Naši profesorji na mednarodnih konferencah

LETO 2017
 

 • KRALJIĆ Suzana se je udeležila 23. simpozija intenzivne medicine, ki je potekal med 11.-13.6.2017 v Šibeniku. Tema letošnjega simpozija je bila »Pravni položaj liječnika u etičkim izazovima intenzivne medicine«. Izr. prof. dr. Kraljić je predstavila referat ma temo »Informirani pristanak i pravo na obaviještenost pacijenta u jedinicama intenzivne medicine sa pregledom europske sudkse prakse«.

 • KRALJIĆ Suzana se je udeležila II. simpozija »Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda«, ki je potekal 11.-13. maja 2017 v Šibeniku, kjer je predstavila svoj prispevek z naslovom »Pravna regulativa obaveznog cijepljenja u Sloveniji«.  

 • KRALJIĆ Suzana se je udeležila 22. Rotterdam Law Network Meeting, ki je potekal 20.-22. aprila 2017 v Rotterdamu na Erasmus School of Law. Udeleženci so izmenjali izkušnje, predstavili dobre prakse z mobilnostjo študentov in zaposlenih ter razglabljali o odprtih problemih. Seznanili so se tudi z dobrimi praksami glede izvajanja skupnih master in PhD programov na izbranih univerzah. Še posebej pa je udeležence pritegnilo predavanje o inovativnih pristopih v pedagoškem procesu, v sklopu katerega so lahko poskusili tudi Virtual Reality Court Room.

 • SENČUR PEČEK Darja, se je 23.3.2017 udeležila mednarodne konference - Precarious Work, Current reality and perspectives na Pravni fakulteti Univerze v Lodzu na Poljskem in predavala na temo: "Precarious work in Slovenia".
   
 • KNEZ, Rajko se je 3. marca 2017 udeležil »XXXI KONGRESA - Upravno pravo se spreminja« v Trstu, Italija, v okviru Petega mednarodnega srečanja Evroregije Severni Jadran, na temo Begunci, migranti, tujci: Primerjava med zakonodajami na temo Odmevni primeri v posledici migrantskih tokov na najvišjih slovenskih sodiščih in nova slovenska zakonodaja o tujcih, Trst, Italija. Predaval je na temo z naslovom: »The new Slovene rules on foreigners (i.e. migrants) and echo-cases of the highest Slovene courts, relating to the migrant wave”.
   
 • HOJNIK, Janja se je 17. februarja udeležila posveta na Pravni fakulteti v Bernu, Švica, na temo Evaluation of academic legal research.

 

LETO 2016

 • BREZOVNIK, Boštjan. The provision of services of general interest in Slovenia. V: SKULOVÁ, Soňa (ur.). Dny práva 2015 = Days of law 2015. Část 9, Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti), IX. International Conference Days of Law 2015, 18th-19th November 2015 in Brno, Czech Republic, (Acta Universitatis Brunensis iuridica, vol. 553, = č. 553). Brno: Masarykova univerzita, cop. 2016, str. 46-60.
   
 • V Vodicah, Hrvaška, je potekal (11. do 13.11.2016) 2. simpozij medicinskega prava na temo "Medicinsko pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti". Simpozija sta se aktivno udeležila dva naša predavatelja, in sicer. izr. prof. dr. Suzana KRALJIĆ s prispevkom "Pojasnilna dolžnost in informirani pristanek - odprti problemi v slovenski pravni ureditvi in sodni praksi" ter prof. dr. Damjan Korošec s prispevkom "Slovensko medicinsko kazensko pravo v primerjalnopravni perspektivi".
   
 • SAMEC BERGHAUS Nataša, Treatment contract and the problematic of healthcare errors : lecture, 1. mednarodni zdravstveni kongres / 1st International Medical Congress Ortopedija in njene zmožnosti / Orthopaedics and its capabilities, 11. in 12. november 2016, Ljubljana, Portorož.
   
 • PODGORELEC, Peter, PRELIČ, Saša. The audit committee information sources : a disadvantage of the two-tier system. V: VRANKIC, Ilko (ur.), TOMIĆ, Daniel (ur.). Economic and social development : book of proceedings, 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Barcelona, 14-16 April 2016. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Koprivnica: University North, cop. 2016, str. 508-515. 
   
