Professors in International Conferences

YEAR 2017
 

 • KRALJIĆ Suzana se je udeležila II. simpozija »Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda«, ki je potekal 11.-13. maja 2017 v Šibeniku, kjer je predstavila svoj prispevek z naslovom »Pravna regulativa obaveznog cijepljenja u Sloveniji«.

 • KRALJIĆ Suzana se je udeležila 22. Rotterdam Law Network Meeting, ki je potekal 20.-22. aprila 2017 v Rotterdamu na Erasmus School of Law. Udeleženci so izmenjali izkušnje, predstavili dobre prakse z mobilnostjo študentov in zaposlenih ter razglabljali o odprtih problemih. Seznanili so se tudi z dobrimi praksami glede izvajanja skupnih master in PhD programov na izbranih univerzah. Še posebej pa je udeležence pritegnilo predavanje o inovativnih pristopih v pedagoškem procesu, v sklopu katerega so lahko poskusili tudi Virtual Reality Court Room.

 • SENČUR PEČEK Darja, se je 23.3.2017 udeležila mednarodne konference - Precarious Work, Current reality and perspectives na Pravni fakulteti Univerze v Lodzu na Poljskem in predavala na temo: "Precarious work in Slovenia".
   
 • KNEZ, Rajko se je 3. marca 2017 udeležil »XXXI KONGRESA - Upravno pravo se spreminja« v Trstu, Italija, v okviru Petega mednarodnega srečanja Evroregije Severni Jadran, na temo Begunci, migranti, tujci: Primerjava med zakonodajami na temo Odmevni primeri v posledici migrantskih tokov na najvišjih slovenskih sodiščih in nova slovenska zakonodaja o tujcih, Trst, Italija. Predaval je na temo z naslovom: »The new Slovene rules on foreigners (i.e. migrants) and echo-cases of the highest Slovene courts, relating to the migrant wave”.
   
 • HOJNIK, Janja se je 17. februarja udeležila posveta na Pravni fakulteti v Bernu, Švica, na temo Evaluation of academic legal research.

 

YEAR 2016

 • BREZOVNIK, Boštjan. The provision of services of general interest in Slovenia. V: SKULOVÁ, Soňa (ed.). Dny práva 2015 = Days of law 2015. Část 9, Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti), IX. International Conference Days of Law 2015, 18 – 19 November 2015 in Brno, Czech Republic, (Acta Universitatis Brunensis iuridica, vol. 553, = č. 553). Brno: Masarykova univerzita, cop. 2016, pp. 46-60.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • V Vodicah, Hrvaška, je potekal (11. do 13.11.2016) 2. simpozij medicinskega prava na temo "Medicinsko pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti". Simpozija sta se aktivno udeležila dva naša predavatelja, in sicer. izr. prof. dr. Suzana KRALJIĆ s prispevkom "Pojasnilna dolžnost in informirani pristanek - odprti problemi v slovenski pravni ureditvi in sodni praksi" ter prof. dr. Damjan Korošec s prispevkom "Slovensko medicinsko kazensko pravo v primerjalnopravni perspektivi".

 • SAMEC BERGHAUS Nataša, Treatment contract and the problematic of healthcare errors : lecture, 1. mednarodni zdravstveni kongres / 1st International Medical Congress Ortopedija in njene zmožnosti / Orthopaedics and its capabilities, 11. in 12. november 2016, Ljubljana, Portorož.

