izr. prof. dr. Janja Hojnik, univ. dipl. prav., dipl. ekon.

Delovno mesto: visokošolski učitelj
E-mail: janja.hojnik@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 77
Prostor: 205/3
Govorilna ura: po predhodni najavi po elektronski pošti
Tutorska ura: po predhodni najavi po elektronski pošti
Katedra: Katedra za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose, Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Pravo notranjega trga (P, V)
  • Angleška pravna terminologija (P)
     

Spoštovani študenti,

obveščam Vas, da bom iz osebnih razlogov do konca tekočega akademskega leta zgolj občasno na fakulteti. V tem času me prosim kontaktirajte po e-pošti. Govorilne ure na fakulteti bodo potekale po vnaprejšnjem dogovoru. Predvidoma aprila in maja ne bodo mogoči zagovori nalog pod mojim mentorstvom. Komunikacija glede nalog bo potekala po pošti, naloge mi lahko oddajate ves čas. Poročila za projekt amicus curiae za upravno sodišče odslej pošiljajte asistentki, ge. Petri Weingerl. Izpite bom sestavljala sama v skladu z dogovori na seminarjih, pojasnila ocen lahko dobite po vsakem izpitu pri meni, po e-pošti ali osebno.

Prosim za razumevanje,

Janja Hojnik


 

COBISS
SICRIS
Biografija:

Dr. Janja HOJNIK je izredna profesorica prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, nosilka Jean Monnet Chair, prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose in vodja doktorskega študija. Univerzitetna dipl. pravnica in dipl. ekonomistka, doktorica pravnih znanosti z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Raziskovalno in pedagoško dela na področju prava EU, s posebnim poudarkom na ekonomskem pravu EU. Doslej nosilka treh projektov Evropske komisije Jean Monnet. Kot gostujoča predavateljica je predavala na Univerzah v Ljubljani, na Dunaju, na Oxfordu, v Parizu (Sciences Po), na Univerzi v Trstu, na Karlovi univerzi v Pragi, v Sarajevu, na Kingston University (London), Luxembourg University, Karel Franzens Universitat (Gradec), Central European University (Budimpešta), Edinburgh Napier University itd. Mentorica študentom, ki se vsakoletno pripravljajo na tekmovanje iz prava EU (European Law Moot Court Competition), vrsto let mentorica v okviru projekta Amicus Curiae (sodelovanje PF s sodišči) ter organizatorica tekmovanja iz pogajanj za slovenske študente prava. Za svoje delo je prejela več priznanj in je članica več domačih in mednarodnih strokovnih združenj. Recenzentka za International Journal of Law and Information Technology (Oxford Journals), za Croatian Yearbook of European Law and Policy, za Lexonomico, Založbo CEU iz Budimpešte ter urednica Bloga za študente prava. Je članica svetovalne skupine MZZ za vprašanja nasledstva nekdanje SFRJ; članica odbora za pripravo pravnih podlag za ustanovitev častnega razsodišča v znanosti pri SAZU; članica Skupine za prihodnost Slovenije, ki jo je imenovala Vlada RS za pripravo vizije za Slovenijo, ter članica usmerjevalne skupine ARRS (2016-2018). Trenutno je članica skupine avtorjev, ki za založbo Springer pripravljajo komentar Pogodbe o delovanju EU (ur. Blanke/Mangiameli), zadolžena za določbe o prostem pretoku blaga, v okviru Jean Monnet Chair pa pedagoško in raziskovalno razvija področje pravnih vidikov digitalnega enotnega trga EU.

Curriculum Vitae v slovenskem jeziku.

Osebna spletna stranhttp://janjahojnik.eu/