 • TOPLAK, Jurij. Judicial behavior on European Court of Human Rights. V: ECPR General Conference, Charles University in Prague, Prague, 7-10 September 2016 : Academic programme - section list. Colchester: European Consortium for Political Research: = ECPR, 2016.
   
 • TRATNIK, Matjaž. Der Schutz nicht eingetragenen (erwarteten) Eigentumsrechts gegen den Grundpfandrechtsgläubiger nach der slowenischen Rechtsprechung. V: LASSEN, Tim (ur.), LUCKOW, Andreas (ur.), THURNER, Mario (ur.).Grundpfandrechte 2016 in Europa und darüber hinaus : eine Standortbestimmung zum XX. Workshop des Runden Tisches Grundpfandrechte, (Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken, Bd. 54). Berlin: Verband Deutscher Pfandbriefbanken, 2016, str. 159-162.
   
 • PRELIČ, SašaPROSTOR, Jerneja. Čezmejni prenos sedeža gospodarske družbe. V: XXII. Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (Vlasništvo - obveze - postupak)" (Poreč, 13., 14. i 15. travnja 2016), (Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, ISSN 1330-349X, Vol. 37, br. 1, 2016). Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2016, str. 449-466.
   
 • KERESTEŠ, Tomaž. Vino i zaštita potrošača. V: Zbornik radova, Četrnaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 17., 18. i 19. lipnja 2016. godine, (Zbornik radova, 1986-5821). Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, 2016, str. 395-403.
   
 • KRALJIĆ, Suzana. Pravni okviri izvajanja poroda v Sloveniji. V: Zbornik sažetaka, Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda, 08. i 09. travnja 2016, Plitvice. [S. l: s. n.], 2016, 10 str.
   
 • PODGORELEC, Peter, PRELIČ, Saša. The audit committee information sources : a disadvantage of the two-tier system. V: VRANKIC, Ilko (ur.), TOMIĆ, Daniel (ur.). Economic and social development : book of abstracts, 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Barcelona, 14-16 April 2016. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Koprivnica: University North, cop. 2016, str. 59.
   
 • FERČIČ, Aleš. Broadband networks and state aid policy and law : lecture, Tempus project 544117-Tempus-1-2013-HR-Tempus-JPCR European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe, 3rd International Conference "Legal reform and EU enlargement - transfer of experiences", "Digital Market Strategy: Legal, Economic and Educational Perspectives" March 21 - 22, 2016 Zagreb Croatia. 2016.
   
 • KRALJIĆ, Suzana. Marriage, partnership or no registration: state of play : Eastern Europe : lecture at the conference "Same-sex relationships in the EU, caught between a rock and a hard place, Hamburg, 18-19 April 2016, Bucerius Law School, Moot Court, Hamburg. 2016.
   
 • KRALJIĆ, Suzana. Preliminary research findings from Slovenia : lecture at the Cross-Border Litigation Conference, 16th and 17th June 2016, Wolfson Theatre, New Academic Building, LSE, London. 2016.
   
 • KNEZ, Rajko. Right to be forgotten - a new personal right in digital EU market : lecture, Tempus project 544117-Tempus-1-2013-HR-Tempus-JPCR European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe, 3rd International Conference "Legal reform and EU enlargement - transfer of experiences", "Digital Market Strategy: Legal, Economic and Educational Perspectives" March 21 - 22, 2016 Zagreb Croatia. 2016.
   
 • SENČUR PEČEK, Darja. New forms of employment in Slovenia = Novi oblici rada u Sloveniji : uvodno predavanje, Međunarodna znanstvena konferencija Fleksigurnost i novi oblici rada - Izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Plava dvorana, 22. travnja 2016.
   
 • KNEZ, Rajko. The preliminary ruling procedure: revisiting the basics. The decision to refer & drafting questions to the court : lecturer, workshop moderator & rapporteur, EJTN administrative law project, judicial training, the EU preliminary ruling procedure, [AD/2016/05], Monday, 19 - Tuesday, 20 September 2016, Academy of European Law (ERA) - Trier, Germany. 
   
 • KRALJIĆ, Suzana, THORN, Karsten (diskutant), KRALJIĆ, Suzana (diskutant), et al. Parental rights of same-sex couples in the EU : round table at the conference "Same-sex relationships in the EU, caught between a rock and a hard place, Hamburg, 18-19 April 2016, Bucerius Law School, Moot Court, Hamburg. 2016.