red. prof. dr. Janja Hojnik, univ. dipl. prav., dipl. ekon.

Delovno mesto: visokošolski učitelj
E-mail: janja.hojnik@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 77
Prostor: 205/3
Govorilna ura: po predhodni najavi po elektronski pošti
Tutorska ura: po predhodni najavi po elektronski pošti
Katedra: Katedra za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose, Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Pravo notranjega trga (P, V)
  • Angleška pravna terminologija (P)
     

Spoštovani študenti,

obveščam Vas, da bom iz osebnih razlogov do konca tekočega akademskega leta zgolj občasno na fakulteti. V tem času me prosim kontaktirajte po e-pošti. Govorilne ure na fakulteti bodo potekale po vnaprejšnjem dogovoru. Predvidoma aprila in maja ne bodo mogoči zagovori nalog pod mojim mentorstvom. Komunikacija glede nalog bo potekala po pošti, naloge mi lahko oddajate ves čas. Poročila za projekt amicus curiae za upravno sodišče odslej pošiljajte asistentki, ge. Petri Weingerl. Izpite bom sestavljala sama v skladu z dogovori na seminarjih, pojasnila ocen lahko dobite po vsakem izpitu pri meni, po e-pošti ali osebno.

Prosim za razumevanje,

Janja Hojnik


 

COBISS
SICRIS
Biografija:

Janja Hojnik je diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti z opravljenim pravniškim državnim izpitom, redna profesorica prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Jean Monnet Chair profesorica prava EU. Prorektorica Univerze v Mariboru za kakovost, kadre in pravne zadeve (2018-2022). Pred tem prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose (2015-2018) in vodja doktorskega študija (2016-2018) na Pravni fakulteti UM. Raziskovalno in pedagoško dela na področju prava EU (notranji trg EU, regulacija cen, mednarodna trgovina, digitalna ekonomija). Doslej nosilka treh projektov Evropske komisije Jean Monnet, trenutno vodi Jean Monnet Chair za področje pravnih vidikov pametne in sodelovalne ekonomije v EU. Kot gostujoča predavateljica je predavala na Univerzi v Ljubljani, na Oxfordu, v Grazu, v Trstu, na Dunaju, v Budimpešti, Pragi, na PF v Sarajevu, na Sciences Po v Parizu, v Luksemburgu, na univerzi v Edinburgu, v Kingstonu in drugod. Je tudi mentorica študentom, ki se vsakoletno pripravljajo na tekmovanje iz prava EU (European Law Moot Court Competition), študentom pri sodniški praksi Amicus Curiae, doslej mentorica preko sto študentom pri pripravi zaključnih del na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju; vrsto let tudi organizira tekmovanje iz pogajanj za slovenske študente prava in je urednica bloga za študente prava. Je članica skupine avtorjev, ki za založbo Springer pripravljajo komentar Pogodbe o delovanju EU (ur. Blanke/Mangiameli), zadolžena za določbe o prostem pretoku blaga. Članica Evropskega pravnega inštituta (ELI, Dunaj) in Slovenskega društva za evropsko pravo. Od 2014-2017 je bila članica skupine pravnih strokovnjakov pri MZZ za svetovanje o vprašanjih nasledstva nekdanje SFRJ, sodeluje na posvetih o prihodnosti EU po Brexitu, leta 2015 je bila članica Skupine za prihodnost Slovenije (Future Champions Group), ki jo je imenovala Vlada RS za pripravo vizije razvoja Slovenije do 2050. Bila je tudi članica delovne skupine za pripravo pravnih podlag za ustanovitev nacionalne komisije za integriteto v znanosti pri SAZU in je članica usmerjevalne skupine ARRS (2016-2018). V okviru sodelovanja z gospodarstvom pripravlja pravna mnenja o pravnih vprašanjih EU, sodeluje v arbitražah in je članica nadzornega sveta večje gospodarske družbe. Za svoje delo je prejela več priznanj in je članica več domačih in mednarodnih strokovnih združenj. 

Curriculum Vitae v slovenskem jeziku.

Osebna spletna stranhttp://janjahojnik.eu/