 • ‪PODGORELEC, Peter, PRELIČ, Saša. The audit committee information sources : a disadvantage of the two-tier system. In: VRANKIC, Ilko (ed.), TOMIĆ, Daniel (ed.). Economic and social development: book of proceedings, 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Barcelona, 14 – 16 April 2016. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Koprivnica: University North, cop. 2016, pp. 508-515. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • ‪TOPLAK, Jurij. Judicial behavior on European Court of Human Rights. In: ECPR General Conference, Charles University in Prague, Prague, 7 – 10 September 2016 : Academic programme - section list. Colchester: European Consortium for Political Research: = ECPR, 2016.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • ‪TRATNIK, Matjaž. Der Schutz nicht eingetragenen (erwarteten) Eigentumsrechts gegen den Grundpfandrechtsgläubiger nach der slowenischen Rechtsprechung. In: LASSEN, Tim (ed.), LUCKOW, Andreas (ed.), THURNER, Mario (ed.).Grundpfandrechte 2016 in Europa und darüber hinaus : eine Standortbestimmung zum XX. Workshop des Runden Tisches Grundpfandrechte, (Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken, Bd. 54). Berlin: Verband Deutscher Pfandbriefbanken, 2016, pp. 159-162.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • ‪PRELIČ, Saša, PROSTOR, Jerneja. Čezmejni prenos sedeža gospodarske družbe. In: XXII. Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (Vlasništvo - obveze - postupak)" (Poreč, 13, 14 and 15 April 2016), (Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, ISSN 1330-349X, Vol. 37, no. 1, 2016). Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2016, pp. 449-466.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • ‪KERESTEŠ, Tomaž. Vino i zaštita potrošača. In: Zbornik radova, Četrnaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 17 – 19 June 2016, (Zbornik radova, 1986-5821). Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet, 2016, pp. 395-403.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • ‪KRALJIĆ, Suzana. Pravni okviri izvajanja poroda v Sloveniji. In: Zbornik sažetaka, Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda, 8 – 9 April 2016, Plitvice. [S. l: s. n.], 2016, p. 10.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • ‪PODGORELEC, Peter, PRELIČ, Saša. The audit committee information sources : a disadvantage of the two-tier system. In: VRANKIC, Ilko (ed.), TOMIĆ, Daniel (ed.). Economic and social development: book of abstracts, 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Barcelona, 14 – 16 April 2016. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Koprivnica: University North, cop. 2016, p. 59.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • ‪FERČIČ, Aleš. Broadband networks and state aid policy and law: lecture, Tempus project 544117-Tempus-1-2013-HR-Tempus-JPCR European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe, 3rd International Conference "Legal reform and EU enlargement - transfer of experiences", "Digital Market Strategy: Legal, Economic and Educational Perspectives" 21 – 22 March, Zagreb Croatia. 2016.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • ‪KRALJIĆ, Suzana. Marriage, partnership or no registration: state of play: Eastern Europe: lecture at the conference "Same-sex relationships in the EU, caught between a rock and a hard place, Hamburg, 18  – 19 April 2016, Bucerius Law School, Moot Court, Hamburg. 2016.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • ‪KRALJIĆ, Suzana. Preliminary research findings from Slovenia: lecture at the Cross-Border Litigation Conference, 16 and 17 June 2016, Wolfson Theatre, New Academic Building, LSE, London. 2016.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • ‪KNEZ, Rajko. Right to be forgotten - a new personal right in digital EU market: lecture, Tempus project 544117-Tempus-1-2013-HR-Tempus-JPCR European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe, 3rd International Conference "Legal reform and EU enlargement - transfer of experiences", "Digital Market Strategy: Legal, Economic and Educational Perspectives", Zagreb Croatia. 21 – 22 March 2016.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • ‪SENČUR PEČEK, Darja. New forms of employment in Slovenia = Novi oblici rada u Sloveniji : uvodno predavanje, Međunarodna znanstvena konferencija Fleksigurnost i novi oblici rada - Izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Plava dvorana, 22 April 2016.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • ‪‬‬‬‪KNEZ, Rajko. The preliminary ruling procedure: revisiting the basics.The decision to refer & drafting questions to the court: lecturer, workshop moderator & rapporteur, EJTN administrative law project, judicial training, the EU preliminary ruling procedure, [AD/2016/05], 19 - 20 September 2016, Academy of European Law (ERA) - Trier, Germany. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 • ‪‬KRALJIĆ, Suzana, THORN, Karsten (discussion), KRALJIĆ, Suzana (discussion), et al. Parental rights of same-sex couples in the EU : round table at the conference "Same-sex relationships in the EU, caught between a rock and a hard place, Hamburg, 18 – 19 April 2016, Bucerius Law School, Moot Court, Hamburg. 2016.