group Pre-Conference, Harvard University, Cambridge, MA, 4. april 2017.

 • SENČUR PEČEK Darja, se je 23.3.2017 udeležila mednarodne konference - Precarious Work, Current reality and perspectives na Pravni fakulteti Univerze v Lodzu na Poljskem in predavala na temo: "Precarious work in Slovenia".
   
 • PRELIČ Saša, ZUBOVIĆ Antonija, Organizirano prikupljanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini kao modalitet utjecanja na donošenje odluka u društvu: otvorena pitanja : predavanje, XXIII. Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (vlasništvo - obveze - postupak)", Poreč, Hrvaška, od 15. do 17. marca 2017.
   
 • KNEZ Rajko se je 3. marca 2017 udeležil »XXXI KONGRESA - Upravno pravo se spreminja« v Trstu, Italija, v okviru Petega mednarodnega srečanja Evroregije Severni Jadran, na temo Begunci, migranti, tujci: Primerjava med zakonodajami na temo Odmevni primeri v posledici migrantskih tokov na najvišjih slovenskih sodiščih in nova slovenska zakonodaja o tujcih, Trst, Italija. Predaval je na temo z naslovom: »The new Slovene rules on foreigners (i.e. migrants) and echo-cases of the highest Slovene courts, relating to the migrant wave”.
   
 • HOJNIK Janja se je 17. februarja udeležila posveta na Pravni fakulteti v Bernu, Švica, na temo Evaluation of academic legal research.
   
 • STAJNKO Jan se je dne 24. 2. 2017 udeležil VIІ International Scientific Conference "Human security in the context of globalization: modern legal paradigm", ki je potekala v Kijevu, Ukrajina. Njegov prispevek  z naslovom: On security, "feindrecht" and human dignity je spadal v okvir panela "Criminal legal protection of human security". Povabljen je bil s strani  National Aviation University (NAU), Education and Research Institute of Law.

 

LETO 2016
 

 • BREZOVNIK Boštjan. The provision of services of general interest in Slovenia. V: SKULOVÁ, Soňa (ur.). Dny práva 2015 = Days of law 2015. Část 9, Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti), IX. International Conference Days of Law 2015, 18th-19th November 2015 in Brno, Czech Republic, (Acta Universitatis Brunensis iuridica, vol. 553, = č. 553). Brno: Masarykova univerzita, cop. 2016, str. 46-60.
   
 • V Vodicah, Hrvaška, je potekal (11. do 13.11.2016) 2. simpozij medicinskega prava na temo "Medicinsko pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti". Simpozija sta se aktivno udeležila dva naša predavatelja, in sicer. izr. prof. dr. Suzana KRALJIĆ s prispevkom "Pojasnilna dolžnost in informirani pristanek - odprti problemi v slovenski pravni ureditvi in sodni praksi" ter prof. dr. Damjan Korošec s prispevkom "Slovensko medicinsko kazensko pravo v primerjalnopravni perspektivi".
   
 • SAMEC BERGHAUS Nataša, Treatment contract and the problematic of healthcare errors : lecture, 1. mednarodni zdravstveni kongres / 1st International Medical Congress Ortopedija in njene zmožnosti / Orthopaedics and its capabilities, 11. in 12. november 2016, Ljubljana, Portorož.
   
 • PODGORELEC Peter, PRELIČ Saša. The audit committee information sources : a disadvantage of the two-tier system. V: VRANKIC, Ilko (ur.), TOMIĆ, Daniel (ur.). Economic and social development : book of proceedings, 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Barcelona, 14-16 April 2016. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Koprivnica: University North, cop. 2016, str. 508-515. 
   
 • TOPLAK Jurij. Judicial behavior on European Court of Human Rights. V: ECPR General Conference, Charles University in Prague, Prague, 7-10 September 2016 : Academic programme - section list. Colchester: European Consortium for Political Research: = ECPR, 2016.
   
 • TRATNIK Matjaž. Der Schutz nicht eingetragenen (erwarteten) Eigentumsrechts gegen den Grundpfandrechtsgläubiger nach der slowenischen Rechtsprechung. V: LASSEN, Tim (ur.), LUCKOW, Andreas (ur.), THURNER, Mario (ur.).Grundpfandrechte 2016 in Europa und darüber hinaus : eine Standortbestimmung zum XX. Workshop des Runden Tisches Grundpfandrechte, (Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken, Bd. 54). Berlin: Verband Deutscher Pfandbriefbanken, 2016, str. 159-162.
   
 • PRELIČ SašaPROSTOR Jerneja. Čezmejni prenos sedeža gospodarske družbe. V: XXII. Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (Vlasništvo - obveze - postupak)" (Poreč, 13., 14. i 15. travnja 2016), (Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, ISSN 1330-349X, Vol. 37, br. 1, 2016). Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2016, str. 449-466.
   
 • KERESTEŠ Tomaž. Vino i zaštita potrošača. V: Zbornik radova, Četrnaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 17., 18. i 19. lipnja 2016. godine, (Zbornik radova, 1986-5821). Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, 2016, str. 395-403.
   
 • KRALJIĆ Suzana. Pravni okviri izvajanja poroda v Sloveniji. V: Zbornik sažetaka, Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda, 08. i 09. travnja 2016, Plitvice. [S. l: s. n.], 2016, 10 str.
   
 • PODGORELEC Peter, PRELIČ Saša. The audit committee information sources : a disadvantage of the two-tier system. V: VRANKIC, Ilko (ur.), TOMIĆ, Daniel (ur.). Economic and social development : book of abstracts, 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Barcelona, 14-16 April 2016. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Koprivnica: University North, cop. 2016, str. 59.
   
 • FERČIČ Aleš. Broadband networks and state aid policy and law : lecture, Tempus project 544117-Tempus-1-2013-HR-Tempus-JPCR European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe, 3rd International Conference "Legal reform and EU enlargement - transfer of experiences", "Digital Market Strategy: Legal, Economic and Educational Perspectives" March 21 - 22, 2016 Zagreb Croatia. 2016.
   
 • KRALJIĆ Suzana. Marriage, partnership or no registration: state of play : Eastern Europe : lecture at the conference "Same-sex relationships in the EU, caught between a rock and a hard place, Hamburg, 18-19 April 2016, Bucerius Law School, Moot Court, Hamburg. 2016.
   
 • KRALJIĆ Suzana. Preliminary research findings from Slovenia : lecture at the Cross-Border Litigation Conference, 16th and 17th June 2016, Wolfson Theatre, New Academic Building, LSE, London. 2016.
   
 • KNEZ Rajko. Right to be forgotten - a new personal right in digital EU market : lecture, Tempus project 544117-Tempus-1-2013-HR-Tempus-JPCR European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe, 3rd International Conference "Legal reform and EU enlargement - transfer of experiences", "Digital Market Strategy: Legal, Economic and Educational Perspectives" March 21 - 22, 2016 Zagreb Croatia. 2016.
   
 • SENČUR PEČEK Darja. New forms of employment in Slovenia = Novi oblici rada u Sloveniji : uvodno predavanje, Međunarodna znanstvena konferencija Fleksigurnost i novi oblici rada - Izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Plava dvorana, 22. aprila 2016.
   
 • KNEZ Rajko. The preliminary ruling procedure: revisiting the basics. The decision to refer & drafting questions to the court : lecturer, workshop moderator & rapporteur, EJTN administrative law project, judicial training, the EU preliminary ruling procedure, [AD/2016/05], Monday, 19 - Tuesday, 20 September 2016, Academy of European Law (ERA) - Trier, Germany. 
   
 • KRALJIĆ Suzana, THORN, Karsten (diskutant), KRALJIĆ, Suzana (diskutant), et al. Parental rights of same-sex couples in the EU : round table at the conference "Same-sex relationships in the EU, caught between a rock and a hard place, Hamburg, 18-19 April 2016, Bucerius Law School, Moot Court, Hamburg. 2016.